Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

R

18/09/201000:10(Xem: 874)
R

R

Rahula La Hầu La(con Phât)
Rajagriha Vương Xá (thành)
Rakshasa Black Teeth La sát Hắc Sỉ
Rakshasa Crooked Teeth La sát Khúc Sỉ
Rakshasa demons Quỉ La Sát
Rakshasa Flower Teeth La sát Hoa Sỉ
Rakshasa Insatiable La sát Vô Yếm Túc
Rakshasa Kunti La sát Cao Đế
Rakshasa Lamba La sát Lam Bà
Rakshasa Much Hair La sát Đa Phát
Rakshasa Necklace Bearer La sát Trì Anh Lạc
Rakshasa Stealer of the Vital Spirit of all Living Beings La sát Đoạt Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí
Rakshasa Vilamba La sát Tỳ Lam Bà
Rakshasas La sát
Rare form Danh tướng
Rare treasure Trân bảo
Rarities Trân bửu
Ravines or gullies Khe suối rạch ngòi
Ray of light Hào quang
Reality; all phenomena Vạn pháp
Realm of beasts Súc sanh
Rebug Trách
Receive prophecy Nhậnthọ ký
reckon or fathom So lường
Reckon Tính kể
Recompense Quả báo
Regressing Thối chuyển
Regret and longing Ăn năn
Regulating mind Nhiếp tâm
Relation Duyên
Relingquish the claim to the pure land Xa bỏ cõi thanh tịnh
Renownd Tiếng đồn
Repetition Dharani Triền Đà La Ni
Reprove oneself Tự trách
Resentful words Than oán (lời nói)
Resentment or hatred Oán hiềm
Respond with joy Tùy hỉ
Rest and abide An trụ
Retinue Quyến thuộc
Revata Ly Bà Đa
Reveal Chỉ bày
Reverent belief Kính tin
Revolving wheel-like Xoay lăn
Right and universal knowledge Chánh biến tri
Run away with toils (to) Lìa khổ
Root of virtue Cội công đức
Roused or swayed Khuynh động
Rule of suffering Khổ đế
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11560)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2332)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001