Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

F

18/09/201000:10(Xem: 858)
F

F

Faculties Căn
Faith and understanding Tín Giải (lòng)
Falsehood Hư vọng
Fathom Thấu hiểu
Fawning and devious Dua nịnh
Fawning and devious Tà vạy
Fawning or deceit Dua dối
Fearless Vô sở úy
Festoons Tràng hoa
Filial conduct Hiếu thảo
Filthy Nhơ nhớp
Firm in intent and thought Chí niệm bền vững
Firm in intent Phát ý bền vững
Firmly established Practices An Lập Hạnh
Five desires Năm món dục
Flagging; stinting Lười mỏi
Flower Feet Safely Walking Tathagata Hoa Túc An Hành Như Lai
Flower Glow Thus Come One Hoa Quang Như Lai
Flower Virtue Hoa Đức
Followers Người câu hội
Food of Dharma joy Pháp hỉ thực
Food of meditation delight Thiền duyệt thực
For a moment think with joy Một niệm tùy hỉ
Forbearance Nhẫn nhục
Form of true reality Tướng chân thật
Former affair Bổn Sự
Former Affairs of King Wonderful Adornment Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự
Formost (to be) Bậc nhất
Formost law Pháp đệ nhất
Forms and aspects Tướng mạo
Forms of existence Hữu lậu
Foul Hôi thối
Four heavenly Kings Tứ thiên vương
Four kinds of believers Tứ Chúng
Four methods of winning people Bốn món nhiếp pháp
Four noble truths Tứ Đế (pháp)
Four unlimited kinds of knowledge Bốn món trí vô ngại
Four-continent realm(bốn Châu Thiên Hạ)
Four-continent worlds Tứ thiên hạ
Free From Stain Realm Ly Cấu (nước)
Freedom Tự Tại
Fret and confusion Ồn náo
Frivolity and laughter Chơi cười
Frivolous debate Hí luận
Fruit of Arhatship Quả A La hán
Full Moon Mãn Nguyệt
Fullness Đại Mãn
Fully realize; to achieve Trọn nên (thảy đều trọn nên)
Funerary tower Tháp miếu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11536)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2302)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001