Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
21/06/201318:08(Xem: 1662)
VEN. Thích Phước Hụê, 34 Hollyhead Rd, Handsworth, Bimingham B21 0LT, Tel:0121 551 8614 / 0121 515 3991, Email: tudamtu@hotmail.com
21/06/201318:07(Xem: 1726)
Sư Cô Thích Nữ Trí Phương, 11 Emine Rd, Tottenham, London N15 6DB, Tel: 0208 809 1566
21/06/201318:07(Xem: 1343)
Ðại Ðức Thích Trí Như, 76 Beulah Hill. Upper, Norwood, Calford Palace, London SE19 3 EW, Tel: 0208 771 5933
21/06/201318:01(Xem: 1541)
1 Malborough Studio, 12 Finchley rd, St John’s Wood, London NW8 6EB, Tel: 0207 586 6543
03/10/201000:38(Xem: 9486)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện và những thông tin có phần thay đổi: như địa chì, người quản lý, số điện thoại v.v... Vì vậy, người sử dụng thông tin này cần phải kiểm chứng lại.
31/05/201009:48(Xem: 21410)
Chùa Việt HẢI NGOẠI-ẤN ÐỘ | ANH | ÁO BỈ | CANADA ÐÀI LOAN | ÐAN MẠCH | ÐỨC HOA KỲ | HÒA LAN NA UY | NÉPAL | NGA | NHẬT | NOUVELLE-CALEDONIE PHẦN LAN | PHÁP TÂN TÂY LAN | THỤY ÐIỂN | THỤY SỸ ÚC ÐẠI LỢI | Ý