Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
24/03/201418:40(Xem: 4039)
Hình ảnh Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác kiêm Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu hướng dẫn Khóa Tu Bát Quan Trai Chùa Tam Bảo Na Uy do ĐĐ Thích Viên Tịnh trụ trì, ngày 23 & 23/03/2014)
24/06/201312:49(Xem: 763)
C/o Mr. Trần văn Tiến, Heidrunvn 9. 4028 Stavanger, Tel: 05 154 1237
24/06/201312:48(Xem: 825)
C/o Mr. Nguyễn Hưng Yên, Njalsvn 16. 3917 Porsgrunn, Tel: 03 551 2601
24/06/201312:48(Xem: 784)
C/o Mr. Cao Hữu Luận, Avangen Terrasse 404, 1536 Moss, Tel: 06 927 7096
24/06/201312:47(Xem: 778)
C/o Mr. Trần Hoa, Kobbervikdaleh 118, 3036 Deammen, Tel: 03 280 1522
24/06/201312:46(Xem: 829)
C/o Ms Lưu kim Thoàn, Seljebakken 2. 4844 Aredal, Tel: 03 702 8302
24/06/201312:45(Xem: 788)
C/o Mr. Nguyễn văn Ðồng, Ole Smedstadvn 26, 2211 Kongsvinger, Tel: 06 281 6297
24/06/201312:44(Xem: 954)
C/o Mr. Nguyễn văn Thung, Postboks 557. 5884 Bergen, Tel: 05 593 0439
24/06/201312:44(Xem: 767)
C/o Mr Võ văn Ðiều, Mollevannsvn 83, 4617 Kristiansand, Tel: 03 815 7423
24/06/201312:43(Xem: 783)
C/o Mr. Nguyễn Nam, Granstangen 28A. 1051 Oslo, Tel: 02 232 6034