Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

K

18/09/201000:10(Xem: 923)
K
K
Kalavinka birds Chim Ca Lăng Tần Già
Kalavinka Ca Lăng Tần Già
Kalodayin Ca Lưu Đà Di
Kankaras Chân ca la
Kapphina Kiếp Tân Na
Kasyapa Ca Diếp
Katyayana Ca chiên Diên
Kaundinya Kiều Trần Như
Keen capacities Lợi căn
Keen in faculties and wisdom Căn lành trí sáng
Khumbhandas Cưu Bàn Trà
Kimnara King Khẩn Na La Vương
Kimnaras Khẩn Na La
Kimshuka jewels Chân thúc ca bảo
King Brahma Phạm Thiên Vương
King of the doctrines Pháp Vương
King Shakra Đế Thích
King’s consort Phu nhân của Vua
Knob of flesh (on the top of his head)Nhục kế
Kovidara tree Cây Câu Bệ Đà La
Krityas Cát Giá
Kshanti Paramita Nhẫn Nhục Bala Mật
Kumbhanda (demons) Cưu Bàn Trà (quỷ)
Kunduruka Huân lục hương
Kunti Cao Đế
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11560)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2331)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001