Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhân lễ Vía Quan Thế Âm 19/9/Nhâm Dần nghe lại bài giảng của TT Thiện Thuận, TT Thường Tín, TT Hạnh Bảo về " Ý nghĩ về Hình Tượng và 12 Hạnh Nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm “

14/10/202222:30(Xem: 598)
Nhân lễ Vía Quan Thế Âm 19/9/Nhâm Dần nghe lại bài giảng của TT Thiện Thuận, TT Thường Tín, TT Hạnh Bảo về " Ý nghĩ về Hình Tượng và 12 Hạnh Nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm “


bo tat quan am-2

Nhân lễ Vía Quan Thế Âm 19/9 âm lịch năm Nhâm Dần

Kính mời nghe lại Chủ đề” Ý nghĩ về Hình Tượng và 12 Hạnh Nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm “qua buổi pháp thoại ngày 12/10/2022 tại Tu Viện Quảng Đức trong (Tuần lễ hội mừng chu niên 32 năm (1990-2022) khai sơn Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia) do 3 Giảng Sư :

- TT. Thích Thiện Thuận (Viện Chuyên Tu, Bà Rịa Vũng Tàu)

- TT. Thích Thường Tín (Chùa Long Sơn, Vạn Giã, Khánh Hòa)

- TT. Thích Hạnh Bảo (Tu Viện Liên Tâm, Phần Lan)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giảng  Sư TT. Thích Thiện Thuận, TT. Thích Thường Tín,TT. Thích Hạnh Bảo.

 Đệ tử Huệ Hương kính xin được mở đầu bài ghi nhận những gì được thuyết giảng từ ba Giảng Sư ưu tú hàng đầu tại quê nhà và hải ngoại  bằng 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đã được phổ thành thơ như sau:

-Một nguyền khi hành Bồ-tát đạo,

Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm.

Sáu căn thanh tịnh viên thông,

Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi.

-Hai nguyền không sợ gian nan,

Vớt người chìm đắm, biển sông lâu dài.

-Ba nguyền ứng hiện Ta Bà,

U minh đau khổ mau mau giải trừ.

-Bốn nguyền ma quỷ yêu tinh,

Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật-đà.

-Năm nguyền dương liễu tịnh bình,

Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành.

-Sáu nguyền bình đẳng xót thương,

Không còn phân biệt, thân sơ mọi loài.

-Bảy nguyền dứt khổ ba đường,

Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân

-Tám nguyền cứu khổ tội tù,

Chúng sinh vui vẻ, an nhiên thanh nhàn.

-Chín nguyền cứu khổ thế nhân,

Thảy đều thể nhập, Niết bàn vô sinh.

-Mười nguyền hổ trợ Tây Phương,

Muốn cho tất cả, biết đường về Tây.

-Mười một nguyền Di Đà thọ ký,

Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu dài,

Chúng sinh muốn sống an lành,

Niệm danh Bồ-tát, Tây Phương mau về.

-Mười hai nguyền tinh tấn tu hành,

Dù thân này lao khổ trăm bề,

Thành tâm nỗ lực không ngừng,

Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời

 


32 nam quang duc (72)32 nam quang duc (78)32 nam quang duc (86)32 nam quang duc (89)32 nam quang duc (92)32 nam quang duc (94)32 nam quang duc (97)32 nam quang duc (102)32 nam quang duc (105)

Mà sáu hạnh nguyện đầu sẽ do TT Thích Thường Tín giải thích  và từ hạnh nguyện 7 đến hạnh nguyện thứ 12 sẽ do TT Thích Hạnh Bảo nối tiếp nhưng để mở đầu chúng ta sẽ được TT Thích Thiện Thuận giới thiệu  ý nghĩa hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát theo kinh Bi Hoa như sau:

Trong thời quá khứ Bồ-tát Quán Thế Âm là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Đồng thời có đức Bảo Tạng Như-Lai ra đời giáo hoá chúng sanh. Thấu triệt giáo lý do đức Phật ấy truyền dạy, vua phát tâm cầu đạo và giáo hóa chúng sanh. Nhà vua cúng dường đức Phật luôn trong ba tháng và tinh tấn tu hành; thái-tử cũng vậy. Khi công hạnh vẹn toàn, vua thành Phật hiệu là A-Di-Đà ở tây phương cực lạc. Thái-tử cũng sanh về thế giới ấy và thành Bồ-tát hiệu Quán Thế Âm để trợ giúp Phật A-Di-Đà tiếp dẫn chúng sanh.

TT Giảng Sư nhấn mạnh đến 4 chữ TINH TẤN TU HÀNH đó là với môt lòng thành Phát Tâm Bồ Đề....  để hội chúng có thể  áp dụng khi tu học. Một khi Chân Thành Tu Hành như vậy thì sẽ có một ngày được quả Bồ Tát, Ngài cũng rất khéo ví von rằng nhiều  kiếp lâu xa hẵn chúng ta sẽ có vị Phật Nguyên Tạng ra đời (điều ấy không ai có thể phủ nhận vì mọi chúng sinh đều có Phật Tánh). Và đó là ca tụng hạnh đức của TT Trụ Trì vậy.    

Và qua hình tượng chúng ta thường thấy của Bồ Tát Quán Thế Âm, TT Thích Nguyên Tạng khi đúc kết lại bài giảng của 3 Giảng Sư đã nhắc đến câu kệ thường  tụng về Bồ Tát Quan Thế Âm trong đạo tràng Quảng Đức:

Tay cầm cành liễu, rửa sạch trần ai,

Tham thiền nhập định bảo liên đài.

Đầu đội đức Như Lai, cứu độ muôn loài,

Diệu Pháp Phổ Môn khai.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lễ)

 

Và một kệ khác là:

 

Tùy duyên phổ cảm mỵ bất châu

Tầm thanh cứu khổ độ quần mê

Thị đắc danh vi Quán Tự Tại

Tạm dịch nghĩa:

Trên núi Phổ Đà thường nhập định

Tùy duyên ứng hiện khắp gần xa

Tầm thanh cứu độ kẻ lầm mê

Vậy nên gọi là Quán Tự Tại

 

TT. Giảng Sư Thích Thiện Thuận  đã giới thiệu thấy một vài điểm lịch sử của đức Quán Thế Âm Bồ-tát qua những đoạn văn trong các khế kinh do đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Và Pháp môn tu hành của Ngài là “dùng nhỉ căn quán chiếu thanh tịnh,” khi căn trần thanh tịnh thì chứng được viên thông. Ấy là pháp môn có tác dụng đặc biệt với chúng sanh trong cảnh giới Ta-bà này.

 

Kinh Pháp-Hoa phẩm Phổ-Môn đức Phật giải thích, nếu có vô lượng trăm nghìn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe danh hiệu của Bồ-tát này liền nhứt tâm xưng danh của Bồ-tát, thì tức thời Bồ-tát nghe tiếng kêu cầu rồi làm cho tất cả đều được giải thoát. Vì thế nên gọi là Quán Thế Âm.

 

Quán Thế Âm Bồ-tát là một vị thánh nhân có diệu dụng đặc biệt là quán xét và nghe thấu tất cả tiếng đau khổ rồi từ bi giáo hoá cứu độ đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát, cho nên cũng gọi là Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Đại-Từ Đại-Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát.

 

Nhưng TT cũng nhấn mạnh  với hạnh nguyện mới có thể tái sinh và thọ sinh vào nơi muốn cứu độ riêng chúng sinh phàm phu thì bị đàu thai do nghiệp lực từ ái dục và vô minh như Trư Bát Giới ngày trước là Thiên Bồng Nguyên Soái

 

Riêng con rất tâm đắc khi ngày TT Giảng Sư  nhắc nhở rằng Văn hóa là sản phẩm của thế hệ và điều quan trọng là chúng ta ngay vào lúc này nên thiết lập lại những kỷ cương và phát tâm tu tập với ý niệm “ Quán xét và lắng nghe tiếng nói từ tự tâm mình bằng trí tuệ vì p môn của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là phương pháp phản văn văn tự tánh (không xuôi dòng đuổi theo âm thanh mà trở ngược lại tánh nghe) tức là từ cái nghe để trở về tự tánh của mình. Trong pháp tu này, hành giả tuyệt đối không dùng tai để nghe. Nếu còn dùng tai để nghe là chạy theo âm thanh sắc tướng. Con cũng rất tâm đắc khi Ngài sách tấn bằng câu đầu trong Quy Sơn Cảnh Sách rằn”Chưa một ai thoát khỏi khổ đau khi còn mang thân ngũ ấm này” và kể lại về tánh tham cố hữu mà chúng sinh phàm phu vẫn có dưới dạng thô và tế.... do đó hãy tránh những bất thiện pháp khởi sinh trong tâm ta như phẩn, hận, phú, não, .....

Kính đa tạ phần giảng thâm thúy và vô cùng dí dõm của GS TT Thích Thiện Thuận !

 

Ai đã từng khát khao...

 được nghe  Giảng sư truyền trao đạo pháp!

Nhân Lễ Hội Chu Niên hẵn thỏa ước mong

Đầu tiên Giảng Sư nhắc nhở  đến Vô Thường

Như lời Hô Canh Tọa Thiền vào mỗi sáng!  

“Một ngày đã qua, mạng sống giảm dần

Như cá thiếu nước nào có vui chi

Hãy tinh tấn tu học, nhất tâm niệm Phật “

Như lời Ngài Quy Sơn “Phù nghiệp hệ thọ thân”

Nhân ngày vía Quán Âm...kính tri ân

Chủ đề bài pháp thoại...sách tấn giúp bình an, hỷ lạc!

( thơ Huệ Hương)

 

Nối tiếp là TT Thích Thường Tín, Ngài thành kính tri ân HT Viện Chủ Thích Tâm Phương vàTT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã cho phép Ngài về đây câu hội cùng các đại tăng để được nhắc về hành trạng của Bồ Tát Thích Quảng Đức những ngày còn chung sống với bổn sư vừa là cha nuôi vừa là cậu ruột tại  chùa Sắc Tứ Long Sơn trong suốt 21 năm (Vạn Giả),  TheoTT Thường Tín thì Bồ Tát Quảng Đức cũng có tứ động tâm như Đức Phật (nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi hoằng pháp và nơi Niết Bàn...  

TT Giảng Sư Thường Tín cũng rất tiếc khi không mang được qua Úc những báu vật và xương xá lợi của Bồ tát Quảng Đức đê trưng bày nhân dịp lễ an vị kim thân Ngài trong ngày thứ năm 13/10/2022 tại Tu Viện Quảng Đức.

Ngài  cũng trân trọng hạnh duyên khi  chung học với TT Thiện Thuận tại ngôi chùa Đại Tòng Lâm do Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978)[1], từ chùa Ấn Quang đến khai sơn vào năm 1958 với mục đích xây dựng nơi đây thành một đại tòng lâm có quy mô lớn, tiến đến mở Phật học viện, quy tụ tăng ni khắp nơi về tu học, đào tạo lực lượng kế thừa thực hiện sự nghiệp hoằng pháp độ sinh . Đại Tòng Lâm được tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Đại Tòng Lâm, tên đầy đủ là Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự; là một ngôi đại tự có nhiều công trình quy mô và hiện đại, Sau khi Ngài mất (1978), ý nguyện này vẫn được các vị trụ trì kế tục thực hiện.

TT cũng tri ân HT Viện Chủ và TT trụ trì  nhờ cơ hội này mới được còn gặp lại nhau những bạn cũ thân thương ....và có thể nói với những mẫu chuyện thuở cơ cực càng làm thính chúng cảm phục nhiều hơn về hạnh xuất gia của những người con theo dấu chân của Như Lai trong mọi hoàn cảnh dù phải phấn đấu khốc liệt.

 

 Và như phần giới thiệu trên , kính mời nghe chủ yếu của  6 hạnh nguyện đầu tiên như sau mà điều nhắn nhủ muôn thuở vẫn là Đạo Phật không phải là đạo cầu xin tuy nhiên nếu biết sống theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng  ta sẽ có hữu cầu tất ứng.

TT Thường Tín cũng nhác đến Ngài Tiêu Diện Đại mà hình tượng Tiêu Diện Đại Sĩ được thể hiện là một hình tướng nam, dáng điệu oai nghiêm, mặc trang phục võ tướng, tay phải cầm lá cờ, tay trái chống nạnh, gương mặt quái dị với ba cái sừng nhọn trên đầu và trán, hai mắt lồi to trợn ngược, cái miệng rộng nhe răng lởm chởm, đặc biệt nhất là chiếc lưỡi thè cong dài thượt.. Chiếc lưỡi là biểu tượng uy quyền, đặc trưng nhất của ông Tiêu. Trong cái thế giới bóng tối dày đặc của ma quỷ, ông Tiêu xuất hiện với gương mặt hung dữ, dễ sợ để xua đuổi ma quỷ, ma quỷ tránh né ông bằng cách chạy về phía có ánh sáng, nơi đó ma quỷ sẽ được cứu vớt ra khỏi ác đạo. Và những đàn tràng chẩn tế đều cầu nguyện đến Ngài để giải thoát cảnh khổ của cõi âm

 

Và để kết luận phần giảng của TT Thường Tín xin được phép dùng những câu kệ tán thán những hạnh nguyện  Đức Bồ Tát Quán Thế Âm:

 

Phép Bồ Tát cao siêu huyền diệu

Quán Thế Âm liệu lượng hóa thân

Nhành dương quét sạch trược trần

Tịnh bình cam lộ giải tan não phiền.

 

Khi chiêm ngưỡng tượng ảnh đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi nhập định nơi pháp tòa tại rừng trú núi Phổ Đà, tranh ảnh ấy cho biết rằng: Tuy tùy duyên thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh nhưng Ngài vẫn không rời pháp tòa chánh định.

Lại có khi thấy Bồ Tát đi trên hoa sen cả ba đào, tượng ảnh ấy biểu hiện biển đời đau khổ đầy sóng gió, nhưng Ngài tự tại luôn luôn và hoan hỷ cứu vớt mọi loài, không bao giờ từ bỏ chúng sanh trong lúc hiểm nghèo:

 

Trí tuệ rộng sâu đại biện tài

Ngự tòa sen báu tuyệt trần ai

Hào quang chiếu phá muôn ngàn bịnh

Cam lộ tiêu trừ vạn kiếp tai.

 

 Và....

Khể Thủ Quan Âm Đại Bi chủ,

Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân

Thiên thủ trang nghiêm phổ độ trì

Thiên nhãn quang minh biến quang chiếu

Tạm dịch:

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm

Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp

Ngàn tay trang nghiêm khắp độ trì

Ngàn mắt sáng ngời khắp soi xét.

 

 

Riêng TT Thích Hạnh Bảo vì hai vị Giảng Sư đầu đã chiếm quá nhiều thời gian nên Thầy chỉ có thể tóm tắt sáu hạnh nguyện cuối mà con rất tâm đắc là  trong mười hai đại nguyện đó nếu mình thích hợp với đại nguyện nào thì sẽ dễ thực tập hơn và nhất là hãy tin tưởng rằng Hữu Cầu tất ứng, có lẽ đó cũng chính là những kệ thường được đọc tụng trong các đạo tràng tịnh nghiêp tai quê nhà và hải ngoại như sau :

 

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù,

Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu,

Thiên xứ tín cầu thiên xứ ứng,

Mê xuyên thường tác độ nhân chu.

Tạm dịch:

Quán Âm Bồ Tát rất linh kỳ,

Kiếp kiếp chuyên tu phép Đại Bi,

Khắp xứ tin cầu đều ứng hiện,

Thuyền từ độ khách thoát sông mê.

 

Lời kết:

Với những lời đối thoại rất thân thương giữa TT Thích Thiện Thuận và TT Thích Hạnh Bảo và những kỷ niệm  cười ra nước mắt khi đôi bàn tay dính nhau vì mủ khoai lang vào mùng ba Tết giữa TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng và TT Thường Tín, và những ngày còn tu học tại Đại Tòng Lâm giữa Thầy Thiện Thuận và Thầy Thường Tín với những miếng tàu hủ chiên mỏng như lá lụa .... đã làm thính chúng cũng như con dâng lên nỗi xúc động dạt dào với những tăng sĩ gương mẫu nguyện sống đời tỉnh thức và luôn lấy pháp Lục hòa làm cơ bản theo truyền thống từ lời dạy Đức Phật hơn 2500 năm về trước.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự luôn viên thành

Kính trân trọng

Lý tưởng thay ...

Tăng đoàn những người nguyện sống đời tỉnh thức!

Không suy nghĩ quá khứ, lo lắng cho tương lai

Luôn mở lòng ra...

 mang năng lượng Bồ Tát phút giây này

Sẽ chuyển hóa mọi hoàn cảnh...cách tự tại !

 

Kính tri ân đa tạ...

những  Sứ giả  Như Lai tại quê nhà, hải ngoại.

Sách tấn chúng sinh ...nuôi dưỡng đức tánh thiện lành

Lắng nghe tiếng kêu của tự tánh với chúng sanh

Chân thành tu hành...

theo 12 hạnh nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát !

 

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

Melbourne 13/10/2022

Phật Tử Huệ Hương kính trình pháp

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124