Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mừng Pháp Lễ Hiệp Kỵ và chu niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức

14/10/202205:46(Xem: 324)
Mừng Pháp Lễ Hiệp Kỵ và chu niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức

Mừng Pháp Lễ.

Cung kính lễ, Khánh thành tạ Tam bảo.
Xứ Úc Châu, Tu Viện Quảng Đức xưa.
Mang dáng dấp, hình hài xứ Nam Việt.
Góp dựng xây, niềm tin Phật Đại Thừa.


Bao thăng trầm, Ba hai năm khởi sự.
Vọng ngân vang, chuông thức tỉnh từng đêm.
Từng lớp học, ươm mầm nâng tuệ giác.
Về Bồ đề, nguyện tỏa sáng niềm tin.


Bao thăng trầm, giữa niềm khách quê lạ.
Bỏ mộng vàng, gầy dựng nếp Pháp âm.
Từng lớp trẻ, soi mình quy y Phật.
Về Bồ Đề, nương Đức hạnh Tăng thân.


Tham dự lễ, mười hai năm nguồn cội.
Bậc Tôn Sư, trấn tỉnh nét trùng Hưng,
Các thời cuộc, xưng danh ngôi Tăng Thống.
Viện hoá đạo, xứ xứ khắp uy hùng.


Cung kính Lễ, Trải dài bao Tôn hiệu.
Nối thiền gia, Hưng thịnh pháp luật nghi.
Giữ gìn đạo, noi gương bậc Thầy Tổ.
Giữ tâm thành, thu nhiếp chúng khắc ghi.


Thành tâm niệm, dâng lên Ngài Phương Trượng.
Ngôi Viện Chủ, Tôn Quý Huý Tâm Phương.
Nay vọng thủ, nghiêm mình dâng kính lễ.
Rọi sáng trong, như trăng sáng tình Thương.


Thành Tâm Niệm, Kính quý Ngài Nguyên Tạng.
Tiếp nối truyền, ngôi Trụ trì thích tôn.
Nay vọng thủ, nghiêm mình dâng hạnh tuệ.
Rọi sáng trong, lời tâm pháp hằng ngôn.


Thành mật niệm, chúng con đồng bái vọng.
Xứ Cố Đô, xin mật nguyện gia trì.
Mừng pháp lễ, Khánh thành trong hoan hỷ.
Niệm Quán Âm, Rão Bước tuệ chân đi.

Chúng con, nhận được lời cung thỉnh từ Thượng Toạ Trú Trì Tu Viện Quảng Đức- Úc Châu, nhưng vì do có một số công việc cận ngày, chúng con đành hoảng lại, nguyện một dịp khác đi về đảnh lễ.

Nhân dịp, Khánh tạ 32 năm khai Sơn trùng Hưng, giờ Khánh tạ Tam bảo, an vị kim thân Tôn tượng Bồ tát Thích Quảng Đức, vị Thánh tăng đã có công bảo vệ Chánh pháp trong giai đoạn 1963, và chư vị lịch đại tôn sư thánh tăng vì đạo pháp thiêu thân. Chư vị cư sĩ hi sinh vì đạo. Đồng thời tưởng niệm 12 năm ngày về nguồn cội tại các châu lục trên khắp thế giới, tưởng niệm mật hạnh chư vị thiền tăng qua các thời kỳ chấn Hưng Chánh pháp.
Chúng con, Khánh thiết lên chư tôn Đức, một cội Tùng nghiêm giới, cho chúng con nương tựa tu học.

Thông qua con chữ này, chúng con có mấy chữ:

“ Cội Tùng Quảng Tâm, Rộng Truyền trùng Hưng Ngôi Chánh pháp, phổ nguyện hạnh Tâm Phương, năng trì tâm giới tuệ.
Trụ pháp Đức Tạng, Độ Chúng Sanh Quy Hướng Tam Bảo, phổ hằng Nguyện Nguyên Tạng, năng trì định viên dung.”
Chúng con đồng khể thủ vọng niệm….!

Viết tại Phổ tịnh thiền vi- xứ thủ đô. Nhân mùa tiết thu.

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 14-10-2022
Ngày Âm Lịch: 19-09-Nhâm Dần.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124