Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
phatngoc-tnt

Thích Nguyên Tạng Và Diễn Đọc: Thy Mai
(download file MP3)
--------------- * ---------------
Thích Nguyên Tạng Và Diễn Đọc: Tường Dinh
(download file MP3)

Quý vị đang nghe "Phật Ngọc & ước nguyện hòa bình thế giới", phần thứ 1 của "Phật Ngọc & ước nguyện hòa bình thế giới".