Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tuyển tập 59

28/11/201113:14(Xem: 7271)
Tuyển tập 59

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 59

(Từ bài số 581 đến số 600)

Xưng tán Bồ Tát Phổ Hiền 581

Noi gương Đức Mục Kiền Liên 582

Xưng tán Bồ Tát Địa Tạng 583

Xưng tán Bồ Tát Hộ Pháp 584

Xưng tán Bồ Tát Giám Trai 585

Phật Giáo Việt Nam Ca 1 586

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca 1 587

Phật Giáo Việt Nam Ca 2 * 578

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca 2 * 579

Biết sống bình an 598

Đóa hồng mỉm nụ trầm kha 599

Đâu phải là gỗ đá 600

(Số thứ tự ở đây cóthay đổi, vì để

10 bài Thập đại Đệ Tửchung với nhau

tuyển tập 60 - từ bàisố 588 đến bài số 597)

Xưng Tán Bồ Tát Phổ Hiền

Tháng8-2006

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Một, nguyền đảnh lễ Chư Phật

Hai, nguyền xưng tán Như Lai

Ba, nguyền rộng khắp cúng dường

Bốn, nguyền sám hối nghiệp chướng

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Năm, nguyền tùy hỷ công đức

Sáu, nguyền thỉnh chuyển phápluân

Bảy, nguyền thỉnh Phật trụthế

Tám, nguyền thường tùy Phậthọc

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Chín, nguyền hằng thuận chúngsanh

Mười, nguyền khắp đều hồi hướng

Mười phương thế giới vô lượng

Chúng sanh Tứ Thánh đồng về

Không còn bờ Giác bến mê

Tất cả, đồng chơn, nhất thể

Không còn lậu, thô, vi, tế

Như như, hằng viễn, như như

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

(Bài 581)

Noi gương Đức Mục Kiền Liên

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Mục Kiền Liên

Sáng soi con đường hiếu hạnh

Đáp đền công đức Mẹ Cha

Cũng vì con cháu oan gia

Đọa đày, lầm than, thống khổ

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Thập đại, thần thông đệ nhứt

Sau khi tu hành chứng đắc

Dõi soi, tìm kiếm Mẹ già

Không ngờ A Tỳ địa ngục

Thanh Đề đền tội can qua

Mẹ ơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !

Cơm đà đã biến thành than

Lòng con đau xót vô vàn

Hầm chông, còn thêm chảo lửa

Ruột cào, tim thắt, nát tan

Vội về bạch Phật Như Lai

Mẹ con thống khổ tuyền đài

Xin Ngài tầm phương giải cứu

Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, nhất nhất noi gương

Đền ơn dưỡng dục song đường

Núi cao, sông sâu, biển cả

Công Cha nghĩa Mẹ, tình thương

Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên

Chúng con, lớp lớp hàng hàng

Thành tâm thiết lễ đàn tràng

Nguyện Phật mười phương minh chứng

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bài 582)

Xứng tán Bồ Tát ĐịaTạng

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

“U Minh Giáo chủ Bổn tôn

Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật

Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề”

Tu Di vời vợi, còn nhỏ sơn khê

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

Vì thương chúng sanh, phát đại bi tâm

Vì cứu chúng sanh, phát đại bi nguyện

Màn đêm chợt tắt, sáng hơn trăng rằm

Ngọn lửa đại hùng, tuyết lở, băng tan

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương

Chúng con phủ phục kính ơn Ngài

Địa ngục chín tầng, xin tiếp tay

Trần lao nghiệp cảnh, xin lìa dứt

Nào dám dễ duôi, phụ ơn Ngài

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương

Biển khổ luân hồi sóng đại dương

Bến mê, bờ giác, đã tỏ tường

Tam đồ, bát nạn, câu ly khổ

Thế thế hoằng truyền Địa Tạng Vương

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bài 583)

Xưng tán Bồ Tát HộPháp

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Hộ Pháp

Chúng con phước mỏng tội dày

Không sanh vào thời Đức Phật

Khổ đau, nghiệp chướng, đọa đày

Chất chồng bi lụy đắng cay

Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp

Trong thời mạt pháp nhiểu nhương

Trong thời pháp nhược ma cường

Đạo đức suy vi ma chướng

Chánh tà hỗn tạp mà thương

Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp

Thùy từ bảo vệ thiền môn

Thế đạo nhân tâm điên đảo

Quỷ ma bức bách kinh hồn

Chúng sanh sơ cơ ngơ ngác

Cao tăng thạc đức hao mòn

Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp

Thùy từ chấn tích trùng quang

Phá tà hiển chánh đường đường

Thiện ác một lòng qui nhiếp

Trước tòa Điều Ngự Pháp Vương

Cho ánh đạo huy hoàng

Cho nhân thế hòa vang

Cho ánh đạo huy hoàng

Cho phạm vũ trang nghiêm.

(Bài 584)

Xưng tán Bồ TátGiám Trai

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai

Gia trì đại chúng không ainão phiền

Đẹp thay chiếc áo phước điền

Một trăm mảnh vá nối liền đẹpthay

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai

Đại chúng hòa hợp lòng Ngàithảnh thơi

Đạo mầu là đạo cứu đời

Cứu cho tứ chúng thời thời hỷhoan

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn

Trăng tròn mười sáu trăngtròn đẹp không

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai

Nhìn trông nước chảy về sông

Sông đi ra biển, biển trôngvề nguồn

Trầm hùng tiếng mõ lời chuông

Chan hòa đại chúng tròn vuôngvuông tròn

Đá vàng đem thử sắt son

Trang nghiêm thanh tịnh đẹp hơnđá vàng

Cũng nhờ Bồ Tát Giám Trai

Thiền gia sứ giả xin Ngàichứng tri

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai.

(bài 585)

Phật Giáo Việt Nam Ca (1)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy

Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến

Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền

Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống

Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam

Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang

Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương

Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Tùy duyên bất biến, không một đổi thay

Như gió ngàn bay, như sữa với nước

Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay

Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau

Gieo rắt muôn phương nhuận thắm đạo vàng.

(Bài 586)

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (1)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử

Từ thuở sơ thời, thế kỷ thứ hai thứ ba

Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác cao tăng

Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ

Kế thế hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường

Bước vào đời Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ

Thuần túy Việt Nam, Yên Tử Trúc Lâm

Thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần

Thừa tiếp Trong-Ngoài, đến tận hôm nay

Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán

Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây

Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy

Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung

Chung cùng mẫu số, Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

Phật Giáo Việt Nam, đời đời

Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêngliêng.

***Bài 587***

Phật Giáo Việt Nam Ca (2)

Tháng9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy

Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến

Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này

Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền

Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống

Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy

Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung

Chuyển xe Tam Thừa, hoằng dương chánh pháp

Quy nhất Phật thừa, một mẫu số chung

Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam

Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang

Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương

Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêngliêng.

***Bài 588***

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (2)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử

Từ thuở sơ thời thế kỷ thứ hai thứ ba

Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, cùng Mâu Bác Cao Tăng

Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ

Thừa tiếp hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

Phật Giáo Việt Nam, thời đại vàng son, Đinh Lê LýTrần

Khuông Việt, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Giác Hoàng Yên Tử

Một thuở Trong-Ngoài, cho đến hôm nay

Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán

Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm kế thế

Tùy duyên bất biến, không một đổi thay

Như gió ngàn bay, như sữa với nước

Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm rạng rỡ

Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay

Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau

Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng

Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng

Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng

Phật Giáo Việt Nam, đời đời

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm.

****Bài 589*****

Biết sống bình an

Tháng 9-2006

Bồng bềnh muôn hướng mây bay

Phất phơ muôn hướng gió xoay đủchiều

Hết sáng thì lại đến chiều

Hết ngày thì lại xìu xìu về đêm

Nhật lặn, đẩy bóng nguyệt lên

Trăng tàn đẩy nhẹ vừng đôngửng hồng

Núi nghiêng nga ngả ven rừng

Rừng hiu hiu gió lưng chừng đầunon

Giọt mưa nhỏ kéo về sông

Lăn tăn sóng nước để bồng rakhơi

Giọt sương ươn ướt lá cây

Nắng tan biến dạng phủ đầytrời mây

Có đông thì mới có tây

Có nam gọi bắc, lẽ nầy tựnhiên

Quẳng đi cái nghiệt đảo điên

Não phiền biến mất, bình yênhiện về

Quẳng đi cái nghiệt ê chề

Khổ đau nhường chỗ bốn bề anvui

Vành khô đã gắn môi cười

Đừng bi lụy nhé, hỡi ngườithế nhân !

*****Bài 598*****

Đóa hồng mỉm nụ trầm kha

Tháng 9-2006

Thử cho biết mặt cuộc đời

Thử cho biết mặt đã đời truânchuyên

Đưa tay búng nét hão huyền

Chim bay dưới nước, cá chuyềntrên non

Mai sau, chi nữa mất còn

Tâm can trui giũa sắt son mấymàu

Dù cho cửa sổ vó câu

Tang bồng phỉ chí con tàutrần gian

Dấu tình còn đó mênh mang

Dù cho gai góc dọc ngang nẻo đường

Nỗi niềm còn đó vương vương

Dù cho be bít đo lường lượngphân

Ai đem mây rải phù vân

Ai đem bụi rải phong trầnnhân gian

Ai đem trăng vắt trên ngàn

Ai đem gió thổi lan man đấttrời

Rì rào sóng vỗ trùng khơi

Bọt bèo xô đẩy nổi trôi phậpphồng

Buốt căm, thử mấy mùa đông

Cứng khô, thử mấy hạ nồngchói chan

Đẹp tươi, thử mấy mùa xuân

Rụng rơi, thử mấy lá vàngsang thu

Ô hay, cát bụi mịt mờ

Đóa hồng mỉm nụ trên bờ trầmkha !

*****Bài 599*****

Đâu phải là gỗ đá !

Tháng 9-2006

Sỏi đá gồ ghề trên vạn nẻo

Chông gai lởm chởm khắp đường đi

Sự đời phải thế, có chi

Cuộc đời phải thế, nghĩa gì thế nhân

Đã sinh vào kiếp phong trần

Sống sao cho phải lựa lần mà đi

Có những lúc đứng trên đầu sónggió

Có những khi chìm nghỉm tựagiá băng

Có những khi vằng vặc tựavầng trăng

Nhưng có lúc bẽ bàng như saolạc

Khi vui, ngân lên tiếng hát

Khi mừng, vang vọng lời ca

Khi buồn, dáng điệu đưa ma

Khi đau, sầu bi vây bủa

Nhân thế, là bản trường camuôn thuở

Nhân gian, là bản trường tấumuôn đời

Những đãi bôi như sóng vỗtrùng khơi

Những thế thái như bốn chiềulộng gió

Nếu trong mắt, gắn ngọn đènsoi tỏ

Nếu trong tâm, gắn ánh hỏachâu pha

Biết vị kỷ thì phải biết vịtha

Bởi con người có thức tình, đâuphải là gỗ đá !

*****Bài 600*****

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78345)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7027)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2774)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6094)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9017)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12977)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 21129)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12798)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6500)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)