Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tác bạch Cung An Chức Sự Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 12 tại TV Quảng Đức (9-16/10/2022)

12/10/202212:45(Xem: 310)
Tác bạch Cung An Chức Sự Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 12 tại TV Quảng Đức (9-16/10/2022)

Tác bạch
Cung An Chức Sự

Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
Về Nguồn 12 tại TV Quảng Đức
(9-16/10/2022)

 (Tác bạch: TT Nguyên Tạng)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Nam Mô Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Truyền Giáo, Truyền Giới, Lịch Đại Tổ Sư

 
Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

 

Lễ Hiệp Kỵ khắp nơi đều nô nức
Cả năm châu đồng câu hội nhau về
Sách tấn tu chia sẻ Đạo Bồ Đề
Tình Pháp lữ thêm đậm đà thắm thiết

Trong không khí ấm áp của tiết trời đầu xuân Úc Đại Lợi, chúng con xin thay mặt Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL xin đê đầu đảnh lễ cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni khắp nơi trên thế giới vân tập về  Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu để chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 12 tại Melbourne, Úc Châu.

 

Kính bạch quý Ngài, 

Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng, Ni thuộc PGVN ở hải ngoại. Trong bối cảnh lịch sử hiện tại này,  Tăng Ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt Giáo hội, Pháp phái, Tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng "Trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng", nhằm mang lại lợi lạc bản thân, Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này. 

Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm  "Hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống". 

Trên tinh thần này, chư Tôn Đức thuộc 4 châu gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là "Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại" nhằm qui tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng, Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. 

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm hay hai năm một lần, Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, để Tăng, Ni nhiều thế hệ thuộc các Giáo hội, Tông môn, Pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm hiệp kỵ chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng, Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa Thầy Tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình Pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, trình bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết.  Từ đó đến nay "Lễ Hiệp Kỵ, Ngày Về Nguồn" đã được luân phiên tổ chức như sau:

- Lần thứ nhất, năm 2007, tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
- Lần thứ 2, năm 2008, tại Chùa Bát Nhã, miền Nam California, Hoa Kỳ
- Lần thứ 3, năm 2009, tại Tu Viện An Lạc, Ventura, Hoa Kỳ
- Lần thứ 4, năm 2010, tại Tu Viện Viên Đức, Ravenburg, Đức Quốc
- Lần thứ 5, năm 2011, tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
- Lần thứ 6, năm 2012, tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
- Lần thứ 7, năm 2013, tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, Hoa Kỳ
- Lần thứ 8, năm 2014, tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
- Lần thứ 9, năm 2015, tại Chùa Khánh Anh, Ervy, Pháp Quốc
- Lần thứ 10, năm 2016, tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada
- Lần thứ 11, năm 2018, tại Chùa Khánh Anh, Ervy, Pháp Quốc

-Lần thứ 12, được ấn định tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu vào tháng 10 năm 2020, nhưng vì Đại dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt, mọi thứ đành phải ngưng lại cho đến tuần lễ hội này tại Úc Châu, từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2022. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, tất cả những nghi tiết đã chuẩn bị sẵn sàng, để cho pháp sự được  thành tựu châu viên, chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức, kính xin được như pháp tác lễ Cung an chức sự, ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức đại từ mẫn cố. 

- Chúng con thành tâm hướng về Chùa Bảo Phước, San Jose, Cali, Hoa Kỳ, đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Thắng hạ Hoan, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Mừng Chu Niên 32 năm Thành lập TVQĐ, Melbourne, Úc Châu

 

- Chúng con thành tâm hướng về Chùa Bảo Vương, thành phố Ardeer, miền tây tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Mừng Chu Niên 32 năm Thành lập TVQĐ, Melbourne, Úc Châu

 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa

Thượng thượng Bảo hạ Lạc, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Chủ tọa đoàn trong phiên Hội Thảo 1 “Tổ Sư Giác Tiên”, Niệm hương lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Ban Đạo Từ trong lễ khai mạc ngày mai thứ sáu và lễ chính thức hiệp kỵ ngày chủ nhật 16/10/2022.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Điển, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ, Giới sư tụng Bồ Tát Giới sáng thứ bảy, đọc lời chúc từ của HT Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN gởi từ quê nhà.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Trường hạ Sanh, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, đồng thuyết trình viên Hội Thảo 1 về Tổ Sư Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp chấn hưng PGVN”

 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Thông hạ Hải, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, đồng thuyết trình viên Hội Thảo 1 về Tổ Sư Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp chấn hưng PGVN”

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Bổn  hạ Đạt, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Tổng Kết 3 buổi Hội Thảo, ban lời chúc từ trong lễ Hiệp Kỵ và Chu Niên 32 năm TV Quảng Đức.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Thái   hạ Hòa, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đồng thuyết trình viên Hội Thảo 3 “Đạo Pháp và Quê Hương”.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Đồng   hạ Trí, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Đồng thuyết trình viên Hội Thảo 3 “Đạo Pháp và Quê Hương”.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Minh  hạ Hiếu, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Đồng Chủ Tọa  Hội Thảo 1 về Tổ Sư Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp chấn hưng PGVN

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Bổn  hạ Điền, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư,  Đồng Chủ Tọa  Hội Thảo 1 về Tổ Sư Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp chấn hưng PGVN

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng  thượng Nguyên hạ Trực, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, Đồng Chủ Tọa  Hội Thảo 3 “Đạo Pháp và Quê Hương” vào chiều thứ bảy 15/10

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Tâm hạ Minh, đương vi Sám Chủ Lễ Hiệp Kỵ Lịch ĐạiTổ Sư,  đồng chủ tọa buổi Hội Thảo 3 “ Sư Trưởng Như Thanh" vào sáng thứ bảy 15/10.

 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như  hạ Định, đương vi chứng minh Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư,  đồng chủ tọa buổi Hội Thảo 2 “ Sư Trưởng Như Thanh" vào sáng thứ bảy 15/10 và thành viên Ban Kinh cúng tiến Giác Linh Chư Tổ Sư trưa chủ nhật 16/10

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thượng thượng Trường  hạ Phước, đương vi Kinh Sư Thủ Tang Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đồng chủ tọa buổi Hội Thảo 3 “ Sư Trưởng Như Thanh" vào sáng thứ bảy 15/10, và tuyên đọc "7 pháp bất thối" vào trưa Chủ nhật 16/10

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Như hạ Định, đương vi đồng chủ tọa buổi Hội Thảo 2 “ Sư Trưởng Như Thanh" vào sáng thứ bảy 15/10, Duyệt Chúng Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư trưa Chủ nhật 16/10.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Hoằng  hạ Khai, đương vi Duy Na Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và MC Điều Hợp chương trình chính Đại Lễ trưa chủ nhật 16/10

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm  hạ Tựu, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm  hạ Tựu, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Viên hạ Trí, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, thành viên Thư Ký Đoàn buổi Hội Thảo 1

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Hạnh hạ Tri, đương vi Kinh Sư Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Phổ hạ Hương, đương vi Duy Na lễ Thù Ân sáng chủ nhật 16/10

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh
 Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo
đương vi thuyết trình viên Hội Thảo 3 về Sư Trưởng Như Thanh, người có công thập Ni Bộ Bắc Tông.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh
 Thượng Tọa Thích Giác Tín 

 Thượng Tọa Thích Viên Trí
ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

 

Đương vi Thư Ký Đoàn, trong 3 buổi Hội Thảo ngày thứ sáu và thứ bảy.

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh
 Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn

 Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
 Thượng Tọa Thích Thông Triết
 Thượng Tọa Thích Vân Pháp
 Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
 Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên

Đương vi Ban Kiểm Soát, trong 3 buổi Hội Thảo ngày thứ sáu và thứ bảy.

 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh:

 Thượng Tọa Thích Hạnh Tri

 Thượng Tọa Thích Viên Tịnh (Na Uy)

 Thượng Tọa Thích Nhuận Ân (Nhật Bản)
 Thượng Tọa Thích Chơn Đạt

 Đại Đức Thích Tâm Hiền
 Đại Đức Thích Tâm Kính
 Đại Đức Thích Chúc Lưu
 Đại Đức Thích Thông Thắng
đương vi Ban Nghi lễ rước kiệu và thỉnh Long vị, bình bát cho Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh:
Hòa Thượng Tây Tạng Khensur Rinpoche, TT Thích Như Giáo, HT Thích Nhựt Huệ, HT Thích Chúc Long, HT Thích Thông Trí, TT Thích Thường Tín, TT Thích Thiện Thuận, TT Thích Hạnh Tấn, NS Diệu Trang đương vị giảng sư

 

 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh:

 

 

HT. Thích Tịnh Minh

HT. Thích Quảng Ba

HT. Thích Quảng Niệm

HT. Thích Minh Hiếu

HT Silanka Vibhavi

HT. Thích Tịnh Đạo

HT. Thích Thiện Tâm

TT Thích Tâm Lưu

TT. Thích Phước Tấn

TT. Thích Minh Hội

TT. Thích Phước Thái

TT Thích Quảng Đạo

TT. Thích Phước Viên

TT. Thích Viên Giác

TT. Thích Phước Thể

TT. Thích Minh Phước

TT. Thích Chúc Đức

TT. Thích Chúc Xuân

TT. Thích Tâm Tựu

TT. Thích Vân Pháp

TT. Thích Thường Tín

TT. Thích Thiện Thuận

TT. Thích Tâm Trụ

TT. Thích Viên Hỷ

TT. Thích Chơn Đạt

TT. Thích Minh Quy

ĐĐ.Thích Viên Thành

ĐĐ.Thích Thông Thắng

ĐĐ.Thích Chúc Lưu

ĐĐ.Thích Chúc Hiếu

ĐĐ.Thích Tâm Hiền

ĐĐ.Thích Tâm Kính

ĐĐ.Thích Huệ Chiếu

ĐĐ. Thích Tâm Nhơn

ĐĐ. Thích Đồng Thiên

ĐĐ.Thích Tâm Thiện

ĐĐ. Thích Tâm Huy

ĐĐ.Thích Vạn Thắng

ĐĐ. Thích Hiền Tâm

ĐĐ. Thích Chơn Phong

ĐĐ. Thích Hạnh Phát

ĐĐ. Thích Đăng Từ

ĐĐ. Thích Đăng Nghĩa

ĐĐ. Thích Nghiêm Tịnh

ĐĐ. Thích Hoằng Viên

NS. Thích Nữ Như Như

NS. Thích Nữ An Hiếu

NS. Thích Nữ An Thảo

NS.Thích Nữ Phước Châu

NS.Thích Nữ Diệu Trang

NS.Thích Nữ Trung Huyền

NS. Thích Nữ Hạnh Như

NS. Thích Nữ Linh Minh

SC. Thích Nữ Hạnh Hiếu

SC. Thích Nữ Thành Liên

SC. Thích Nữ Nguyên Khai

SC. Thích Nữ Huệ Minh

SC. Thích Nữ Giác Nghiêm

SC. Thích Nữ Hạnh Chiếu

SC. Thích Nữ Viên Minh

SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn

SC. Thích Nữ Huệ Nhẫn

SC. Thích Nữ Liên Phương

SC. Thích Nữ Viên Dung

SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm

SC. Thích Nữ Thông Hòa

SC. Thích Nữ Hạnh Liên

SC. Thích Nữ Phổ Huệ

SC. Thích Nữ Tuệ Tâm

NC. Giác Nghiêm

NC. Giác Hạnh

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng, Ni hiện diện… đồng chứng minh Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư. 

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni đại từ bi mẫn cố để Đại Lễ Hiệp kỵ kỳ 8 được thành tựu viên mãn.

 Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

 

 1. HT Thích Tâm Thọ
 2. TT Thích Phổ Hương
 3. TT Thích Nguyên Tạng
 4. TT Thích Giác Tín
 5. TT Thích Nhuận Chơn
 6. TT Thích Thông Triết
 7. TT Thích Viên Trí
 8. TT Thích Viên Tịnh (Úc Châu)
 9. TT Thích Quảng Đạo
 10. TT Thích Hạnh Tấn
 11. TT Thích Hạnh Bảo
 12. TT Thích Viên Tịnh (Na Uy)
 13. TT Thích Viên Giác
 14. TT Thích Vân Pháp
 15. TT Thích Viên Hỷ
 16. ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
 17. ĐĐ. Thích An Tâm

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,112,211