Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
08/11/201719:25(Xem: 4034)
Niệm Phật Tiếp Dẫn người Hấp Hối
19/05/201808:31(Xem: 147)
HTB 261 : Phát thanh thứ 7 19/05 Chủ đề: Thông Bạch Phật Đản 2642 (Tây lịch: 2018) - Thông Bạch Phật Đản 2642 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc - Thư Mừng Phật Đản 2018 của Thủ Tướng Liên Bang Úc Malcolm Turnbull - Thư Mừng Phật Đản 2018 của Thủ Lãnh Đối Lập ông Bill Shorten - Thư Mừng Phật Đản 2018 của Chủ Tịch Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ông Miroslav Lajcak - Thư Mừng Phật Đản 2018 của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Thành viên thực hiện: Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng & Phương Thảo
12/05/201814:00(Xem: 40)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 260 - ngày 12/05/2018 Chủ đề: Bát Chánh Đạo - Chánh Tư Duy Thành viên thực hiện: Pháp Lợi, Bích Chi & Phương Thảo
05/05/201813:51(Xem: 87)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 259 - ngày 05/05/2018 Chủ đề: Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ Thành viên thực hiện: Pháp Lợi, Bích Chi & Phương Thảo
28/04/201814:00(Xem: 131)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 258 - ngày 28/04/2018 Chủ đề: Bát Chánh Đạo - Chánh Kiến Thành viên thực hiện: Pháp Lợi, Bích Chi & Phương Thảo
21/04/201814:00(Xem: 107)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 257 - ngày 21/04/2018 Chủ đề: Bát Chánh Đạo - Phần 1 Thành viên thực hiện: Pháp Lợi, Bích Chi & Phương Thảo
20/04/201822:05(Xem: 95)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 255 - ngày 07/04/2018 Chủ đề: Ba Pháp Tu - Phần 3 Giảng Sư: Thích Đồng Thành Thành viên thực hiện: Phương Thảo
20/04/201821:57(Xem: 101)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 254 - ngày 31/04/2018 Chủ đề: Ba Pháp Tu - Phần 2 Giảng Sư: Thích Đồng Thành Thành viên thực hiện: Phương Thảo
14/04/201815:58(Xem: 159)
Chương Trình Hương Từ Bi - số 256 - ngày 14/04/2018 Chủ đề: Cõi âm và ngoại cảm Câu truyện Mục Quang cứu mẹ Giảng sư: Hoà Thượng Thích Quảng Ba Thực hiện: Minh Huệ , Phương Thảo va Huyền Linh
27/03/201815:29(Xem: 1541)
Lịch giảng Pháp của Thầy Tánh Tuệ tại Hoa Kỳ năm 2018