Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

L

18/09/201000:10(Xem: 869)
L

L

Lamenting sound Tiếng buồn than
Land of Joy Nước Hoa Hỉ
Lapis lazuli (màu hues)Lưu Ly
Latent effect Quả(báo)
Laud and extol Khen ngợi
Law Bright Pháp Minh
Law Intention Pháp Ý
Law of emptiness Pháp không
Law of one and the same essence Pháp một tướng một vị
Law of tranquil extinction Tịch diệt (pháp)
LaymanCận sự nam
Lazy or remiss, sloth and remissness Biếng trễ
Lean and haggard Tiều tụy
Leave family life Xuất gia to
Legions of the devil Binh ma (chúng)
Lesser Doctrines Pháp tiểu thừa
Lesser vehicle Tiểu thừa
Level of avivartika (unregressing)Bậc Bất Thối Chuyển
Lewd desires Dâm dục
Lifelong wisdom Tuệ mệnh
Licentious desires Tánh dâm dục
Life span Thọ mạng
Light Bright Adornment Quang Minh Trang Nghiêm
Light Bright Thus Come One Quang Minh như Lai
Light Sound Heaven Quang Âm Thiên
Light Virtue Quang Đức
Limitless Vô lượng
Lion Appearance Sư Tử Tướng
Lion Moon Sư Tử Nguyệt
Lion Voice Sư Tử Âm
Living beings Chúng sinh
Loathing Nhàm chán
Lokayatas Lộ Già Na (môn phái thuận theo thế tục)
Long Adornment Samadhi Trường Trang Nghiêm Tam Muội
Longing Lòngluyến mộ
Longings of the Multitude Lòng mong chờ của Chúng
Lord Chủ
Lord Shakra Đế Thích
Lotus of the wonderful Law Diệu Pháp Liên Hoa
Lowly Hèn hạ
Lusts and cravings Dâm dục
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11415)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2204)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001