Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 131

20/09/201214:06(Xem: 10278)
Tuyển tập 131

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài Số 131 - thơMặc Giang

(Từ bài số 1301 đến số 1310)

thnhattan@yahoo.com.au

01.Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)

02.Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)

03.Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)

04.Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)

05.Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)

06.Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

07.Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

08.Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

09.Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8)

10.Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)

Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00

(Tác giả xin mở)

“Hơnsáu muôn lời thành bảy cuốn

Rộngchứa đựng vô biên nghĩa mầu

Trongcổ, nước cam lồ rịn nhuận

Trongmiệng, chất đề hồ nhỏ mát

Bênrăng, ngọc trắng tuôn xá lợi

Trênlưỡi, sen hồng phóng hào quang

Dầucho, tạo tội hơn núi cả

Chẳngnhọc, Diệu Pháp vài ba hàng”

“PhậtPháp cao siêu ý thâm sâu

Trămngàn muôn kiếp biết tìm đâu

Connay nghe thấy xin ca tụng

Nguyệntỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu”

Bướcvào nhà Như Lai

Mặcchiếc áo Như Lai

Ăncơm của Như Lai

Nóichuyện của Như Lai

Vàonhà Như Lai

Mặcáo Như Lai

Ăncơm Như Lai

Nóichuyện Như Lai

PhápHoa vi diệu khôn lường

Bađời Chư Phật tán dương

Chúngsanh thành tâm quy ngưỡng

Ánhtrăng dẫn lối đưa đường

Conđường thẳng đến Như Lai

PhápHoa không luận dong dài

Pháp Hoa là vua các pháp

Phật Thừa chỉ một không hai

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật

Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tháng11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 01

(Phẩm Tựa, thứ nhất)

Mười phương Chư Phật trongquá khứ

Mười phương Chư Phật thờihiện tại

Mười phương Chư Phật trongtương lai

Truyền tiếp nhau và thị hiệnra đời

Chỉ vì, một đại sự nhân duyênduy nhất

Bao trùm trời đất

Vũ trụ bao la

Pháp giới hằng sa

Không ngoài Tri Kiến Phật

Tại Núi Kỳ Xà Quật

Đẹp thay Vương Xá Thành

Đại chúng hơn số ngàn

Bồ Tát hơn số muôn

Thiên nhơn hơn số ức

Đức Thế Tôn Quyền Giáo chânthật

Dùng phương tiện chuyển xe BaThừa

Như ngàn mây hội tụ đổ mưa

Cả trời đất nhờ mưa (ơn) phápvũ

Đây là chuyến xe nhỏ

Đây là chuyến xe vừa

Đây là chuyến xe lớn

Ba chuyến xe là một

Khai mở Phật Tri Kiến

Giải bày Phật Tri Kiến

Tỏ ngộ Phật Tri Kiến

Chứng nhập Phật Tri Kiến

Khi nói ngàn vạn tiếng

Ngưng bặt, dứt âm thinh

Đâu là bóng là hình

« Mình với ta tuy hai mà một »

Ta với mình không một không hai

Tiếng chuông tỉnh thức ngân dài

Linh Sơn vi diệu phương đài Linh Sơn.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 02

(Phẩm Phương Tiện, thứ hai)

Đẹp thay, hai tiếng Pháp Hoa

Như Lai điều ngự Liên tòa

Đất trời sáu lần rung chuyển

Hướng về Diệu Pháp Liên Hoa

Nhiệm mầu Bổn giác diệu tâm

Sáng hơn ánh sáng trăng rằm

Thanh hơn trăng thanh mườisáu

Tam Thừa vận chuyển pháp luân

Phật tri kiến Phật khôn lường

Ba đời Chư Phật mười phương

Xuất Thánh lâm phàm Giáng Thế

Mở ra duy nhất một đường

Đường đi ngàn vạn lối

Nẻo đến chỉ một phương

Chứng ngộ lý chơn thường

Phá tan màn tăm tối

Vì chúng sanh mê muội

Vì sinh tử trầm luân

Vì biển khổ mênh mông

Quên thuyền từ bát nhã

Linh Sơn mở hội Pháp Hoa

Hoa sen diệu pháp kết tòa

Đuốc tuệ soi đường mở lối

Mười phương ba cõi gần xa

Năm châu bốn biển một nhà

Không phân chủng tộc màu da

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

Tuyệt vời Hải hội Pháp Hoa

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 03

(Phấm Thí Dụ, thứ ba)

Tội thay, này ông Trưởng giả

Ở trong nhà lửa mà chi

Các con của ông còn nhỏ

Làm sao hiểu biết được gì

Nhà lửa tam đồ bát nạn

Nhà lửa sinh tử tử sinh

Tan hợp hợp tan, thất tán

Biết đâu tìm lại bóng hình

Ngọn lửa vô thường đã cháy

Đốt tan vô thỉ đến giờ

Ngọn lửa vô thường đang cháy

Đốt tan cho đến vô chung

Sá gì nhà cao cửa rộng

Có chi của cải dư thừa

Một mai vô thường thăm viếng

Nổi chìm bong bóng giọt mưa

Này, ta có xe dê

Này, ta có xe hươu

Này, ta có xe trâu

Các con muốn xe nào

Ta cho con xe đó

Đây, là cỗ xe nhỏ

Đây, là cỗ xe trung

Đây, là cỗ xe lớn

Xe nào cũng là xe

Ta cho con tất cả

Thoát ra căn nhà lửa

Thoát khỏi biển trầm mê

Từ nay có đường về

Ta đâu lo gì nữa

Phật thương chúng sanh như con nhỏ

Phật quý chúng sanh như trẻ thơ

Các con ơi, đừng có chần chờ

Hãy mau mau lên đường giác ngộ

Xe Tam Thừa thênh thang rộngmở

Các con ơi, ta chở con đi

Pháp Hoa Diệu Pháp huyền vi

Pháp Hoa Diệu Pháp từ bi độ đời.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 04

(Phẩm Tín Giải, thứ tư)

Ta là người cùng tử đi hoang

Đi lang thang trên những lối mòn

Đi lang thang không nhà không cửa

Sống lạc loài, gian khổ, héohon

Ta là người cùng tử bơ vơ

Đi lang thang từ đó đến giờ

Không người thân, không chakhông mẹ

Sống dại khờ như kẻ ngu ngơ

Ta là người cùng tử cô đơn

Đờn đứt dây, hỏi nữa chi đờn

Vọng không vang, không âm không tiếng

Sống trơ vơ quán trọ vô thường

Ta là người cùng tử phiêu du

Đi lang thang muôn kiếp mịtmù

Không có ai ba đường sáu nẻo

Hỡi đất trời, còn mấy thiênthu

Ta là người không có hôm qua

Không hôm nay, không những ngày mai

Không mái ấm nhà tranh bếp lửa

Hỏi cuộc đời, nào có chi ai

Ta là người không biết tuổi thơ

Không một ai từ đó đến giờ

Không anh em, không cha khôngmẹ

Sống một đời, một kiếp bơ vơ

Đâu ngờ nhà ta giàu có

Đâu ngờ trưởng giả cao sang

Đường đất lối mòn nho nhỏ

Bước ra con đường cái quan

Phải không, nhà xưa ta đó

Ô kìa, lối ngõ đi về

Mở mắt, nhìn ra cho rõ

Còn chi mong nữa ước thề

Thôi rồi, kiếp sống vơ bơ

Ta, trang công tử khôi ngô

Đẹp như sen vàng cao quý

Trổ bông, Diệu Pháp Liên Hoa

Thôi rồi, một kiếp không nhà

Hát lên ngàn vạn câu ca

Cung đàn hòa âm trỗi khúc

Hát mừng Diệu Pháp Liên Hoa.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 05

(Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)

Ta là đấng Như Lai

Ứng cúng, Chánh biến tri

Minh hạnh túc, Thiện thệ

Thế gian giải, Vô thượng sĩ

Điệu ngự, Trượng phu

Thiên nhơn Sư, Phật Thế Tôn

Thân Phật là thân kim cương

Trí Phật là trí kim sắc

Lời Phật là lời chân lý

Nói ra từ miệng vàng

Như pháp vũ mưa ngàn

Thấm nhuần cây lớn nhỏ

Như vầng trăng sáng tỏa

Chiếu rọi khắp trần gian

Như vầng thái dương lên

Trải nắng vàng tươi đẹp

Tung ra khung cửa hẹp

Rộng khắp chốn hải hồ

Dù đồng ruộng, sông khô

Hay núi rừng biển cả

Không sang giàu nghèo khó

Không học vị thấp hèn

Khi đuốc tuệ soi đèn

Đều nhờ ơn tế độ

Tri Kiến Phật là thế

Pháp Hoa Hội hiển bày

Từ quá khứ đến nay

Tới ngàn sau không đổi

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Nam Mô Pháp Hoa Hội

Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 06

(Phẩm Thọ Ký, thứ 6)

Hạnh phúc thay, Ngài Ma Ha CaDiếp

Diễm phúc thay, Bồ tát MụcKiền Liên

Cao thượng thay, Ngài đại CaChiên Diên

Cao quý thay, Tu Bồ Đề tôngiả

Chính Đức Phật đã tuyên dươngthọ ký

Vô lượng kiếp sau, giác hạnhviên toàn

Công đức lợi tha bảo mãn vuôngtròn

Phật Pháp, chân như, tràn đầychơn thể

Đâu đầu nguồn vô thỉ

Đâu tận đáy vô chung

Soi biển tuệ vô cùng

Chiếu mười phương ba cõi

Đâu tam đồ bát nạn

Đâu sáu nẻo luân hồi

Nhất tâm, chỉ một thôi

Dứt hằng sa pháp giới

Chắp tay đảnh lễ Ngài MụcLiên, Ca Diếp

Chắp tay xưng tán Ngài ChiênDiên, Bồ Đề

Tất cả chúng sanh, từ nay đãcó đường về

Căn nhà xưa đã từ lâu bỏ ngõ

Đấng Cha Lành đang đợi chờ tađó

Một đàn con, trầm biển đục đihoang

Nhưng trong lòng vẫn ẩn hiệndấu son

Khơi bấc lửa ngọn đèn tâmbừng sáng

Vượt núi cả, đèo cao, ghềnhláng

Vượt sông mê, bến hẹn, kinhcầu

Đêm đêm về, xin thắp ánh hỏachâu

Dâng trước thềm, đền ơn VôThượng Giác.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 07

(Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)

Mau lên sắp đến Hóa Thành

Mười sáu Vương Tử an lànhPháp vương

Mỗi vị Hóa Phật một phương

Trăm nơi, ngàn cõi, vạn đườngđộ sinh

Soi gương, ngỡ bóng là mình

Lìa gương, tìm bóng hỏi mình là ai

Sao Hôm chờ đợi Sao Mai

Màn đêm biến mất phơi đài xa xôi

Thương không con lạc đà

Giữa sa mạc trụt trồi

Thẫn thờ đi đi mãi

Về cuối nẻo chân trời

Chừng như lá đâm chồi

Đồng xanh non ngọn cỏ

Đang đợi chờ ngươi đó

Lạc đà mỏi mòn trông

Hễ có biển, phải có sông

Hễ có núi, phải có đồi

Thẫn thờ bên bờ suối

Ngơ ngẩn con nai vàng

Hóa Thành, Thành Hóa mộng mơ

Khi đi đến đó, ai ngờ thế đâu

Hóa Thành, sao lại tìm cầu

Còn kia Bảo Sở, bảo châu liên đài

Sáng rồi, sao đợi ban mai

Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe

Sáng rồi, sao đợi ban mai

Hỏi thêm tiếng nữa, khện vài hèo nghe !

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 08

(Phẩm Ngũ bá Đệ tử Thọ Ký, thứ 8)

Hóa Thành Dụ, trông ly kỳ thếấy

Khi đến nơi, đom đóm giữa hưkhông

Khi có mưa, bong bóng nướclông bông

Cơn mưa tạnh, tìm đâu bongbóng nữa

Từ Hóa Thành, nhận chân raBảo Sở

Năm trăm vị La Hán mỉm miệngcười

Khi Đức Phật đưa lên cánh hoatươi

Ngài Ca Diếp nở trên môi hàmtiếu

Biển tuệ Phật, dùng trí làmsao hiểu

Rùa không lông, soi rọi kínhhiển vi

Thỏ không sừng, mờ mắt mãitìm đi

Như người mù rờ voi đâu cókhác

Con dã tràng se mình trên bờcát

Cả cuộc đời lầm lũi kiếpkhông nhà

Sớm ban mai như trải thảmsương sa

Nắng lên cao treo đầu câyngọn cỏ

A La Hán đã nhận chân từ đó

Phật bản hoài thọ ký Tánh Như Lai

Từ Hóa Thành, kết Bảo Sở phương đài

Vi vi diệu Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Đầu nguồn không vướng

Cuối ngọn không vương

Ngộ lý chơn thường

Nhờ ơn Pháp Hội

Pháp Hoa diệu vợi

Linh Sơn tuyệt kỳ

Đạo lý huyền vi

Ngàn năm soi sáng.

Tháng 11 – 2009

Trường Ca Pháp Hoa 09

(Thọ học, Vô học Nhơn Ký, thứ 9)

«Tu, mà không học là tu mù

Học, mà không tu chính là đãy sách»

«Y kinh giải nghĩa, Tam Thế Phật oan

Lìa kinh nhất tự, tức thành ma thuyết»

Học mà vô học, tức không còn gì học nữa

Học mà có học, học mãi sẽ không xong

Như vòng tròn, mà còn vẽ congcong

Sẽ không thấy vòng tròn nằmđâu cả

Vòng tròn kín, cần chi mà vẽnữa

Ai vẽ lên, chẳng khác đem rađồ

Hãy nhìn kia, có một cánh hoakhô

Chất tươi đâu, mà hé cườichớm nở

Tự nhiên, hương hữu xạ

Vô xạ, tìm đâu hương

Dù phết phấn thoa son

Phập phù bay trước gió

Khi đã về trước ngõ

Sao lại hỏi tìm nhà

Còn xuôi ngược đường xa

Biết nơi nào sẽ đến

Hàng Vô Học, đều dự vào BậcThánh

Hàng Hữu Học, còn đứng ngoàicửa thôi

Khách lãng du, thêm hàng giậuhàng rào

Cũng chỉ bởi đèn tâm chưa tỏngộ

Khổ gì khổ, bởi trầm luântrong đó

Thoát ra rồi, cái khổ đâu đưaxem

Bức màn che, một khi kéo khỏithềm

Bừng mắt tuệ trùm trời caobiển rộng.

Tháng 11 – 2009

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
02/06/2023(Xem: 726)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1109)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 904)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 213)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 202)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 435)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 234)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
19/05/2023(Xem: 338)
Thơ là cõi mênh mông, thi nhân là người gởi hồn vào cõi mênh mông đó. Để đi vào hồn của thi nhân một cách trọn vẹn là điều không phải dễ. Có người đã nói: “Tu sĩ phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới sâu sắc phong phú.” Vốn có tâm hồn nhạy cảm, tác giả của tuyển tập thơ đã khéo vận dụng phân chia thời gian qua nhiều phân đoạn, nhiều góc nhìn để tâm hồn được trang trải, được hòa quyện theo từng cung bậc của cảm xúc. Chỉ một từ KHI, mà tác giả đã khéo phân chia trên 30 cung bậc khác nhau như: những khi, đến khi, có khi, nhiều khi..v.v…, để tâm hồn nương vào đó mà cảm nhận giải bày từng trạng thái của tâm.
15/05/2023(Xem: 685)
Chưa thuận duyên … mỗi tháng đến chùa Thầy thọ bát! Nhủ lòng…. tại gia tự thọ giới theo luật trang nghiêm, Được trang nhà từ bi Online khoá lễ… xiết bao nỗi ân triêm, Kính đa tạ Thượng tọa Trụ trì, kính dâng lời quý ngưỡng !
12/05/2023(Xem: 971)
Trân quý thay! sứ mệnh cao cả trong việc hoằng pháp! Căn bản, cốt lõi Đạo Phật được duy trì Sẵn sàng thắp lên ngọn đuốc từ bi Mang tặng người hoa trái Tuệ Giác thật bình đẳng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,101,236