Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 57

28/11/201113:14(Xem: 10463)
Tuyển tập 57

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 57

(Từ bài số 561 đến số 570)

Cất bước rong chơi 561

Hòa reo vạn hữu 562

Chia xẻ với đời 563

Màn đêm xin khép lại ! 564

Cúng dường Phật Đản 565

Một cành hoa dâng Mẹ 566

Một cành hoa trắng thiên thu 567

Công đức sinh thành 568

Phù sinh khua sỏi đá 569

Mừng Phật Đản Sanh 570

Cất bước rong chơi

Tháng 3-2006

Một ngày, rồi sẽ tới

Một ngày, rồi sẽ qua

Đầu non gát chiều tà

Hoàng hôn nghiêng bóng núi

Một ngày, sẽ hết buổi

Một ngày, sẽ đi qua

Đêm đến đợi trăng ngà

Giữa ngàn sao chi chít

Có những đêm đen nghịt

Có những đêm mù mờ

Đứng một cõi trơ vơ

Hư vô lồng lộng quá

Kiếp phù du chi tá

Trên phù thế muôn trùng

Chỗ nào là vô cùng

Điểm về, đâu nói thử

Nện một khèo, ứ nự

Giáng một búa, thất kinh

Hư vô treo mông mênh

Hỏi làm chi vũ trụ

Nhưng một thân là đủ

Cỡi vạn hữu sắc không

Đi muôn cõi bềnh bồng

Có cần chi cát bụi

Nắm bắt là mê muội

Buông bỏ là mộng mơ

Chặt đứt hết hai bờ

Đâu không là tánh thể

Mỉm cười reo phù thế

Hãy cất bước rong chơi.

*****561*****

Hòa reo vạn hữu

Tháng 3-2006

Hãy nhắm mắt, thấu tận cùngthăm thẳm

Hãy lặng yên, thấu tận nẻo âmu

Hãy tịch băng, thấu tận chốnmịt mù

Và cho biết, ta ở đâu, lúc đó

Dù thân ta, thật vô cùng bénhỏ

Nhưng đâu đâu, ta cũng có vôcùng

Đã có từ vô thỉ đến vô chung

Sao lại hỏi, ta là ai, còn mất

Vũ trụ vốn hư vô, nhưng ta đây chơn thật

Pháp giới vốn rỗng không, nhưng ta đây chơn hình

Dù nguyên, trung, hòa tử, nhưng ta đây, chơn linh

Từ hư huyễn và tựu thành muôn thể

Ta có mặt, thì ngại gì phù thế

Ta hiện hữu, thì ngại gì phù sinh

Nếu không ta, thì diễm ảo không mình

Nhưng đã có, nghĩa là ta bất diệt

Vì không biết, nên âu lo, sợ sệt

Vì không thông, nên hoảng hốt, chẳng yên

Khi nhận ra, như thạch trụ ba kiềng

Hòa nhất thể như kim cương bất hoại

An như thế, thì tâm như chói lọi

Nhiên như thế, thì tâm thể diễm hằng

Đường thênh thang, ta cứ bướcthong dong

Cứ vui sống, và hòa reo vạnhữu.

*****562*****

Chia sẻ với đời

Tháng3-2006

Em đã khổ bao nhiêu,

Em có thấy người ta khổ

Em đã đau bao nhiêu

Em có thấy người ta đau

Tay ôm tay, tròng lên gối, bó đầu

Thế thì em, đâu có nào đếnnỗi

Em đã cực bao nhiêu

Em có thấy người ta cực

Em đã buồn bao nhiêu

Em có thấy người ta buồn

Mắt lưng tròng, hoen ngấn lệ,trào tuôn

Không muốn khóc, nhưng giọtkhô lả chả

Em gian nan, người ta tàn hoalá

Em rã rời, người ta thở hếtra

Em nhiêu khê, người ta thấu ta bà

Cứ nhìn đi, mới biết mình còn đỡ

Em thiếu thốn, người ta giăng bủa nợ

Em nghèo nàn, người ta chẳng dính xu

Hãy nhìn trông những mảnh tối âm u

Em mới thấy chưa tận cùng thân phận

Vốn cuộc đời, là cát đá, bùn nhơ, cặn bẩn

Nhưng chính ta có thanh cao, thánh thiện gì đâu

Vốn đã mang nghiệp dĩ phải tìm chầu

Chứ nếu không, thì làm sao túc trái

Hãy nhận và trả, chứ không nên trốn chạy

Hãy đối và đầu, chứ không nên buông xuôi

Khi đi qua, là khứ tự thoái lui

Hiện và tương sẽ không còn trói buột

Khi tâm em đã thắp lên ngọn đuốc

Đường mù mờ sẽ biết lối để đi

Một lúc kia sẽ có tiếng thầm thì

Em sẽ thốt, ồ, thì ra, thế nhỉ !

*****563*****

Xin màn đêm khéplại !

Cảm tác để chia sẻ với đồng bào ruột thịt, phảitrả giá tự do

16 năm trường tại Phi Luật Tân từ những năm 1990.

Đến nay (cuối tháng 3-06), Hoa Kỳ đã nhận 1561người,

Úc : 230 người, Na Uy : 107 người. Gia Nã Đại đang xét 27 người.

Vẫn còn 108 gia đình gồm 188 người đang chờ vàchưa ai nhận ?

Tháng 3-2006

Đường tự do, ôi con đường quá đắt

Mưới sáu năm, một khung trời khép chặt

Một khoảng đời, vùi dập chốn thương đau

Ngày tháng dài, ngóng đợi vẫn chìm sâu

Thời khắc gõ, trông chờ, mòn mi mắt

Đường tự do, ôi con đường quá đắt

Chọn hướng đi, lại bịt lối lưu đày

Sóng vơi đầy, từng giọt đắng cay cay

Nhỏ dai dẳng giữa hai bờ ngấn lệ

Bên nầy bờ, sợi dây thòng ngấp nghé

Bên kia bờ, đóng cánh cửa,giằng co

Ôi, những con người đi tìmcuộc sống tự do

Chỉ phó thác mơ hồ trao thânphận

Chữ tỵ nạn, đã xếp thành láchắn

Chữ dung từ, đã khép nếp lặngtăm

Chữ nhân đạo, đã khép lối,nhùng nhằng

Vòng kẽm sắt, thêm nhiềukhung xích khóa

Cửa công pháp là chiếc vòngkềm tỏa

Cửa công quyền là vỏ bọc útim

Tìm tư do, bị nhét vào xà lim

Người vô tội mang bao nhiêuách vạ

Phủ Cao Uỷ, đứng canh chừng,mặc cả

Đường đào-tỵ, hết chính sách,lỗi thời

Mười sáu năm muốn cùng kiệttàn hơi

Họ mới hốt, đang hốt, chưahốt, vậy mà mừng hết lớn

Trong tận cùng đau đớn

Trong tuyệt vọng âu lo

Ôi cái giá tự do

Phải đối đầu sống chết

Mười sáu năm, biết bao nhiêutì vết

Mười sáu năm, nói chi nữa, dưthừa

Đếm khung trời được mấy ánhsao thưa

Tăm tối quá, xin màn đêm khéplại !!!

*****564*****

Cúng Dường Phật Đản

Mặc Giang * 10-5-06

Ngày Rằm tháng Tư

Ngày Khánh Đản huy hoàng

Mở ra một triện son

Ấn mười phương ba cõi

Ba nẻo trầm luân, chúng sanh đàmòn mỏi

Sáu đường thống khổ, muônloại thấm niềm đau

Tự cung trời Đâu Suất

Khi khế cơ khế lý hợp đầu

Ngài xuất Thánh nhập phàm

Sáng hơn vầng nhật nguyệt

Bảy bước nở hoa, sen vàngdiễm tuyệt

Đất trời rung động, laychuyển mười phương

Hân hoan mừng đón, bậc xuấtthế phi thường

Mở cửa huyền vi, trên đườngsinh diệt

Thương chúng sinh mê mờ, lạnhbăng hơn giá tuyết

Thương muôn loài chìm đắm,than hầm hơn diệm sơn

Ngài ứng thế pháp trần

Ban cam lộ pháp vương

Khai ba rừng pháp tạng

Ngày Rằm tháng Tư

Ngày Phật Đản Sanh

Hoa chân lý muôn đời luôn tỏarạng

Đạo nhiệm mầu muôn thuở mãitruyền lưu

Kính lạy Đức Thế Tôn

Thiên nhơn chi đạo sư

Kính lạy Đức Trung Tôn

Tứ sanh chi từ phụ

Đèn trí tuệ soi khắp cùngphạm vũ

Đức từ bi thấm nhuận khắpmuôn phương

Hoằng khai đạo lý chơn thường

Chúng sanh ba cõi, sáu đường đồngquy

Chấp tay bất khả tư nghì

Cúng dường Phật Đản huyền vinhiệm mầu.

*****565*****

Một Cành Hoa Dâng Mẹ !

Tháng 5-2006

Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ

Mẹ là thiêng liêng, là tất cảnhiệm mầu

Mẹ đã đi rồi, từ nay tìm mẹ ởđâu

Mây ngủ trên ngàn, bóng tốichìm sâu

Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ

Mẹ là tình thương, là tất cảcuộc đời

Mẹ đã đi rồi, thôi còn gì nữamẹ ơi

Con đi tìm mẹ, từng bước đơncôi

Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ

Mẹ là muôn sông, là biển cả rạt rào

Mẹ đã đi rồi, bầu trời mất hết trăng sao

Con đi tìm mẹ, bóng dáng hư hao

Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ

Mẹ là yêu thương, là cao quí khôn lường

Mẹ đã đi rồi, hương thờ nhả khói mờ sương

Có những đêm về, lành lạnh thê lương

Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ

Hoa hỡi là hoa, hoa màu trắng hay màu hồng

Trắng đã phai nhòa, mà hồng đã chết màu bông

Con đứng một mình, tìm mẹ, đêm đông !!!

*****566*****

Một cành hoa trắng thiên thu

Tháng 5-2006

Ngày xưa mẹ dắt con đi

“Con đi trường học, mẹ đi trườngđời”

Ngày xưa mẹ dắt con chơi

Con chơi bé bỏng, mẹ chơi thếtrần

Lớn lên bôn bả lập thân

Mẹ dần nghiêng bóng phù vânnắng chiều

Đến khi biết tiếng mẹ yêu

Mẹ đà về với tịch liêu cuốitrời

Còn đâu câu nói tiếng cười

Chín còn không có, hỏi mườimà chi

Mẹ ơi, tìm bóng biệt ly

Bên cầu Ái Tử, sầu bi thìthầm

Mẹ ơi, tìm bóng biệt tăm

Bên dòng sinh tử, ngàn năm xamờ

Trầm hương quyện khói đêm mơ

Con kêu tiếng mẹ, cuối bờhoang vu

Một cành hoa trắng thiên thu

Gắn trên giá lạnh, mịt mù mẹ ơi!

*****567*****

Công Đức Sinh Thành

Tháng 5-2006

“Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha

Chín tháng cưu mang nhờ đứcmẹ”

Bốn chữ tứ ân, tình cao cả

Chín chữ cù lao, nghĩa thâmsâu

Tình thương mẹ, biển Đôngthấm vào đâu

Công đức cha, núi Thái làmsao sánh

Thương nhớ mẹ, hãy tô bồi tâmtánh

Thương nhớ cha, hãy tôi luyệntrung trinh

Sống ở đời, đừng câu nệ hysinh

Mà cảm khái những gì ta cóthể

Nhớ ơn cha, tấm thân ta là để

Đỡ phong trần, đi cống hiến quê hương

Nhớ đức mẹ, cuộc đời ta là để

Mang tin yêu, đi xây dựng tình thương

Đáp như thế, chưa tròn ơn cha mẹ

Đền như thế, chưa vẹn nghĩa Song Đường

Như núi rừng, bàng bạc lộng Thái Sơn

Như biển Đông, mênh mang triều sóng vỗ

Chiều nghiêng bóng đổ

Công đức sinh thành

Mây trắng trời xanh

Ngàn năm lan tỏa !

****568****

Phù sinh khua sỏi đá

Tháng 8-2006

Đã biết khổ lại lao vào cái khổ

Đã biết đau lại lao vào cái đau

Thế thì sao không bạc hếu mái đầu

Đừng nói chuyện lưa thưa vài cọng trắng

Ngồi một mình lặng yên trong trống vắng

Trông lạnh tanh như một cõi mồ ma

Càng thẩm sâu những nghiệt ngã ta bà

Để thử sức bình sinh treo độc mộc

Ngồi một mình trầm tư bên thảo cốc

Nhìn hư vô nhòa nhạt phủ xa mờ

Vãi tan hoang rơi rụng những vầng thơ

Rớt xuống bãi phù sinh khua sỏi đá

Cuộc đời ta, còn gì không chi tá

Góp rong rêu vẽ dấu nét nghê thường

Biết thế rồi nhưng nằng nặng vấn vương

Ba vạn sáu, ôi vẫn còn ngắn quá

Lúa chín trĩu ngát mầm non lá mạ

Đất khô cằn ươm ngọc trổ tinh hoa

Bên ngoài kia, đêm xuống lạnh sương sa

Thế lòng ta máu hồng làm sao cạn

Chiều nghiêng ghềnh ráng

Mây ngủ lưng trời

Vạn hữu trùng khơi

Còn đó chơi vơi.

*****569*****

Mừng Phật Đản Sanh

Tháng 8-2006

Ba ngàn thế giới đều rung chuyển

Cùng hân hoan mở hội rải hoa

Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà

Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca

Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát

Nước Ca Tỳ La, thần dân trổinhạc hát tưng bừng

Mừng ngày Phật Đản huy hoàng

Mừng ngày Thích Tôn giáng thế

Bốn loài chúng sanh hết khổ

Sáu đường sinh tử hết đau

Tựa nương dưới ánh đạo mầu

Đuốc tuệ, từ bi soi sáng

Ba ngàn thế giới hoan ca

Mừng vui dưới ánh Phật Đà

Mừng ngày Phật Đản, Đức ThíchCa ra đời

Phổ chiếu Đạo Vàng, ban phápnhủ nơi nơi

Cứu độ chúng sanh, lên thuyềntừ bát nhã

Cứu độ muôn loài, dứt tăm tốilầm mê

Mừng ngày Phật Đản, Đức ThíchCa giáng trần

Khái sáng Đạo mầu, ban phápnhủ thanh lương

Ba rừng giáo lý, soi khắpcùng thế giới

Mười phương tam thế, nhờ camlộ Pháp Vương.

*****570*****

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 309)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 121)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 339)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 177)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 397)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 218)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 316)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 407)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 372)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567