Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
001

(download file MP3)
Quý vị đang nghe "Luân hồi và tái sinh", phần thứ 1 của "Luân hồi và tái sinh".