Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 145

07/03/201312:14(Xem: 12526)
Tuyển tập 145

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - Số 145

(Từ bài số 1441 đến số 1450)

thnhattan@yahoo.com.au

01.Hoa Tạng huyềnmôn

02.Ba tháng An Cư

03.Cũng vì độsanh

04.An Cư Kiết Hạ

05.An trụ Nhà Xưa

06.Bồ Đề độcchiếu

07.Tiếng nói VôNgôn

08.Cư trần lạcđạo

09.Taytrắng trắng tay!

10.Nhớ thời ĐứcPhật

Hoa Tạng huyềnmôn

An CưKiết Hạ mở rồi

TăngNi Phật tử thời thời bảo ban

Nươngtheo rợp sắc y vàng

Hànghàng lớp lớp áo lam nối dài

Bướcđi từng bước khoan thai

Thongdong tự tại lên đài diệu liên

Từngbước chân, nở đóa sen

Từngbước đi, vi tiếu lên, mỉm cười

CaDiếp xưa cũng thế thôi

SenVàng diệu pháp thời thời điểm hoa

TrungTôn Phật ngự bảo tòa

Đạomầu huyền nhiệm chói lòa trần gian

Băngđi thế giới ba ngàn

Chúngsanh độ tận phước hàm sinh linh

Tamđồ mở cửa chuyển mình

BaThừa chuyên chở đạo tình thâm sâu

An CưKiết Hạ nguyện cầu

Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà

Chúngsanh mong nhớ quê nhà

Đưađường dẫn lối gần xa trở về

Trởvề dưới cội Bồ Đề

Nhiễmô triền phược não nề tiêu tan

Vềđây, sống với Đạo Vàng

Đẳngđeo quán trọ trần gian khổ đời

Vềđây, đạo lý tuyệt vời

Bếnmê chi nữa hỡi người thế nhân

Bọtbèo giả ảnh phù vân

Tứsanh lục đạo trầm luân lâu rồi

Kể từvô thỉ lên ngôi

Chúngsanh lưu lạc nổi trôi vô bờ

Mau mau thức tỉnh bến mê

Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh

Tay cầm cam lộ tịnh bình

Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời

Ra đi khắp chốn khắp nơi

Làm người con Phật tuyệt vời trần gian

Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng

Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi

Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi

Nhângian an hưởng vô nghì độ sanh

Ngưỡngtôn Từ Phụ Cha Lành

Chắptay đảnh lễ chân thành chuyên tâm

Ngưỡngtôn Phật nhủ từ ân

TamBảo thường trụ pháp âm trường tồn

Senvàng diệu hữu thường chơn

HuyềnMôn Hoa Tạng dấu son vô cùng.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Ba Tháng An Cư

Kể từ Phật Đản đến Vu Lan

Ba tháng mùa mưa của mỗi năm

Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ

Phật bèn chế pháp Chúng cư an

Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên

Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên

Bốn phương tám hướng đều câu hội

Đồngtrụ An Cư dưới cửa thiền

TăngNi hòa hợp sống an lành

Khắckhắc thời thời hòa kệ kinh

Chuôngmõ trầm hùng vang pháp cổ

Thiềnmôn tỏa thánh đức nghiêm minh

PhậtTử tại gia hưởng phước nhờ

Pháttâm tùng Hạ kết duyên sơ

Chânthành học đạo nhuần mưa pháp

Tự độđộ tha mau đến bờ

Bỉngạn là đâu Bát Nhã thuyền

Bờnay sinh tử khổ triền miên

Bờkia giải thoát vô sinh tử

CửaPhật đợi chờ khách hữu duyên

Hữuduyên hữu sự hữu sinh thời

Vôphước vô duyên chìm nổi thôi

Biểnkhổ không đường chen lấn mãi

Thênhthang cửa Phật ít ai mời

Chúngsanh vô lượng, Pháp vô biên

CửaPhật từ bi mở mọi miền

Hóađộ tùy duyên nhưng bất biến

Bánhxe diệu pháp chuyển tùy duyên

Ta Bàquán trọ khách trần gian

Lầnlữa chi đau, kìa Đạo Vàng

CủaĐấng Cha Lành chung bốn loại

Maumau tìm đến sống bình an

An CưKiết Hạ mở hàng năm

PhậtĐạo, trên, cầu thề nguyện hoằng

Dưới,cứu Tam Đồ ly khổ hải

Đêmthanh vời vợi ánh trăng rằm

Phậtdiện chơn thân bóng Phật đài

An CưKiết Hạ pháp môn khai

SenVàng thơm tỏa trên Bờ Giác

Thếthế truyền thừa chẳng đổi thay.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Cũng vì độ sanh

XeTam Thừa lồng lộng

ĐườngTứ Thánh thênh thang

Mangánh đạo huy hoàng

Muônphương đi hóa độ

Vìchúng sanh đau khổ

Vìbiển đục trầm mê

Nhàxưa quên lối về

Luânhồi trong sa đọa

Vì tửsinh nghiệt ngã

Vìnghiệp báo luân hồi

Uếtrược luôn đón mời

Nổichìm ba đường dữ

Ta Bàmuôn cuộc lữ

Quántrọ khách trần gian

Nêncứ mãi đi hoang

Chưabiết dừng chân lại

Phậtbản hoài bản nguyện

Thịhiện pháp môn khai

Bốnlăm năm miệt mài

Lưuba rừng giáo lý

KinhLuật Luận tuyệt mỹ

PhậtPháp Tăng tuyệt luân

Mạngmạch đạo chơn thuờng

Mãitruyền lưu bất diệt

Chúngcon nguyền tha thiết

Nguyệnsống đời dấn thân

Nơinào chúng sanh cần

Nơiđó chúng con đến

Khôngphân chia quốc độ

Khôngchủng tộc màu da

Giáolý của Phật Đà

DungTam Thừa Nhị Đế

Khônglậu thô vi tế

Khôngranh giới nghèo giàu

Từsắt thép chì thau

Luyệnminh châu bửu bối

Thoátqua ba đường dữ

Vượtsáu nẻo khổ đau

Chỉcó Đạo nhiệm mầu

Quayđầu là bỉ ngạn

Nhưhoa sen thơm ngát

Vươnlên từ bùn lầy

Khôngô nhiễm mảy may

Chínhlà Đạo giải thoát

Chờgì, không dứt khoát

Đợigì, cứ dây dưa

Hãylên xe Ba Thừa

Vềnhà xưa an trụ

Đừnglang thang du thủ

Đừngphiêu ký dế mèn

Dùngđuốc tuệ soi đèn

Phátan màn tăm tối

Hỡichúng sanh ba cõi

Hỡivạn loại sáu đường

Đây,Ánh Đạo Pháp Vương

TamThừa dung Nhị Đế

Mộttiếng chuông pháp cổ

Trên,thấu triệt thiên đường

Dưới,địa phủ thông thương

Còngì nữa vương vương

Trầmmê biển khổ khôn lường

Tamđồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ

Ngưỡngtôn Đức Phật từ bi

Phápthân thường trụ cũng vì độ sanh.

Tháng 10 – 2010

TNTMặc Giang

An Cư Kiết Hạ

An CưKiết Hạ mỗi hàng năm

PhápPhật chế ra nhất nhất hoằng

Bấtluận Nam Truyền hay Bắc Hệ

Giớitrường tổ chức thật trang nghiêm

Phậtsự từng nơi dù thiểu đa

Mộtkhi Trường Hạ được ban ra

TăngNi lớn nhỏ đồng câu hội

Sáchtấn tựa nương Bóng Phật Đà

Chẳngkhác như thời Phật tại thế

Chianhau hành đạo khắp muôn phương

An Cưba tháng trong Mùa Hạ

Tấtcả đồng câu tại Giới Trường

Dướibóng từ nghiêm rợp Đạo Vàng

Mộtmàu hoại sắc hợp hòa mang

Thântâm thúc liễm cho nghiêm túc

Giớiđức trau dồi tự chỉnh trang

“Nguyệnngày an lành đêm an lành

Đêmngày sáu thời thường an lành

Tấtcả các thời đều an lành

XinĐức Từ Bi thường gia hộ”

Giahộ chúng con nuơng Phật ân

Traudồi nội lực cho chuyên cần

Mang đi trang trải đường du hóa

Bát Chánh tôn thờ nguyện dấn thân

Tùy duyên bất biến nguyện viên thành

Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh

Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ

Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh

Batháng An Cư thật nhiệm mầu

Barừng giáo lý thấm thâm sâu

Tươngchao dưa muối nâu sồng nhuận

Chuôngmõ thanh tao, kệ gối đầu

Vàngthật phải cần luyện lửa nung

Conđường Tứ Thánh lại cao hơn

Trầngian không lấy gì so sánh

Siêutuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng

Cảmcơ tâm niệm Mùa An Cư

Đạopháp truyền lưu đâu dễ ư

Muốnđược trường tồn hằng tấn phát

Vô,vốn thường chơn mới hữu dư

Batháng An Cư tại Giới trường

Đoannghiêm diện mạo, tướng đường đường

Oainghi tế hạnh châu viên thể

Mớixứng làm con của Pháp Vương

TăngNi, trưởng tử Đức Như Lai

Gươngsáng điểm tô bóng Phật đài

Chiếudiệu hào quang soi pháp giới

Tamthừa nhị đế pháp môn khai.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

An Trụ Nhà Xưa

Phướcnhư núi phong sương còn xây xát

Đứcnhư biển sương gió còn lở bồi

Bãiphù sinh làm nhịp đập đưa thoi

Khôngtích tụ sẽ ngày dần cạn kiệt

Trờicòn đọa khi tiêu ma phước đức

Tiêncòn đày khi lầm lỗi đeo mang

Phàmcon người trong lao khổ trần gian

Hákhông biết, sao gây nhiều nông nỗi

BồTát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

Hènchi luôn vay trả những trầm mê

Cănnhà xưa thoái thác chẳng muốn về

Đườngkhổ ải chúi đầu lao đi mãi

Gầnnhắm mắt mới giật mình hớt hãi

Lúcsuy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn

Quámuộn màng như ngựa đứt dây cương

Sabốn vó trong ba đường sáu nẻo

LờiPhật dạy lại khinh lờn giải đãi

Nghiệptrầm kha lại trau chuốt phết son

Nên tửsinh lăn lộn mãi đường mòn

Trétđãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn

Cákhô nước há hốc trên đồng cạn

Tômlăn quay nghẹt thở dưới sông sâu

Chotang thương nhồi nhét chật con tàu

Tàuđày đọa chạy trên đường thống khổ

Phậttừ mẫn chế An Cư Kiết Hạ

Rènoai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm

SauBa Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm

Tiếptục hành trình lục độ vạn hạnh

Đâucó dễ bước đi Đường Tứ Thánh

Khôngnhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao

Kínhchiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào

Chiếungược lại chính mình thành ma quỷ

Diệnmục đâu mà nhìn ra mặt mũi

Tâmđức đâu mà nhìn lại chân thân

Đàihư vinh vốn nghiệt ngã phong trần

Saonhân thế khéo vẽ vời bào ảnh

Tỉnhmộng mau, kẻo thời gian quá muộn

Tỉnhmê mau, kẻo mạng sống không còn

Đừngđợi khi đã cạn kiệt sắt son

Nằm chờchết mà than trời thổi bộng

Hãysống đi khi con tim còn nóng

Hãynhìn đi khi con mắt biết thương

Đừnglần lữa cho tới lúc cuối đường

Hầmgai góc chui u đầu bể trán

Tỉnhmộng đi khi suối nguồn chưa cạn

Tỉnhmê đi khi mạng mạch chưa khô

Đừngtrơ trơ cho nứt nẻ ao hồ

Rồihớt hãi trước lụn tàn khô khốc

Ngườibiết tu, không ái ngại đồi dốc

Ngườibiết tu, không lo sợ sơn khê

Đếnhay đi, thật sự là lối về

Cănnhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Bồ Đề độc chiếu

Trongđầm mới có hoa sen

Ngoàiđầm đi kiếm khung thềm hoang vu

Vénlên một áng mây mù

Trăngtrong sáng tỏa thiên thu đây rồi

Trượcô phiền não đầy vơi

Bồ Đềnẩy lộc đâm chồi trổ bông

Nươngsắc, hiển lộ tánh không

Nươngvô, diệu hữu tương đồng khác chi

Khôngcần chữ nghĩa cao kỳ

Saily biệt dặm một đi muôn ngàn

Khôngcần nhung lụa giàu sang

Nâusồng áo vải thanh bần tương chao

Hoamai nhất dạ đêm nào

Lạithêm trước ngõ cây đào còn nguyên

Từtrong biển khổ não phiền

Bồ đềtọa hạ châu viên chơn thường

Trongđầm Sen ngát mùi hương

Ngoàiđầm trét phấn phơi sương nắng chiều

Trongđầm Sen tỏa nguyên siêu

Ngoàiđầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ

Chắptay hai tiếng Nam Mô

Cànkhôn kinh ngạc hư vô rợn hồn

Bồ ĐềVô Thọ ửng son

Ngànnăm độc chiếu vẫn còn thiên thu.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Tiếng nói Vô Ngôn

“Hữusinh hữu tử hữu luân hồi

Vôsinh vô tử vô khứ lai”

Phápthân diệu hữu chơn chơn thể

Minhchâu sương trắng ảnh ngân mai

Sinhtử xưa nay chẳng tử sinh

Sắckhông vô nhị bóng lưu hình

Suytư trầm tích chi cho khổ

Sừngthỏ lông rùa, chợt lặng thinh

Nhàxưa bảo sở nói về nhà

Nắmbắt thâm sâu ý Phật Đà

Bènnhắc nhà xưa lưu luyến vậy

Phápthân vi diệu đâu không nhà

Bangàn thế giới kẽ chân lông

Vũtrụ càn khôn hạt cải lồng

Sắctức thị không, không thị sắc

Tuyệtluân phi mã nhẹ hơn bông

Batâm, xin hỏi điểm tâm nào

Khôngmột, không ba, diễm tuyệt sao

Đừnghỏi một tâm nào sẽ điểm

Phướnbay gió động gởi chiêm bao

Thiênthu vời vợi bóng trăng ngà

Trănggác đầu non bóng nguyệt tà

Trăngcó già non hay khuyết nguyệt

Trăngcười, đi hỏi chị Hằng Nga

Niêmhoa vi tiếu mỉm hoa cười

CaDiếp ấn tâm Nhất Tổ thôi

Từmột nụ cười dung Nhị Đế

Nóira mắc kẹt mở chi lời

Bồ đềvô thọ bồ đề chơn

LụcTổ Huệ Năng ấn dấu son

ThầnTú giật mình còn ngoại giới

Vàonhà im lặng nói vô ngôn.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Cư trần lạc đạo

Ngườilên suối tắm trăng ngàn

Tavào trần thế trên đàng dạo chơi

Ngườirung Hoa Tạng tuyệt vời

Tavào nhân ải nơi nơi thắm tình

Ngườingân diệu hữu chơn kinh

Tangân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng

Ngườilên rừng núi thênh thang

Tavào đồng nội xóm làng xa xôi

Ngườivui phố thị sáng ngời

Tavui đom đóm soi đời đêm đen

Chỉmột bấc lửa làm đèn

Phiêulưu chi mãi dế mèn đi đâu

Dòngsông bến lở cát bồi

Bắtnhau qua lại nhịp cầu thân thương

Cáiquan cũng một con đường

Đivào xóm nhỏ quê hương thái hòa

Từtrong sỏi đá nở hoa

Tiếngđau chợt bỗng chói lòa tinh anh

Cam lồ nhành liễu trong lành

Hươngthơm vị ngọt treo cành tầm không

Vô Ưumột đóa đơm bông

Vôchung vô thỉ vô tâm vô nghì

Nóilên hai tiếng Từ Bi

Cưtrần lạc đạo ai vì cho ai!

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Taytrắng trắng tay!

“Barừng giáo lý còn lưu lại

Chođến bây giờ vẫn trắng tay

Trăngkhuyết vì mây chưa vén trọn

Haytrăng còn đợi bóng đêm rằm”

Batrăm pháp hội chuyển Tam Thừa

Ba cổxe chuyên chở đủ chưa

Bátnhã thuyền từ đăng bỉ ngạn

Chúngsanh khổ hải nói sao vừa

Nhớthương Đức Phật quá đi thôi

Thịhiện độ sanh cả cuộc đời

Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng

Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi

Bốn lăm năm hóa độ du phương

Chân đất đầu trần gội gió sương

Ngày thọ một thời không quá ngọ

Từ bi thánh đức thật phi thường

Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn

Từđây đệ tử chia hai đàng

Bắc Nam hai hướngtruyền lưu vậy

Bốnbiển năm châu rợp Đạo Vàng

MangĐạo Từ Bi đi bốn phương

Vìđời cứu khổ nguyện lên đường

Trênđường lục độ đi đi mãi

Cảmtạ thâm ân Đấng Pháp Vương

Thỏngtay vào chợ trắng chi tay

Nhạnquá tầng không chẳng mảy may

Bóngnguyệt dòng sông vô dấu tích

Chơnthường tịch tịnh gió ngàn bay

Mâytrắng thong dong giữa đất trời

Trờixanh chẳng bận áng mây trôi

Xưanay trong vắt thiên thu vậy

Mâytrắng trời xanh vẫn thế thôi.

Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,

xin viết bài này.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

Nhớ thời Đức Phật

Nhớthời Ấn Độ xa xưa

Vàoba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn

Mưarơi trên đỉnh Tuyết băng

Mưasa man mác Sông Hằng nước dâng

PhậtĐà từ mẫn bi lân

Bènchế Diệu pháp ân cần thiết thi

Khếcơ khế lý tức thì

An CưKiết Hạ cũng vì quần manh

ChưTăng tránh phạm sát sanh

Côntrùng vô số sôi sinh nở đầy

Chỉmành treo mạng buông dây

Cũnglà kiếp sống đọa đày sinh linh

Phậtân từ ái thương tình

Chohàng đệ tử giữ mình trắng trong

An CưKiết Hạ tuyên xong

ChưTăng hớn hở trong lòng hỷ hoan

Khithời Tịnh xá Kỳ Hoàn

Khithời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm

ChưTăng câu hội số ngàn

Đệ tửtùng Hạ lại càng cao hơn

Ngẫmrằng chỗ ngủ giản đơn

Miếngăn miếng uống cúng dường sao đây

Vậymà Pháp Phật sâu dày

Đâucũng vào đấy thiết bày trang nghiêm

ChưTăng câu hội đoàn viên

Mỗinăm mới gặp cơ duyên một lần

Trênthời báo bổ Phật ân

Dướithời thúc liễm thân tâm tinh tường

Giớitánh giới tướng đường đường

Phướcsanh huệ mạng chơn thường pháp thân

An Cưtừ đó ân cần

KiếtHạ từ đó góp phần thực thi

Truyềnlưu Đạo lý Từ Bi

Hămsáu thế kỷ không gì đẹp hơn

PhậtTừ khắc dấu triện son

Muônđời gìn giữ trăng tròn thiên thu.

Tháng 6 – 2010

TNTMặc Giang

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 27134)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
15/07/2024(Xem: 418)
Ba Mươi Năm vun bồi ngôi nhà Tâm Linh Phước Huệ Hạt giống Phật tưới tẩm thương yêu hiểu biết đơm hoa Chữ Duyên trong đạo Phật thật thâm trầm áo nghĩa, đất Thục-quỳnh-mai, nơi Đạo Tràng Phước Huệ thành lập và sinh hoạt đến nay đã tròn Ba Mươi Năm, cũng từ chữ “duyên” đó. Khởi đi là, vào một ngày đẹp trời đầu tháng 8, năm 1994, Thầy Tâm Ngoạn lái xe từ Seattle về Los Angles, mời chúng tôi lên xe, cùng Thầy thăm viếng miền Tây Bắc Hoa Kỳ vì, trước đây đã ba lần, mỗi lần về LA, Thầy rất chân thành mời chúng tôi đến Seattle lập chùa, nhưng, chúng tôi đều một mực từ chối
14/07/2024(Xem: 535)
Rất hiếm cơ hội tham dự buổi Thiền trà thật ý nghĩa Trân quý thay tình đạo pháp, khi hoà hợp bên nhau Dù luôn giữ Chánh niệm từng giây phút, mọi cử chỉ nào Vẫn mang thông điệp chia sẻ niềm vui thật tinh tế !
08/07/2024(Xem: 929)
Hãy khao khát được trưởng thành trong trí tuệ Tập luyện cho mình một định hướng “ngẫng đầu “ Sẽ sống thật hơn, khi nội tâm càng thẫm sâu Bằng nhiều trạng thái chủ động cách tích cực (1) Sẽ vượt qua thử thách, đối phó vật chất, tinh thần áp lực!
01/07/2024(Xem: 935)
Trong Đạo Phật chữ HỌC rất quan trọng.(1) Ám chỉ từ việc tu tập, rèn luyện hay hành trì Một lúc nào đó, phát hiện ra chẳng loại bỏ được gì Khi thế giới quanh ta vẫn luôn vận hành biến dịch! Nên vẫn mãi mê tô vẽ bản thân, để đạt mục đích ! Và cứ thế theo cung bậc thăng trầm của vòng xoay
01/07/2024(Xem: 235)
Ngọt lành hai tiếng à ơi... Mẹ ru con ngủ tròn đời gió sương Tiếng lời mình, tiếng yêu thương Tiếng lời kinh Bụt thơm hương thơm trầm.
30/06/2024(Xem: 1439)
Trúc Lâm Đầu Đà, Ngài tên thật là Trần Khâm. Sinh năm 1258, lên ngôi năm 1278, ở ngôi 15 năm từ 1278 đến 1293, nhường ngôi cho con lên làm Thượng hoàng 6 năm từ 1293 đến 1299, sau đó ngài đi tu 9 năm từ năm 1299 đến năm 1308. Năm 1308 ngài viên tịch. Trụ thế 50 tuổi Tây, 51 tuổiTa. Đó là cuộc đời của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài là anh hùng dân tộc, là một bậc minh quân, là vị tổ khai sáng ra dòng thiền Việt Nam. Hồi Thứ Nhất:
29/06/2024(Xem: 343)
Mừng Sinh Nhật Sư Phụ bảy lăm Tuệ giác càng thêm sáng trăng rằm Xuất, Tại gia đệ tử cầu chúc Hoằng dương đạo pháp mãi trăm năm Kể từ khi Thầy đến Tây Âu Ánh sáng từ bi rất nhiệm mầu Những đóa sen trồng trên xứ tuyết Chúng con ghi dậm nét thâm sâu
28/06/2024(Xem: 731)
Hôm nay sinh nhật Thầy Con biết chúc gì đây? Bao lời văn trau chuốt Tác giả đã diễn bày con đọc trên Viên Giác Tán tụng công đức Thầy Sáu mươi năm hành đạo Bảy mươi lăm tuổi đời Cuộc đời trôi qua mau Thầy tạo bao ân đức
25/06/2024(Xem: 228)
Đêm trăn trở canh dài thao thức Hồi tưởng chuyện đời viết tâm thư Đêm thật buồn dế khóc nỉ non Gió xào xạc lời ru thương nhớ. Tâm thư ghi nỗi niềm con trẻ Công ơn cha qua mấy vần thơ Một cuộc đời giản dị đơn sơ Một tấm lòng bao dung quảng đại.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000