Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 133

20/09/201214:06(Xem: 10199)
Tuyển tập 133

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài Số 133 - thơMặc Giang

(Từ bài số 1321 đến số 1330)

thnhattan@yahoo.com.au

01.Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)

02.Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

03.Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

04.Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ23)

05.Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

06.Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)

07.Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)

08.Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự,thứ 27)

09.Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ28)

10.Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức - Tác giả xin kết)

Trường Ca Pháp Hoa 20

(Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, thứ 20)

Thường Bất Khinh Bồ Tát, lạkỳ thay

Gặp ai ai, cũng chắp tay xádài

Tôi không dám khinh quý ngài

Vì quý ngài mai sau sẽ thànhPhật

Thường Bất Khinh Bồ Tát, kỳdị thay

Thân như cùng tử, không cóđêm ngày

Nhưng gặp ai, cũng xưng dươngđảnh lễ

Không dám khinh quý ngài, vìmai sau thành Phật

Thời cận đại, có Tế Điên HòaThượng

Đóng phim, lên ảnh, báo chí,truyền hình

Nam nữ lão ấu chăm chú nghe xem

Và ca tụng Phật Tế Công bấttuyệt

Thường Bất Khinh siêu nhiênhơn ai biết

Chính là tiền thân của ĐứcPhật Thích Ca

Vô lượng kiếp cúng dường diệulý Phật Đà

Mang diệu hạnh: vô tâm, vôtướng, vô tác

Tôi không dám khinh quý ngài,như nốt nhạc

Nhạc du dương không cần khảycung đàn

Không nhạc sĩ ca sĩ, vẫn nghetiếng vang vang

Mọi giai điệu tuyệt vời, nhưxuất thần nhập thánh

Thường Bất Khinh an trụ tâmdiệu tánh

Nhập Tỳ Lô Tánh Hải, hátHuyền Môn

Hoa Nhgiêm ngân, trùng trùngHoa Tạng khắc son

Hoa pháp giới trùng trùng hòavang trong diệu hữu

Thường Bất Khinh, chúng conxin nương tựa

Xin noi gương, đức độ nhủthanh lương

Mỗi chúng sanh, có Phật tánh,tinh tường

Cùng trân trọng sen vàng,chưa chớm nở.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 21

(Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)

Phật Pháp Thân, thường hằng,siêu sinh diệt

Thân Pháp Phật, thường hằng,siêu diệt sinh

Tinh anh, tinh thể, tinhchất, nguyên trinh

Thần Lực Như Lai, bất khả,bất thuyết

Lực Như Lai, phi thuyền kiaxa tít

Thần Như Lai, điện ảnh kiaphai mờ

Như người mẹ, trên tay, bồngđứa con thơ

Như người cha dắt dìu đàn conbé nhỏ

Không hiển vi, hiển mật, kínhsiêu, kính lúp

Không vi âm, vi tính, mạngnhện, tinh kỳ

Thần Lực Như Lai, bất khả tưnghì

Vượt thời gian, băng khônggian, bao trùm vũ trụ

Dùng thần lực, gom chúngsanh,

không đầy căn nhà nhỏ

Siêu thần lực, đưa chúngsanh,

vượt tam thế mười phương

Tỏa thần lực, đưa chúng sanhđi,

không vướng ngọn cỏ đầu sương

Phóng thần lực, đưa chúngsanh về,

căn nhà xưa vẫn còn nguyênvẹn

Ta vẫn còn đây, bên dòng SôngTrẹm

Ta vẫn còn đây, bến cũ HươngGiang

Em đứng kia chi, cửa ngõ NamQuan

Anh đợi đây chi, Cà Mau cuốiMũi

Khách tha phương, như conthuyền viễn xứ

Bến đò ngang, ta đón khách đưavề

Quán trọ ngàn năm, nhân thếđê mê

Các con hỡi, mau mau về Ta đợi

Thần Lực Như Lai, vô thỉ, chưa từng khởi

Như Lai Thần Lực, vô chung, đóng cửa rồi

Siêu âm thanh chưa kịp phát ra lời

Đức Như Lai đã bặt thinh biến mất

Đó, mới gọi là Như Lai Thần Lực

Đó, mới gọi là Thần Lực Như Lai

Không có một, mà cũng không có hai

Siêu siêu thế, tột cùng, siêu siêu thế.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 22

(Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)

Gia tài Chư Phật xưa nay

Thế Tôn ân đức sâu dày

Tận tường khuyên răn chỉ bảo

Khai, thị, ngộ, nhập, đẹpthay

Mười phương Chư Phật bản hoài

Thương như con nhỏ trên tay

Nâng niu, chắt chiu, gìn giữ

Hôm nay đến tận ngày mai

Thích Ca, Đa Bảo chung tòa

Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa

Mười phương Thánh Tăng câuhội

Nhơn Thiên, Tứ Chúng đều nhờ

Các con muốn báo Phật Ân

Pháp Hoa trì tụng chuyên cần

Lục độ hóa duyên vạn hạnh

Chúng sanh vui sống an lành

Thân Phật là thân kim cương

Pháp Phật là pháp kim tương

Trí Phật là trí kim sắc

Thì Đạo Phật là Đạo Vàng

Dù cho đổi cả trần gian

Dù cho đổi cả bạc vàng

Không tìm đâu ra châu báu

Cho bằng Diệu Pháp ngân vang

Dù cho đổi cả gia tài

Dù cho đổi cả thiên thai

Không tìm đâu ra châu báu

Cho bằng Diệu Pháp hôm nay

Người đời di chúc thế gian

Đức Phật di chúc Đạo Vàng

Thế gian vô thường biến đổi

Đạo Vàng rực rỡ mênh mang.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 23

(Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)

Dược Vương cúng Phật ra làmsao

Xin kể cho nghe chút, thử nào

Ứng dụng được gì trong hiệntại

Truyền lưu hậu thế những maisau

Bồ Tát Dược Vương thật tuyệtvời

Từ thời quá khứ rất xa xôi

Thời Ngài Nhật Nguyệt Phật,Minh Đức

Theo Phật, chuyên tu khổ hạnhthôi

Kinh qua một muôn hai nghìnnăm

Hiện Nhứt Thiết, Tam Muội SắcThân

Chiếu sáng mười phương, ngànthế giới

Có chi nguyệt khuyết vớitrăng rằm

Nhập Tam Muội pháp cúng hươnghoa

Hải ngạn, Chiên đàn, Mạn đàla

Vô số hương hoa cùng rảixuống

Cúng dường Đức Phật, DiệuLiên Hoa

Ngài bèn phát nguyện cúng caohơn

Dùng lửa đốt thân để thế đèn

Lửa cháy hơn nghìn năm, chẳngtắt

Cháy rồi lại tiếp tục, nguyênsanh

Chỉ cần phát nguyện đốt chântay

Tài vật ngoài thân đã tiếcthay

Hạnh nguyện của Ngài bất khảthuyết

Bất tri, bất khả, bất tư nghì

Đệ tử chúng con nghe Phẩm này

Biết thương biết quý thậtlành thay

Sống đời phụng sự đền ơn Phật

Diện mục xưa nay sẽ hiển bày

Tôn thờ, gìn giữ Pháp HoaKinh

Nguyên vẹn tinh anh bóng vớihình

Bất luận ma cường hay phápnhược

Pháp Hoa vi diệu thật chơnkinh

Một hoa đan kết đến ngàn hoa

Sắc sắc không không tỏa sánglòa

Vũ trụ ngân hà xuyên thế giới

Muôn phương ngàn hướng ngátLiên Hoa

Chúng con xin chắp đôi bàntay

Hàng vạn vạn người nối vạntay

Hàng triệu triệu người nhìntriệu mắt

Đâu còn quá-hiện với tươnglai

(Dung thông quá khứ hiện tạitương lai)

Từ nghe, quá khứ Phật Tỳ Bà

Hiện tại, Trung tôn Đức ThíchCa

Linh Thứu viên dung Long HoaHội

Đương Lai Di Lặc hiện khôngxa

Bổn Sự Dược Vương Phẩm, tuyệtvời

Linh Sơn núi tuyết, trắngchưa vơi

Phật ân đại hải kia, chưa cạn

Nhất nhất tuyên xưng, bấtthối lời.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 24

(Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Ở tận thế giới Trang Nghiêm

Của Đức Tú Vương Trí Phật

Viếng thăm Phật Tổ Cù Đàm

Ngài mang vô số hoa sen

Cọng làm Vàng Diêm phù đàn

Cánh hoa kết tinh bằng Bạc

Nhụy, đài: Ca bảo, Kim cương

Văn Thù ba vòng nhiểu Phật

Nhân, se, sao có duyên này

Phật rằng, Diệu Âm Bồ Tát

Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa

Nhạc trời trỗi khúc ngân vang

Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng

Không âm, mà ngân ngân tiếng

Không lời, mà vọng vang vang

Diệu Âm diện mạo đoan trang

Dù cho góp nhặt trăng ngàn

Trăng rằm thêm trăng mười sáu

Cộng chung không thể sánhbằng

Diệu Âm thân sắc vàng ròng

Trong, không còn chỗ để trong

Sáng, không còn chỗ để sáng

Công đức trang nghiêm châu toàn

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Chúng con những ước mong thầm

Học hạnh trau dồi công đức

Học tu Diệu Pháp thậm thâm

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Nguyệt thẹn hoa khôi chị Hằng

Cá lặn, chim sa, nhân thế

Diệu Âm đẹp quá vô ngần

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Sao kia lấp lánh vì trăng

Phương trời chim bay mỏi cánh

Ngại chi, Ô Thước - sông Ngân

Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm

Thế gian ước vọng thương thầm

Sắt thép vàng lên cát đá

Tu đi, sẽ được Diệu Âm.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 25

(Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)

Tai nghe Bồ Tát Quán Âm

Tầm thinh cứu khổ thế gian độđời

Ngàn tay ngàn mắt nơi nơi

Quán Âm thị hiện cứu ngườikhổ đau

Đi qua trên bước cầu kiều

Đi về hố thẳm, khẳng khiu núiđèo

Đi qua ghềnh láng cheo leo

Đi về đồng nội eo sèo móc mưa

Quán Âm cứu khổ chưa vừa

Bởi người nhân thế vốn thừatrầm kha

Nên đi khắp cõi ta bà

Vô thường quán trọ của nhà trần gian

Lắng nghe hết tiếng bẽ bàng

Lắng nghe hết tiếng khóc vang dậy trời

Quán Âm không nói một lời

Không than một tiếng khôngrời một phen

Chìm trong vũng nhớ, chưa quên

Khuất trong vũng tối, ánh đèntrên tay

Không năm không tháng khôngngày

Không giờ không khắc khônggiây nào sờn

Quán Âm, nước chảy không mòn

Sao dời vật đổi sắt son tinhkỳ

Quán Âm, hiện đức từ bi

Chỉ còn bất khả tư nghì màthôi

Nụ cười, gắn sẵn trên môi

Cam lồ, gắn sẵn cứu đời, cành dương

Tai nghe trăm hướng ngànphương

Hóa thân thị hiện vạn đườngnhiêu khê

Rằng, con chưa biết đường về

Rằng, con biển khổ trầm mênão phiền

Rằng, con nguyệt lão vụngduyên

Oan gia túc trái tiền khiênđọa đày

Rằng, con bất hạnh không may

Hôm nay chẳng có, ngày mai làgì

Quán Âm hiện đức từ bi

Cành dương vẫy nhẹ có chingại ngùng

Dù cho vô thỉ vô chung

Quán Âm cứu khổ tới cùng,chưa thôi

Quán Âm Thị Kính tuyệt vời

Quán Âm Nam Hải vớt ngườitrùng khơi

Quán Âm thị hiện nơi nơi

Cứu cho hết khổ cuộc đời nhângian.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 26

(Phẩm Đà La Ni, thứ26)

Đà La Ni là thần lực gia trì

Là thần chú

Là lực chú

Là đại bi chú

Là vô thượng chú

Vô thượng, đẳng đẳng chú

Của mười phương Chư Phật

Của mười phương Chư Đại giác Thế Tôn

Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung

Của các bậc Thiên Vương, La Sát

Bởi kinh điển của ba đời mười phương Chư Phật

Là Pháp Thân Chư Phật thường trụ nhiệm mầu

Ý cao siêu, nghĩa lý thâm sâu

Chứa đựng khắp trong ba rừng kinh tạng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Là bản nguyện bản hoài sâu nặng

Trí vô biên mà huệ cũng vô biên

Đức vô biên mà phước cũng vô biên

Khai thị ngộ nhập, dung nhiếp châu viên

Cho cửu hữu, huyền môn, đồng đăng Hoa Tạng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Là Bí mật của Chư Phật, trùng tuyên

Phật quá khứ đã tuyên

Phật hiện tại đang tuyên

Phật vị lai sẽ tuyên

Không giảm không tăng, không thêm không bớt

Không ít không nhiều, không cao không thấp

Trì một chữ, nhập Tỳ Lô

Tụng một chữ, nhập Tỳ Lô Giá Na

Nói một chữ, nhập pháp giới hằng sa

Giảng một chữ, trùm thiên la địa võng

Trí, cao hơn núi

Huệ, cao hơn núi

Đức, sâu hơn biển

Phước, sâu hơn sông

Một chữ Pháp Hoa, vũ trụ kia trống rỗng

Một từ Pháp Hoa, pháp giới kia trống không

Nên Chư Phật dùng thần lực gia trì

Chư Cổ Đức dùng thần lực gia trì

Chư Đại Thánh phát hoằng thệ nguyện

Cho chúng sanh tụng niệm

Cho chúng sanh hành trì

Tu, và cứ tu đi

Ngộ Tri Kiến Phật

Nhập Tri Kiến Phật

Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm

Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 27

(Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự,thứ 27)

Rằng, thời Đức Phật Vân LôiÂm

Vua Diệu Trang Nghiêm có hai người con

Tịnh Tạng tu tập miên mật châu toàn

Tịnh Nhãn tinh chuyên nhập môn tam muội

Một ngày kia, về hoàng cung thưa mẹ

Xin mẹ cúng dường Phật Tú Vương Hoa

Tịnh Đức bảo con, hãy đến phủ dụ Cha

Kẻo Cha con lạc lối vào đường tà tội nghiệp

Vì mẫu hậu, vì phụ hoàng, công đức sinh thành dưỡng dục

Hiếu nghĩa sao, trọn hiếu nghĩa cho bằng

Đưa mẹ cha bước vào ngưỡng cửa thiền môn

Cửa giải thoát, cửa từ bi, thánh thiện

Hai anh em dùng thần thông biến chuyển

Bay trên không, vào trong nước, biến hóa thân

Vua cha trông, lòng sung sướng vô ngần

Kéo tất cả cùng triều thần, hân hoan về hầu Phật

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Anh xuất gia, nhập pháp vương

Em xuất gia, nhập pháp vương

Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhập pháp vương

Hoàng thân, quốc thích, nhập pháp vương

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Vua nhờ con, thành Phật hiệu Thọ Vương

Mẹ nhờ con, nhập thánh đức không lường

Khắp Thần dân, nhập tam muội thanh lương

Cha còn nói, chính con là đại thiện tri thức

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Đức Thích Ca hỏi đại chúng nghĩ sao

Vua Diệu Trang Nghiêm Vương là ai

Tịnh Đức phu nhân là ai

Hai người con đó là ai

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Đức Thích Ca nhìn đại chúng mà rằng

Diệu Trang là Hoa Đức Bồ Tát

Tịnh Đức là Quang Chiếu Bồ Tát

Đang đứng trước ta, từng thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Rằng xưa cũng thật là xưa

Tịnh Tạng, chính là Dược Vương Bồ Tát

Tịnh Nhãn, chính là Dược Thượng Bồ Tát

Đã ở chỗ trăm ngàn muôn ức Cổ Phật, thọ trì Kinh Pháp Hoa

Rằng xưa, có chuyện phi thường

Rằng xưa cũng thật là nay

Dược Vương, Dược Thượng trong hội này

Trong hiện tiền Điều ngựThích Ca

Đã vô lượng kiếp, từng thọtrì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Rằng xưa, hết chuyện xưa rồi

Rằng nay, hết chuyện thànhxưa

Rằng xưa, rằng xửa, rằng xừa

Rằng xưa, rằng xửa, rằng xừa,rằng xưa.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 28

(Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát phẩm)

Bồ tát Phổ Hiền đại nguyệnvương

Nguyện mang Diệu Pháp bướclên đường

Truyền lưu khuyết phát mườiphương cõi

Tứ Thánh, Tam Thừa, nhập phápvương

Mười nguyện Phổ Hiền khuyếtphát ra

Chúng sanh ba cõi biết về nhà

Sáu đường lên xuống ngừngsinh tử

Bởi nhập lưu Giáo pháp PhậtĐà

Lành thay Bồ Tát Phổ HiềnVương

Thánh đức noi gương vạn nẻođường

Vạn loại luân hồi trong bốnbiển

Thuyền từ bát nhã chuyểnthanh lương

Lành thay Bồ Tát Phổ HiềnVương

Dấu ấn truyền trao như tấmgương

Phản chiếu mười phương cùngthế giới

Cam lồ diệu pháp hiện ngân sương

Đảnh lễ thành tâm Đức PhổHiền

Chúng con nguyện giữ vẹn châuviên

Chúng con nguyện bảo toàn Cổ Đức

Muôn một thâm ân nghĩa đápđền

Cúi đầu đảnh lễ Phổ HiềnVương

Đệ tử chúng con khắp bốnphương

Nhân loại năm châu cùng chínguyện

Theo dòng Tứ Thánh bước lênđường

“Chúng con khổ, nguyền xin cứukhổ

Chúng con khổ, nguyền xin tựđộ”

Báo Phật ân, trí tuệ tuyệtvời

Chuyển pháp thân lưu xuất nơinơi

Chúng con nguyện, vào ra sinhtử

Chúng con nguyện, dứt đườngsinh tử

Không còn ai địa ngục A Tỳ

Không còn ai chìm ngập mê si

Thế biết tại sao:

“Ba rừng giáo lý còn lưu lại

Cho đến bây giờ vẫn trắng tay

Trăng khuyết vì mây chưa véntrọn

Hay trăng còn đợi bóng đêmdài”

Tại sao không biết:

Ba rừng giáo lý còn nguyênvẹn

Tay trắng vì tay đã trắng tay

Trăng khuyết trăng tròn, cầnchi nữa

Bóng đen đâu có, hỏi đêm dài.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 30

(Hồi hướng công đức – Tác giả xin kết)

“Thiên, A Tu La, Dạ Xoa, thảy

Đến nghe pháp đó nên chí tâm

Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy

Bao nhiêu người nghe đến chốn này

Hoặc trên đất liền hoặc hư không

Thường với người đời sanh lòng từ

Ngày đêm tự mình nương pháp ở

Nguyện các thế giới thường an ổn

Phước trí vô biên lợi quần sanh

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ

Xa lìa các khổ về viên tịch

Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng

Thường trì định phục giúp tự thân

Hoa mầu Bồ đề biến trang nghiêm

Tùy theo chỗ ở thường an lạc”

Chúng sanh dù thiện hay dù ác

Nhân loại dù tỉnh hay dù mê

Ai ai cũng biết nẻo đường về

Căn nhà xưa bản lai diện mục

Tứ Thánh lục phàm đều quynhất

Thiên đường, địa ngục bởi dotâm

Nguyệt khuyết nguyệt tròn,bởi do trăng

Dứt hết nẻo, ngại chi đườnglối

Về đến nhà, thì đừng có hỏi

Ngón tay chỉ hướng, hỏi chitay

Phật Pháp Thân thường trụhiển bày

Ngộ, không ngộ vì mê với tỉnh

Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó

Long Hoa Hội đã có kia rồi

Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm

Hiện liên đài pháp tọa nơinơi.

Tháng 11 – 2009

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/06/2023(Xem: 297)
Muốn làm con Phật thật hay không Động lực từ đâu tự hỏi lòng Chán cảnh trôi lăn vòng sanh tử Đoạn lìa khổ sở dứt long đong
08/06/2023(Xem: 524)
Một thoáng đi về ở kiếp sơ, Cõi ấy hư không không bến bờ. Không trời không đất không mây gió, Không cả ngày đêm không phút giờ.
08/06/2023(Xem: 545)
Sáu nhân tương ứng với bốn duyên Trổ quả vị lai hoặc hiện tiền Hành hoạt thiện lành hay tà ác Hiểu rằng sướng khổ chẳng ngẫu nhiên
02/06/2023(Xem: 911)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1134)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 924)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 235)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 216)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 448)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 247)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,217,409