Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

86. Kinh Angulimàla

19/05/202010:53(Xem: 2060)
86. Kinh Angulimàla

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


86. Kinh ANGULIMÀLA

( Angulimàla sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ

          Trú Xá Vệ, Chê-Tá-Va-Na

            ( Tinh Xá Kỳ Viên cũng là )

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường

         ( Người gọi thường là Cấp-Cô-Độc ).

 

           Lúc bấy giờ, vương tộc trị vì

               Quốc Vương Pa-Sê-Na-Đi  (1)

       Tức Ba-Tư-Nặc, tức thì được tin

          Về tình hình tại Kô-Sa-Lá  (1)

          Ăng-Gu-Li-Ma-Lá (2) thợ săn

              Trở thành tên cướp sát nhân

       Bàn tay đẫm máu, hung hăng bạo tàn

          Không có lòng bình an, từ mẫn

          Nên mọi người căm phẫn vô vàn.

 

              Vì nó, mọi chốn lầm than  

       Thành phố, thị trấn, thôn làng vắng tanh.

          Nó giết người, để dành một ngón

          Kết tràng hoa bằng ngón tay người.

              Tiếng than vang vọng khắp nơi

       Y giết gần đến ngàn người lương dân.

          Vua tức giận truyền rằng phải trị,

          Truyền binh mã chuẩn bị tảo trừ.

     ____________________________

 

(1) : Vua Pasenadi – Ba-Tư-Nặc , trị vì nước Kosala .

(2) : Angulimàla  : có nghĩa là ‘Vòng hoa bằng ngón tay người’. 

      Vị này cò được gọi là Ương Quật Ma-La hay Vô Não (không

      não hại người).

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  208

 

              Vào buổi sáng, Đấng Đạo Sư

       Đắp y mang bát, dáng từ uy nghi

          Vào thành Sa-Vát-Thi khất thực

          Và sau đó thọ thực lặng yên,

              Xong, Ngài trở về Kỳ Viên

       Trên con đường sẽ gặp tên cướp này

        ( Có tên Ăng-Gu-Li-Má-Lá

          Cũng là gã Ương-Quật-Ma-La

              Hoặc tên Vô Não cũng là ). 

 

       Những người chăn thú hay là nông dân

          Người bộ hành hay chăn bò nọ

          Thấy Thế Tôn đi bộ trên đàng

              Sẽ gặp tên cướp hung tàn

       Nên họ liền nói để ngăn cản Ngài :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài hãy tránh 

          Đi con đường bất hạnh đang chờ

              Tên cướp Vô Não hiện giờ

       Ra tay sát hại, đẫm dơ máu người.

          Bộ hành họp nhiều người cùng lúc

          Hai, ba, bốn, năm chục cùng đi,

              Tuy vậy, vẫn có đôi khi

       Họ vẫn gặp Ăng-Gu-Li-Ma-Là

          Có nhiều người hồn đà lìa xác,

          Xin Đại Giác tìm lối khác đi ”.

 

              Nghe vậy, đức Chánh Biến Tri

       Giữ im lặng, tiếp tục đi đường này.

          Lần thứ hai, thứ ba sau đó

          Gặp nhóm khác thì họ cũng ngăn :

 

        – “ Xin Thế Tôn hãy dừng chân !

       Đừng đi đường đó, muôn phần hiểm nguy

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  209

 

          Ăng-Gu-Li-Ma-La là kẻ

          Đang giết người như ngoé nơi ni ”. 

 

              Phật im lặng tiếp tục đi,

       Khi tên cướp Ăng-Gu-Li-Ma-Là

          Thấy Phật Đà từ xa đi lại

          Y liền nghĩ : ‘Kẻ dại khờ này !

              Thật là hy hữu lắm thay !

       Một mình vác xác đến ngay nơi này.

          Con đường đây bộ hành cả tốp

          Mấy chục người tụ họp đi qua

              Nhưng cũng rơi vào tay ta,

       Nay chỉ đơn độc người Sa-Môn này

          Không có người thứ hai nào khác,

          Hình như đạt một sức mạnh gì !

              Vậy ta hãy giết gã đi ”.

 

       Rồi tên cướp Ăng-Gu-Li-Ma-Là 

          Cầm kiếm và tấm khiên, với túi

          Đựng cung tên, rượt đuổi theo liền.

              Dù y chạy nhanh như tên

       Trong khi Đức Phật điềm nhiên bước đều.

          Đó do điều dụng thần thông lực

          Bậc uy đức thị hiện viên thông

              Khiến cho Vô Não hoài công

       Chạy hết tốc lực vẫn không kịp gì.

 

          Tên cướp Ăng-Gu-Li-Ma-Lá

          Suy nghĩ rằng : ‘Thật quá diệu kỳ !

              Thật là hy hữu quá đi !

       Trước đây ta đuổi, níu trì  con voi

          Đang chạy nhanh, khiến voi bị bắt,

          Hoặc đuổi bắt con ngựa phi mau

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  210

 

              Đuổi kịp, bắt nó nhốt vào,

       Chiếc xe đang chạy hay dầu con nai

          Chạy thục mạng, ta đây không khó

          Đuổi kịp và bắt nó như không.

              Nhưng nay dẫu ta quyết lòng

       Chạy hết tốc lực vẫn không kịp người

          Sa-Môn này hiện thời đang bước

          Ở phía trước, tốc lực bình thường ”.

 

              Vô Não liền gọi Pháp Vương : 

 

 – “ Sa-Môn ! Đứng lại bên đường chờ ta ! ”.

 

      – “Ăng-Gu-Lí-Ma-La ! Mãi mãi

          Ta đã đứng. Ngươi hãy dừng ngay ! ”.

 

              Vô Não suy nghĩ như vầy :

 

 – “ Những Sa-Môn Thích tử này xưa nay

          Nói sự thật và hay chấp nhận

          Những sự thật, phải tận tường tri,

              Sa-Môn này dẫu đang đi

       Lại nói ‘Ta đã đứng’. Kỳ dị chưa ! ”.

 

          Tên cướp vừa dừng chân liền nói

          Với bài kệ để hỏi Phật thôi :

 

   – “ Ngươi đi lại bảo đứng rồi !

         Ta đứng, ngươi bảo hãy thời dừng chân.

         Sa-Môn ! Ta hỏi ngươi rằng :

         Sao ngươi đã đứng, ta hằng còn đi ? ”.

 

    – “Ương-Quật-Ma-La ! Bởi vì

         Ta đã dừng lại tức thì ác tâm,

         Ta bỏ trượng kiếm, mê lầm.

         Còn ngươi không tự truy tầm tâm ngươi,     

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  211

 

         Không tự kiềm chế, giết người,

         Nên Ta đã đứng, còn ngươi chạy hoài ”.

 

    – “Đã lâu tôi kính các ngài 

         Những bậc Tiên Thánh nghiêm oai thâm trầm

         Nay Ngài bước vào Đại Lâm.

         Không lâu, tôi sẽ ác tâm đoạn trừ

         Khi nghe pháp của Phật Từ ”.

 

         Nói xong tên cướp này từ hung hăng

         Cung, tên, khiên, kiếm đều quăng

       ( Kể cả khí giới vốn hằn trong tâm )

         Rồi y đảnh lễ dưới chân

         Của Đấng Thiện Thệ ân cần thiết tha

         Hối lỗi, nay xin xuất gia

         Nương tựa vào đức Phật Đà trí bi

         Bậc Đại Tiên Nhân uy nghi.

 

       “Ê-Hí Phích-Khú !”, Phật thì gọi lên

      (‘Thiện Lai Tỷ Kheo’ cùng tên )

         Tức thời Vô Não trở nên một vì

         Tỷ Kheo có bát, tam y

         Được Phật xác chứng đủ uy đức toàn”.

 

          Rồi Phật cùng các hàng Tôn-giả  &    

          Ăng-Gu-Li-Ma-Lá cùng đi,

              Du hành đến Sa-Vát-Thi,

       Chê-Ta-Va-Ná tức Kỳ Viên đây

          Phật cùng Chúng Tăng này an trú.

          Vô-Não hành chuyên chú thiền-na.

 

              Bấy giờ cơ sự xảy ra

       Tại Vương quốc Kô-Sa-La của vì

          Vua Pa-Sê-Na-Đi cai trị.

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  212

 

          Do chuyện Ăng-Gu-Lí-Ma-La

              Quần chúng tụ họp kêu la

       Lớn tiếng cầu thỉnh hoàng-gia xét tường :

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Tại Kô-Sa-Lá

          Ăng-Gu-Li-Ma-Lá  thợ săn

              Là một tên cướp sát nhân

       Bàn tay đẫm máu, hung hăng bạo tàn

          Không có lòng bình an, từ mẫn

          Nên mọi người căm phẫn vô vàn.

 

              Vì nó, mọi chốn lầm than  

       Thành phố, thị trấn, thôn làng vắng tanh.

          Nó giết người, để dành một ngón

          Kết tràng hoa bằng ngón tay người.

              Tiếng than vang vọng khắp nơi

       Y giết gần đến ngàn người lương dân.

          Đại Vương cần ra tay trừ tận

          Bắt giam nó hoặc tẩn-xuất ra       

              Khỏi nước, đến chỗ thật xa ”.  

 

       Đức Vua phủ dụ sẽ ra tay liền.    

 

          Buổi sáng tại Kỳ Viên im vắng

          Không gian đây tỉnh lặng bình an

              Bỗng nhiên xe ngựa một đoàn

       Khoảng năm trăm chiếc trên đàng đến đây,

          Do vua này – Pa-Sê-Na-Đí

          Đã rời Sa-Vát-Thí, cơ duyên

              Đi đến Tinh Xá Kỳ Viên

       Đến chỗ dừng ngựa, vua liền xuống xe

          Cùng đi bộ hướng về hương thất

          Của Đức Phật. Khi gặp Thế Tôn

              Vua liền đảnh lễ Thế Tôn  

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  213

 

       Một bên ngồi xuống mà không nói gì.

          Thấy Pa-Sê-Na-Đi như thế

          Đấng Thiện Thệ liền hỏi tức thì :

 

        – “ Thưa Đại Vương ! Có chuyện chi ?

       Có phải do tại Bim-Bì-Sa-Ra (1)     

          Vua nước Ma-Kiệt-Đà – chọc giận,  (1)

          Hay đang hận địch vương mạn khi,

              Hoặc các người Lích-Cha-Vi  (2)

       Tại thành phố Vê-Sa-Ly (2) dở trò ? ”.

 

     – “ Bạch Thế Tôn ! Không do ai cả !

          Sê-Ni-Dá Bim-Bí-Sa-Ra

              Vua của xứ Ma-Ga-Tha,

       Hay các người nước Lích-Cha-Vi nào,

          Hoặc địch-vương ở đâu … chọc giận.

          Mà con đang mãi bận nghĩ suy

              Về chuyện tên cướp cuồng si

       Tên của hắn Ăng-Gu-Li-Ma-Là

          Tên sát nhân thật là hung ác

          Đã giết thác gần một ngàn người.

              Con đang truy lùng khắp nơi,

       Nhưng tung tích hắn nhất thời mất tăm

     _____________________________

 

( ) : Vua Bimbisara  – Tần-Bà-Sa-La hay Bình Sa Vương, trị vì

     nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà), là cha của vua Ajàtasattu (A-

     Xà-Thế). Vua Bimbisara đã dâng cúng Tinh Xá đầu tiên khi

     Phật thành đạo chưa bao lâu, đó là Trúc Lâm Tinh Xá

     ( Veluvanavihàra ).

(2) : Vesali  – Tỳ-Xá-Ly, thủ đô của Nước Cộng Hòa Licchavi

    của bộ tộc Vajji (Bạt Kỳ). Nước này do vua Visala , con vua

    Ikshvaku lập thành.     ‘Bảy Pháp Bất Thối’ được Đức Phật 

    đưa ra từ ý tưởng 7 nguyên tắc sinh hoạt theo tinh thần dân

    chủ của người dân Vajji.   

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  214

 

          Không thể bắt, giam cầm, tẩn xuất ”.

 

          Nghe lời thuật của vị vua đây

              Thế Tôn liền hỏi như vầy :

 

 – “ Thưa Đại Vương ! Nếu điều này xảy ra :

          Ăng-Gu-Li-Ma-La thống hối

          Từ bỏ mọi tội lỗi, bất nhân

              Xuất gia, nhập Chúng Tịnh Tăng

       Sống đời Phạm hạnh, tinh cần, giới nghiêm

          Thời Đại Vương có tìm bắt giữ

          Hay Đại Vương xử sự thế nào ? ”.

 

        – “ Bạch Phật ! Nếu y quay đầu

       Diệt tuyệt tội ác, nhập vào Săng-Ga    (Tăng-Già)

          Thì con sẽ thiết tha đảnh lễ

          Đứng dậy chào, lấy ghế mời ngồi     

              Tứ sự cúng dường mọi thời :

       Y phục, vật thực và nơi ở thường

          Cùng cúng dường dược phẩm trị bệnh.

          Con ra lệnh bảo vệ đêm ngày

              Đúng pháp hộ trì vị này.

       Nhưng bạch Đại Giác ! Việc đây khó thành

          Kẻ sát sanh ác tâm như thế

          Sao có thể giữ giới, tu trì,

              Và biết chế ngự mọi thì ”.

 

       Lúc bấy giờ, Ăng-Gu-Li-Ma-Là 

          Ngồi không xa Thế Tôn là mấy

          Phật liền chỉ vị ấy, nói là :

 

        – “ Đây, Ăng-Gu-Li-Ma-La ! ”.

 

       Vua Ba-Tư-Nặc tỏ ra kinh hoàng

          Thân run khan, tóc lông dựng ngược.

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  215

 

          Phật biết được Vua đang hoảng kinh

              Trấn an vua hãy an bình

    “ Đại vương chớ sợ, chớ kinh hãi gì,

          Nơi này không có chi sợ hãi ”.

 

          Đức vua liền lấy lại oai phong    

              Tan biến cơn dựng tóc lông.

       Nhìn vị Tôn-giả trong vòng uy nghi

          Đến gần Ăng-Gu-Li-Ma-Lá

          Rồi hỏi vị Tôn-giả ấy rằng :

 

       – “ Ngài là Vô Não (1) phải chăng ? ”.    

 

  – “ Thưa Đại Vương ! Đó là phần tên tôi ”.  

 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Cho tôi được rõ

          Phụ thân ngài dòng họ là gì ?

              Mẫu thân thuộc dòng họ chi ? ”.

 

  – “ Thưa Đại Vương ! Suốt mọi thì trải qua 

          Cha Gáp-Ga chính là dòng họ  (2)

          Mẹ dòng họ là Man-Ta-Ni ”.  (3)

 

        – “ Như vậy Tôn-giả đương vi

       Là Gáp-Ga Man-Ta-Ni-Pút-Tà  (4) 

          Mong Tôn-giả tịnh hòa, kham nhẫn

          Trẫm phát nguyện chu tất cúng dường

              Tứ sự đến Tôn-giả thường ”.

 

       Bấy giờ Tôn-giả này đương thực hành 

     ___________________________

 

( ) : Vô Não – Ahimsaka , cũng là tên của Anggulimala – Ương-

   Quật-Ma-La. Thân phụ ngài lúc sinh tiền là Quốc sư của vua Ba-

   Tư-Nặc, giỏi về tướng số nên biết sau này con mình sẽ gây não

   hại cho nhiều người, do đó ông đạt tên con là Ahimsaka có nghĩa

   là không làm não hại đến người khác.

(2) : Gagga .     (3) : Mantani .     (4) : Gagga Mantaniputta .

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  216

 

         ‘Hạnh đầu đà’ tịnh thanh, tỉnh thức

          Ở núi rừng, khất thực mà ăn,

              Sống chỉ ba y bên thân

       Nên Tôn-giả đã nói bằng thiện ngôn : 

 

    – “ Thưa Đại Vương ! Bảo tồn huệ mạng

          Tôi căn bản đã đủ ba y

              Ở rừng, khất thực hành trì

       Nên không dám nhận điều chi cúng dường ”.

 

          Ba-Tư-Nặc Quốc vương hoan hỷ  

          Bước đến trước Toàn Trí Thế Tôn,

              Cúi đầu đảnh lễ kính tôn

       Rồi ông ngồi cạnh Thế Tôn, thưa là :

 

     – “ Bạch Thế Tôn ! Thật là vi diệu !

          Thật hy hữu ! Tiêu biểu nhiệm mầu !

              Bạch đấng Thiện Thệ ! Làm sao

       Ngài nhiếp phục được thật mau chóng vầy ?

          Một tướng cướp lòng đầy tàn bạo

          Lại liễu đạo, được nhiếp phục rồi.

              Làm cho an tịnh được người

       Không thể an tịnh, tâm thời cuồng ngông.

          Khiến tịch diệt người không tịch diệt.

 

          Bạch Thế Tôn ! Sự việc như vầy    

              Con không thể nhiếp phục ai

       Với gậy, với kiếm hoặc đày khổ sai.

          Nhưng ở đây, chính Ngài nhiếp phục

          Với tay không, chẳng chút khó chi.

 

              Kính bạch đức Chánh Biến Tri !

       Con nay có việc phải đi chuyện cần,

          Nhiều công vụ, nhiều phần trách nhiệm,

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  217

 

          Những trọng điểm cần giải quyết liền ”.

 

        – “ Đại Vương ! Xin cứ tự nhiên

       Hãy làm những việc hợp duyên, hợp thời ”.

 

          Từ chỗ ngồi, vua Ba-Tư-Nặc

          Đứng dậy, thân bên mặt hướng Ngài

              Đảnh lễ, hữu nhiễu, lui ngay. 

 

       Một buổi sáng, Tôn-giả này ra đi

          Vào thành Sa-Vát-Thi khất thực

          Trong khi đi khất thực từng nhà

              Tôn-giả Ương-Quật-Ma-La

       Thấy một sản phụ rên la, kêu gào,

          Sanh không được, đớn đau nguy kịch.

          Được mục kích cảnh tượng như vầy

              Tôn-giả liền suy nghĩ ngay :

    “ Các chúng sinh thật khổ thay trên đời !

          Chúng sinh thời chịu nhiều đau khổ ! ”.

 

          Rồi Tôn-giả tìm chỗ ngồi ăn  

              Trở về Tinh Xá, bần thần

       Đến gặp Đức Phật, khởi thân lạy Ngài.

          Ngồi một bên, kể ngay trình tự

          Câu chuyện người phụ nữ khó sinh

              Rất là nguy kịch tình hình

       Rồi than : ‘Đau khổ chúng sinh vô cùng !

          Chúng sinh chịu hãi hùng đau khổ !’.

 

          Thế Tôn nghe sự cố xảy ra   

              Bảo Ăng-Gu-Li-Ma-La :

 

 – “ Ông hãy trở lại thành Sa-Vát-Thì    

          Rồi hãy đi gặp người sản phụ

          Nói rằng : “ Này sản phụ kia ơi !     

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  218

 

              Từ khi tôi sinh ra đời

       Chưa hề cố ý hại người, sát sinh

          Chưa giết hại sinh linh nào tất !

          Với sự thật này, nguyện bình an

              Bà sinh đẻ được an toàn !”.

 

 – “ Bạch Phật ! Nói vậy con mang tội là

          Cố ý mà nói láo, dối trá

          Vì con đã giết nhiều người rồi ! ”.

 

        – “ Ương-Quật-Ma-La ! Vậy thời

       Ông hãy đi đến, nói lời như sau :

 

         ‘Này bà chị ! Có câu chúc phúc :

          Tôi từ lúc Thánh-sanh đến nay

              Chưa hề giết hại một ai,

       Không cố ý giết muôn loài chúng  sanh,

          Mong sự thật chân thành này sẽ

          Giúp bà chị sinh đẻ an toàn ”.

 

              Tôn-giả vâng lời đi sang

       Đến thành Xá-Vệ để mang lời này

          Nói với sản phụ đây như vậy,

          Sau đó sản phụ ấy sinh liền

              Mẹ con đều được bình yên.

 

       Từ đó,nỗ lực cần chuyên hành trì

          Tôn-giả Ăng-Gu-Li-Ma-Lá

          Làm hành-giả độc cư, viễn ly

              Nhất tâm, tinh tấn mọi thì

       Tâm không phóng dật, hộ trì các căn

          Không bao lâu đạt phần thực tiễn

          Mà các thiện-nam-tử xuất gia

              Từ bỏ gia quyến, cửa nhà

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  219

 

       Hướng đến mục đích thiết tha của mình

          Là tự chứng ngộ minh thắng trí,

          Chứng đạt vị, an trú ngay trong

              Hiện tại vô thượng viên thông

       Cứu cánh Phạm hạnh, trong lòng biết nhanh:

       “ Sanh đã tận, tựu thành Phạm hạnh

          Những việc làm chân chánh đã làm

              Không còn trở lại cõi phàm ”

       Đạt A-La-Hán, nội tâm sáng ngời.

 

          Một buổi sáng bầu trời trong mát

          Vị Tôn-giả mang bát, đắp y

              Đi vào thành Sa-Vát-Thi

       Tức Xá-Vệ, như thường kỳ hóa duyên,

          Sư an nhiên tuần tự khất thực.

 

          Lúc ấy, nhiều kẻ tức giận lâu  

              Hận người tạo ác ngày nào

       Nên nay trút giận ào ào lên Sư,

          Một cục đất do từ người ném

          Hay viên đá được ném trúng vào

              Hoặc cây gậy giáng vào đầu

       Khiến cho Tôn-giả lỗ đầu, máu tuôn,

          Bình bát bị đập luôn, rớt bể

          Y ngoài rách, thân thể bị thương.

 

              Về chùa, gặp đấng Pháp Vương,    

       Phật nhìn tình cảnh bi thương, bảo rằng :

 

     – “ Này ông Ăng-Gu-Li-Má-Lá !

          Hãy kham nhẫn ! Bram-Má-Na (1) ơi !

              Hãy cố kham nhẫn mọi thời !

     ________________________

 

(1) : Bràhmana : Bà-La-Môn.    

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  220

 

       Ông đang gặt hái nghiệp thời hiện nay

          Quả báo nghiệp đời này ông trả

          Mà đáng lẽ chịu quả báo to

              Địa ngục nấu sôi trong lò

       Trăm, ngàn năm trả nghiệp do hiện thì ”.  

 

          Tôn-giả Ăng-Gu-Li-Má-Lá

          Nghe lời đấng Giác Giả Phật Đà

              Từ đó độc cư thiền-na

       Cảm giác giải-thoát-lạc, qua hành trì

          Nên tức thì nói lên bài kệ

          Cảm khái để bộc bạch nỗi lòng :

 

     Ai trước phóng dật, buông lung

        Sau không phóng dật, sáng trưng đời này,

        Như trăng thoát khỏi tầng mây

        Ai làm ác nghiệp, chận ngay nhờ vào

        Điều thiện, nghiệp lành thanh cao.

        Đời này sáng chói, mây mau tan rồi !

 

        Niên thiếu Tỷ Kheo, trọn đời

        Trung thành lời Phật, nguyện noi theo Ngài.

        Như trăng thoát mây bủa vây 

        Đời này sáng chói. Như vầy ta mong :

        Mong cho kẻ địch thảy đồng

        Nghe giảng Pháp thoại, cõi lòng tịnh thanh.

        Mong kẻ địch ta  trung thành

        Với đạo giải thoát cao minh, tròn đầy.

 

        Mong kẻ địch thọ lãnh ngay    

        Chánh Pháp vô thượng chứa đầy diệu vi.

        Thân tâm an tịnh mọi thì

        San sẻ với mọi người vi diệu này      

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  221

 

        Mong kẻ địch của ta đây

      ‘Thuyết nhẫn’, ‘Tán thán’ thuộc hai bậc này

        Vô oán hận tâm đêm ngày.

 

        Thời thời nghe pháp, hành ngay pháp này.

        Không hại ta  – kẻ như vầy

        Cũng không làm hại một ai khác nào

        Vị ấy chứng tịch tịnh mau

 

        Hộ trì bình đẳng trước sau cũng đồng

        Kể cả kẻ tham, người không

        Như người dẫn nước hướng dòng chảy lên

        Như kẻ làm tên uốn tên

        Như người thợ mộc làm nên công trình

        Uốn nắn gỗ theo ý mình.

 

        Kẻ Trí tự điều phục mình trước tiên.

        Kẻ điều phục bởi gậy, tiên,

        Bởi kiếm, câu móc. Còn riêng ta thì

        Được điều phục do từ bi

        Không gậy, không kiếm, không truy bức gì.

 

        Tên Vô Não & Vô Hại ni        

        Nhưng ta giết hại hoặc truy sát người.     

        Nay ta được chánh danh rồi

        Vì sự giết chóc, hại người… tránh xa.

        Trước – Ăng-Gu-Li-Ma-La 

        Ngón tay đeo tựa tràng hoa thế này,

        Bị nước thác cuốn trôi dài,

        Nay quy y bậc Như Lai Phật Đà.

 

        Trước – tên Ương-Quật-Ma-La

        Bàn tay vấy máu. Nay đà quy y

        Cắt dây sinh tử hiểm nguy,

Trung Bộ ( Tập 3 )  Kinh 86 :  ANGULIMÀLA      *  MLH  –  222

 

        Hễ gây ác nghiệp, đến kỳ đọa sanh,

        Khi lảnh nghiệp báo chẳng lành

        Món nợ như thế sẵn dành cho ta.

 

        Kẻ ngu vô trí mê tà

        Đam mê phóng dật. Nhưng mà trí-nhân

        Giữ không phóng dật, tinh cần

        Như giữ tài sản quý trân vô cùng,

        Chớ mê dục lạc, buông lung.

 

        Giữ không phóng dật, luôn luôn định thiền

        Chứng đắc đại lạc an nhiên

        Quảng đại vô lượng, ta liền đạt ngay

        Thành vị “Tỷ Kheo Thiện Lai”.

        Không ai khuyến dụ ta đây thực hành

        Theo tư tưởng ác, chẳng lành.

 

        Giữa các chân lý nêu danh trên đời

        Được khéo giảng dạy xa vời

        Chân lý tối thượng ta thời nương theo.

        Ta đạt ‘Thiện Lai Tỷ Kheo’

        Không đi lạc hướng, chẳng đeo đường tà

        Dụ theo tư tưởng ác ma.

        Ba Minh ta chứng, Pháp ta viên thành” ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 86  :  ANGULIMÀLA   –

ANGULIMÀLA   Sutta  )

 

   
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/04/202108:37(Xem: 2758)
Kính bạch chư Tôn Đức, Thưa chư Pháp hữu, nhân mùa Phật Đản PL 2565, Viên Giác Tùng Thư Đức Quốc có ấn hành Đặc San Văn Hóa Phật Giáo chủ đề Chuyển hóa Khổ đau để chào mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645. Đặc San năm nay (lần thứ ba) được sự góp mặt của 50 văn thi sĩ và 3 họa sĩ trong và ngoài nước. Chúng tôi kính gởi đến quý Trang Nhà để nhờ phổ biến rộng rãi đến mọi độc giả gần xa. Độc giả muốn mua sách in có thể đặt trực tiếp trên mạng toàn cầu Amazon: https://www.amazon.de/gp/product/1716272939/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Mail Nhóm Chủ Biên Phù Vân - Nguyên Đạo - Nguyên Minh
01/01/202109:18(Xem: 84751)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7412)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 3212)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6468)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9490)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 13488)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 22511)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 13271)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 7223)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)