Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
21/06/201318:10(Xem: 717)
157 Rue d’Anderiecht, 1000 Bruxelles, Tel: 25 145 507
21/06/201318:10(Xem: 1468)
2 Rue de L’Espoir, 4030 Liège, Tel: 43 610 420
21/06/201318:09(Xem: 755)
88 Rue de la Victoire, 1060 Bruxelles, Tel: 25 385 907
03/10/201000:38(Xem: 966)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện và những thông tin có phần thay đổi: như địa chì, người quản lý, số điện thoại v.v... Vì vậy, người sử dụng thông tin này cần phải kiểm chứng lại.