Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Từ Xa Vọng Bái (Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 12 tại TV Quảng Đức (9-16/10/2022)

12/10/202222:15(Xem: 459)
Từ Xa Vọng Bái (Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 12 tại TV Quảng Đức (9-16/10/2022)
32 nam tv quangduc (118)32 nam tv quangduc (119)32 nam tv quangduc (120)
32 nam tv quangduc (121)

Từ Xa Vọng Bái
(Bát vĩ đồng âm)

Kính bạch TT Trang Chủ Trang Nhà Quảng Đức! Con là Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền, không về dự lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm của Tu Viện Quảng Đức được. Con thành tâm hướng về Đại Lễ đốt nén hương lòng cầu nguyện. Và mạo muội viết bài thơ nhỏ Thành kính dâng lên cúng dường. Kính TT từ bi hoan hỷ. Con Nhất tâm cầu nguyện Phật sự viên thành. Thành kính đảnh lễ tưởng niệm!

Từ xa vọng bái niệm chu niên
Kính lễ chư Tôn khắp mọi miền
Cầu Phật gia trì tăng phước thiện
Hướng lòng tu tập sáng hồn thiêng
Xa rời bến khổ chơn thiền hiện
Gần gũi người lành diệu đức viên
Quảng Đức già lam hưng sắc diện
Trú Trì, Viện Chủ tỏ huyền nguyên..!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát
Duy Xuyên, Quảng Nam, 2:00 am, 11-10-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính đề)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,061,973