Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Những điều thọ nhận từ bài pháp thoại đầu tiên trong tuần lễ hội mừng chu niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022) đó HT.Thích Đồng Trí chủ giảng

10/10/202221:37(Xem: 551)
Những điều thọ nhận từ bài pháp thoại đầu tiên trong tuần lễ hội mừng chu niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022) đó HT.Thích Đồng Trí chủ giảng

ht dong tri

Những điều thọ nhận từ bài pháp thoại đầu tiên

trong tuần lễ hội mừng chu niên 32 năm

Tu Viện Quảng Đức (1990-2022) do HT.Thích Đồng Trí chủ giảng


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch HT Giảng Sư Thích Đồng Trí

Kính thưa thính chúng thiện hữu tri thức đã và không thể tham dự pháp thoại
Với những kinh nghiệm hành trì trong suốt hơn 40 năm Ngài quả thật đúng được xứng danh đúng là  Trí tuệ viên minh , diệu huyền thông đạt, là bậc đại tri thức, hạnh giải tương ưng - thấm mùi cam lộ - sử dụng tất cả những gì thu thập từ các pháp môn quảng đại để khai sáng dìu dắt chúng sanh khiến chúng đệ tử phấn chấn chí đạo thâm nhập nghĩa lý .

Hôm nay tuy sở học con còn rất sơ cơ, kính xin HT Giảng Sư cho phép con mạo muội ghi lại những gì Ngài đã truyền trao và con sẽ cố gắng tư duy quán chiếu và thực hành theo trong đời sống hàng ngày của con để được tự tại, an lạc ngay trong kiếp sống này.
Kính trân trọng tri ân HT Giảng Sư

Và bây giờ con  ghi lại những gì con đã thọ nhận …
Đức Phật ngay từ lúc Thành Đạo một sớm ban mai ngày mùng 8 tháng 12 Ngài đã quán chiếu được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng vì căn tánh không đồng khác biệt nhau như những đóa sen còn đang ở trong bùn,( tượng trưng cho tam đồ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) có những đóa đang được ngoi  lên khỏi nước ( trời, người) có những đóa chưa nở trọn vẹn ( vừa mới giác ngộ từng phần) và những đóa sen đầy đủ hương sắc ( Chư Phật Bồ Tát đã hoàn toàn giác ngộ)

Và Ngài đã nhận thấy trong mỗi con người của chúng ta từ ban sơ đã có đủ thập giới ( 6 cảnh giới còn trong vòng luân hồi và 4 cảnh giới của các bậc thánh đã thoát ra khỏi đường sinh tử ).

Thế cho nên trong 45 năm giáo truyền, lần lượt Ngài tuỳ bịnh cho thuốc bằng những phương sách Ngũ thừa giáo như sau :
-Phước Đức Đạo: gồm Nhân đạo  và Thiên đạo (để sanh được làm người và cõi trời nhưng vẫn còn trong sinh tử luân hồi)
-Con đường Thanh Văn Đạo chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư đà hàm , A na Hàm và A La Hán .
-Con đường tự tu, tự giác ngộ (Duyên giác thừa)
-Con đường Bồ Tát Đạo ( Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền, Quan Âm, Đại thế Chí)
-Con đường Phật Đạo

HT Giảng Sư đã nhấn mạnh rằng Dù cho tất cả các pháp môn mà chúng ta đã lựa chọn đều  phải đạt tới mục đích cuối cùng ( cứu cánh ) là GIẢI THOÁT cũng như tất cả đại dương trong vũ trụ đều cùng có một vị là VỊ MẶN

Do vậy tất cả các pháp môn đều phải chuyển hoá được mọi phiền não đến từ tam độc Tham Sân Si hầu làm trong sạch được 3 nghiệp từ Thân, miệng, ý.
Ngài nhấn mạnh “ TAM NGHIỆP THANH TỊNH ĐỒNG VÃNG TÂY PHƯƠNG “

Ngài cũng chỉ rõ với pháp môn tịnh độ chúng ta thường niệm Phật, hồi hướng và làm các việc lành hầu mong ngày sau sẽ nương về nơi cảnh giới Tây Phương của Phật A Di Đà hay cảnh giới Đông Phương của Phật Dược Sư Lưu Ly.

Ngài cũng giới thiệu cảnh giới Tịnh Độ có 4 loại
1-Cảnh giới Tây Phương - Phàm Thánh đồng cư
2-Cảnh giới Phương tiện Cư Độ
3-Cảnh giới Thật Báo Trang Nghiêm Độ
4-Cảnh giới Thường Tịch Quang Độ

Nhưng hẳn chúng ta đã thường nghe Chư Thầy Tổ dạy rằng TUỲ KỲ TÂM TỊNH TỨC PHẬT ĐỘ TỊNH hoặc là Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ nghĩa là dù sống trong thế giới đầy rẫy những khổ đau nhưng tâm ta được tĩnh lặng thanh tịnh thì “Mạc tưởng Tây phương viễn, sát na Tây  Phương tại mục tiền” còn những ai tâm tư còn đầy dẫy những tranh đua khổ đau ham muốn thì “ Mạc tưởng Tây Phương cận- Tây phương thập  vạn ức cõi “
Ngài cũng nhắc đến kinh Hoa Nghiêm “ Nếu người nào muốn biết cảnh giới Chư Phật, Tâm người đó phải hoàn toàn thanh tịnh “.

Nhưng Ngài cũng sách tấn chúng ta hãy theo hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát “ Tôi không dám khinh các  người vì người sẽ thành Phật” bởi vì dù ta có những chủng tử hữu lậu tham sân từ lâu đời đã kết thành tập khí nhưng quan trọng là ta biết quán chiếu và nhận thức được nó ngay vừa khi một ý nghĩ vừa phát sanh thì từ từ tâm tham , sân này sẽ từ từ giảm dần ,lắng dịu dần ….cho nên Cổ Đức có dạy rằng “ Đừng sợ tâm tham, sân mà chỉ sợ chúng ta giác ngộ chậm “.

Có nghĩa là chúng ta sẽ từng phần giác ngộ khi biết chuyển hoá dần ba nghiệp và bỏ đi được ngã kiến , ái kiến , v.v…mà Tổ Lâm Tế nói rằng “ TUỲ DUYÊN TIÊU NGHIỆP CŨ “ hoặc Thiền Sư đã thốt ra “ Đêm qua tâm dạ xoa - Sáng nay mặt Bồ Tát -Dạ xoa cùng Bồ Tát - Không cách nhau lằn tơ kẻ tóc nào “ khi Ngài từng là đồ tể chỉ khi thấy con bò rõ nước mắt và rống lên thảm thiết trước giờ bị chết dưới ngọn đao của Đồ tể.

Giảng Sư cũng khuyên chúng đệ tử hãy ráng tu lấy pháp môn Báo oán hạnh để khi gặp lấy những khổ đau hay bịnh tật vô phương cứu chữa hãy nghĩ rằng đã được trả dứt nghiệp báo có nghĩa là phải là người chèo chống được những cơn phong ba nơi biển cả “ Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả-  Anh hùng hào kiệt có hơn ai” 

Con cũng rất tâm đắc khi Ngài chỉ dạy những bài học trước mắt ta xảy ra trên thế giới là những bài pháp sống động về Vô Thường và tâm tham vọng của một nhà lãnh đạo như cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cũng như cơn đại dịch COVID đã lấy đi hàng triệu sinh mạng trong khi Tỳ Ni Nhật dụng người xuất gia từ lúc thức dậy hãy quán mỗi bước chân đi nếu lỡ dẫm nát một chúng sinh nào xin hồi hướng cho chúng.

Có lẽ thời gian cũng gần giới hạn quy định nên Ngài đã tóm gọn những điêu mà Đức Phật đã áp dụng khi giáo hoá chúng sanh:
-Có những việc đem lại an lạc cho chúng sinh và đúng với sự thật, chân lý nhưng không làm cho người đối diện hoan hỷ , an lạc Như Lai Không Nói.
--Có những việc đem lại an lạc cho chúng sinh và đúng với sự thật, chân lý nhưng làm cho một số người hoan hỷ và một số người không hoan hỷ NHƯ LAI SẼ TUỲ THỜI MÀ NÓI.

-Có những việc đem lại an lạc cho chúng sinh và đúng với sự thật, chân lý và luôn luôn làm cho mọi người được an lạc và hoan hỷ NHƯ LAI LUÔN LUÔN NÓI VÀ NÓI NHIỀU LẦN.Lời Kết :
Con rất tâm đắc khi Trong suốt bài giảng tất cả đều suy về 4 câu kệ;
“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Lời Chư Phật dạy “
Và Tất Cả kính điển chỉ là ngón  tay chỉ mặt trăng. Cũng như Giáo pháp Như Lai như chiếc bè qua sông rồi đừng mang theo, ,
Hoặc câu kệ của Vua Trần Nhân Tông:
“Về nhà thôi chớ hỏi đường
Thấy mặt trăng rồi, đâu còn ngón tay ấy”

Và những lời giải đáp cho các câu hỏi đều quy về làm sao cho mình diệt sạch được kiến chấp, ngã chấp và giúp tâm thanh tịnh trong những công việc hàng ngày như nấu cơm, dọn dẹp cũng như lúc nói năng đi đứng thì đó cũng là sống thiền rồi và từng lúc ta sẽ có nhiều lần giác ngộ từng phần đẻ rồi một ngày nào đó sẽ được Đại Giác Ngộ.

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã đảnh lễ HT khi kết thúc bài pháp thoại và nhắn nhủ với chúng đệ tử rằng “ HT đã rút gan rút ruột để trao truyền những kinh nghiệm trong thời gian hoằng pháp độ sinh, tuy lời rất khó nghe và khó chấp nhận nhưng Ngài đã chỉ thẳng vào cứu cánh, mục đích việc tu tập.  Đạo tràng Quảng Đức trong những năm tu tập chỉ học về lý thuyết nên bài giảng  này được đúc kết các pháp hành vậy nên chúng ta cần nghe đi nghe lại nhiều lần.

Kính chúc H T Giảng Sư được pháp thể khinh an , pháp duyên vô ngại để mãi mãi còn truyền trao cho hậu học chúng con được nhiều lợi lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Con kính dâng Ngài và hội chúng bài thơ con vừa cảm tác sau khi nghe pháp thoại.

Cùng nhắc nhở nhau

Phật pháp vô biên nhưng chứa toàn LẼ THẬT
Mọi người tự nhận ngay trong mỗi hành vi
Điều Phật dạy gói gọn trong những luật nghi
Mục tiêu ngăn phòng, loại bỏ, chấm dứt KHỔ


Hãy thực hành theo căn cơ ….sẽ tỏ NGỘ
Cốt lõi lời dạy, hiểu biết tận tường
Nghiệp quả theo sau tốt xấu khó lường
Cần tu sửa tâm tánh, theo giới điều căn bản


Biết sử dụng thời giờ mình cho xứng đáng
Sẽ tự tại khi giảm được chút tham, sân
Tinh tấn quét lau bụi ám si lầm
Không tái sinh ..
…..do thức bất thiện chứa ô nhiễm !


Mọi   sự đều do tâm dẫn dắt, điều khiển,
Qua giao tiếp liên hệ biết lại chính mình
Chân thật, tin cậy ….chuyển hoá cái nhìn
Tâm  trong sạch biến phàm phu thành Thánh !


Phương tiện khéo léo
….giúp đạt mục tiêu chân chánh!
Không cần ôn luyện kinh theo cách thuộc lòng
Ứng dụng vào cuộc sống ..đời bớt chênh chông
Tâm càng được tu dưỡng …bình an hạnh phúc !


Bóng tối vô minh…dù tỏa sáng nhờ ngọn đuốc !
Chớ lý tưởng hoá, cùng nhắc nhở nhau
Đôi khi nghiêm túc, nhiều lúc phải thanh tao
“Quân tử hòa nhi bất đồng"….nghệ thuật sống ! (1)


Huệ Hương
**************

(1) Nghệ thuật sống là biết nhu hòa, ẩn nhẫn nhưng luôn độc lập, không bị lệ thuộc vào ai hay nói như kiểu hiện đại là hoà mà không tan là được. Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124