Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

V

18/09/201000:10(Xem: 933)
V

V

Vaidehi Vi Đề Hi
Vaijra-bearing Got Chấp Kim Cang Thần
Vaishravana Tỳ Sa Môn
Valor Dũng mãnh
Vanarasi Ba Nại (thành)
Varshica oil Dầu bà lợi sư ca
Varshika flower Bà Sư Ca (hoa)
Vasuki Hòa Tu Cát
Vemachitrin Tỳ Ma Chất Đa La
Very first Bổn lai
Vessel for the Law Pháp khí
Vetada Tỳ Đà La
Vex and confuse Não loạnto
Views of self Chấp ngã
Violent Vụt chạc
Virtue Storehouse Đức Tạng (Bồ Tát)
Virya Paramita Tinh Tấn Bala Mật
Vishravana Tỳ Sa Môn
Vivaras Tần bà la
Voice hearer Thanh văn
Voice-hearers, shravakas Thanh văn
Voices of beasts Tiếng súc sanh
Voices of common mortals Tiếng phàm phu
Void King Buddha Phật Không Vương
Void-Dwelling Hư Không trụ
Vow Thệ nguyện
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:17(Xem: 11536)
Ấn bản Tự Điển Phật Học Việt-Anhcủa cư sĩ Trần Nguyên Trung vì thế có thể xem là quyển từ ngữ Phật học Việt-Anh phong phú nhất từ trước đến nay, chứa trên 10.000 thuật ngữ Phật học thông dụng và các danh từ riêng trong Phật giáo. Dù mang tên “Tự Điển Phật Học Việt-Anh”, trong nhiều mục từ, soạn giả còn kèm theo các thuật ngữ Phật học gốc bằng tiếng Sanskrit (S) và Pali (P) dưới dạng Latinh hóa bên cạnh các thuật ngữ tương đương của tiếng Anh. Ngoài ra, đối với các thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật (J), Trung văn (C) và Tạng văn (Tib), sọan giả cũng kèm theo các thuật ngữ gốc này theo hệ thống phiên âm của T. Wade Giles.
22/09/201007:49(Xem: 2301)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001