Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
22/11/201609:18(Xem: 55060)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 600 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
28/06/201311:10(Xem: 975)
Lịch Sinh Hoạt Năm 2013 tại Tu Viện Quảng Đức Viện chủ: Thượng tọa Thích Tâm Phương Phó Viện chủ: Thượng tọa Thích Nguyên Tạng