Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

W

18/09/201000:10(Xem: 848)
W

W

Wait on Gần gũi
Walking around Kinh hành
Waver or turn aside Thối chuyển
Way Đạo Hạnh
Way of the Anagamin Đạo Ana Hàm
Way of the Arhat Đạo Ala Hán
Way of the Sacridagamin Đạo Tư Đà Hàm
Way of the Scrota-Apanna Đạo Tu Đà Hoàn
Welcome with joy Tùy hỷ
Well Constituted Hảo Thành
Well gone Thiện thệ
Wheel-turning Sage King Ch uyển Luân Thánh Vương
Whisks Phất trần (chổi)
White leprosy Bạch lại (bệnh)
Wisdom Accumulated Trí Tích
wisdom embracing all species (a) Nhất thiết chủng trí
Wisdom Huệ
Wisdom regarding all species of things Nhứt thiết chủng trí huệ
Wisdom that comes of itself Tự nhiên trí
Wisdom that embraces all species Nhất thiết chủng trí the
Wisdom Torch Samadhi Tuệ Cự Tam Muội
Wisdom Tri kiến
Wisdom; enter the Buddha wisdom chứng trí tuệ Phật; great wisdom đại trí Trí tuệ
Wise Kalpa Hiền kiếp
Wish from the start Bổn nguyện
Without duplicity Không dối
Without true being Thực không chỗ có
Without volume, limits, hindrance, barriers Không Lường, ngằn, ngại, chướng
Witless Ngây
Women’s quarters Hậu cung
Wonderful Banner Mark Samadhi Diệu Tràng Tướng Tam Muội
Wonderful Sound Diệu Âm
Wonderful Sound Filling Everywhere Diệu Âm Biến Mãn
Wonderfully Bright Diệu Quang
Workings of the deepest mindTâm sở hành
World and the next (this)Đời này và đời sau
World Cõi (ba) ( threefold)
World Honored One Thế Tôn
Worldly pleasures Thế lạc
Worthy of offerings Ứng cúng
Worthy of offerings Ứng cúng
Wrath and ire Giận hờn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11400)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2190)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001