Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

D

18/09/201000:10(Xem: 948)
D

D

Dais Đài
Dana Paramita Thí Ba La Mật
Dancing for joy Vui mừng hớn hở
Dark and secluded places Tối tăm
Deceitful Khi dối
Deceive Dối gạt; Khinh khi
Dedicate the life Qui mạng
Deeds (?)Công hạnh;Nghiệp duyên
Deferential Cung kính
Defilement Cấu Nhiễm;Nhơ
Delight Khoái lạc
Delight the hearts of Đẹp lòng (làm đẹp lòng)
Deliverance Giải thoát
Delude Dối lầm
Deranged sons Cuồng tử
Destroying All Worldly Fears Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy
Detest Oán ghét
Devadatta Đề Bà Đạt Đa
Devil’s minion Dân ma
Dharani Spells Chú Đà La Ni
Dharani teaching Văn trì đà la ni
Dharani that allows me to understand the words of all living beings Nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn đà la ni
Dharanis Đà la ni (Pháp)
Dharanis Pháp Tổng Trì
Dharanis that allow them to retain immeasurable repetitions of the teachingsTriền đà la ni
Dharma assembly Pháp hội
Dharma body Pháp thân
Dharma drum Trống pháp
Dharma Flower Samadhi Pháp Hoa Tam Muội
Dharma Flower Samadhi Pháp Hoa Tam Muội
Dharma seal Pháp ấn
Dharma seat Pháp tòa
Dharma storehouse Tạng Pháp
Dhuta Hạnh đầu đà
Dhuta practices Hạnh đầu đà
Dhyana Paramita T hiền Bala Mật
Dignity and virtue Uy đức
Diligence Tinh tấn
Discouraged Nhàm trễ
Disparage (to) Chê trách
Dispenser of charity Thí chủ
Distinctions Phân biệt
Distinctions in benefits Phân biệt công đức
Distress Lo khổ
Doubts and perplexities Nghi lầm
Doubts and regrets Nghi hối
Dragon Rồng
Dragon King Long Vương
Dread Ghê Sợ
Dual characteristics Đối đãi (tướng)
Dull Độn
Dust Trần lụy
Dwelling in Trụ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11535)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2301)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001