Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
05/06/201318:33(Xem: 3826)
Nhà Họ Võ Vào Trung Hơn Trăm Kỷ Nghĩa Tiền Nhân. Nối Dòng Văn Dựng Nghiệp Trải Ngàn Thu Ân Tổ Phụ ...
05/06/201318:34(Xem: 2350)
Quảng dương pháp lớn, lợi khắp trời người, Bắc Tạng Nam Truyền, đều chuyển tải. Đức trải gió lành, hiển bày tánh tịnh, Đông văn Tây học, thảy dung thông ...
05/06/201318:34(Xem: 2346)
Quảng truyền đại đạo, dẫn dắt chúng sanh, khiến biết rõ tức tâm là Phật Đức trải khắp trời, thấm nhuần muôn loài, cho thấy liền là Phật tức tâm ...
05/06/201318:35(Xem: 1887)
Quảng phương tiện khai môn vô lậu học, văn-tư-tu, chân thật pháp nhiệm mầu. Đức độ sanh niệm đầu tịnh ba nghiệp, thân-khẩu-ý, ứng hiệp với hành nghi ...
05/06/201318:36(Xem: 2601)
Tâm lớn bao la, cõi pháp giới theo duyên quay về nơi diệu dụng. Đức tỏa muôn phương, bậc Tăng già nhập thế bày tỏ lẽ chơn như ...