Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuyển tập 84

28/11/201113:14(Xem: 11749)
Tuyển tập 84

TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG

Tuyển tập 10 bài - thơ MặcGiang - 84

(Từ bài số 831 đến số 840)

01.Vạn đóa hoa 831

02.Hoa Chánh Ðạo 832

03.Hoa Vô LượngTâm 833

04.Hoa Bồ Ðề Tâm834

05.Hoa Tu Tập 835

06.Hoa GiảiThoát 836

07.Hoa Vô Thườngbất biến 837

08.Hoa Không Sắc 838

09.Hoa Từ Tâm 839

10.Hành trìnhgiải thoát 840

Vạn Ðóa Hoa

Tháng 9 – 2007

Hoa Diệu Liên, em trồng đầmba cõi

Hoa Hạnh Nguyền, em gieo aosáu đường

Hoa Từ Bi, em rải trời đauthương

Hoa Bồ Ðề, em ươm đất phiềnnão

Hoa Chân Lý trổ bông bờ huyễnảo

Hoa Chân Như kết nụ bến diêmphù

Hoa Minh Châu tỏa ngọc chốnthâm u

Hoa Bất Hoại ngát đôi bờkhông sắc

Hoa Thanh Tịnh mọc trên đấtbất tịnh

Hoa Ưu Ðàm ngát tỏa nẻo vôminh

Hoa Kim Cương trổi ngọc chốnđiêu linh

Hoa Bất Thối thơm hương trờiđiên đảo

Hoa Tín Tâm, em ươm ngôi TamBảo

Hoa Tín Nguyện, em kết cõiLạc Bang

Hoa Tín Hành, em dệt khắp đạotràng

Hoa Vạn Hạnh, em xây đườnglục độ

Hoa Nguyện Từ, em lên đườngcứu khổ

Hoa Nguyện Bi, em xoa dịuthương đau

Hoa Nguyện Trí, em kết hạtminh châu

Hoa Nguyện Huệ, em rạng soipháp giới

Chúng sanh khổ, mang tâmnguyền cứu khổ

Chúng sanh đau, mang tâm nguyệnlợi tha

Một bông hoa kết nối Vạn ÐóaHoa

Hoa Bất Diệt chuyển mườiphương tam thế.

Hoa ChánhÐạo

Tháng 9 – 2007

Hoa Chánh Ðạo, thơm mùi hươngchơn thật

Khách lữ hành biết đúng hướngmà đi

Tránh phù trầm mê hoặc, dùmột ly

Sẽ lầm lạc ngàn xa hơn vạndặm

Hoa Chánh Ðạo, tỏa hương thơmtĩnh lặng

Không vẽ tô, sơn phết đủ sắcmàu

Ðạo càng tô, càng sai lệchchìm sâu

Như rùa mù còn ăn thêm bánhvẽ

Hoa Chánh Ðạo, không nươngquyền cậy thế

Không sa mù để đánh lận conđen

Có tội không, nghiệt ngã condế mèn

Núp bóng đêm mơ màng phiêulưu ký

Hoa Chánh Ðạo, chận trên đầucủa ý

Ðẩy bất chân, bất chánh, hếtđường đi

Biết nhận chân đạo lý bất tưnghì

Ðường bát chánh trổ bông HoaChánh Ðạo

Hương pháp thân uyên áo

Tỏa pháp Phật nhiệm mầu

Tu tập không vị cầu

Mới thường, lạc, ngã, tịnh

Hoa Chánh Ðạo, cao ngần LinhSơn đỉnh

Tỏa sắc hương cao cả lý chơnthường

Bồ đề tòa, điều ngự Ðấng PhápVương

Chúng sanh nguyện, kết đài vôthượng giác.

Hoa Vô LượngTâm

Tháng 9 – 2007

Hoa Vô Lượng Tâm nở trênđường lục độ

Cứu chúng sanh vô lượng sốhàm linh

Ðã từ lâu chìm khổ hải cựchình

Quên đi mất con đường về quêcũ

Hoa Vô Lượng Tâm ươm nhụyhương hội tụ

Tỏa thanh lương đi muôn hướngphân kỳ

Trải trần gian nhuần ánh đạotừ bi

Lòng nhân thế thấm mưa nguồnpháp vũ

Một sinh linh còn lầm đườnglạc lối

Hạnh độ tha còn nhủ bóng từân

Một sinh linh còn nay lựa mailần

Nguyện cứu đời còn dang taydìu dắt

Ðây là con đường tắt

Ðây là con đường dài

Pháp thượng thừa ngàn muônhướng, không hai

Tùy trình độ, căn cơ mà chỉhướng

Ðây là tánh là tướng

Ðây là nhân là duyên

Khi nhận chân được chân lý diệu huyền

Dung tất cả để trở thành quy nhất

Hoa Vô Lượng Tâm, tỏa hương nghiêm mật

Khách lữ hành hưởng đúng vị khai tâm

Quyết hành trì y như pháp thậm thâm

Sẽ hiển lộ trong ngôi nhà giải thoát.

Hoa Bồ Ðề Tâm

Tháng 9 – 2007

Hoa Bồ Ðề Tâm, nở trên phiền não

Tỏa hương lành ngào ngạt khắp mười phương

Ðưa chúng sanh về bờ bến thanh lương

Rong bốn biển du thuyền reo bát nhã

Hoa Bồ Ðề Tâm, ngàn cây xanh lá

Ðẹp tâm hoa gieo rắt ánh đạo vàng

Chiếu muôn phương ngời sáng bóng thiều quang

Khắp trần gian không còn đâu tăm tối

Hoa Bồ Ðề Tâm, nụ hoa biết nói

Ðây đạo mầu giác ngộ, Ðấng Từ Bi

Nếu biết tu, đạo lý, quả vô nghì

Ðường giải thoát, ai tu đều được chứng

Hoa Bồ Ðề Tâm, mười phương Thánh Chúng

Ðến hồng trần lục đạo kiếp phàm nhân

Nở tâm hoa, người đó sẽ dự phần

Nhập hoa tạng huyền môn vô thượng giác

Hoa Bồ Ðề Tâm, hương bay ngào ngạt

Ðuốc tuệ rạng ngời, năm sắc hào quang

Khắp chúng sanh hòa reo ánh đạo vàng

Vì nghiệp đạo, bồ đề tâm bất thoái.

Hoa Tu Tập

Tháng 9 – 2007

Hoa Tu Tập xóa tan ba nghiệp chướng

Tỏa sắc hương vượt thoát khỏi tam đồ

Rải nhụy vàng tươi thắm mảnh tàn khô

Ðeo đẳng mãi, nát tan bao cuộc lữ

Hoa Tu Tập phá tường thành hùng cứ

Ðập vỡ toang những ốc đảo lao tù

Ðánh tan tành cái bản ngã thâm u

Ðã muôn kiếp đọa đày trong ngục tối

Hoa Tu Tập nở trên đồi vời vợi

Ðổ tỵ hiềm, ích kỷ xuống vực sâu

Rải công danh, phú quý chảy qua cầu

Trổ dấu ngọc trên hành trình hoằng hóa

Hoa Tu Tập chuyển dòng đời hết khổ

Nở từ tâm, ban đức độ, tin yêu

Một người tu, kết muôn đóa diễm kiều

Vạn người tu, kết lạc bang pháp giới

Hoa Tu Tập xóa tan đi bão thổi

Xây an lành trước sóng vỗ triều dâng

Một đóa hoa, vạn thọ sẽ thơm hương

Muôn đóa hoa, ngạt ngào reo nhân thế

Hoa Tu Tập nở trong vườn giác ngộ

Mỗi nhân sinh nương ánh đạo từ bi

Khắp nhân gian cùng dẫn dắt nhau đi

Trái đất này đâu còn ta bà nữa.

Hoa Giải Thoát

Tháng 9 – 2007

Hoa Giải Thoát ngát mười phương pháp giới

Cho chúng sanh qui ngưỡng đạo từ bi

Ba cõi sáu loài biết hướng mà đi

Ðã lầm lạc, trầm luân từ vô thỉ

Hoa Giải Thoát tỏa hương chân thiện mỹ

Mọi chúng sanh trên khắp cõi trần gian

Xin chắp tay về dưới ánh đạo vàng

Ðêm tăm tối rạng soi đèn trí tuệ

Chúng sanh khổ lặn hụp trong bốn bể

Nước mắt nhiều hơn bốn biển đại dương

Ðem khổ đau vùi dập bến tang thương

Bãi nương dâu lấp điền tang hải biến

Tham sân si, bậc thầy của đạo diễn

Ðeo tam đồ, làm con rối hát ca

Thì làm sao không thống nỗi ta bà

Lại trách cứ than thầm cho duyên kiếp

Biến sinh linh thành tác nhân tội nghiệp

Biến muôn loài nô lệ những tiền khiên

Dây oán trái kết chặt sợi não phiền

Không tỉnh ngộ, muôn đời đeo đẳng mãi

Hoa Giải Thoát, em ơi vô quái ngại

Tỏa hương lành mầu nhiệm lắm, người ơi

Một bước đi, im bặt hết tăm hơi

Diệt bóng dáng luân hồi trongba cõi

Hoa Giải Thoát tỏa vô sinh vôtử

Tỏa hương lành, vi diệu tướngpháp thân

Như trăng ngàn trong vắt ánhtường vân

Dung pháp giới, không còn đâungằn mé

Trao cho nhau niềm tin yêutuyệt thế

Hương từ bi, hoa giải thoátnhiệm mầu

Sáng trong ngần ánh ngọc tỏaminh châu

Bóng từ quang soi khắp cùngđại thể.

Hoa VôThường bất biến

Tháng 9 – 2007

Hoa Vô Thường, hiển sinh dònghuyễn hóa

Tặng cuộc đời nhìn ngắm đóangân sương

Dù ra đi trên muôn hướng ngànphương

Như ánh chớp, tia pha, bọtbèo, bào ảnh

Hoa Vô Thường, một đóa hoakhông cánh

Gắn thực chơn thành muôn cánhphù vân

Mọi hiện hữu trong cuộc sốnghồng trần

Như dòng chảy trùng trùngnhân duyên khởi

Hoa Vô Thường trổ bông từ vôthỉ

Ðến vô chung vẫn kết nụ phùhoa

Vẽ chân như thật tánh kết nêntòa

Như, như huyễn giữa muôn ngànkhông sắc

Lật cánh hoa mang hình hàikhông sắc

Biến vô thường thành một đóasắc không

Bóng hình thế núi, bóng dángdòng sông

Nhìn bào ảnh, không còn sôngnúi nữa

Tự ngàn xưa, dòng huyễn sinhđã thế

Ðến ngàn sau, trổi muôn khúchợp tan

Lắng tai nghe tiếng gảy củacung đàn

Không gảy nữa, tiếng đàn đâucho biết

Lắng tai nghe trên cung bậtcòn mất

Tiếng đàn kia lại lên tiếngcung đàn

Ngân ngân vang theo nhịp khúcthời gian

Hoa Vô Thường vẫn còn đây,bất biến.

Hoa KhôngSắc

Tháng 9 – 2007

Xin tặng em một bông HoaKhông Sắc

Em mang đi trên mọi nẻotrường đời

Thấy gì không từ trong đó emơi

Mọi không sắc hiện lên màuhuyễn hóa

Ánh nhật lên vầng đông dầnsáng tỏa

Hoàng hôn về ảnh hiện kếtvầng trăng

Trùng dương kia kết một đóahải đăng

Thuyền viễn xứ, đường về theochỉ hướng

Nhìn qua sắc, một bóng hìnhcó tướng

Nhìn qua không, hình tướng tựphan duyên

Lật lại qua, hai mặt của đồngtiền

Cả hai mặt, dường như khôngphải trái

Ðồng tiền mất, cái nào làphải trái

Hỏi áng mây, ai vẽ đóa phùvân

Hỏi bụi bay, ai vẽ đóa phongtrần

Em diễm phúc mỉm cười HoaKhông Sắc

Hôm nay, em mang hình hàikhông sắc

Ngày mai, em ẩn hiện bóng sắckhông

Như càn khôn, như bọt sóng,tương đồng

Em có mặt giữa muôn ngàn hiệnhữu

Cho nên, xin tặng em một bôngHoa Không Sắc

Cho nên, xin tặng người mộtbóng dáng sắc không

Và mỉm cười trên muôn hướngngàn phương

Khi cần có, sẽ hiện hình muônthể.

Hoa Từ Tâm

Tháng 9 – 2007

Xin tặng em một bông hoa rạngrỡ

Nở trong lòng thành một đóaTừ Tâm

Thanh thiên hơn bát ngát củatrăng rằm

Tỏa hương sắc thương yêu khắpcùng nhân thế

Hoa Từ Tâm, không cần ai đặtđể

Tự nở ra từ nét đẹp tâm hồn

Hương tình thương chan chứacả tấm lòng

Bay ngào ngạt hương yêu hòađiệu sống

Hoa Từ Tâm trổ bông trên đồngcạn

Biết mỉm cười nở rộ dưới đồngsâu

Tỏa hương bi mọi ngỏ ngáchthương đau

Tỏa hương từ đến mọi nơi trầmthống

Hoa Từ Tâm, không cần cầu,bái vọng

Không ngã nhân, danh tướng,vị thân sơ

Tự xưa nay, mang sắc đẹp tinhmơ

Khắp nhân loại, đều ngợi catrân quý

Trong cuộc đời, hỏi hoa nàotuyệt mỹ

Xin trả lời, là một đóa từtâm

Có từ tâm, em mới có bi tâm

Tình nhân loại, cần tìnhthương để sống

Xin tặng em, một bông hoa chỉhướng

Xin tặng người, một bông hoađể đi

Cả trần gian, sẽ trân quýtuyệt kỳ

Hoa Từ Tâm, cứu cho đời bớtkhổ.

Hành trìnhgiải thoát

Tháng 9 – 2007

Hạt Bồ Ðề, em ươm mầm giảithoát

Giống Từ Bi, chị kết nụ tìnhthương

Anh bước đi trên muôn hướngngàn phương

Tôi dong ruổi trên con đườngvạn hạnh

Ði trong đêm, không sương sathấm lạnh

Ði giữa ngày, không nắng cháykhô khan

Vào mùa thu, không rơi rụnglá vàng

Vào mùa đông, không lạnh băngbuốt giá

Rừng hoa tạng tươi xanh ngàncây lá

Núi Tu Di, chim ca hát pháp âm

Chốn A Tỳ, hết khổ ải ngục hình

Qua ba cõi, không lằn ranh biên giới

Ðạo bồ đề, khi hợp thời, mới nói

Khi lặng im, im như pháp, mới linh

Không lăng xăng mà bấn loạn quên mình

Ðức khiêm cung mới từ nghiêm thánh thiện

Ðạo bồ đề, vượt muôn ngàn giới tuyến

Không phân chia dân tộc, quốcgia

Không cách ngăn phong tục,màu da

Ðều hòa hóa trong căn nhàPhật Pháp

Ðạo bồ đề, em ơi, luôn kếthạt

Giống từ bi, anh ơi luôn nẩymầm

Hướng cuộc đời dứt muôn nẻotrầm luân

Ði đi mãi trên hành trình giải thoát.

01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01

02. Thầm lặng 02

03. Việt Nam, quê hương cònđó 03

04. Quê hương còn đó, đợi chờ04

05. Từ đó xa mờ 05

06. Tiếng kêu cứu quê hương 06

07. Thương Thầy An Thiên 07

08. Chùa tôi 08

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22446)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
25/04/2024(Xem: 6)
Thử một lần buông xả Nhận biết Xuân đã về Không bận lòng, hối hả Hạnh phúc ngoài cơn mê. Chỉ cần có Chánh niệm Tiếp xúc.. tâm không lời Mỉm cười cùng cây cỏ Chợt hoa lòng thắm, tươi!.
24/04/2024(Xem: 525)
Xa quê ngẫu nhỉ! Gặp ngài, Một vị trưởng lão đất trời âu châu, Dáng phương phi, nguyệt thượng đầu; Đã không mệt mỏi bắt cầu tây đông Cốt cách vốn dĩ tượng long, Ẩn mình dưới bóng trượng tòng sa môn; Một đời phụng sự hết lòng Những hàng hậu học mênh mông ân ngài.
24/04/2024(Xem: 585)
Hôm nay nhìn Mẹ Quán Âm Lòng con xúc động vô ngần hỷ hoan Dáng Mẹ thanh thoát nhẹ nhàng Nét từ bi hiện rõ ràng tôn nhan Tâm ai dù có ngổn ngang Nhìn Mẹ cũng thấy ổn an đôi phần
23/04/2024(Xem: 518)
Năm 2024 là kỷ niệm 60 năm ngày xuất gia lần đầu, Mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn (21/3/1964), cũng là đánh dấu 20 năm (2004-2024) sống trên một tiểu bang và đất nước “đáng sống”, “hạnh phúc nhất nhì thế giới” đó là Nam Úc. Nghĩ lại mình: “Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, Chướng dày huệ mỏng, Nhiễm tâm dễ khởi, Tịnh đức khó thành, Nay xin một lòng, Tin thành sám hối”. Chắc do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp đã gieo tạo, nên khi sinh ra, lớn lên đều ở trong môi trường khiêm tốn về vật chất, còn tinh thần cũng nhiều bất hạnh với cuộc đời. Vừa bất hạnh, vừa nghèo, lại không tài giỏi, tưởng rằng sẽ phải chịu nhiều khốn khổ. Nhưng chắc nhờ ảnh hưởng bởi âm đức, có được bản tánh hiền lành, luôn hài hòa trong cuộc sống, sẵn sàng chịu thiệt thòi, cho mọi việc được hanh thông, tốt đẹp. Riêng với tự thân tin tưởng tuyệt đối vào luật nhân quả, thấm nhuần lời dạy của chư Tổ và hiểu được rằng: Phật Pháp rất nhiệm mầu. “Im lặng là vàng. Chịu thiệt là phúc. Nhẫn nhịn là bạc. Giúp người là đức”. Nên hằng
20/04/2024(Xem: 574)
Bồ Tát Quán Thế Âm Nghe tiếng kêu thống khổ Nhân loại đang lầm than Trong sầu đau phiền não. Thị hiện để cứu người Tùy căn duyên độ đời Không phân biệt phú quý Hay tay lấm chân bùn.
17/04/2024(Xem: 801)
Đường về núi cũ chùa xưa Phật thiêng trên cõi phù du vô thường Cỏ hồng hiu hắt quê hương Trên đồi Trại Thuỷ nở vườn kỳ hoa Chân trời cao rộng xuất gia Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
17/04/2024(Xem: 650)
Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát ! Hành vi đâm chém (stabbing ) có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa “ mới cảm thông (1) Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !
17/04/2024(Xem: 242)
Đời ta, chiếc lá Bồ Đề Thăng trầm muôn nỗi.. rồi về cội xưa Đời ta, là tiếng chuông chùa Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian Đời ta, là một nén nhang Tỏa làn hương .. nguyện bình an khắp cùng Thu tàn, Đống đến, sang Xuân.. Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
13/04/2024(Xem: 189)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567