Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
27/01/201509:47(Xem: 4557)
"Hình ảnh Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác, cùng Đại Đức Thích Hạnh Bổn Phó Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover. Phật Sự Chùa Quang Minh Esbjerg Đan Mạch vào ngày 24.01.2015."
27/01/201509:37(Xem: 4710)
"Hình ảnh Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác, cùng Đại Đức Thích Hạnh Bổn Phó Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover. Phật Sự tại chùa Quan Thế Âm Odense Đan Mạch vào ngày 23.01.2015"
27/01/201509:23(Xem: 3783)
"Hình ảnh Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác, cùng Đại Đức Thích Hạnh Bổn Phó Trụ Trì chùa Viên Giác Hannover. Phật Sự tại chùa Chùa Liễu Quán Glostrup Đan Mạch vào ngày 25.01.2015."
08/12/201417:55(Xem: 3344)
16 giờ chiều ngày 28/11 HT Thích Quảng Bình, chủ lễ khai kinh tụng kinh Thủy Sám quyển thượng và lạy sám hối. 5 giờ 45 sáng ngày 29/11 tọa thiền, tụng kinh Lăng Nghiêm. Sau thời Kinh, HT Phương Trượng thăm hỏi và ban pháp nhủ cho bà con Phật tử. 10 giờ 30 Lễ thọ Bát Quan Trai, HT Phương Trượng truyền trao giới thể cho 36 Phật tử phát tâm thọ giới tu tập một ngày một đêm. 12 giờ Ngọ trai. 14 giờ, tụng kinh Thủy Sám quyển Trung do ĐĐ Thích Pháp Trú chủ lễ hướng dẫn.
21/06/201318:35(Xem: 725)
C/o Mr. Nguyễn văn Chánh, Ulvevej 30.1th.6715 Esbjerg N, Tel: 75 156 462
21/06/201318:34(Xem: 686)
C/o Mr. Hồ Quang Lượng, Struvej 41. 9220 Aalborg O, Tel: 98 157 955
21/06/201318:33(Xem: 1072)
C/o Mr. Nguyễn Kháng Tích, Killerupgade 5, 5220 Odense So, Tel: 66 155 769
21/06/201318:33(Xem: 713)
C/o Ms. Nguyễn thị Thủy, Gl Hirtstralsvej 13. Vidstrup, 9800 Hjorring, Tel: 98 944 171
21/06/201318:32(Xem: 668)
C/o Mr. Lý Nam Hoa, Langagervej 54, 2500 Valby, Tel: 43 520 812
21/06/201318:31(Xem: 1300)
Chi HộI Phật Giáo Arhus, Havkaervej 88, 8381 Tilst, Tel-Fax: 86 245 744