Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 12) Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) thành lập Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, thành tựu viên mãn

11/11/202219:12(Xem: 1431)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 12) Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) thành lập Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, thành tựu viên mãn

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 12)
Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022)
thành lập Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, 
thành tựu viên mãn


 

Lễ Hiệp Kỵ khắp nơi đều nô nức
Cả năm châu đồng câu hội nhau về
Sách tấn tu chia sẻ Đạo Bồ Đề
Tình Pháp lữ thêm đậm đà thắm thiết.

Trong không khí tương đối ấm áp của tiết trời mùa xuân Úc Đại Lợi, chúng con xin thay mặt Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL xin đê đầu đảnh lễ cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni khắp nơi trên thế giới vân tập về Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu để chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 12 tại Melbourne, Úc Châu.

Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng, Ni thuộc PGVN ở hải ngoại. Trong bối cảnh lịch sử hiện tại này, Tăng Ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt Giáo hội, Pháp phái, Tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng "Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng", nhằm mang lại lợi lạc bản thân, Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này.

Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm  "Hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống".

Trên tinh thần này, chư Tôn Đức thuộc 4 châu gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là "Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại" nhằm qui tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng, Ni Việt Nam ở khắp các châu lục.

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm hay hai năm một lần, Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, để Tăng, Ni nhiều thế hệ thuộc các Giáo hội, Tông môn, Pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm hiệp kỵ chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng, Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa Thầy Tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình Pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, trình bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết. Từ đó đến nay "Lễ Hiệp Kỵ, Ngày Về Nguồn" đã được luân phiên tổ chức như sau:

-Lần thứ nhất, năm 2007, tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
-Lần thứ 2, năm 2008, tại Chùa Bát Nhã, miền Nam California, Hoa Kỳ
-Lần thứ 3, năm 2009, tại Tu Viện An Lạc, Ventura, Hoa Kỳ
-Lần thứ 4, năm 2010, tại Tu Viện Viên Đức, Ravenburg, Đức Quốc
-Lần thứ 5, năm 2011, tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
-Lần thứ 6, năm 2012, tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
-Lần thứ 7, năm 2013, tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, Hoa Kỳ
-Lần thứ 8, năm 2014, tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
-Lần thứ 9, năm 2015, tại Chùa Khánh Anh, Ervy, Pháp Quốc
-Lần thứ 10, năm 2016, tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada
-Lần thứ 11, năm 2018, tại Chùa Khánh Anh, Ervy, Pháp Quốc
-Lần thứ 12, được ấn định tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu vào tháng 10 năm 2020, nhưng vì Đại dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt, mọi thứ đành phải ngưng lại cho đến tuần lễ hội này tại Úc Châu, từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2022.

Lễ Hội tại Tu Viện Quảng Đức kỳ này chia ra làm hai phần khác nhau trong tuần lễ quan trọng này, phần 1 là Lễ Hoàn Nguyện Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức, phần 2 là lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư từ thứ Sáu đến Chủ Nhật.

Phần 1: Các buổi lễ được diễn ra như sau:

Chủ Nhật: 09/10/2022 14/09/Nhâm Dần): 05:00: Thức Chúng; 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Nguyên Tạng, Duyệt chúng: ĐĐ Đăng Từ); 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Đồng Trí); 07:30: Điểm tâm; 10:00: Lễ Khai Kinh Địa Tạng (Chủ sám: HT Viện Chủ Thích Tâm Phương); 11:30: Thọ trai; 14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng; 16:00: Mông Sơn Thí Thực; 17:30: Dược thực; 19:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng; 19:30: Pháp thoại (HT Đồng Trí).

Thứ Hai: 10/10/2022 (15/09/Nhâm Dần): 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya  (Duy na: TT Tâm Tựu, Duyệt chúng:TT Tâm Trụ); 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Nhựt Huệ); 19:30: Pháp thoại: TT Tâm Tựu, ĐĐ Chúc Hiếu, ĐĐ Đồng Thiên.

Thứ Ba: 11/10/2022 (16/09/Nhâm Dần): 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Tâm Tựu, Duyệt chúng: TT Tâm Trụ); 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Như Giáo); 19:30: Pháp thoại : TT Hoằng Khai, TT Thông Triết.

Thứ Tư: 12/10/2022 (17/09/Nhâm Dần): 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Tâm Hiền, Duyệt chúng: TT Tâm Trụ); 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Thông Trí); 10:00: Trì Tụng Từ Bi Thủy Sám (Chủ lễ: HT Thích Tâm Thọ); 19:30: Pháp thoại (TT Thiện Thuận, TT Thường Tín, TT Hạnh Bảo)

Thứ Năm: 13/10/2022 (18/09/Nhâm Dần): 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Chúc Đức, Duyệt chúng: TT Chúc Xuân; 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Chúc Long); 10:00: Lễ Khai Kinh Hưng Tác Thượng Phan, Cúng Ngọ, Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Cúng tiến chư Hương Linh (Sám Chủ: HT Đức Thành, TT Tâm Tựu); 14:00: Đăng Đàn Thuyết U Minh Địa Tạng, Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Tiên Linh Âm linh; 19:30: tại Hội Trường: Lễ Cung An Chức Sự (TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa); 19:30: tại Chánh Điện: Pháp thoại: HT Tây Tạng Khensur Rinpoche giảng, TT Hạnh Tấn thông dịch)

Phần 2: Chi tiết các buổi lễ được ghi nhận như sau:

Thứ Sáu: 14/10/2022 (19/09/Nhâm Dần): 05:00: Thức chúng; 05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Hoằng Khai,  Duyệt chúng: TT Giác Tín); 06:45: Lời đạo tình của chư Tôn Đức (HT Thích Như Điển); 10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn kỳ 12 (MC: TT Hoằng Khai, TT Nguyên Tạng); 14:30-16:30pm: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”. Thuyết trình viên: HT Thích Trường Sanh, HT. Thích Thông Hải; Chủ tọa: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Bổn Đạt; Thư Ký: TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Giác Tín; Kiểm Soát: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh; 17:30: Dược thực; 19:30: Pháp thoại: NT Thích Nữ Giới Châu, NS Thích Nữ Diệu Trang, SC Thích Nữ Giới Bảo.

Thứ Bảy: 15/10/2022 (20/09 Nhâm Dần, Vía Bồ Tát Quán Thế Âm): 05:45: Tọa Thiền, Công Phu Khuya & Bồ Tát (Duy na: HT Tâm Minh,  Duyệt chúng: HT Như Định, Bố Tát Nhơn: HT Thích Như Điển); 06:45: Lời đạo tình của chư Tôn Đức (HT Thích Thái Hòa); 09:30-11:30am: Hội thảo 2, “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến Ni Bộ Bắc Tông”; Thuyết trình viên: NT Thích Nữ Giới Châu, NS Thích Nữ Tâm Lạc, Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo; Chủ tọa: HT Thích Như Điển, HT Thích Quảng Niệm, HT Thích Nhựt Huệ; Thư ký: NS Thích Nữ Nhật Liên, NS Thích Nữ Viên Thông; Kiểm soát: NS Thích Nữ Chân Kim, NS Thích Nữ Thảo Liên; 14:30-16:30pm: Hội thảo 3, " Đạo Pháp và Quê Hương"; Thuyết trình viên:  HT Thích Thái Hòa, HT Thích Đồng Trí; Tổng kết 3 buổi hội thảo: HT Thích Bổn Đạt; Chủ tọa: HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Như Định, HT Thích Tâm Phương; Thư Ký: TT Thích Viên Trí, ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm; Kiểm Soát: TT Thích Thông Triết, TT Thích Minh Hội, TT Thích Nhuận Ân; 20:00: Lễ Tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức - Mừng Khánh Tuế Chư Tôn Đức Tăng Ni (MC: TT Vân Pháp, TT Tâm Hiền).

Chủ Nhật: 16/10/2022 (21/09/Nhâm Dần): 05:45: Công Phu Khuya & Đảnh lễ thù ân (Duy na: TT Phổ Hương;  Duyệt chúng: TT Nhuận Chơn); 06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc); 09:30: Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn kỳ 12  & Lễ Hoàn Nguyện - Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (MC: TT Hoằng Khai); 12:30: Lễ Cúng dường Trai Tăng; 15:30: Đại Trai đàn Chẩn Tế Bạt độ Âm linh Cô hồn; 18:00: Tiệc chay Đạo tình; Cung tiễn Chư Tôn Đức và quý Quan Khách.

Chứng minh Lễ Hội từ xa có Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ; Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, thành viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan; Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

Hiện diện chứng minh tại Lễ Hội có: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, thành viên Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL;   HT Tây Tạng Khensur Rinpoche, cựu Viện Trưởng Phật Học Viện Sera, Ấn Độ; Hòa Thượng Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Điều hành Phiên dịch Kinh tạng; HT Thích Thái Hòa, Viện Chủ Chùa Phước Duyên, Huế; HT Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, Hawaii, USA; HT Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Canada, Viện Chủ Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada; HT Thích Tâm Minh, Hội chủ Hội đồng Điều hành PGVNTN Hải ngoại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Sydney;  HT Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch GHPGVNTN Úc và Tân Tây Lan, Viện chủ Chùa Hoa Nghiêm; TT Thích Phước Tấn, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại UĐL-TTL, Trụ Trì Chùa Quang Minh Melbourne và Chùa Phước Huệ Sydney; cùng trên trăm Tăng Ni khác tham dự lễ

(Mời xem danh sách Chư Tôn Đức tham dự lễ)

TT Thích Hoằng Khai trong lời tuyên bố lý do đã nói rằng, ánh sáng đạo pháp trải qua hơn 2500 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đã được chư vị Tổ Sư truyền giáo truyền giới từ Ấn Độ đến Việt Nam, trải qua các Triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần...dù hưng thịnh hay suy vong, nơi nào có người con VN là có ánh sáng Phật Pháp, chính là nhờ công ơn của Chư Lịch Đại Tổ Sư, mà cho đến ngày nay Phật Giáo VN có mặt trên khắp năm châu bốn biển. Để tri ân và để tiếp nối sứ mệnh truyền đăng tục diệm trong tinh thần hòa hợp và tứ chúng đồng tu,  Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư đã được tổ chức 11 lần qua các nước Liên Châu và lần thứ 12 này tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne-Úc Châu, nhờ vào sự phát tâm đảm nhiệm thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành của GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan, đó là Viện Chủ HT Thích Tâm Phương và TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng.

Tiếp theo là Diễn văn khai mạc của HT Trưởng Ban Tổ Chức, Viện chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương. Ngài đã ngỏ lời hân hoan chào mừng chư Tôn Đức gần xa về tham dự lễ: "Chúng con biết nói sao cho hết đạo tình của quý Ngài, của Chư Tôn Thiền Đức đã thương tưởng mà gác qua mọi công việc Phật sự của bổn tự, niệm tình quang lâm chứng minh cho những Phật sự chung. Đồng thời chắc chắn cũng là lý tưởng đeo mang của người Trưởng tử Như Lai, lúc nào cũng mong đền ơn Phật Tổ, nhớ ân các bậc Tiền bối, chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Lão Thánh Tăng của 5 đời Tăng Thống, đã hy sinh cả đời mình cho Đạo Pháp được xương minh trường tồn, cũng như dân tộc Việt được ấm no phồn vinh thịnh vượng. Đúng như vậy, còn gì cao cả và thiêng liêng hơn ngày Lễ Hiệp Kỵ, ngày Về Nguồn của hàng thức giả Phát túc siêu phương; ngày về của Trưởng tử Như Lai hành Như Lai xứ, tác Như Lai sự; ngày về của Chư Tôn thắp sáng lên ngọn đèn Chánh Pháp, của bậc Thầy Giác Ngộ đã để lại cho chúng ta được thừa hưởng hơn 2600 năm qua. Đồng thời cũng để ôn và nhắc nhớ lại những lời dạy, những di ngôn vàng ngọc quí báu, và những công hạnh xuất trần của các bậc Thánh Tăng, Chư Tổ tiền bối đã dày công trao gởi cho những hàng thức giả. Các Ngài đã di ngôn và dặn dò: Nếu muốn truyền bá rộng rãi Chánh Pháp, giáo lý Giác Ngộ Giải thoát và an lạc cho nhiều người, điều cần nhất là Tăng đoàn phải hòa hợp, Tứ chúng phải đồng tu, Giới luật phải nghiêm trì cẩn mật, phải tinh chuyên giữ gìn, thì Giáo pháp mới được trường tồn nhân sinh mới được an lạc. Quả đúng như vậy, hơn 2600 năm qua, Tăng đoàn cùng Tứ chúng y như pháp mà áp dụng tu trì, trải qua nhiều quốc độ nhiễu nhương, khó khăn trên con đường truyền bá Chánh pháp, nhưng  hàng thức giả Trưởng tử Như Lai với tâm nguyện hy hiến phụng sự, đã biết ứng dụng khế cơ, khế lý, hòa hợp Tăng Già, giữ gìn Giới luật, bảo tồn xương minh Chánh pháp, để giữ niềm tin chánh tín cho đàn việt. Chúng con/chúng tôi vì quá vui mừng mà nói lên nhiều lời cảm xúc từ tâm lê thê dài dòng quá. Nhưng xin phép Chư Tôn cho vài phút nữa. Nơi đây đã Tùng Sự Phật sự, 1 tuần qua, Lễ Hoàn Nguyện Tạ ơn Tam Bảo, Bạt độ chư Âm linh, cũng như  tri ân hồi hướng công đức vô lượng thù thắng đến chư đồng hương Phật tử xa gần, và đặc biệt nhất là những người con Phật, đệ tử của đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, đã từng đồng cam cộng khổ cùng chúng con ngót tròn 30 năm xây dựng Ngôi Già Lam Quảng Đức này. Giờ này đứng trước mặt Chư Tôn Thiền Đức và chư đồng hương Phật tử xa gần, để nói lên những lời ghi nhận công đức vô lượng cho những người con Phật đầu tiên, đã phát tâm gắn bó với với đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, các vị đó bây giờ đã không còn nữa. Chúng con không bao giờ quên sự thành tựu này cũng đã được góp phần từ những cuốn chả giò lăn trên tay các Cụ Bạch Vân, Dì ba Đức Ngọc...; tất bật đó đây để phát hành từng vé cơm chay của Cô Hữu, Bác Nguyên Lượng, cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyễn Đại Bột, Chị Quảng Niệm; Anh Long Quân Nhân Quyền, Luật sư Nguyễn Tấn Sĩ... các vị này đã về với Phật. Và còn rất nhiều những vị giờ tuổi đã ngoài 80, sức đã yếu không còn về chùa công quả thường được, nhưng vẫn hướng tâm cúng dường Tam Bảo”.

Ngay sau diễn văn Khai mạc là lễ Tấn phong Giáo phẩm, Hòa Thượng Thích Bổn Điền, Chánh Thư ký đọc Quyết Định tấn phong như sau: “Ngay trong giờ phút trang nghiêm long trọng của buổi lễ Khai Mạc Ngày Hiệp Chư Lịch Đại Tổ Sư tiền bối- Ngày Về nguồn lần thứ 12, cũng như Chư Tôn Đức góp lời cầu nguyện Lễ Hoàn nguyện tạ ơn Tam Bảo, và mừng Chu Niên 32 Thành Lập Tu Viện Quảng Đức. Nơi đây và giờ phút này Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tùng sự Phật sự chung trên bước đường hoằng pháp lợi sanh trên xứ người, là Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm Chư Tôn Đức trong Giáo Hội. Hội Đồng Chứng Minh Cố Vấn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan -Chiếu Hiến Chương Giáo Hội  PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, ban hành ngày 20/6/2022; -Chiếu Văn Thư của Tổng Vụ Tăng Sự đệ trình ngày 25/6/2022; -Chiếu Biên Bản phiên họp của Hội Đồng Cố Vấn-Chứng Minh vào  ngày 9/7/2022  tại Chùa Bảo Vương: Quyết định  tấn phong Chư Tôn Giáo Phẩm đã đầy đủ giới lạp và phẩm hạnh cũng như đã có nhiều đóng góp công tác Phật sự chung của Giáo Hội PGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan trong nhiều thập qua. Nay Giáo Hội quyết định tấn phong:TT Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Tâm Phương, lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng”

Từ Hoa Kỳ, HT Thích Tín Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ) gởi thư chúc mừng do HT Thích Đồng Trí (Tổng Vụ Trưởng TV Hoằng Pháp) tuyên đọc: “Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư là dịp để chư Tôn Đức Tăng Ni khắp nơi, thuộc mọi Giáo hội, Tông môn, Pháp phái, có thể vân tập về bên nhau, lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo; làm ấm lại đạo tình pháp lữ sau một năm hay nhiều năm xa cách. Những lần Hiệp Kỵ trước, chúng tôi luôn tham dự và tận tình đóng góp ý kiến trong các Phật sự cũng như hành hoạt của Tăng đoàn. Năm nay vì bệnh duyên, chúng tôi không thể đi xa đến đạo tràng Tu Viện Quảng Đức để tương ngộ, đàm đạo cùng chư liệt vị, xin niệm tình thứ lỗi; và xin mạn phép thay mặt những thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vì lý do nào vắng mặt trong Ngày Về Nguồn kỳ 12, thành kính đảnh lễ chúc mừng sự vân tập, hội họp trong hòa hợp thanh tịnh của Đại Tăng trong Đại lễ năm nay. Cũng nhân Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, Úc châu, chúng tôi xin kính chúc Hòa Thượng Thích Tâm Phương cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni, bổn đạo Tu viện Quảng Đức sức khoẻ khang kiện, tâm Bồ đề kiên cố, để tiếp tục góp phần vào công cuộc hoằng pháp dài lâu và thiêng liêng của người con Phật Việt Nam trên xứ người. Riêng Hòa Thượng Thích Tâm Phương và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng là hai vị Tăng xuất sắc, có nhiều đóng góp và thành tựu đáng kể cho nền Phật Việt tại Úc suốt 32 năm qua, chúng tôi xin có lời tán thán và cầu chúc nhị vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Giáo Hội PGVNTN Âu Châu (Đệ Nhất Chủ Tịch HT Thích Tánh Thiệt, Đệ Nhị Chủ Tịch HT Thích Như Điển) gởi thư chúc mừng do TT Thích Thông Trí (Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên GĐPT) tuyên đọc: “Ban Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu đã hình thành tại Úc Châu cách đây hơn 14 năm về trước và đã tổ chức được 12 lần Về Nguồn tại châu Âu, châu Mỹ, Canada và Úc châu nhằm quy tụ chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như Quý Phật Tử hiện đang hành đạo tại các châu lục, nhằm tưởng nhớ đến công đức cũng như sự hành hoạt của những bậc Tổ Sư tiền bối đã dày công nhiếp hóa độ sanh, nay đã không còn tại thế nữa. Do vậy chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia mỗi lần vân tập như thế đều nhắc đến hành trạng của các Ngài để cho thế hệ đi sau lấy đó làm hành trang đi vào nẻo đạo và giúp cho đời sống tinh thần của người Phật Tử được thăng hoa trên nhiều khía cạnh tinh thần khác nhau, để vun bồi tuệ giác. Năm 2022 nầy Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne do Hòa Thượng Thích Tâm Phương gầy dựng từ 32 năm nay và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là người tiếp nối con đường hoằng hóa của Sư huynh mình truyền trao lại, nhằm tô đắp cho Tu Viện và ngôi nhà Phật Pháp tại xứ Úc nói riêng, thế giới nói chung có một nơi nương tựa tinh thần vững chãi để tấn tu đạo nghiệp. Chúng tôi xin thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin chắp hai tay cầu nguyện cho Đại Hội Về Nguồn lần thứ 12 nầy được thành tựu viên mãn và xin chúc nguyện Tu Viện Quảng Đức luôn bền vững với thời gian cùng năm tháng, Quý Thầy trụ thế lâu dài ở xứ Nam bán cầu, cốt mang hạt giống yêu thương đến với mọi người và mọi loài được thập phần viên mãn”.

Thủ hiến của Victoria, ông Danniel Andrew đã có thư chúc mừng Đại lễ: “Tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tu Viện Quảng Đức nhân dịp quý vị mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) thành lập. Đây là một thành tích tuyệt vời, và tôi thành tâm chúc mừng quý bạn cùng tất cả những thành viên tham gia cùng với Tu Viện Quảng Đức, đã đạt được cột mốc quan trọng này. Trong hơn ba thập niên, quý vị đã nỗ lực làm việc để củng cố, làm tăng thêm giá trị và truyền thống, đã giúp kết nối cộng đồng của quý bạn với tín ngưỡng của họ. Mỗi ngày, quý bạn đã sống theo những giá trị đó, bao dung, hào phóng cho những người cần và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta. Như những nhà lãnh đạo tại tiểu bang nhà, những đóng góp thiết thực của quý bạn đã giúp làm cho Victoria ngày càng mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Thay mặt chính phủ tiểu bang và tất cả cư dân Victoria, tôi muốn cảm ơn quý bạn vì tất cả những gì quý bạn đã thực hiện. Xin chúc mừng Tu Viện Quảng Đức và chúc nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với quý bạn trong những năm sắp tới”.

Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng, Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Tiểu Bang Victoria đã phát biểu chúc mừng: “Hơn 3 thập niên qua Tu Viện Quảng Đức đã quên mình trong công việc phục vụ tha nhân một cách đầy cảm hứng và quyết tâm. Từ một ngôi nhà nhỏ ba phòng ở Broadmeadows, đến một trường tiểu học cũ được mua ở Fawkner, vào những năm 90 cho đến nay, Tu Viện Quảng Đức đã mở rộng và phát triển. Tôi xin cảm ơn Tu Viện Quảng Đức đã tổ chức và giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở vùng Tây Bắc thuộc tiểu bang Victoria. Các hoạt động khác nhau mà Tu Viện đã thực hiện, từ các dịch vụ xã hội, các lễ cầu nguyện cho đến việc giảng dạy giáo lý… tất cả đều mang lại lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho cộng đồng. Xin chúc mừng 32 năm cống hiến tuyệt vời của Tu Viện. Đây là một khoảng thời gian thú vị và tôi sẽ chờ đợi để thấy Hiệp hội tiếp tục phát triển, lớn mạnh và giúp đỡ cộng đồng người Việt tại bang Victoria của chúng ta”.

 

Từ quê nhà, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Viện Tăng Thống đã có lời Đạo Từ (qua lời tuyên đọc của HT Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVN Thống Nhất Âu Châu, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời): “Thật là một nhân duyên lớn để có ngày hôm nay, nhân duyên lớn để cảm nghiệm uy đức chúng Tăng hòa hiệp; chúng Tăng trong và ngoài nước, từ các châu lục cùng vân tập về trong ngày Hội này, ngày Hội Về Nguồn với tất cả ý nghĩa sâu xa của từ ngữ. Về nguồn, để hòa mình trong dòng suối truyền thống bao dung nhân ái. Về nguồn, để thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, thắp sáng tâm tư của chúng đệ tử Phật bước đi không lạc lối, để không bị mê hoặc bởi hư danh và lợi dưỡng, những cặn bã dư thừa mà quyền lực thế gian ban cho; để không mất tín tâm bất hoại nơi Thánh đạo xuất thế mà sẵn sàng khuất thân nô dịch cho bạo lực thế gian. Về nguồn, để chúng đệ tử Phật cùng hỗ tương sách tấn, cùng hòa hiệp trong bản thể thanh tịnh của Tăng-già, vì sự tăng ích và an lạc của tự thân và của nhiều người, của Chư thiên và nhân loại. Mỗi dân tộc có những ngày hội truyền thống đặc biệt cho những biến cố lịch sử vui hoặc buồn, trong vinh quang hoặc khổ nhục. Chúng đệ tử xuất gia của Đức Thế tôn, những người đã dứt khoát với những buồn vui thế tục, chỉ tĩnh tâm cho một niềm vui duy nhất; niềm vui của hỷ lạc phát sinh từ Chúng Tăng thanh tịnh hòa hiệp, để là nơi quy hướng và sở y cho một thế giới bất an bị bao phủ trong hận thù, nghi kỵ. Cũng có những thời đại, khi mà những biến cố lịch sử đảo điên của một dân tộc đã lôi cuốn chúng đệ tử Phật cùng chung nghiệp hữu lậu theo dòng xoáy bộc lưu, cùng chìm nổi trong thăng trầm, vinh nhục; cũng có khi mà các Thiền sư, những quân vương và Phật tử anh hùng, đã viết nên những trang sử thắm đượm truyền thống bao dung và nhân ái, nhưng cũng có lúc chúng đệ tử Phật lại chỉ có thể viết nổi những trang sử tối tăm của dân tộc và đạo pháp. Và một phần khác bị ngập sâu trong dòng thác hận thù, nghi kỵ đã chia rẽ dân tộc, khó tìm thấy con đường hóa giải, chúng đệ tử Phật tuy đã không quên lời giáo huấn của Thế Tôn rằng, “Những kẻ ấy không biết rằng nơi đây chúng ta sẽ hủy diệt nên phí công tranh luận hơn thua”, rằng “An lạc thay, chúng ta sống không thù hận giữa những người thù hận”, tuy vẫn không quên, nhưng giải thích theo hướng khả dĩ biện minh cho thực tế được xem như không thể hóa giải giữa những đệ tử Phật. Cho nên, ngày Hội hôm nay, bốn chúng đệ tử mà tín tâm chưa thoái hóa nơi Tăng-già, đệ tử của Thế Tôn, những vị chánh hành, trực hành và nhu nhuyến hành; bằng uy đức từ bản thể thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng-già, xứng đáng là phước điền cho thế gian, là sở y an toàn để thế gian quy ngưỡng, tránh xa những hiểm nguy đe dọa bởi tham tàn và thù hận. Bởi, từ ngữ Tăng-già được dùng để nói về đệ tử của Thế Tôn hàm nghĩa “kết chặt lại những gì có nguy cơ tan rã bởi dị kiến, dị giới”…”

Sau lễ khai mạc, hội chúng tham dự ba buổi hội thảo vào chiều thứ Sáu và trọn ngày thứ Bảy:

Hội thảo 1: “Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”. Thuyết trình viên: HT Thích Trường Sanh, HT. Thích Thông Hải; Chủ tọa: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Bổn Đạt; Thư Ký: TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Giác Tín; Kiểm Soát: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh.

Hội thảo 2: “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến Ni Bộ Bắc Tông”; Thuyết trình viên: NT Thích Nữ Giới Châu, NS Thích Nữ Tâm Lạc, Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo; Chủ tọa: HT Thích Như Điển, HT Thích Quảng Niệm, HT Thích Nhựt Huệ; Thư ký: NS Thích Nữ Nhật Liên, NS Thích Nữ Viên Thông; Kiểm soát: NS Thích Nữ Chân Kim, NS Thích Nữ Thảo Liên.

Hội thảo 3: "Đạo Pháp và Quê Hương"; Thuyết trình viên:  HT Thích Thái Hòa, HT Thích Đồng Trí; Tổng kết 3 buổi hội thảo: HT Thích Bổn Đạt; Chủ tọa: HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Như Định, HT Thích Tâm Phương; Thư Ký:  TT Thích Viên Trí, ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm; Kiểm Soát: TT Thích Thông Triết, TT Thích Minh Hội, TT Thích Nhuận Ân.

Ngày cuối cùng, đúng 10:30am sáng Chủ Nhật 16/11/2022, lễ chính thức Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức. Trong giờ phút thiêng liêng của Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Về Nguồn kỳ 12, cùng Lễ Hoàn Nguyện Chu Niên 32 năm của Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng cũng là Phó Ban Tổ Chức đã ngỏ lời niệm ơn và tán dương công đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già, dù Phật sự đa đoan nơi bổn tự và Giáo hội, nhưng quý Ngài vẫn hoan hỷ chấn tích quang lâm về chứng minh Đại lễ này. Trong diễn văn có đoạn: “Đặc biệt chúng con thành kính tưởng niệm và tri ơn Hòa Thượng Thích Minh Tâm, lãnh đạo PGVN tại Âu châu, viên tịch năm 2013 và  Hòa Thượng Thích Như Huệ, lãnh đạo PGVN tại Úc châu viên tịch vào năm 2016, nhị vị cố Hòa Thượng đã có công kêu gọi và hình thành tổ chức Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại để giúp chư Tăng Ni ở khắp các châu lục, không phân biệt Giáo hội, Tông môn, Pháp phái… cùng nhau qui tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh truyền trì mạng mạch của lịch đại Tổ Sư, ôn tụng Giới bản và “Bảy pháp bất thối” mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy từ 26 thế kỷ trước, đồng thời cũng là dịp để học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của chư vị Tổ Đức tiền bối, ngõ hầu xây dựng hành trang cho cá nhân, sống trọn vẹn với hạnh nguyện xuất gia, thực thi Bồ tát đạo, có như vậy mới có thể giúp làm lớn mạnh tập thể của Tăng đoàn” (….) “Hôm nay cũng là dịp đánh dấu một chặng đường 32 năm khai sơn và xây dựng Tu Viện Quảng Đức, những gì có được tại ngôi Già lam này là kết quả của chí nguyện, hoài bão, gian lao khổ nhọc của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương cùng chúng đệ tử tại Đạo Tràng Quảng Đức này trong hơn 30 năm qua. Như lời của cố HT Thích Minh Tâm từng nói “Xây chùa ở Phương Tây, gian khổ và khó khăn cũng giống như trồng sen trên tuyết”. Quả thật, không bút mực nào diễn tả cho đủ một chặng đường 32 năm gian nan, khổ nhọc trộn lẫn mồ hôi và nước mắt của những người con Phật tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, đã đồng cam cộng khổ với chúng con, chúng tôi để hoàn thành công trình xây dựng ngôi Tam Bảo, ngôi Từ Đường chung cho cộng đồng Phật tử tại quốc gia này. Và có lẽ cũng không thể ghi đủ hết ra đây phương danh những nam nữ Phật tử trong suốt hơn 30 năm qua, đã chung tay đóng góp bao công sức phụ giúp từ việc nhỏ đến việc lớn; từ việc xây dựng đến việc hoàn thành các Phật sự. Nhưng trong tâm khảm chúng con, chúng tôi luôn ghi khắc những hình ảnh lao nhọc và tấm lòng trung kiên của quý Phật tử đối với Tu Viện Quảng Đức trong suốt thời gian qua”.

    HT Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch GHPVNTN Hoa Kỳ đã tuyên đọc lời Đạo Từ của Đức Trưởng Lão Hòa Thích Thắng Hoan, Trưởng Ban Điều Hợp Việt Nam Tăng Ni Hải Ngoại, gởi từ Phương Trượng Chùa Bảo Phước, California, Hoa Kỳ: “Hôm nay là ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn lần thứ 12, ngày vô cùng trọng đại và hoan hỷ cho Tăng Ni của Phật giáo Việt ở Hải ngoại của chúng ta. Đáng ra tôi phải có mặt cùng với đại Tăng trong ngày vui này, nhưng sức khỏe của tôi lúc này yếu lắm. Ở tuổi sắp qua chín mươi sáu rồi, tôi không còn đi máy bay được nữa. Tôi xin sám hối đại Tăng, và xin nhất tâm đảnh lễ đại Tăng đã tụ hội về Tu Viện Quảng Đức tham dự ngày linh thiêng hôm nay. Tôi xin thành tâm tán thán sự phát tâm của Hòa Thượng Tâm Phương, Thượng Tọa Nguyên Tạng, chư Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức hiệp cùng  chư Tăng Ni ở Úc đứng ra tổ chức ngày Hiệp Kỵ năm 2022.  Cứ mỗi lần Hiệp Kỵ là dịp chúng ta gặp lại nhau, để tay bắt mặt mừng, để nhìn lại ai còn ai mất, trong chuyến đi vạn dặm nơi trời Tây. Thách đố thì ngập tràn. Gian truân thì vô kể. Nhưng chúng ta nguyện đốt lên ngọn đèn của Chánh pháp để không phụ lòng chư Lịch Đại Tổ Sư trong dòng lịch sử hai ngàn năm Phật giáo Việt Nam. Sự gặp mặt của chúng ta là một khẳng định. Khẳng định gì? Khẳng định mở rộng biên cương Phật giáo Việt. Khẳng định gìn giữ văn hiến của giống nòi. Khẳng định làm nơi nương tựa cho người Phật tử ly hương. Khẳng định mang Phật pháp đến người Phương Tây. Chúng ta không cô độc. Chúng ta chẳng lẽ loi, vì có hàng ngàn ngọn đèn được đốt lên từ mỗi trái tim người Phật tử.  Năm mươi năm Phật giáo Việt nơi hải ngoại, sự thành công lớn là sự tồn tại của chúng ta ở những châu lục không gốc rễ Phật giáo. Có những ngôi chùa duy trì nhờ sự chắt chiu từng bó rau nhỏ trồng được. Ai cho rằng đây không phải là ngôi đại tự của những tấm lòng tha hương? Quý vị tuyệt vời lắm! Quý vị xứng đáng lắm! Phật giáo Việt ở phương trời này luôn luôn nhớ ơn quý vị, những viên gạch nhỏ nhoi đầu tiên cho một đạo lộ mai sau. Nhờ đó mà Tăng Ni và Phật tử Việt Nam Hải Ngoại được quyền nhìn thẳng và đi về phía trước. Tôi biết sức khỏe của mình xuống lắm trong những tuần qua. Tôi biết tôi không cùng đi với đại Tăng bao lâu nữa. Tôi thản nhiên chấp nhận thực tế và cũng là chân lý mà Đấng Đạo Sư của chúng ta đã dạy rằng, “Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp.” Dù tôi có đến một cảnh giới nào thì lòng tôi cũng  hướng về quý vị, những trái tim rực sáng của Đạo Pháp. Tôi cầu mong quý liệt vị thật hoan hỷ trong lần Hiệp Kỵ năm nay. Xin ghi nhớ lời Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng, “Các Tỳ-kheo, phải tụ họp trong tinh thần hòa hợp, giải tán trong tinh thần hòa hợp, và chấp hành Tăng sự trong tinh thần đoàn kết.” Xin hãy vui vẻ với nhau, nhìn mặt nhau, tay trong tay, chúng ta sẽ thấy được ngày mai Phật giáo Việt Hải Ngoại đi về đâu. Xin chân thành cảm ơn đại Tăng và tất cả liệt quý vị”.

HT Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Canada có lời chúc mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức: “Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 12 (2022) đã bắt đầu rộn rã chuyển mình khởi sắc mang lại sự mong ước đợi chờ của hàng Tăng Ni Phật tử khắp năm châu. Bởi sau Lễ hiệp kỵ lần thứ 11 tổ chức tại Chùa Khánh Anh (Pháp Quốc), cơn đại dịch thế kỷ đã làm rúng động cả thế giới vừa qua. Tuy nhiên, với sự che chở của mười phương chư Phật, với ánh Từ Quang từ ngọn lửa Đại Hùng, Đại Lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức, với tinh thần Đại Bi Quán Thế Âm của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương, cùng với sự quyết tâm dũng mãnh tượng trưng cho trí tuệ Văn Thù của Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng, đã làm sống dậy sự huy quang của tinh thần ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư mà cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mình Tâm đã khơi nguồn dẫn mạch trải qua 14 năm và sau 12 lần tổ chức, trong sự hoan hỷ mà Bảy Pháp Bất Thối đã làm kim chỉ nam trong tinh thần hòa hợp của cộng đồng Tăng Già khắp các châu lục: Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Âu châu và Á châu. Với mục đích ôn tầm bối diệp, cũng cố Tăng đoàn nhằm phát huy tinh thần tri ân và báo ân sự hy hiến của chư vị tiền bối lịch đại Tổ Sư qua các thời đại cũng như vọng niềm tưởng nhớ đến chư vị Trưởng Lão Hòa Thượng đã cống hiến trong suốt quá trình thành lập GHPGVNTN Liên Châu như Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền, Hòa Thượng Thích Trường Minh, Hòa Thượng Thích Như Minh; Quý Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm, Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn. Do vậy, khi nhắc đến Tu Viện Quảng Đức, một dấu ấn sâu sắc qua sự hình thành và triển khai xây dựng, mà công sức nhị vị Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện đã để lại và tồn đọng trong tâm tưởng của chư Tôn Đức Tăng Ni đồng bào Phật Tử tại phương trời Hải ngoại, cũng như trong nước sự thương mến kính trọng. Tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ-Ngày Về Nguồn lần thứ 12 nầy, sẽ còn nhiều sự khó khăn do ngoại duyên, tuy nhiên GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada chúng tôi rất tin tưởng vào tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ, cũng như sự điều hợp ứng dụng phương tiện khoa học truyền thông hiện đại của nhị vị, chắc chắn Đại Hội Hiệp Kỵ Về Nguồn năm nay sẽ thành công viên mãn. Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTNHN tại Canada, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện, chúc mừng Chu Niên 32 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức và chúc nguyện Đại Lễ Hiệp Kỵ và Chu Niên thành công viên mãn. Đồng kính chúc Hòa Thượng Viện chủ cùng Thượng Tọa Trụ Trì pháp thể khinh an, Phật sự châu viên để ngôi Già Lam Tu Viện Quảng Đức nhật nhật quang huy, hóa duyên vô ngại”.

 

HT Thích Tâm Minh,  Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan có lời chúc mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức: “Năm 2012 Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 06 được tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc, và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 08 năm 2014 được tổ chức tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, và năm nay, một lần nữa, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan hân hạnh nhận lãnh trách nhiệm và trao phó cho Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu công việc tổ chức Ngày Về Nguồn kỳ 12 nhân Lễ Hội Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) thành lập Tu Viện Quảng Đức. Với tinh thần “Truyền Đăng Tục Diệm, Tổ Tổ Truyền Thừa, Tiếp Dẫn Hậu Lai, Báo Phật Ân Đức”, Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 12 này được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Mebourne, Úc Châu là cơ hội để tình Linh Sơn cốt nhục của Tăng Già 5 châu càng thêm gắn kết và lan tỏa, cho bản thể hòa hợp, thanh tịnh của Tăng Già ngày càng ngời sáng, mở ra hướng đi mới cho sứ mệnh giáo dục và hoằng dương Phật pháp trong thời hiện đại. Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, chúng tôi thành tâm niệm ơn Tu Viện Quảng Đức đã vận dụng hết mọi khả năng hiện có để tổ chức thành công Đại lễ Hiệp Kỵ này, và xin chúc mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức đến với những người con Phật thuộc bổn viện, đặc biệt là Hòa thượng Thích Tâm Phương và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng là hai thành viên nồng cốt của Giáo Hội Úc Châu trong 6 nhiệm kỳ qua, đã có nhiều đóng góp thiết thực để lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên quốc độ Nam Bán Cầu này”.

Cuối cùng là lời Đạo Từ của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Ngài đã tán dương ngôi tự viện Quảng Đức thật khang trang, đã làm chỗ nương tựa tu học cho đồng hương Phật tử, đặc biệt là cơ sở sinh hoạt của  GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan trong ba thập niên qua.  Ngài cũng nhắc đến sự nhiệm mầu trong tuần lễ vừa qua, dù cho thời tiết báo động đỏ sẽ có mưa to gió lớn, nhưng lúc nào nơi đây dường như cũng được an toàn. Do lòng chí thành của nhị vị Viện Chủ và Trụ Trì nên mọi việc diễn ra đến ngày hôm nay hoàn toàn tốt đẹp, phải chăng có lòng tha thiết thì mọi sự đều thành tựu “nhất thành, nhất thiết thành” vậy.  Ngài cũng tâm tình nỗi lo canh cánh bên lòng khi tuổi già đã đến không biết bao giờ sẽ đi chầu Phật Tổ, nhưng nay Ngài rất an lòng khi thấy nhiệm kỳ 2022-2026 đã được giao lại với một đội ngũ rất trẻ dưới 60 tuổi nên khả năng hành hoạt rất tinh tấn và chuyên cần.

Ngài cũng có lời chúc mừng Lễ Hoàn Nguyện Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức với quà tặng chúc mừng là bức khánh vàng 4 chữ lớn “Phật Pháp Đống Lương” rất đẹp mắt. Tiếp theo Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc và Ni Sư Thích Nữ Chân Kim đại diện cho Ni Giới của Giáo Hội cũng dâng quà chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương nhân dịp Ngài được GH tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng.

Tiếp tục chương trình là nghi lễ Cúng Tiến Giác Linh chư vị Tổ Sư do HT Hội Chủ Thích Tâm Minh làm Sám chủ cùng với Ban Kinh Sư gồm có: HT Thích Như Định, TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Tâm Tựu, TT Thích Hạnh Tri…..lễ cúng trang nghiêm và ấm cúng với hình ảnh chư Tôn Đức dâng 17 bình bát lên ngang trán cúng dường Tổ Sư Minh Hải Pháp Bảo, Tổ Sư Liễu Quán cùng 15 vị Hòa Thượng có công tô bồi và làm lớn mạnh GHPGVNTN.

Theo sau là Bảy Pháp Bất Thối do Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Du Hành thuộc Trường Bộ Kinh, được Hòa Thượng Thích Trường Phước tuyên đọc: "Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Hôm nay nhân có đại chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di ni từ khắp nơi vân tập về Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi, chúng con được Tăng-sai, xin long trọng trùng tuyên Bảy Pháp Bất Thối. Bảy Pháp này do Đức Thế Tôn giảng dạy trong Kinh Du Hành thuộc bộ Trường A Hàm. Từ hơn 25 thế kỷ qua, Bảy Pháp Bất Thối này đã là nguyên tắc nền tảng mang lại sự thanh tịnh và hòa hợp cho mọi tụ họp và cũng là giềng mối tạo nên sự đoàn kết, hưng thịnh của chúng Tỳ-kheo trong mọi thời đại, Xin đại chúng tịch lặng lắng nghe. 1- Các Tỳ-kheo cần phải thường xuyên tập họp đúng theo qui định của Luật tạng, để giảng luận Chánh pháp, khiến cho các Tỳ-kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp; 2- Các Tỳ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hợp, giải tán trong tinh thần hòa hợp, không tị hiềm, nghi kỵ và chấp hành các Tăng sự trong tinh thần đoàn kết, nhiệt thành; 3- Chúng Tỳ-kheo không tùy tiện qui định và ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; và cũng không được tự tiện sửa đổi, bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng theo giáo huấn của Phật và tùy thuận những gì đã được qui định bởi Tăng đoàn, truyền thừa qua lịch đại Tổ Sư; 4- Các Tỳ-kheo luôn tôn trọng, kính ngưỡng các Tỳ-kheo trưởng thượng có phẩm hạnh và trí tuệ do công phu tu tập, học hỏi, xứng đáng là hàng Trưởng-lão trong Tăng-đoàn; luôn nhiệt thành lắng nghe những lời khuyến giáo của các Tỳ-kheo trưởng thượng như thế; 5- Các Tỳ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái, những bận rộn thế tục; 6- Trú xứ của chúng Tỳ-kheo là những nơi nhàn tịnh, không phải là trú xứ tập họp để phục vụ các quyền lợi thế tục; 7- Các Tỳ-kheo sống an trú trong chánh niệm, tỉnh thức, tạo thành một cộng đồng thanh tịnh, hòa hợp và sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn an trú lâu dài để tu tập, cùng sống và cùng tu tập trong hòa thuận, an lạc. Bảy Pháp Bất Thối đã được tuyên đọc, xin đại chúng nhất tâm y giáo phụng hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Tiếp theo sau là nghi thức Trao Bình Bát luân lưu cho Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ thứ 13, sẽ được tổ chức tại Chùa Khánh Anh Pháp quốc từ ngày 17/8/2013 đến hết ngày 20/8/2023, do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu và TT Thích Quảng Đạo đảm nhận trọng trách nhân dịp Lễ Tưởng Niệm 10 năm HT Thích Minh Tâm viên tịch.

Và cuối cùng, Chư Tôn Đức và đại chúng rời Chánh điện xuống bên dưới để cắt bánh chúc mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức trong tiếng pháo nổ, tiếng trống múa lân vui nhộn…  Sau đó Chư Tôn Đức được cung thỉnh vào Hội Trường Đa Dụng để bổn tự tác bạch cúng dường Trai Tăng.

Đại Đức Tri Sự TV Quảng Đức Thích Đăng Từ thay mặt hội chúng dâng lời tác bạch: “Hôm nay, Chủ nhật 16/10/2022, là Lễ Mừng Chu Niên 32 năm xây dựng TV Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, cũng là Lễ Hiệp Kỵ lịch đại Tổ Sư- Ngày Về Nguồn kỳ 12, Chư Tôn Thiền Đức đã đáp lời thỉnh cầu của đạo tràng tu viện Quảng Đức chúng con mà từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm về chứng minh tham dự Đại lễ.

Ba hai năm chặng đường dài
Mỗi ngày phát triển tương lai độ đời
Chánh Pháp truyền bá khắp nơi
Về Nguồn Hiệp Kỵ Tổ Sư nghinh đài
Chu Niên lần thứ ba hai
Bồ Tát Quảng Đức tượng Ngài an ngôi
Chư Tôn Giáo Phẩm liên châu
Mừng Lễ Khai Mạc nhiệm mầu hôm nay
Nắng lên ấm áp vui thay
Toàn thể đại chúng một ngày trọn vui

Sau một tuần Lễ Hội Mừng Chu Niên và lễ Hiệp Kỵ lịch đại Tổ Sư thành tựu viên mãn, giờ đây, tứ chúng đệ tử đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con thành tâm sắm sửa tịnh tài, tịnh vật, dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Già, ngưỡng mong Quý Ngài, từ bi nạp thọ và gia tâm chú nguyện Phật Pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc”.

Trong khi Chư Tôn Đức thọ trai trong hội trường thì đông đảo đồng hương Phật tử dùng trưa ở ngoài trời, mọi người được ban tổ chức khoản đãi món cơm nóng cùng bốn món: gỏi, nấm kho, đồ xào thập cẩm cùng chè, bánh ngọt.

 

Chương trình kế tiếp diễn ra vào lúc 15:30 pm cùng ngày là  Lễ cúng Trai đàn Chẩn tế Bạt độ Âm linh Cô hồn. Niêm hương chứng minh:  HT Thích Đức Thành,  HT Thích Tâm Thọ; Sám Chủ đàn ngoại: TT Thích Tâm Tựu (Viện Chủ Chùa Phú Phong, Nha Trang) cùng chư Tôn Đức Ban Kinh Sư: TT Thích Tâm Trụ, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích Chơn Đạt, ĐĐ Thích An Tâm, ĐĐ Thích Tâm Kính, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, ĐĐ Thích Tâm Thiện; Kinh Cổ: ĐH. Thị Toàn.

Cũng giống như Lễ Khai Đàn Thuyết U Minh Giới Cầu siêu bách tánh Hương Linh trên Chánh điện TV Quảng Đức hôm chiều thứ Năm vừa rồi. Quả thật, đây là đúng là Đại Trai đàn Chẩn tế Bạt độ Âm linh Cô hồn, có một không hai tại Melbourne, Úc Châu, vì đồ hình lễ đài được thiết trí trang hoàng phức hợp chi tiết tỉ mỉ đẹp mắt, thêm vào đó chư Tôn Đức Sám chủ và Ban Kinh sư quá điêu luyện với âm điệu tán tụng thật ấm áp và trầm hùng, cùng sự diễn đạt xuất thần của vị Sám chủ đã khiến cho người tham dự cảm thấy bồi hồi cảm động.

Tụ hội để rồi phân ly, Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn 12 và lễ Mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức đã khép lại trong niềm luyến tiếc, tất cả chư Tôn Đức đều hẹn gặp lại nhau vào năm sau (17-20/08/2023), ở Chùa Khánh Anh, Ervy, Pháp Quốc, trong lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 và cùng là lễ Tưởng Niệm 10 Năm Viên Tịch của HT Thích Minh Tâm. Chúc nguyện Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử gần xa vô lượng an lạc trong niềm tin yêu thương của Chánh Pháp./.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Tịnh Tuệ, Huệ Hương & Thanh Phi (tường thuật tại chỗ)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567