Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hội Thứ IV

09/11/202007:23(Xem: 1289)
Hội Thứ IV

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

 

IV. PHẦN BỐN, HỘI THỨ IV.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

(Bố cục)

 

 

4. Phần bốn gọi là Tiểu bản Bát Nhã (Phạm:Awỉasàhasrikà-prajĩàpàramità) tức Hội thứ IV: Gồm 29 phẩm, 18 quyển. Về yếu chỉ thì giống với ba Hội trước, nhưng văn từ rất tỉnh lược. Theo bài Tựa Hội thứ tư của Ngài Huyền Tắc và Pháp Uyển Châu lâm, Khai Nguyên Thích Giáo lục, thì các Kinh như: Đạo hành Bát Nhã 10 quyển do Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán, Kinh Đại Minh Độ 6 quyển do Ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô, Kinh Tiểu phẩm Bát Nhã Ba-la-mật 10 quyển do Ngài Cưu ma la thập dịch vào đời Hậu Tần v.v... đều là những bản dịch khác của Hội này (Kinh Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa 25 quyển, gọi tắt là Phật Mẫu Bát Nhã, do Ngài Thí Hộ dịch vào đời Bắc Tống cũng là cùng bản với Hội này). Bản tiếng Phạn gồm 8.000 kệ tụng, tương đương với 8.000 kệ tụng Bát Nhã hiện còn.

 

--- o0o ---

 

TIỂU BẢN BÁT NHÃ

(Viết tắt là TBBN)

 

 

Sơ lược Hội thứ IV:

 

Như trong phần bố cục chúng tôi có đề cập, có nhiều tác phẩm mang tên là “Tiểu bản" do Phật thuyết ở Hội thứ IV này và được nhiều vị đúc kết và dịch ra như:

1). "Đạo Hành Kinh" do Chi Lâu Ca Sấm dịch, mang số thẻ (0224);

2).  Kinh "Đại Minh Độ" do Ngô Chi Khiêm dịch, mang số thẻ (0225);

3). Kinh "Ma Ha Bát Nhã Sao" do Tiền Tần Đàm Ma Tỳ và Trúc Phật Niệm dịch, mang số thẻ (0226);

4). "Tiểu Phẩm Bát Nhã" do Ngài Cưu Ma La Thập dịch, mang thẻ số (0227);

5). "Phật Mẫu Phát Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa", gọi tắt là "Phật Mẫu Bát Nhã Kinh" do Ngài Thí Hộ dịch, mang thẻ số (0228).

Trong các dịch phẩm liệt kê trên, thì bản tóm lược của chúng tôi và bản dịch "Phật Mẫu Bát Nhã Kinh" do Thí Hộ dịch được xem là dễ hiểu nhất. Tuy vậy, khi thích nghĩa và chiết giải Hội thứ IV này, chúng tôi có so chiếu và trích dẫn các tiểu phẩm kể trên để phần chiết giải thêm sáng tỏ. Khác với Hội thứ II và thứ III, Hội thứ IV này chúng tôi thích nghĩa và chiết giải đầy đủ giúp Quý vị dễ hiểu hơn.

Lưu ý: Cũng nên biết rằng Hội thứ IV này do các vị đi trước dịch, nhóm của Ngài huyền Trang chỉ sao lại và ghi trong Kinh ĐBN từ quyển 538 đến hết quyển 555, không có đặt tên, nên chúng tôi tạm gọi là "Tiểu Bản Bát Nhã”.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn