Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

I

18/09/201000:10(Xem: 878)
I

I

Ill founded conceit Tà mạn
Immeasurable Intention Vô Lượng Ý
Immeasurable Meanings Vô lượng Nghĩa
Immeasurable multitudes Vô lượng chúng
Immeasurable Strength Vô Lượng Lực (BT)
Impartial and correct enlightenment Đẳng Chánh Giác
Impoverished son Cùng tử
Impurities trược
In a fitting manner Khéo
In accordance with Đúng như
In accordance with what is appropriate Theo cơ nghi
In due proportion Thứ lớp
In vain Chẳng luống
Incarnation Kiếp thân
Incense burner Lò hương
Incomprehensible Khónghĩ bàn
Inconceivable Bất khả tư nghì
Increased Intention Tăng Ý
Indicate the path Tri đạo
Influence Tác
Inherent cause Nhân
Innate nature Thật tánh
Insight of Buddha Tri kiến Phật
Insight Tri kiến
Intent and thought Chí niệm
Inwardly wise in nature Bề trong có trí tánh
Irasible, muddled Giận hờn
Iron Encircling Mountains Núi Thiết Vi
Iron Encircling Mountains Núi Thiết Vi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11554)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2319)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001