Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 75

28/11/201113:14(Xem: 11460)
Tuyển tập 75

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 75

(Từ bài số 741 đến số 750)

41. Hànhtrình 25 năm 741

42. Hoa ĐạoPháp 742

43. Kínhmừng Khánh Tuế HTHT 743

44. Mộngbình thường 744

45. Cỡikhông trung vờn thế giới 745

46. Đừnghỏi ngày mai 746

47. Kháchlữ hành 747

48. Vạcrừng khua kẽ lá 748

49. Ta ngherồi em ! 749

50. Em làai ? 750

Hành trình 25 năm

Tháng 4 – 2007

Hai mươi lăm năm, kiến lập đạo tràng

Hai mươi lăm năm, đánh đổi lầm than

Nước muôn sông trôi về hạnh nguyện

Nguyện nhân gian thắm nhuận đạo vàng

Hai mươi lăm năm, tâm lực vô nghì

Hai mươi lăm năm, xây đạo từ bi

Nước cam lồ, cành dương, pháp nhũ

Đạo nhiệm mầu đại lộ ta đi

Trên báo Phật ân, dưới hoằng dương tế độ

Trên cầu Phật thừa, dưới cứu khổ hàm linh

Bao công khó, gian nan mới có

Bao tấm lòng, góp sức mới nên

Độc lộ di hành, cuộc hành trình khách lữ

Lục độ vạn hạnh, là sứ giả Như Lai

Cỡi phù sinh, vào ra ba cõi

Thức tỉnh lòng, tự kỷ, là ai

Hai mươi lăm năm, mang kiếp tha phương

Hai mươi lăm năm, biết mấy đoạn trường

Góp bàn tay, nâng niu tình tự

Quyết một lòng, Đạo Pháp – Quê Hương

Hai mươi lăm năm, một mái quê nhà

Hai mươi lăm năm, chưa thỏa lòng ta

Vì Đạo Pháp, tâm nguyền dấn bước

Vì Quê Hương, tâm nguyện thiết tha.

Hoa Đạo Pháp

Tháng 4 – 2007

Hoa chân lý ngát hương trên nền cờ ngũ sắc

Hoa từ bi thấm nhuận trên sáu nẻo ba đường

Đưa muôn loài tắm mát trong dòng nước thanh lương

Xóa tan đi những phiêu trầm kết từ vô thỉ

Từ đầu ghềnh, chận nguồn cơn của ý

Cuối vực sâu, dứt phiền não trần sa

Mọi lưu xuất, đều là lá là hoa

Ưu đàm tỏa, ngát ba ngàn thế giới

Chúng sanh khổ, bởi lầm mê, lạc lối

Chúng sanh đau, bởi quên mất linh tri

Ngọn hải đăng, soi biển đục, hồi quy

Bát nhã reo, bước lên thuyền, bỉ ngạn

Xóa màn đêm, ánh vừng đông tỏa rạng

Xóa vô minh, ngọc sáng chiếu minh châu

Hỡi nhân sinh, cùng nhau bước qua cầu

Đường thánh đức, ta về chân thiện mỹ

Hoa ưu bát, ngát hương vườn chân lý

Hoa từ bi, thắm nhuận khắp muôn phương

Hỡi nhân sinh, mau cất bước lên đường

Chắp tay nguyện, Đạo Vàng tươi sáng mãi.

Kính Mừng Khánh Tuế Bát Thập

Đại lão Hòa Thượngthượng Huyền hạ Tôn

(Tổ chứctại Bảo Vương tự, 10am-02pm Chủ Nhật 10-06-2007)

Tám mươi đại thọ trong trần thế

Thất thập quá thời cổ lai hy

Huyền, liễu tam thừa, chơn tánh thể

Tôn, thâm diệu pháp, lý vô nghì

Đồng ấu xuất gia, ngời xứ Quảng

Một đời phụng sự, nghiệp Như Lai

Đạo Pháp, bao thời lâm pháp nạn

Dân tộc, bao phen vướng ách tai

Tám mươi năm, độc thọ, vẫn miệt mài

Cả một đời, đơn hành, không mệt mỏi

Nhớ ngày nào, xa mái chùa quê, lặn lội

Vào Sài Thành, phố phường đô hội, tiếp tay

Tánh trực cương, tâm trung nghĩa, giải bày

Đạo như thể, quốc như gia, ý chỉ

Tù, đã nếm những bạo tàn, xiềng gông, lao lý

Tội, nói đi, tội yêu đạo, yêu nước, yêu dân

Quốc gia hưng vong, lịch sử 2000 năm, Phật Giáo dự phần

Thành bại nhục vinh, Phật Giáo với Dân Tộc, đan thanh nước Việt

Kiến nghĩa bất vi, vô dũng tiết

Vô tàm vô quý, hổ vô tâm

Trên rừng hoang, một đóa ưu đàm

Cây cỏ dại, thơm hương cát đá

Bảo Vương thị kim cang bảo tọa

Pháp Vương thị pháp thể Huyền Tôn

Đệ tử, môn đồ, pháp quyến, mới gọi tông môn !

Đạt lý vô ngã chơn thường, là gì cho biết ?

Sáng lập Phật Giáo Thống Nhất Úc Châu, chỉ là tiểu tiết

Chứng minh Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại, chỉ là nhiệm phần

Thấu tam đồ, bát nạn, mới đáng lượng phân

Thâm tam tạng, pháp trần, mới là chơn thể

Chư Phật thị hiện giáng thần, cũng chỉ có thế

Chư Tổ chấn tích trùng quang, cũng chỉ vậy thôi

Đó mới là đạo giải thoát, cứu đời

Đó mới là đạo từ bi, độ thế

Không câu chấp ô dù lễ mễ

Không nại hà bào ảnh hư danh

Kìa trông mây trắng trời xanh

Kìa trông cam lộ reo nhành thanh lương

Kìa trông trăng tỏa đêm trường

Phù vân ngả bóng vô thường ai hay

Khi sinh, cũng chỉ trắng tay

Tám mươi, cũng chỉ mảy may, có gì

Thành quách, lâu đài, trêu ánh nguyệt

Núi cao, biển cả, cợt thâm u

Huyền Tôn, đại khánh, ngôn bất tuyệt

Bảo Vương, tam thế, ấn thiên thu.

Mộng Bình Thường

Tháng 6 – 2007

Chotôi mang mộng bình thường

Không cao không vọng trênđường nhân gian

Cho tôi cuộc sống bình an

Không chao không động muônngàn lợi danh

Kìa trông gió thoảng hương lành

Con chim nho nhỏ reo cànhthùy dương

Nhục vinh chi lắm đoạn trường

Khổ đau chi lắm, tư lường hồnai

“Thức đêm mới biết đêm dài”

Dốc đèo mới biết miệt mài sơnkhê

Mai sau một cõi đi về

Hoàng tuyền chật ních cốt hài sinh linh

Đèo bồng nhân ảnh phù sinh

Giàu nghèo, cao thấp phơi mình tha ma

Tan xương, đừng nói thịt da

Đẹp xinh cũng hết, xấu xa chẳng còn

May ra, một tấm lòng son

Treo gương trần thế tâm hồnthanh cao

Sống, thời như thể chiêm bao

Bước qua cửa tử, chiêm baohết đường

Cho tôi giấc mộng bình thường

Nhân gian phù thế nghê thườngthế thôi

Rừng nghiêng núi ngả lưng đồi

Bình thường giấc mộng một đờithế nhân.

Cỡi không trung vờn thế giới

Tháng 6 – 2007

Đôi cánh sắt nhấc tầng khôngbay bổng

Xé khung trời, lao vút giữamênh mông

Cỡi ngàn mây loáng bạc nổibềnh bồng

Đẩy bóng đêm, vẫy muôn vìtinh tú

Những vì sao chập chờn, nhưngái ngủ

Một cánh bằng thét gió, lộnghư vô

Vũ trụ xoay, cuốn hút tận xamờ

Ta đi về đâu, chân không chấmđất

Đường không gian, nơi nào làmđiểm mốc

Đường thời gian, đánh dấu ởnơi đâu

Nước băng băng, lặng lẽ chảyqua cầu

Hỡi biển khơi, đã ngàn trùngsóng vỗ

Leo ngược dốc, ta băng về vôthỉ

Xuôi triền đồi, ta quẳng đếnvô chung

Không nơi nào là điểm chấmcuối cùng

Vẽ một nét vô hình, khôngngằn mé

Đi ra ngoài cửa bể

Hỏi lại bến sông mê

Đường nào là lối về

Bóng thời gian rêu phủ

Đôi cánh sắt, đáp xuống rồi,đã tới

Ồ, thì ra trái đất quá nhỏnhoi

Ta chưa ra, khỏi khí quyểnđịa cầu

Một sinh thể li ti vờn thếgiới.

Đừng hỏi ngày mai !

Tháng 6 – 2007

Xin đừng hỏi ngày mai, rồisao nữa

Trong cuộc đời đều tự quyếthôm nay

Nhân đã gây, kết quả sẽ hiểnbày

Nhanh hay chậm, tùy duyênsinh giao cảm

Xin đừng hỏi ngày mai, rồisao nữa

Trong cuộc đời, không phải cótự nhiên

Không túc trái, thì cũng bởitiền khiên

Quá - hiện - tương, đều do tatạo tác

Xin đừng hỏi ngày mai, rồisao nữa

Lưới phù sinh lồng lộng đãbao hàm

Nên nghĩ suy tường tận trướckhi làm

Đừng bôn tẩu, chạy trời saokhỏi nắng

Xin đừng hỏi ngày mai, rồisao nữa

Nghĩ và làm, cách một khoảngthật xa

Tận tâm lực, chưa được như ýmà

Đường vạch sẵn, có khi cònlạc lối

Xin đừng hỏi ngày mai, rồisao nữa

Đừng đuổi đeo, cắm mũi, phóngtheo lao

Thức không nhận, mà lại hỏichiêm bao

Người có mắt, nhờ người mùđoán mộng

Sung bao giờ mới rụng

Gió bao giờ mới lay

Không chịu làm mà chỉ nóiloay hoay

Càng hý luận, càng tâm viên ýmã

Cây bao lần thay lá

Cội bao lần cằn khô

Đến phút giây đang chui xuốngđáy mồ

Lại còn hỏi, ngày mai rồi saonữa !!!

Khách lữ hành

Tháng 6 – 2007

Ta đứng ngắm trên con đườngcô độc

Khách lữ hành lững thững bướcchân đi

Cứ bước đi và không nói nănggì

Đường thăm thẳm, không aichào ai vẫy

Duyên nghiệp nào đã bày nênthế ấy

Căn cội nào đã tạo nên thế ni

Người cứ đi, mà chẳng thanvãn chi

Không hơn thiệt, không muộnphiền, ta thán

Đồi heo hút, một mình bênsuối cạn

Dưới chân đèo, một bóng vắtsơn khê

Bước thong dong, đâu là nẻotrở về

Khi nào đến, dừng chân, làchỗ tới

Vẽ bức tranh diêm phù treo bacõi

Dệt bức ảnh hư hao lộng sáuđường

Trông mong manh hơn bọt sónghơi sương

Tự tan biến không cần honggió nắng

Tịch băng đêm vắng

Lặng lẽ canh thâu

Người lang thang như một bóngtinh cầu

Đi đi mãi giữa thiên hà vẫnvũ

Hạt bụi nào tích tụ

Hạt bụi nào tan đi

Khách lữ hành như một điểm liti

Vẫn lững thững trên đường dàithăm thẳm !!!

Vạc rừng khua kẽ lá

Tháng 6 – 2007

Một áng mây ngủ giữa lưngtrời

Một vầng trăng lung linhloáng bạc

Óng ánh sợi vàng

Rơi từng tia đổ xuống chơivơi

Vạc rừng khua kẽ lá

Gió rừng vọng tiếng hoang vu

Màn đêm mở cửa mịt mù

Trôi về hư vô huyễn ảo

Ta đứng một khoảng không giannào

Ta đứng một khoảng thời giannào

Góp nhặt bóng dáng hư hao

Tụ tan hình hài cát bụi

Cõi sống hồi sinh

Một tâm hồn biết thở

Chuyển mạch hiện hình

Máu chảy về tim

Lan đi khắp cùng châu thể

Áng mây thức dậy bồng bềnh

Vầng trăng lại ngủ trên ngàn

Mập mờ xa tít những vì sao

Vạc rừng lay động lao chao.

Ta nghe rồi em !

Tháng 6 – 2007

Ta nghe rồi em, tiếng ngàyxưa em nói

Ta nghe rồi em, tiếng em gọihôm nay

Tiếng em gọi những ngày mai

Tiếng gọi hằng nhiên muônthuở

Một vầng trăng chia đôi hainửa

Nửa cho ta trên vạn nẻo đườngđi

Nửa cho em lưu dấu ngọc tinhkỳ

Không lạc mất giữa muôn trùngdiệu hữu

Ta đã có nhau từ vô thỉ

Ta sẽ có nhau đến vô chung

Cho đến khi vượt thoát điểmcuối cùng

Khép hai nửa, trăng tròn hơnmười sáu

Ta nghe rồi em, cho dù emkhông nói

Ta nghe rồi em, cho dù emlặng thinh

Một điểm son vẫn còn đó,nguyên trinh

Dù sinh tử đi qua từng dòngsống

Trên đỉnh đồi hy vọng

Trước ngưỡng cửa hợp tan

Vang lên tiếng cung đàn

Kết thành bản trường ca nhânthế

Khi vũ trụ còn hóa đài lânthể

Ta còn nhau nhịp bước tử sinh

Reo lên khúc hát đăng trình

Bảo ngọc minh châu ngời sáng

Như vầng trăng khi tròn khikhuyết

Nhưng ngàn đời vẫn bóngnguyệt lung linh

Ta nghe rồi em, tiếng nóilặng thinh

Ta nghe rồi em, tiếng nóiriêng mình.

Em là ai ?

Tháng 6 –2007

Ta đang đứng giữa đất trờilồng lộng

Ta đang đi giữa vạn hữu phùsinh

Em ở bên ta, như bóng vớihình

Trông ngoại cảnh đến – đi, emkhông nói

Ta bước đi bên bờ lau đá sỏi

Ta bước đi bên cát bụi rêu mờ

Đi giữa đời như trong mộngtrong mơ

Em có mặt, không rời ta nửabước

Ta đi xa, từ kiếp sau quakiếp trước

Ta đi xa, qua mọi bóng hìnhhài

Cõi hồng trần, hay diễm ảothiên thai

Ta vẫn thấy, dù em không hiểnlộ

Ta trở về, em chờ ta đầu ngõ

Ta bước đi, em đứng đợi từ lâu

Ta ra đi, trải bao cuộc biển dâu

Bóng dáng em, vẫn ngàn đời nguyên vẹn

Trước biển khổ trần lao vỗ sóng

Trên dọc đường gió bụi lung linh

Cơ chừng như, ta cô độc một mình

Chợt thấy em, ta không còn quạnh quẽ

Từ ngàn xưa vẫn thế

Cho đến tận mai sau

Em là ai, cho ta hỏi một câu

Em lặng thinh, không bao giờ lên tiếng.

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22435)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
24/04/2024(Xem: 482)
Xa quê ngẫu nhỉ! Gặp ngài, Một vị trưởng lão đất trời âu châu, Dáng phương phi, nguyệt thượng đầu; Đã không mệt mỏi bắt cầu tây đông Cốt cách vốn dĩ tượng long, Ẩn mình dưới bóng trượng tòng sa môn; Một đời phụng sự hết lòng Những hàng hậu học mênh mông ân ngài.
24/04/2024(Xem: 558)
Hôm nay nhìn Mẹ Quán Âm Lòng con xúc động vô ngần hỷ hoan Dáng Mẹ thanh thoát nhẹ nhàng Nét từ bi hiện rõ ràng tôn nhan Tâm ai dù có ngổn ngang Nhìn Mẹ cũng thấy ổn an đôi phần
23/04/2024(Xem: 507)
Năm 2024 là kỷ niệm 60 năm ngày xuất gia lần đầu, Mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn (21/3/1964), cũng là đánh dấu 20 năm (2004-2024) sống trên một tiểu bang và đất nước “đáng sống”, “hạnh phúc nhất nhì thế giới” đó là Nam Úc. Nghĩ lại mình: “Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, Chướng dày huệ mỏng, Nhiễm tâm dễ khởi, Tịnh đức khó thành, Nay xin một lòng, Tin thành sám hối”. Chắc do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo tạo, nên khi sinh ra, lớn lên đều ở trong môi trường khiêm tốn về vật chất, còn tinh thần cũng nhiều bất hạnh với cuộc đời. Vừa bất hạnh, vừa nghèo, lại không tài giỏi, tưởng rằng sẽ phải chịu nhiều khốn khổ. Nhưng chắc nhờ ảnh hưởng bởi âm đức, có được bản tánh hiền lành, luôn hài hòa trong cuộc sống, sẵn sàng chịu thiệt thòi, cho mọi việc được hanh thông, tốt đẹp. Riêng với tự thân tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả, thấm nhuần lời dạy của chư Tổ và hiểu được rằng: Phật Pháp rất nhiệm mầu. “Im lặng là vàng. Chịu thiệt là phúc. Nhẫn nhịn là bạc. Giúp người là đức”. Nên hằng
20/04/2024(Xem: 548)
Bồ Tát Quán Thế Âm Nghe tiếng kêu thống khổ Nhân loại đang lầm than Trong sầu đau phiền não. Thị hiện để cứu người Tùy căn duyên độ đời Không phân biệt phú quý Hay tay lấm chân bùn.
17/04/2024(Xem: 788)
Đường về núi cũ chùa xưa Phật thiêng trên cõi phù du vô thường Cỏ hồng hiu hắt quê hương Trên đồi Trại Thuỷ nở vườn kỳ hoa Chân trời cao rộng xuất gia Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
17/04/2024(Xem: 636)
Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát ! Hành vi đâm chém (stabbing ) có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa “ mới cảm thông (1) Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !
17/04/2024(Xem: 235)
Đời ta, chiếc lá Bồ Đề Thăng trầm muôn nỗi.. rồi về cội xưa Đời ta, là tiếng chuông chùa Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian Đời ta, là một nén nhang Tỏa làn hương .. nguyện bình an khắp cùng Thu tàn, Đống đến, sang Xuân.. Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
13/04/2024(Xem: 186)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567