Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

U

18/09/201000:10(Xem: 894)
U

U

Udayin Ưu Đà Di
Udumbara (flower) Ưu đàm bát; Hoa linh thoại
Ultimate Rốt ráo
Umaraka Ô Ma Lặc Đà
Understanding the world Thế gian giải
Unexcelled worthy and trainer of people Điều Ngự Trượng Phu
Unexcelled worthyVô thượng
Unfathomable Không thể nghĩ bàn, Khó lường
Unflagging Không lười mỏi
Unhindered wisdom Trí vô ngại
Universal Brightness Phổ Minh
Universal gateway Phổ môn
Universal worthy Phổ Hiền
Unparalleled state Tâm vô đẳng đẳng
Unregressing wheel of the law Pháp luân bất thối
Unshared properties Bất cộng (18 Pháp)
Unshared Tamadhi Bất Cộng Tam Muội
Unsurpassed ease and tranquility Vô thượng an ổn
Unsurpassed way Vô thượng đạo
UpanandaBạtNan Đà
Uphold and embrace (to) Phụng trì
Upright in character Ngay thật Nghiệp phước
Upright Đoan chánh
Upright, imposing Đoan nghiêm
Urn Hũ xá lợi
Uruvilvakashyapa Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp
Utpala flower Ưu Bát La (hoa)
Utpalaka Ưu Bát La
Utter a word Xướng lời
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11541)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2303)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001