Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 102

28/11/201113:14(Xem: 11427)
Tuyển tập 102

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài Số 102 - thơMặc Giang

(Từ bài số 1011 đến số 1020)

macgiang@y7mail.com; thnhattan@yahoo.com.au

01.HoaQuy Y 1011

02.HoaTam Bảo 1012

03.HoaĂn Chay 1013

04.HoaBát Phong 1014

05.HoaLục Hòa 1015

06.HoaTứ Nhiếp Pháp 1016

07.HoaNgũ Căn 1017

08.HoaNgũ Lực 1018

09.HoaTứ Niệm Xứ 1019

10.HoaTứ Chánh Cần 1020

HoaQuy Y

Tháng 5 – 2008

Hoa Quy Y nở trên núi vi diệu

Đỉnh Linh Sơn chót vót khỏiba ngàn

Đỉnh Diệu Cao tỏa rạng ánh đạovàng

Đỉnh Tu Di trùm hằng sa thế giới

Quy y Phật, Đấng Cha Lành muôn loại

Quy y Pháp, ngời đuốc tuệ pháp vương

Quy y Tăng, hòa đại chúng tựa nương

Reo ánh Đạo Từ Bi đường chuyển hóa

Hoa Quy Y nở trên thuyền bát nhã

Đưa chúng sanh vượt thoát biển trầm luân

Không còn mang những phiền não nghiệp duyên

Bờ bỉ ngạn kết đài sen bát ngát

Quy y Phật, chặt đứt đường địa ngục

Quy y Pháp, lánh xa đường ngạ quỉ

Quy y Tăng, chấm dứt nẻo súc sanh

Ba Quy Y đoạn lìa ba đường dữ

Hoa Quy Y tỏa sắc màu rực rỡ

Màu vô nhiễm đẹp nhất cõi trần gian

Ngát hương thơm trong sắc thể đạo vàng

Mang gương hạnh vào ra trongba cõi

Hiến cuộc đời chân thiện mỹ

Tặng người người biết yêu thương

Hoa Quy Y đẹp phi thường

Hướng về ba ngôi Tam Bảo

Không còn bi thương áo não

Không còn ai oán sầu đau

Nắm tay dìu dắt qua cầu

Biển khổ sông mê tan biến

Em hãy mang Hoa Quy Y, lên thuyền từ hóa chuyển

Chị hãy mang Hoa Quy Y, đi phụng hiến cho đời

Anh hãy mang Hoa Quy Y, đi khắp mọi vòm trời

Cùng gieo rắc Ánh Đạo Vàng cho khắp lòng nhân thế.

Hoa Tam Bảo

Tháng 5 –2008

Hoa Tam Bảo ngát hương Ba Ngôi Báu

Khắp mười phương pháp giới đều tôn thờ

Khắp nhân thiên đều hướng vọng Nam Mô

Đồng rung chuyển trên ba đường sáu nẻo

Hoa Tam Bảo, gắn trên tòa Điều Ngự

Phật, từ bi hàm tiếu đóa vô ưu

Pháp, con đường chánh đạo mãi truyền lưu

Tăng, tập thể của những ai quay về tỉnh thức

Phật, tự giác giác tha giác hạnh, qui nhất

Pháp, ba rừng giáo lý tuyệt diệu, pháp vương

Tăng, tứ thánh lục phàm ngưỡng nguyện, lên đường

Tự độ, độ tha, châu viên quả mãn

Hoa Tam Bảo, mười phương ba cõi tán thán

Hoa Tam Bảo, sáu nẻo ba đường đồng quy

Phật Pháp Tăng, ba ngôi báu vô nghì

Không một bông hoa nào trên trần gian có thể sánh

Quỷ dữ, ma vương, còn đê đầu đảnh lễ

Thiên thần, quỉ vật, còn khuất phục quy y

Tam đồ, bát nạn, nào có nghĩa lý gì

Hỡi chúng sanh, hãy mau mau tỉnh ngộ

Vì bất giác, nên khổ đau từ độ

Khởi vọng tâm, vọng niệm thuở vô minh

Đã quên mình, quên mất cả tánh linh

Nổi chìm mãi trên dọc đường sinh tử

Vì bất giác, khổ đau từ vô thỉ

Không biết nghe, đau khổ đến vô chung

Không biết tu, đau khổ đến vô cùng

Nghiệp dĩ gây, chạy trời sao khỏi nắng

Xin tặng đời, một bông hoasen trắng

Xin tặng người, một đóa ngátdiệu liên

Xin trao nhau Hoa Tam Bảo châuviên

Ba Ngôi Báu kết đài vô thượnggiác.

Hoa Ăn Chay

Tháng 5 – 2008

Hoa Ăn Chay, không vương mùithịt cá

Tỏa đức từ, ban hương vị hiếusinh

Mạng sống của ai, cũng giốngnhư mình

Không vì nuôi thân, vô tình xúcphạm

Hoa Ăn Chay, dù núi sâu rừngthẳm

Dù biển sông, ao lạch, ruộng đồng

Cái nghiệp sát, sẽ đứng lại,quay lưng

Người và vật, xin ngừng tay vấymáu

Hoa Ăn Chay lan xa qua bờ dậu

Mang tin yêu hòa ái đến mọinhà

Toát hương lành dịu ngọt khắpgần xa

Ai ai cũng thấm từ bi đức độ

Hoa Ăn Chay, Thân, tỏa đức từcứu khổ

Miệng, tỏa đức từ, ái ngữ, hiềnlương

Ý, tỏa đức từ, cam lộ pháp vương

Làm động lực trên hành trìnhthánh đức

Xin cho em một bông hoa đẹpnhất

Xin cho anh một bông hoa dấuyêu

Mỗi tháng đều chưng, cẩn trọngnâng niu

Dù hai, bốn, sáu, hay càngnhiều càng quý

Hoa Ăn Chay, đưa em về thiệnmỹ

Đưa anh về, tìm lại mái nhà xưa

Đã lâu rồi để nắng đổ dầm mưa

Dắt dìu nhau, ôi, nhà xưa ta đó!

Hoa Bát Phong

Tháng 5 – 2008

Ngọn bát phong trước tám chiềulộng gió

Làm ngửa nghiêng, điên đảo cõitrần gian

Mang tỵ hiềm, cừu hận khắp nhângian

Chỉ những ai trượng phu mớithoát khỏi

Cao quý thay, bát phong khôngđộng tới

Hạnh phúc thay, bát phong thoảnghư không

An lành thay, bát phong tựa lônghồng

Thọ lạc thay, bát phong, hoa đomđóm

LỢI, đứng ngoài cửa, không móng cầu chào đón

SUY, giảm thiệt thua, không cất bước vào nhà

HUỶ, bán sau lưng, mất hút tự ngàn xa

DỰ, khen sau lưng, như bèo mây nhân ảnh

XƯNG, khen trước mặt, gởi bên bờ rau đắng

, chê trước mặt, nằm lại cuối vườn cay

KHỔ, đau có gì đâu, như gió thoảng mây bay

LẠC, vui có gì đâu, như bèo trôi mây nước

Ngọn bát phong sẽ quy đầu báiphục

Trên đồi cao, ca hát gió bátphong

Cuộc đời ta sẽ thánh thoát đẹptrong

Giữa lồng lộng trăng vàng, ngànsao lấp lánh

Hoa Bát Phong không bán

Hoa Bát Phong không mua

Thong dong khắp bốn mùa

Như trời xanh mây trắng.

Hoa Lục Hòa

Tháng 5 – 2008

Lục Hòa, sáu pháp mở ra

Bảo ban tứ chúng trong nhà NhưLai

Tăng Ni thanh thoát phương đài

Thiền môn nghiêm tịnh, thiệntai thời thời

Thân Hòa ĐồngTrụ, một nơi

Nâu sồng áo vải, mặn mòi tươngchao

Giới Hòa ĐồngTu, đẹp sao

Giữ gìn tánh thể thanh caotrong ngần

Khẩu Hòa VôTránh, tương lân

Hư danh giả tướng, phong trầnbụi bay

Kiến Hòa ĐồngGiải, tỏ bày

Trao nhau, đón nhận lời haytrau mình

Ý Hòa ĐồngDuyệt, quang minh

Vị thân không nệ, vị tình khôngcâu

Lợi Hòa ĐồngQuân, cơ cầu

Hạt muối cũng sẻ, hạt châu cũngđồng

Sáu điều, như tiếng chuông ngân

Hỷ hoan tứ chúng, dự phần tiếntu

Lục Hòa, như cánh thiên thư

Vô nhiễm trần cấu, vô dư niếtbàn

Phật Đà răn dạy bảo ban

Thượng hoằng Phật đạo, hạ hoằngchúng sanh

Một phương thế giới an lành

Mười phương thế giới thanhthanh vô cùng

Lục Hòa, tứ chúng chia chung

Trên đường giải thoát tươngdung Thánh – phàm

Trao nhau một đóa hoa Đàm

Ngàn năm rực sáng Đạo Vàng TừBi.

Hoa Tứ Nhiếp Pháp

Tháng 5 – 2008

Hoa Tứ Nhiếp Pháp, tuyệt vời

Thăng hoa đạo lý, thuyền đời đơmbông

Đẹp như nước chảy muôn sông

Trong như nắng sớm, hoa đồngngậm sương

Một là BỐ THÍ, vô lường

Tài thí, pháp thí, tỏ tườngthâm sâu

Còn Vô Úy Thí nhiệm mầu

Đến đi không ngại thuẫn mâuta bà

Hai là ÁI NGỮ, tinh hoa

Nhất ngôn ký xuất, hằng sa vui mừng

Pháp âm, pháp vũ, pháp vân

Một cơn mưa pháp, đức ân vô vàn

Ba là LỢI HÀNH, chứa chan

Đói no, ấm lạnh, cơ hàn, phồn vinh

Sợi tơ, cũng sẻ đồng tình

Sợi tóc, cũng sẻ cho mình cùng ta

Bốn là ĐỒNG SỰ, gần xa

Đồng thuyền, đồng đội trong nhà Như Lai

Khi thời, nhập thế chẳng phai

Khi thời, xuất thế hoa cài điểm son

Hoa Tứ Nhiếp Pháp vẹn toàn

Hỡi người hành giả, trăng tròn thiên thu.

Hoa Ngũ Căn

Tháng 5 –2008

Hoa Ngũ Căn, gốc đây rồi

Nếu không có gốc, sóng mòi biển đông

Hỏi rùa, thử có mấy lông

Hỏi thỏ, thử có sừng không, lạ kỳ

Ngũ căn, năm gốc là chi

TÍN, vững chắc, không có gì đổi thay

TẤN, cột trụ, không lung lay

NIỆM, kiên cố, không mảy may hôn trầm

ĐỊNH, nhất tâm, đến vô tâm

HUỆ, tự chiếu, tỏa sáng ngần hư vô

Vũ trụ kia, vẫn hằng mơ

Trăng sao kia, vẫn trông chờ,từ lâu

Hoa Ngũ Căn, thật nhiệm mầu

Mười phương thế giới bắc cầulại qua

Hoa Ngũ Căn, chính là nhà

Khởi từ nguồn cội, vào ra vô cùng

Hoa Ngũ Căn, vượt thỉ chung

Đến khi khép cửa muôn trùng hư vô

Ngũ Căn xếp gốc tàn khô

Rụng rơi năm cánh, vô bờ Tạng Hoa.

Hoa Ngũ Lực

Tháng 5 -2008

Ngũ Lực, sức tỏa tinh hoa

Ươm mơ, kết nụ, phát lòa, thơm hương

Chính là động lực lên đường

Một phương không ngại, mười phương không màng

Nội công thâm hậu điểm trang

Muôn trùng thiên lý, băng ngàn sá chi

TÍN LỰC, sắt đá vô nghì

Kim cương chẳng bể, thau chì chẳng hoen

TẤN LỰC, dũng mãnh vô song

Núi cao không khuất, biển đông không sờn

NIỆM LỰC, dấu ấn sắt son

Vòng tròn còn thẹn, trăng tròn còn e

ĐỊNH LỰC, bất động im re

Chín năm diện bích, nín khe núi rừng

HUỆ LỰC, phổ chiếu vô cùng

Cửa tùng mở toát muôn trùng thiều quang

Bông Hoa Ngũ Lực, óng vàng

Ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau

Kinh qua vạn lý tinh cầu

Hằng sa pháp giới trên đầu hạt sương

Rạng soi đạo lý chơn thường

Du thuyền bát nhã thanh lương tuyệt vời

Dâng Hoa Ngũ Lực độ đời

Trầm mê biển khổ, hỡi người thế nhân.

Hoa Tứ Niệm Xứ

Tháng 5 –2008

Hoa Tứ Niệm Xứ nhiệm mầu

Bao trùm vũ trụ, gồm thâu ta bà

Mười phương thế giới hằng sa

Sắc không còn mất sương pha đầu cành

Lậu thô vi tế mong manh

Ba đường sáu nẻo loanh quanhluân hồi

Bông Hoa Niệm Xứ nhiệm mầu

Nhận chân tỉnh ngộ bắc cầu lạiqua

Quán Thân BấtTịnh, trầm kha

Bao nhiêu cấu uế đẫy đà bi thương

Lại đeo Tâm ý Vô Thường

Tâm viên ý mã, biết lường saođây

Quán Pháp VôNgã, gió bay

Muôn phương ngàn hướng laylay vô chừng

Quán Thọ ThịKhổ,điệp trùng

Vô thỉ cũng thế, vô chung khácgì

Đóa hoa Niệm Xứ vô nghì

Gắn trên chơn thể đến đi vô cùng

Không còn trước mặt sau lưng

Không còn vọng niệm mông lunghão huyền

Cỡi trên sóng bạc du thuyền

Vào ra bốn biển, chim chuyềnxa đưa

Bức thềm vũ trụ mành thưa

Đeo Hoa Niệm Xứ còn thừa khônggian

Ngàn xưa pháp cổ âm vang

Ngàn sau ngân vọng đạo vàng từbi.

Hoa Tứ Chánh Cần

Tháng 5 – 2008

Chánh Cần thẳng tắp lên đường

Bước trên đại lộ lo lường màchi

Chánh Cần thăng tiến cứ đi

Muôn phương ngàn hướng một lykhông màng

Con đường Tứ Thánh thênhthang

Con đường cứu khổ mênh mang vôbờ

Chánh Cần đừng có vật vờ

Điều ác tậndiệt từ thời đã sanh

Đến thời có thểsẽ sanh

Cũng đem cắtđứt chỉ mành treo chuông

Căn lành vốn ở tìnhthương

Đã, đang, và sẽvun trồng tinh chuyên

Đò ngang, sẵn có con thuyền

Tay chèo bát nhã trùng tuyên vô cùng

Chánh Cần rực sáng sắt nung

Tuy một mà bốn viên dung châutoàn

Thời gian sắc thể hao mòn

Tâm như pháp trụ không sờn mộtly

Trên đường thánh đạo từ bi

Chánh Cần ghi nhớ, không gì đổithay

Chánh Cần hoa quý trao tay

Kết tinh châu thể tháng ngàythơm hương

Chánh Cần hoa quý thanh lương

Dấu son điểm ngọc trên đường ta đi.

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22446)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
25/04/2024(Xem: 11)
Thử một lần buông xả Nhận biết Xuân đã về Không bận lòng, hối hả Hạnh phúc ngoài cơn mê. Chỉ cần có Chánh niệm Tiếp xúc.. tâm không lời Mỉm cười cùng cây cỏ Chợt hoa lòng thắm, tươi!.
24/04/2024(Xem: 535)
Xa quê ngẫu nhỉ! Gặp ngài, Một vị trưởng lão đất trời âu châu, Dáng phương phi, nguyệt thượng đầu; Đã không mệt mỏi bắt cầu tây đông Cốt cách vốn dĩ tượng long, Ẩn mình dưới bóng trượng tòng sa môn; Một đời phụng sự hết lòng Những hàng hậu học mênh mông ân ngài.
24/04/2024(Xem: 592)
Hôm nay nhìn Mẹ Quán Âm Lòng con xúc động vô ngần hỷ hoan Dáng Mẹ thanh thoát nhẹ nhàng Nét từ bi hiện rõ ràng tôn nhan Tâm ai dù có ngổn ngang Nhìn Mẹ cũng thấy ổn an đôi phần
23/04/2024(Xem: 518)
Năm 2024 là kỷ niệm 60 năm ngày xuất gia lần đầu, Mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn (21/3/1964), cũng là đánh dấu 20 năm (2004-2024) sống trên một tiểu bang và đất nước “đáng sống”, “hạnh phúc nhất nhì thế giới” đó là Nam Úc. Nghĩ lại mình: “Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, Chướng dày huệ mỏng, Nhiễm tâm dễ khởi, Tịnh đức khó thành, Nay xin một lòng, Tin thành sám hối”. Chắc do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo tạo, nên khi sinh ra, lớn lên đều ở trong môi trường khiêm tốn về vật chất, còn tinh thần cũng nhiều bất hạnh với cuộc đời. Vừa bất hạnh, vừa nghèo, lại không tài giỏi, tưởng rằng sẽ phải chịu nhiều khốn khổ. Nhưng chắc nhờ ảnh hưởng bởi âm đức, có được bản tánh hiền lành, luôn hài hòa trong cuộc sống, sẵn sàng chịu thiệt thòi, cho mọi việc được hanh thông, tốt đẹp. Riêng với tự thân tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả, thấm nhuần lời dạy của chư Tổ và hiểu được rằng: Phật Pháp rất nhiệm mầu. “Im lặng là vàng. Chịu thiệt là phúc. Nhẫn nhịn là bạc. Giúp người là đức”. Nên hằng
20/04/2024(Xem: 586)
Bồ Tát Quán Thế Âm Nghe tiếng kêu thống khổ Nhân loại đang lầm than Trong sầu đau phiền não. Thị hiện để cứu người Tùy căn duyên độ đời Không phân biệt phú quý Hay tay lấm chân bùn.
17/04/2024(Xem: 801)
Đường về núi cũ chùa xưa Phật thiêng trên cõi phù du vô thường Cỏ hồng hiu hắt quê hương Trên đồi Trại Thuỷ nở vườn kỳ hoa Chân trời cao rộng xuất gia Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
17/04/2024(Xem: 650)
Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát ! Hành vi đâm chém (stabbing ) có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa “ mới cảm thông (1) Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !
17/04/2024(Xem: 242)
Đời ta, chiếc lá Bồ Đề Thăng trầm muôn nỗi.. rồi về cội xưa Đời ta, là tiếng chuông chùa Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian Đời ta, là một nén nhang Tỏa làn hương .. nguyện bình an khắp cùng Thu tàn, Đống đến, sang Xuân.. Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
13/04/2024(Xem: 190)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567