Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hội Thứ V

24/12/202011:00(Xem: 1116)
Hội Thứ V

              Hội thứ V, bắt đầu từ quyển 556 cho đến hết quyển 565, vỏn vẹn chỉ có 24 phẩm, 10 quyển. Văn từ của Hội này giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu so với các Hội trước. Tuy nhiên, bất cứ giáo pháp Bát Nhã Ba-la-mật có thuyết trong bất cứ Hội nào cũng được xiển dương đầy đủ trong Hội thứ V này. Có thể xem Hội thứ V là bản tóm lược, rút gọn bốn Hội trước mặc dầu cả 5 Hội đều quảng diễn cùng một đề tài như nhau. Phải nói rằng chính nhờ tụng đọc các pháp hội trước mà chúng ta trưởng thành theo từng pháp hội. Nên khi tụng tới Hội thứ V này mới thấy dễ dàng như vậy. Đó là kết quả của trì tụng và đó cũng chính là kinh nghiệm thực chứng của những người tu Bát Nhã Ba-la-mật!

       

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn