Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hội Thứ III

21/09/202008:10(Xem: 6243)
Hội Thứ III

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-460


 

HỘI THỨ III ĐẠI BÁT NHÃ

với các phẩm:

 

01- Phẩm “Duyên Khởi”            

02- Phẩm “Xá Lợi Tử”             

03- Phẩm “Thiện Hiện”

04. phẩm “Thiên Đế”

05. Phẩm “Hiện Bảo Tháp”      

06. Phẩm “Xưng Dương Công Đức”       

07. Phẩm “Thiết Lợi La Phật”

08. Phẩm “Phước Tụ”               

09. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”  

10. Phẩm “Địa Ngục”               

11. Phẩm “Khen Tịnh”             

12. Phẩm “Tán Thán Công Đức”

13. Phẩm “Đà La Ni”                

14. Phẩm “Việc Ma”                 

15. Phẩm “Hiện Thế Gian”       

16. Phẩm “Bất Tư Nghì Đẳng” 

17. Phẩm “Thí Dụ”

18. Phẩm “Bạn Lành”

19. Phẩm “Chơn Như”

20. Phẩm “Tướng Bất Thối Chuyển”

21. Phẩm “Tướng Không”

22. Phẩm “Căng Già Thiên”

23. Phẩm “Xảo Tiện”

24. Phẩm “Khi Học”

25. Phẩm “Thấy Bất Động”

26. Phẩm “Phương Tiện Thiện Xảo”

27. Phẩm “Huệ Đến Bờ Kia”

28. Phẩm “Diệu Tướng”

29. Phẩm “Thí Bình Đẳng”

30. Phẩm “Phật Quốc”

31. Phẩm “Tuyên Hóa”

 

---o0o---

 

 

 

III. PHẦN BA, HỘI THỨ III.

(bố cục)

 

 

Dẫn nhập.

 

Phần ba, Hội thứ III này còn ngắn hơn hai Hội trước nhiều, bắt đầu từ quyển 478 cho đến hết quyển 537, tổng cộng 59 quyển, gói ghém trong 31 phẩm, cũng thiếu 3 phẩm “Bồ Tát Thường Đề”, “Bồ Tát Pháp Dũng” và phẩm “Kết Khuyến” tương tự như Hội thứ II. Về giáo lý hạnh quả, kỹ thuật tu trì quán chiếu… cũng giống như hai Hội trước. Tuy nhiên, văn từ rất cô động. Quý vị có thể tự lãnh hội nếu đã trì tụng kỹ hai Hội trước. Tuy nhiên, trên đầu mỗi phẩm tựa của Hội thứ III, chúng tôi có liệt kê phẩm tương đương của Hội thứ I hay Hội thứ II để Quý vị có dịp tham khảo so chiếu v.v… Chúng tôi không có giải thích cũng như chiết giải nhiều như Hội thứ I và Hội thứ II. Công việc của chúng tôi là cố gắng giản-lược-hóa, phân chia các phẩm thành từng đoạn hay phân đoạn để cho mọi người có thể trì tụng, tu học và thực hành mà không gặp trở ngại.

Chúng tôi chỉ khuyến cáo độc giả là cố gắng trì tụng mặc dù Kinh văn có trùng tuyên hay không, hãy kiên nhẫn trì tụng thôi. Đây là dịp quý vị tự suy nghĩ, tự chiết giải để xây dựng trí tuệ cho chính mình. Hội thứ IV chúng tôi sẽ thích nghĩa và chiết giải đầy đủ như Hội thứ I, và thứ II.

Có một điểm chúng tôi cần lưu ý độc giả là các phẩm của Hội thứ III thường gộp nhiều phẩm của Hội thứ II thành một phẩm lớn. Như phẩm “Thiện Hiện” của Hội thứ III gộp 20 phẩm của Hội thứ II như các phẩm: 1. Thiện Hiện, 2. Vào Ly Sanh, 3. Thắng Quân, 4. Hành Tướng, 5. Huyễn Dụ, 6. Thí Dụ, 7. Đoạn Chư Kiến, 8. Sáu Pháp Đáo Bỉ Ngạn, 9. Đại Thừa, 10. Giáp Bị Đại Thừa, 11. Không Buộc Không Mở, 12. Tam Ma Địa, 13. Niệm Trụ Đẳng, 14. Tu Trị Địa, 15. Xuất Trụ, 16. Siêu Thắng, 17. Vô Sở Hữu, 18. Tùy Thuận, 19. Vô Biên Tế và 20. Viễn Ly. Sự nhập chung các phẩm của Hội thứ III làm cho các phẩm trở nên quá dài có thể làm mệt mỏi độc giả trong việc đọc tụng thọ trì.

Cũng xin nói trước Hội thứ III giáo lý so với hai Hội đầu chẳng có gì khác, chỉ là bình cũ rượu mới thôi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đọc hay không đọc cũng được. Nhất định không phải vậy, càng đọc thì càng thâm nhập, càng vỡ ra lẽ nhiệm mầu của nó. Tu là phải kiên nhẫn, tinh tấn thôi.

 

 

3. Phần Ba tức Hội thứ III này Tạng giáo gọi là Zes-rab-kyi Pha-rol-tu phyin-pa khri-brgyad-stoí-pa. Gồm 31 phẩm, 59 quyển. Về chỉ thú thì gần giống với hai hội trước, nhưng các phẩm thì khác nhau và cũng thiếu 3 phẩm Thường Đề, Pháp Dũng v.v... Theo Pháp Uyển Châu lâm quyển 100 và Khai Nguyên Thích Giáo lục quyển 11, thì nguyên bản tiếng Phạn của hội thứ III gồm 18.000 kệ tụng, tương đương với 18.000 tụng Bát Nhã của bản dịch Tây tạng. Bản dịch Tây tạng chia làm 87 phẩm, có đủ ba phẩm Thường Đề, Pháp Dũng v.v...  

 

---o0o---

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567