Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

  

 

Ngày 6 : Thứ sáu 14/10/2022 nhằm ngày 19/9 Nhâm Dần - Lễ khai mạc Hiệp kỵ Về Nguồn kỳ 12- Hội Thảo 1 “ Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”- Pháp Thoại cuối.

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức HT, TT, Đại Đức Tăng Ni bộ

Kính bạch HT Viện chủ Thích Tâm Phương, TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng.

 

Hôm nay là ngày thứ 6 của tuần lễ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ- Ngày VỀ NGUỒN lần thứ 12, có lẽ trọng tâm nhất của ngày hôm nay là LỄ KHAI MẠC LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ mà theo chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 10:00 am theo như bản chương trình trong ngày nầy được gửi đi như sau:05:00: Thức chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Hoằng Khai,  Duyệt chúng: TT Giác Tín)
06:45: Lời đạo tình của chư Tôn Đức (HT Thích Như Điển)
07:30: Điểm tâm
10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn 12

Chương Trình Khai Mạc
Về Nguồn Hiệp Kỵ Chu Niên 32 năm
Sáng Thứ Sáu 14/10/2022.
(MC: TT Thích Hoằng Khai, TT Nguyên Tạng)

10am: Chư Tôn Đức vấn tập Giảng Đường Hoa Sen.
10:15am: Tác bạch thỉnh sư và cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện 
-Niệm Phật Cầu gia hộ.
-Chào cờ Úc, Việt & Phật Giáo
-Một phút nhập từ bi quán (TT Hoằng Khai)
-Tuyên bố lý do, giới thiệu Chư Thiền Đức & quý quan khách. 

-Diễn văn Khai Mạc của HT Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Tâm Phương) 
-Chúc Từ của Đức Trưởng Lão HT Thích Tuệ Sỹ (HT Thích Như Điển đọc)
-Thư Chúc Mừng của Giáo Hội Hoa Kỳ (HT Thích Đồng Trí đọc) 
-Thư Chúc Mừng của Giáo Hội Âu Châu (HT Thích Thông Trí đọc) 
-Thư Chúc Mừng của Thủ Hiến Tiểu bang Victoria (Cư Sĩ Steve Lowe NTB đọc) 
-Lời Phát biểu chúc mừng của Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang Victoria Tiến sĩ Kiều Tiến Sĩ 
- Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm (HT Bổn Điền đọc Giáo Chỉ Tấn Phong) 
-Trao Giáo Chỉ Tấn Phong (HT Thích Bảo Lạc)
-Lời Đạo từ của Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc.
-Cúng Ngọ & Hoàn mãn.

 
12:00: Thọ trai
14:30-16:30pm: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”.Thuyết trình viên: HT Thích Trường Sanh, HT. Thích Thông Hải
Chủ tọa: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Bổn Đạt
Thư Ký: TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Giác Tín
Kiểm Soát: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh
17:30: Dược thực
19:00: Thời kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại: NT TN  Giới Châu, NS TN Diệu Trang, SC TN Giới Bảo
21:30: Chỉ Tịnh


 Chính vì thế con kính xin mượn lời giải thích của TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng cho Phật tử Kim Hoàng (TV Việt Face Úc Châu) khi Cô đã hỏi “ Thế nào là ý nghĩa HKLĐTS” như sau :

Kỵ là đám giỗ,

Hiệp là chung lại, tức là 1 lễ giỗ chung các Chư Vị Tổ Sư trong PG.  Theo đó lễ HKLĐTS giống như một lễ kỵ, một đám giỗ,

Tiến trình được khởi phát khi PGVN từ năm 2007, quý Ngài HT Minh Tâm, Trụ Trì Chùa Khánh Anh bên Pháp (Âu châu), HT Như Huệ (Phương Trượng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc (Úc Châu), cùng quý HT Thắng Hoan, HT Trí Chơn, HT Tín Nghĩa bên Hoa Kỳ, Canada, họp lại, tổ chức lễ Hiệp Kỵ và ngày về nguồn vào mỗi năm.Tính đến nay được 12 lần thay vì 14 vì ngưng hai năm đó COVID

 Và TT Thích Nguyên Tạng với tư cách Tổng Thư Ký của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNGN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan  nhiệm kỳ 2022-2026 đã giải thích thêm:

-Tại sao có lễ Hiệp Kỵ về nguồn, như chúng ta đã rõ  Chư Tăng Ni ở Hải Ngoại qua định cư sau năm 1975 thì sinh hoạt ở nhiều Giáo hội khác nhau, thì các Ngài không đến với nhau vì khác tôn chỉ, khác mục đích, cho nên quý Ngài suy nghĩ làm sao cho Tăng Ni ở Hải Ngoại có cơ hội ngồi lại về chung với nhau để tụng kinh, thảo luận ăn cơm, uống trà, để mà bàn thảo về nội điển, về giáo lý, về đường hướng hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải để sống trên mục đích,  tôn chỉ riêng của Giáo Hội mình; cho nên quý Ngài kêu gọi PGVNTN Hải Ngoại ngồi lại với nhau trong ngày HLKĐTS và ngày về Nguồn.

Về nguồn là trở về nguồn cội, nguồn cội phát xuất từ thông điệp của Đức Đệ Nhất Tăng Thống là HT Thích Tịnh Khiết gửi ra từ năm 1972. Ngài Tịnh Khiết nói rằng: “Nguồn gốc, cái ý thức của người VN mình là hiếu hòa không có tranh chấp, không có hận thù, bởi vì đất nước Việt Nam vì chiến tranh đã bị tàn phá về cơ sở vật chất, tàn phá về ý thức con người, làm cho con người phải chia rẽ; đứng từ góc độ này, từ biên tế này nhìn qua biên tế khác làm cho mình phải hận thù, phải tranh chấp và đố kỵ, phải ghét bỏ lẫn nhau.

Và cái ý thức của người VN chúng ta ngay từ  thuở ban đầu không có như vậy: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn” thì làm sao mình ghét  bỏ nhau được. Tuy người có Bắc, có Nam, nhưng mình vẫn mang dòng máu đỏ của người Việt, cho nên mình trở về nguồn, tức là mình trở về nơi hiền hòa, hiếu thuận, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

Ngày về nguồn là chư Tăng Ni khác tông phái, khác giáo hội ngồi lại với nhau để cùng đốt một nén hương lên cúng dường Chư Vị Tổ Sư để niệm ơn quý Ngài đã truyền trì mạng mạch, mang ánh sáng Chánh Pháp truyền lại cho hàng đệ tử hôm nay.

 Chư vị Tổ Sư ở đây là tính từ Sơ Tổ Ca Diếp ở bên Ấn Độ,  tức là người nối truyền chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, truyền xuống cho Nhị Tổ A Nan, rồi truyền xuống cho Ngài Thương Na Hòa Tu, Ngài Ưu Ba Cúc Đà, rồi lần lượt truyền xuống cho Ngài Bát Nhã Đa La, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đem giáo pháp truyền qua Đông độ Trung Hoa, truyền xuống cho Ngài Huệ Khả, Ngài Tăng Xán, Ngài Đạo Tín, Ngài Huệ Nhẫn, Ngài Huệ Năng.

Từ Ngài Huệ Năng mới nứt ra 5 dòng thiền: đó là Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động và Lâm Tế.

Dòng Thiền Lâm Tế mới truyền xuống mấy chục vị, cuối cùng truyền xuống cho Ngài Minh Hải Pháp Bảo và Ngài Minh Hoàng Tử Dung. 2 Ngài này mới đem dòng Thiền Lâm Tế qua Hội An, lúc đó người Tàu chạy giặc Thanh qua tỵ nạn ở làng Minh Hương, Hội An, Đà Nẵng; từ đây dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh  là Ngài Minh Hải Pháp Bảo, Ngài Minh Hoàng Tử Dung đem chánh pháp ra đất Thuận Hóa tức cố đô Huế sau này lập ra dòng Thiền Lâm tế Liễu Quán. TVQĐ ở đây là đệ tử truyền thừa của dòng Lâm Tế Liễu Quán,

Ngày cúng Tổ, cúng 2 vị Tổ này là chính, nhờ có 2 vị Tổ mà sau này có mới có ra những thiền phái khác của Việt Nam.

Ngày HLKĐTS là ngày cúng chung tất cả chư vị Tổ, những vị Tiền Bối có công với Giáo hội PGVNTN của chúng ta là 5 vị Tăng Thống, tính từ HT Tịnh Khiết đệ nhất,  đệ nhị HT Giác Nhiên, đệ Tam HT Đôn Hậu, đệ tứ HT Huyền Quang, đệ ngũ HT Quảng Độ.

Và ý nghĩa Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư đã được TT Thích Minh Thể một lần nữa nhắc lại trong thư cáo lỗi thật chân tình của TT Thích Minh Thể từ VN vì lý do Phật Sự không thể về câu hội vân tập về Tu Viện Quảng Đức như sau :

“ Nhân dịp, Khánh tạ 32 năm khai Sơn trùng Hưng, giờ Khánh tạ Tam bảo, an vị kim thân Tôn tượng Bồ tát Thích Quảng Đức, vị Thánh tăng đã có công bảo vệ Chánh pháp trong giai đoạn 1963, và chư vị lịch đại tôn sư thánh tăng vì đạo pháp thiêu thân. Chư vị cư sĩ hi sinh vì đạo. Đồng thời tưởng niệm 12 năm ngày về nguồn cội tại các châu lục trên khắp thế giới, tưởng niệm mật hạnh chư vị thiền tăng qua các thời kỳ chấn Hưng Chánh pháp.”

Và TT Thích Minh Thể đã tặng hai câu đối và một bài thơ thật đầy ý nghĩa:

“ Cội Tùng Quảng Tâm, Rộng Truyền trùng Hưng Ngôi Chánh pháp, phổ nguyện hạnh Tâm Phương, năng trì tâm giới tuệ.

Trụ pháp Đức Tạng, Độ Chúng Sanh Quy Hướng Tam Bảo, phổ hằng Nguyện Nguyên Tạng, năng trì định viên dung.”

Và bài thơ,

MỪNG PHÁP LỄ

Cung kính lễ, Khánh thành tạ Tam bảo.

Xứ Úc Châu, Tu Viện Quảng Đức xưa.

Mang dáng dấp, hình hài xứ Nam Việt.

Góp dựng xây, niềm tin Phật Đại Thừa.

 

Bao thăng trầm, Ba hai năm khởi sự.

Vọng ngân vang, chuông thức tỉnh từng đêm.

Từng lớp học, ươm mầm nâng tuệ giác.

Về Bồ đề, nguyện tỏa sáng niềm tin.

 

Bao thăng trầm, giữa niềm khách quê lạ.

Bỏ mộng vàng, gầy dựng nếp Pháp âm.

Từng lớp trẻ, soi mình quy y Phật.

Về Bồ Đề, nương Đức hạnh Tăng thân.

 

Tham dự lễ, mười hai năm nguồn cội.

Bậc Tôn Sư, trấn tỉnh nét trùng Hưng,

Các thời cuộc, xưng danh ngôi Tăng Thống.

Viện hoá đạo, xứ xứ khắp uy hùng.

 

Cung kính Lễ, Trải dài bao Tôn hiệu.

Nối thiền gia, Hưng thịnh pháp luật nghi.

Giữ gìn đạo, noi gương bậc Thầy Tổ.

Giữ tâm thành, thu nhiếp chúng khắc ghi.

 

Thành tâm niệm, dâng lên Ngài Phương Trượng.

Ngôi Viện Chủ, Tôn Quý Huý Tâm Phương.

Nay vọng thủ, nghiêm mình dâng kính lễ.

Rọi sáng trong, như trăng sáng tình Thương.

 

Thành Tâm Niệm, Kính quý Ngài Nguyên Tạng.

Tiếp nối truyền, ngôi Trụ trì thích tôn.

Nay vọng thủ, nghiêm mình dâng hạnh tuệ.

Rọi sáng trong, lời tâm pháp hằng ngôn.

 

Thành mật niệm, chúng con đồng bái vọng.

Xứ Cố Đô, xin mật nguyện gia trì.

Mừng pháp lễ, Khánh thành trong hoan hỷ.

Niệm Quán Âm, Rão Bước tuệ chân đi.

Viết tại Phổ tịnh thiền vi- xứ thủ đô. Nhân mùa tiết thu.

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.--Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang

Ngày 14-10-2022 -Ngày Âm Lịch: 19-09-Nhâm Dần.


Và Thầy Thích Viên Thành ( Tri Sự Chùa Pháp Hoa Nam Úc ) đã dâng tặng TV Quảng Đức trong ngày khai mạc Lễ Hiệp Kỵ:

Lễ Hiệp Kỵ khắp nơi đều nô nức

Cả năm châu đồng câu hội nhau về

Sách tấn tu chia sẻ Đạo Bồ Đề

Tình Pháp lữ thêm đậm đà thắm thiết”

Nhưng  để bắt đầu cho một ngày thật quan trọng này vẫn là thời khoá thường lệ như Hô Canh Toạ Thiền, Công phu Khuya và Lời đạo tình từ Chư Tôn Đức.

Phải nói là thời tiết hôm nay được dự báo sẽ có mưa giông, nhưng trong con và tất cả những Phật tử có tín tâm đều tin rằng Lễ Khai mạc hôm nay sẽ viên mãn vì Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp sẽ dùng hết năng lực của mình để chuyển hoá từ xấu thành tốt mà quan trọng nhất hôm nay cũng chính là Ngày 19/9 Nhâm Dần tức lễ Vía Quan Âm thì sự nhiệm mầu của Ngài sẽ “hữu cầu tất ứng” vậy .

Và bây giờ hãy bắt đầu ngày quan trọng này từ 5:45 am với Hô Canh Toạ Thiền do TT Thích Hoằng Khai.

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai

Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài

Liểu triệt tam thừa dung nhị đế

Cao huyền huệ nhật kiến Như Lai

Sanh tử sự đại tấn tốc vô thường

Ngưỡng lao đại chúng an tọa thiền trung

Các các tỉnh tâm niệm Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3)

Và Thời công phu khuya từ 6:00 đến 6:50 với (Duy na: TT Hoằng Khai, Duyệt chúng: TT Giác Tín)

Và sau đó HT Viện chủ Thích Tâm Phương đã cung thỉnh HT Phương trượng chùa Viên Giác Đức Quốc HT Thích Như Điển ban đạo từ cũng với âm thanh cực kỳ khiêm cung và nhẹ nhàng làm ấm lòng người như sau :

Thay mặt bổn tự chúng con kính đảnh lễ vấn an trong buổi sáng thứ sáu này của ngày đầu tiên chúng ta chuẩn bị khai mạc lễ về nguồn

Trong giờ phút ngồi thiền , con nhìn vào sự chứng minh của đại tăng đã giúp con liên tưởng lại ngày nào vì lý do vì sao khi bước vào bậc thềm của chùa Linh Mụ và chùa Từ Hiếu con đã sụp lạy và phát tâm tu hành

Con cũng được biết ngôi chùa Linh Mụ tại Huế hơn 3, bốn trăm năm rồi là nơi mà tượng Phật đã được tôn thờ và thật hùng khí vì Đức độ của quý cao tăng đã đến đấy quỳ lạy nhiều trăm năm qua .

Và hôm nay Quảng Đức Tự chúng con đầy đủ duyên lành nên đã có quý đại tăng đến chứng minh và đạp trên mãnh đất này , để cho Thày trò chúng con tăng thêm uy lực, chúng con không biết dùng lời nào để nói lên ân đức cao vời này và hôm nay con cung thỉnh HT Thích Như Điển ban đạo từ đến với đại chúng.

Và HT Thích Như Điển đã nhắn nhủ những lời đầy tâm huyết về hai chữ TRUYỀN THỐNG

Ngài đã bắt đầu với lịch sử từ thời Thái Sư Trần Thủ Độ để rồi đến những dòng họ nhà Lý phải ra đi bằng thuyền đến hai nước ĐÀI LOAN và NAM HÀN để lập nghiệp mà lịch sử sau 900 năm   đã chứng minh được  họ đều nằm trong nhóm người lãnh đạo của hai quốc gia này.

Đặc biệt Ngài nhấn mạnh sau này khi bạch hoá chúng ta đã biết kiến trúc sư vẽ cấu trúc Vạn Lý Trường Thành chính là một  người VN  kiến trúc sư.

Ngài cũng giải thich tiếp từ khi 1762 khi vua Nguyễn Ánh tỵ nạn sang biên giới cao Miên và Thái Lan là lúc đó Thái Lan đang ở vào đời Rama . Vua Thái hiện nay là Rama thứ 10 .

Vào năm 1802 Vua Gia Long thống nhất xưng đế thì tại Thái Lan có 19 ngôi chùa như: Quảng Phước, Cảnh Phước, Phổ Phước , Hội Khánh v,v...

Và các vua Rama đã  công nhận Phật Giáo VN và  được đặt tên là  Annamnikaya hoặc còn gọi là Phật giáo An Nam tông.

Trụ sở hiện nay là chùa Phổ Phước (Wat Kusol Samakorn) ở Bangkok

Sau nhiều thế kỷ sinh hoạt trên đất Thái, Phật giáo Việt đã nhuốm ít nhiều tập quán tu hành của Phật giáo Nam Tông nên việc điều hành sở tại kể cả việc tăng ni đi khất thực mỗi sáng .

Tuy nhiên phần pháp danh và kinh điển thì vẫn theo cách Việt nên khi nghe tụng kinh âm tiếng Việt còn rõ đủ để Phật tử nhận ra bài kinh từ tịnh độ của Đại thừa. Sau hơn 200 năm sau tính đến năm 2012 khi đến Bangkok mỗi sáng vẫn còn nghe tụng kinh Lăng Nghiêm

Đối với Hoàng gia Thái, tăng sĩ Việt tông đóng góp một nghi lễ quan trọng trong tang lễ của vua Thái. Khi vua băng hà thì triều thần thỉnh sư tăng thuộc Phật giáo Việt Nam vào cung làm lễ, như đại giới đàn và chẩn tế vẫn còn dùng giàu khả năng thích ứng và bản sắc.

Tóm lại, năm 1787 là mốc lịch sử mà Phật giáo An Nam tại Thái Lan với chứng tích còn đó là ngôi chùa Quảng Phước và lý do truyền thừa là do những tôn thất, tướng lãnh nhà Nguyễn và đoàn tùy tùng sau khi họ quyết định ở lại Xiêm-la làm ăn sinh sống đã xây dựng chùa chiền để thờ cúng tổ tiên và gìn giữ tôn giáo gốc của họ. Ngoài ra, xây chùa tạo phúc, góp phần cầu nguyện cho sự hưng thịnh của nhà Nguyễn cũng là một lý do quan trọng trong việc

Nếu nói truyền thống về đệ tử xuất gia và tại gia của Người Việt tại Thái,  linh hồn của Phật giáo Việt tồn đọng âm thầm qua nhị thời khóa tụng bằng âm Hán-Việt, qua những bái tán “dương chi tịnh thủy, hải chấn triều âm” hay khoa chẩn tế cô hồn mang đậm truyền thống dân tộc Việt giản dị mà kiên cường. Lâm Tế Trí Bản (Đàng Ngoài) và Tào Động Thọ Xương (Miền Trung) đã kế tục xuất sắc hai dòng thiền phái của Phật giáo Đại thừa Việt Nam khi truyền sang xứ sở của Phật giáo Nam truyền tạo nên một nền Phật giáo Việt Nam như chúng ta đã biết.

Và để kết luận HT Thích Như Điển nhấn mạnh đây là những gì mà truyền thống đã mang lại thế cho nên từ 1975 đến nay và  tại thời gian này Hải ngoại có đến 1500 ngôi chùa lớn nhỏ.

HT Viện chủ Thích Tâm Phương rất cảm động với lời đạo từ và cho rằng truyền thống chư vị lịch đại tổ sư có ý nghĩa là mang chí nguyện qua lời kinh tiếng kệ để giữ vững mãi một nền Phật Giáo của Việt Nam. Ngài tiếp lời :”Hôm nay Ngày khai mạc nguyện cầu cho thời tiết không mưa hôm nay và cho đến cuối tuần mọi Phật sự đều viên thành”.

Sau đó 07:30: Điểm tâm ( được biết 2 đệ tử NQThịnh, NQCường tiếp tục cúng dường bánh mì cho lễ hội,và 2 đạo hữu Tâm Hương và Quảng Diệu Trí đến tận lò bánh để thỉnh bánh nóng hổi mang về để ăn sáng với món Ra gu hôm nay.

Và đây là trọng tâm hôm nay, con kính tường thuật với những gì đã ghi nhận thật đúng với sự kiện quan trọng này ...

10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn 12

Buổi lễ khai mạc chính thức ngày 14/10/2022 bắt đầu với lời tác bạch của TT Thích Nguyên Tạng tại Hội trường Hoa Sen như sau :

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Truyền Giáo, Truyền Giới, Lịch Đại Tổ Sư

Kính bạch chư tôn trưởng lão HT , TT, ĐĐ Tăng và Ni Chúng bộ

Từ xa vọng bái niệm chu niên

Kính lễ chư Tôn khắp mọi miền

Cầu Phật gia trì tăng phước thiện

Hướng lòng tu tập sáng hồn thiêng

Tu Viện Quảng Đức tại Úc Châu thuộc Nam Bán Cầu,  nhân sự tùng sự kỳ Hiệp Kỵ lần thứ 12 được GHPGVNTN Liên Châu đã giao phó cho GHPGVNTN Hải ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan cùng Tu Viện Quảng Đức nhận lãnh trách nhiệm này.

Chúng con cung thỉnh quý Ngài từ bi hoan hỷ quang lâm đến chánh điện để làm lễ khai mạc Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ mừng chu niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức khai sơn tại Melbourne, Úc Châu,

Sau khi được hứa khả, TT Thích Nguyên Tạng và Hai Đại Đức Thích Đăng Từ và Thích Đăng Nghĩa đồng bái tạ

Và ba hồi trống Bát Nhã khởi lên, các Ngài đã khởi thân quang lâm đến Chánh điện qua lời cung thỉnh của TT. MC Thích Hoằng Khai.

TT cũng đọc danh sách các Đại Trưởng Lão HT, TT, Đại Đức Tăng và Ni giới đến từ các quốc gia như Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật và Việt Nam (xin xem danh sách)khi các Ngài quang lâm theo sau những thanh nữ của QĐ Đạo Ca với đồng phục áo dài truyền thống màu tím (màu quốc hồn quốc túy của cố đô Huế)

Sau khi quý HT, TT, Tăng, Ni nhị bộ đã ổn định chỗ ngồi, TT Thích Nguyên Tạng đã thân mời các Phật tử bên ngoài hãy ngồi vào các hàng ghế sau quý ni chúng và tuyên bố chương trình được mở đầu bằng

1- LỄ CHÀO PHẬT GIÁO, ÚC CHÂU và VN Kỳ

2-MỘT PHÚT NHẬP TỪ BI QUÁN để tưởng niệm Chư vị Tổ Sư khai sơn, truyền giới truyền giáo và các vị thánh tử đạo.

3-Tuyên Bố Lý Do do TT Thích Hoằng Khai bắt đầu rất cảm động khi nhắc đến ánh sáng đạo pháp trải qua hơn 2500 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đã được Chư Tổ theo từng bước chân du hóa đã chan hòa đến những quốc gia lân bang như Thái, Lào, Cao Miên, Hàn Quốc và tại Việt Nam trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý. Trần...dù hưng thịnh hay suy vong nơi nào có công dân VN là có ánh sáng Phật Pháp, chính là nhờ công ơn của Chư Lịch Đại Tổ Sư mà cho đến ngày nay Phật Giáo VN có mặt trên khắp năm châu.

Để tri ân và để tiếp nối sứ mệnh truyền đăng tục diệm trong tinh thần hòa hợp và tứ chúng đồng tu,  Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư đã được tổ chức 11 lần qua các nước Liên Châu và lần thứ 12 này tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne-Úc Châu nhờ vào sự phát tâm đảm nhiệm thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành của GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan đó là Viện Chủ HT Thích Tâm Phương và TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng.

  Và giờ này đã đến giờ cát tường,  đủ duyên lành kính xin được cử hành lễ khai mạc.

TT Thích Nguyên Tạng (đồng điều hợp viên với TT Thích Hoằng Khai) đã tuyên đọc chương trình ngày khai mạc và tôn vinh giới thiệu quý Đại Trưởng Lão  HT được danh dự hiện diện trên bàn chủ tọa chứng minh..: (HT Thích Bảo Lạc-HT Thích Như Điển- HT Thích Bổn Điền-HT Thích Trường Sanh- HT Thích Thông Hải- HT Thích Bổn Đạt- HT Thích Minh Hiếu-HT Thích Quảng Niệm)

 4- Diễn văn khai mạc của HT Trưởng Ban Tổ Chức  Viện chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương.

5-Lời Chúc Mừng của HT Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN do HT Thích Bổn Đạt tuyên đọc

6-Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm Hòa Thượng cho chư tôn đức thuộc GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Châu và Tân Tây Lan do HT Thích Bổn Điền Chánh Thư ký Có Vấn Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu tuyên đọc và ấn ký ngày 14/10/2022.sau ba lần họp tại chùa Bảo Vương ngày 20/6.2022—Tổng Vụ Tăng Sự 25/6/2022 và Biên bản tấn phong 9/7/2022.

7- Trao Giáo chỉ Tấn phong Hòa Thượng đến HT Thích Tâm Minh – HT Thích Như Định-HT Thích Tâm Phương  và cảm tưởng và phát nguyện  của đại diện quý HT vừa được tấn phong (HT Thích Tâm Minh).

8- Thư Chúc Mừng của Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ do HT Thích Đồng Trí tuyên đọc

9-Thư Chúc Mừng của nhị vị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu do HT Thích Như Điển tuyên đọc  

10- Lời chúc mừng của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang, Kiều Tiến Dũng.

11-Lời chúc mừng của Thủ Hiến Victoria -Hon Daniel Andrew

12 -Lời chúc mừng của Thủ tướng Úc - Hon Anthony Albanese

13-Lời đạo từ của Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc (Chứng minh Cố Vấn Văn phòng Hội Đồng Hoằng Pháp và Chứng minh Cố Vấn Hội đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan).

14- Trao quà lưu niệm

 a. Do HT Thích Tâm Thọ và HT Thích Thông Trí từ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo nơi HT Viện Chủ Thích Tâm Phương đã xuất thân,

b.Quà lưu niệm do HT Thích Bổn Điền và Bổn Đạt cùng một ý rất hòa hợp để có hai bức  tranh giớng nhau khắc vàng ngôi tự viện Quảng Đức, với ý nghĩa vàng nằm sâu dưới đất và phải nhờ tôi luyện mới có giá trị cũng như ngôi tự viện sau 32 năm khai sơn.

c. Quà lưu niệm từ chùa Thiên Long tại  VN do Ni Sư Thích Nữ Diệu  Trang trao tặng (đại diện  Ni Sư Thích Nữ Tâm Vân bào muội của HT Viện Chủ và hiền tỷ của  TT Trụ trì)

15-Hồi Hướng tứ hoằng thệ nguyện

16- Hoàn mãn và  Chụp hình lưu niệm.

Kính xin ghi lại những giây phút cảm động nhất trong chương trình Ngày Khai Mạc mà những ai đã tham dự đã có tâm trạng vừa hoan hỷ vừa xúc động đến nỗi khó diễn tả bằng lời......

Một trong những giây phút đó là lời Diễn Văn Khai Mạc và Cảm Tưởng của HT Thích Tâm Minh ( một trong ba vị HT vừa được tấn phong). Kính được chia sẻ ... dù chỉ nhìn thấy trên màn hình mà con đã rưng rưng lệ, kính trân trọng.

 Nào..... Kính mời nghe lại diễn văn của HT Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư- Ngày về Nguồn lần thứ 12.

(ghi chú bài này không phải xin copy từ HT THích Tâm Phương mà chính con đã lắng lòng và chú tâm nghe vì quá xúc động)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch hiện tiền Chư Tôn Trưởng Lão HT, TT, ĐĐ Tăng và Ni.

Trong giờ phút trang nghiêm dưới ánh từ quang của Đức Thế Tôn, hướng về Bảo Vương Tự Úc Châu con thành tâm đảnh lễ Đức Trưởng Lão HT Thượng Huyền Hạ Tôn (chứng minh Cố Vấn của GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan) đồng hướng về Bảo Phước Tự tại Hoa Kỳ thành tâm đảnh lễ Đức Trưởng Lão HT Thượng Thắng Hạ Hoan (Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ)

Kính bạch :

-Đức Trưởng Lão HT Thượng Bảo Hạ Lạc (Cố vấn chứng minh Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại Úc và Tân Tây Lan).

-HT Thích Như Điển – Đệ nhị Chủ Tịch HĐĐH của GHPGVNTN Châu Âu kiêm Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp và Phiên Dịch.

-HT Thích Bổn Đạt -Chủ Tịch  HĐĐH của GHPGVNTN Canada

- HT Thích Thông Hải – Phó Chủ Tịch  HĐĐH của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo các tôn giáo Hội Đoàn, Cộng đồng,và quý thân hào nhân sĩ trí thức, cùng quý  đồng hương con xin thay mặt cho đạo tràng Quảng Đức cùng tùng sự, phật sự trong Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 12 và Lễ Hoàn Nguyện Tam Bảo mừng chu niên 32 năm khai sơn Tu Viện Quảng Đức thành tâm đảnh lễ cung đón.

Kính chúc nguyện hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Vô Lượng Thắng Duyên An Lạc trong ánh từ quang của Đức Thế Tôn và kính chúc quý Phật Tử Vô Lượng công đức , bồ đề tâm luôn giữ vững trên bước đường tu học và hộ trì tam bảo.

Kính bạch quý Ngài, nhìn lên con thấy Phật Ngự đài sen, nhìn xướng con thấy đại tăng cùng về câu hội, thật vậy dù  chúng con tất bật để chuẩn bị lễ hội nhưng chúng con vô cùng hân hoan chào đón bước chân của  những bậc thức giả, những bậc tăng tài thạc đức, đã quang lâm để cùng chung tay lo  Phật sự của những Trưởng tử Như Lai trên bước đường hoằng pháp độ sinh.

Rồi HT Viện Chủ nói đến nỗi kinh hoàng sợ hãi của 7 tỷ người trên thế giới (274 quốc gia ) khi cơn đại dịch Covid kéo dài suốt 2 năm và cho đến nay vẫn chưa thật sự chấm dứt. HT cũng nhắc đến sự kiện  chiếc tàu ngầm của Mỹ  từ 200 năm qua chưa bao giờ đầu hàng trước oai lực nào thế mà cũng phải giải giới một thời gian để khử trùng chiến hạm và nhân viên dưỡng bịnh. Thì nói chi Tu Viện Quảng Đức đã 2 lần hủy bỏ đại lễ Hiệp kỵ lần thứ 12 vào những năm 2020, 2021....và Ngài cũng nhắc đến sau cơn đại dịch bộc phát lại và lần đình hoản 2021 đã làm  tinh thần của đạo tràng QĐ dường như suy sụp không muốn tổ chức nữa,  nhưng rồi vào năm 2022 với sự chỉ đạo của Hội Đồng Điều Hành từ 4 Giáo Hội cuối cùng thì thiện tâm của thầy trò chúng con quyết tâm giữ vững lý tưởng cưu mang của Lịch Đại Tổ Sư trao truyền và để nhớ ơn 5 đời Tăng Thống đã xương minh giáo pháp để hôm nay đây chúng con được thắng duyên đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại Phật Điện Tu Viện Quảng Đức này.

Thật hoan hỷ và hạnh phúc biết bao khi cảm nhận được tất cả đạo tình của quý Ngài Đã thắp sáng lên ngọn đèn hơn 2600 năm qua và để ôn nhớ lại những lời dạy, những di ngôn, công hạnh của Chư Tổ Sư hầu làm khuôn vàng thước ngọc.

Con  còn nhớ một trong những di ngôn của Chư Tiền Bối đã để lại” Nếu muốn truyền bá giáo lý về Giác Ngộ Giải thoát cho hàng hậu học thì Tăng Đoàn phải luôn hòa hợp và Giới luật phải tinh chuyên thì nhân sinh mới an lạc”.

HT Viện Chủ kiêm Trưởng Ban Tổ Chức đã nhắc lai những phật tử thiện nguyện vên đã dôgng cam cộng khổ trong những ngày đầu tiên xây dựng chùa bằng những cuốn chả giò những hộp cơm chay nay đã về cõi Phât như dì Ba Ngọc, cụ Bạch Vân, dì Hữu và Nhà Báo Long Quân, LS Nguyễn Tấn Sĩ,,,,

Nay tứ chúng đã y như pháp, con xin tuyên bố khai mạc Đại Lễ ....

Thú thật bài diễn văn quá tuyệt vời ...con đã uống từng giọt pháp nhũ mà lòng cảm kích vô biên với hạnh từ bi của HT Viện Chủ Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Tổ Chức. Kính tán thán!

Cũng trong những giây phút mà  những ai tham dự cũng không thể quên...đó  là cảm tưởng và lời phát nguyện của đại diện cho quý  HT vừa được tấn phong và đã được dâng hoa chúc mừng.

Kính xin chào đón HT Thích Tâm Minh (Hội chủ của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan nhiệm kỳ 2022-2026).

Kính mời nghe...

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Đức HT, TT, và ĐĐ Tăng Ni,

Hôm nay là Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 12 , chúng con hiện đang đúng trước quý chư Tôn đức với 3 nỗi niềm đầy xúc động và ái ngại đó là MỪNG- TỦI -THẸN

Mừng vì đã được quý đại tăng đã chiếu theo hành trạng và hạ lạp để được tấn phong HT vào ngôi nhà Linh Sơn... Tổ Tổ tương truyền, thật là một vinh hạnh quý hóa.

TỦI vì đã lên chức HT rồi nghĩa là tuổi đời đã cao mà đạo nghiệp và Niết Bàn mãi còn xa,

THẸN vì sợ e rằng đạo hạnh của mình chưa xứng với hạt cơm đã thọ nhận của đàn na tín thí, ơn giáo dưỡng của ân sư  và những gì đóng góp của chúng con âu cũng chỉ là danh lợi...Hôm nay chúng con xin thành tâm phát nguyện... nguyện đem chút tài hèn sức mọn xin phụng hiến. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi chứng minh cho chúng con.

Ôi quả thật hoan hỷ vì từ nay con thuyền Phật Pháp tại Úc Châu sau bao thăng trầm sẽ được vượt qua !

Và kính mời cùng lắng lòng nghe lời Đạo Từ của Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc chứa đựng  những ưu tư của Ngài về con thuyền Phật Pháp Úc Châu nay đã được thanh thoát từ lúc tham dự đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn lần thứ12 tại Tu Viện Quảng Đức và  bày tỏ cho thính chúng cùng nghe...   

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Hôm nay thật  là một ngày thiêng liêng và trọng đại.  Trong không gian thu hẹp nhưng bao hàm ý nghĩa của những hành giả sẽ là tương lai của Đạo Pháp. Là Tuệ Giác của hơn 200 người mà chắc chắn Phật Tánh sẽ tỏa sáng chiếu khắp mọi nơi.

Chúng tôi chợt nhớ tới Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN của Liên Châu mới thành lập 14 năm qua mà nay đã vắng bóng hai cột trụ đó là HT Thích Minh Tâm (ra đi 9 năm rồi) và HT Thích Như Huệ (7 năm) .

Đã vậy lại thêm bao nhiêu tai họa dịch nạn, nhưng cuối cùng hôm nay lễ Hiệp Kỵ Lích Đại Tổ Sư 12 vẫn được tổ chức trong không khí trong lành tươi mát huy hoàng sáng chói.

Thêm vào đó những lời phát biểu đáng giá nghìn vàng cho hậu thế noi gương. Mỗi vị đã dùng Thanh Tịnh Tâm của mình để ươm mầm cho hạt Bồ Đề luôn hoa trái.

Kính thưa quý vị với tư cách chánh thư ký văn phòng điều hợp Liên Châu chúng tôi đã hội thảo và đi đến quyết định sẽ giữ vững lịch trình tổ chức hàng năm  ngày lễ Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư này dù cho đến 100 năm sau và sau đó sẽ tùy thuộc vào những hàng tăng ni trẻ ...

Về Giáo hội nhà Úc Châu trước đây tôi vẫn lo lắng khi thấy những thử thách, chao đảo đôi lúc chúng tôi muốn buông tay...nhưng hôm nay trong giờ phút này tôi lại có được 3 niềm vui:

1.Tân HĐĐH của GH vừa hình thành từ tháng 6 vừa qua với 40 nhân sự tiếp nối với thành phần trung niên dưới 60 tuổi sẽ hoạt động năng nổ hơn.

 2. Cầu chúc cho  những lời phát nguyện của HT Thích Tâm Minh  sẽ được chóng thành tựu, đồng thời chúc mừng 3 HT vừa mới tấn phong sẽ gắn bó cùng nhau quyết hy sinh mạng sống không để cho ngôi nhà Phật Pháp bị bỏ ngõ và tà ma tấn công.

3 Mừng cho HT Viện chủ Tâm Phương và TT Trụ Trì Nguyên Tạng  điều hành ngôi tự viện này thật tuyệt vời để xây dựng tại tiểu bang nhà Victoria một ngôi tam bảo xứng đáng  có tầm vóc trên quốc tế .

Con đã rưng rưng lệ mỗi khi Ngài ban đạo từ.  Ôi quảng đại và từ bi cao cả vì đạo pháp quá!   

Và đó là những gì tuyệt vời nhất trong ngày Khai Mạc Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn lần  thứ12 hôm nay.

 

Từ  14:30-16:30pm: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”

Thuyết trình viên: HT Thích Trường Sanh, HT. Thích Thông Hải

Chủ tọa: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Minh Hiếu

Thư Ký: TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Giác Tín

Kiểm Soát: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh

(Kính xem bài tổng kết tiếp theo)

 

7:30pm-09pm: PHÁP THOẠI TỐI THỨ SÁU

Chủ giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu

(Trụ Trì Chùa Quang Minh, Denver, USA)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Trang

(Trụ Trì Chùa Thiên Long, Sài Gòn, VN)

Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo

(Phó Trụ Trì Chùa Việt Nam, Tokyo, Nhật Bản)

Đến đây vì bài viết khá dài kính mạn phép được tiếp tục trong bài tường thuật tiếp chung với Hội Thảo .

Con cung kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương vừa được tấn phong và xin kính bày tỏ tâm trạng  như  bài thơ của TT Thích Phổ Hương:

KÍNH nghiêng mình chúc tụng đến sư huynh

CHÚC Ngài luôn an lạc sống đạo tình

MỪNG Giáo Hội tấn phong lên Giáo phẩm

HOÀ nhã cùng độ lượng với tình thâm

THƯỢNG cung kính hạ hoà chung huynh đệ

THÍCH tử nguyền vì Đạo quyết hy sinh

TÂM Từ Bi hạnh Hỷ Xả giữ gìn

PHƯƠNG hướng đến trên lộ trình Giải thoát

Kính trân trọng

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha Tát

Melbourne 15/10/2022

Phật Tử Huệ Hương kính trình Phápday _ le hiep ky (1)day _ le hiep ky (2)day _ le hiep ky (3)day _ le hiep ky (4)day _ le hiep ky (5)day _ le hiep ky (6)day _ le hiep ky (7)day _ le hiep ky (8)day _ le hiep ky (9)day _ le hiep ky (10)day _ le hiep ky (11)day _ le hiep ky (12)day _ le hiep ky (13)day _ le hiep ky (14)day _ le hiep ky (15)day _ le hiep ky (16)day _ le hiep ky (17)day _ le hiep ky (18)day _ le hiep ky (19)day _ le hiep ky (20)day _ le hiep ky (21)day _ le hiep ky (22)day _ le hiep ky (23)day _ le hiep ky (24)day _ le hiep ky (25)day _ le hiep ky (26)day _ le hiep ky (27)day _ le hiep ky (28)day _ le hiep ky (29)day _ le hiep ky (30)day _ le hiep ky (31)day _ le hiep ky (32)day _ le hiep ky (33)day _ le hiep ky (34)day _ le hiep ky (35)day _ le hiep ky (36)day _ le hiep ky (37)day _ le hiep ky (38)day _ le hiep ky (39)day _ le hiep ky (40)day _ le hiep ky (41)day _ le hiep ky (42)day _ le hiep ky (43)day _ le hiep ky (44)day _ le hiep ky (45)day _ le hiep ky (46)day _ le hiep ky (47)day _ le hiep ky (48)day _ le hiep ky (49)day _ le hiep ky (50)day _ le hiep ky (51)day _ le hiep ky (52)day _ le hiep ky (53)day _ le hiep ky (54)day _ le hiep ky (55)day _ le hiep ky (56)day _ le hiep ky (57)day _ le hiep ky (58)day _ le hiep ky (59)day _ le hiep ky (60)day _ le hiep ky (61)day _ le hiep ky (62)day _ le hiep ky (63)day _ le hiep ky (64)day _ le hiep ky (65)day _ le hiep ky (66)day _ le hiep ky (67)day _ le hiep ky (68)day _ le hiep ky (69)day _ le hiep ky (70)day _ le hiep ky (71)day _ le hiep ky (72)day _ le hiep ky (73)day _ le hiep ky (74)day _ le hiep ky (75)day _ le hiep ky (76)day _ le hiep ky (77)day _ le hiep ky (78)day _ le hiep ky (79)day _ le hiep ky (80)day _ le hiep ky (81)day _ le hiep ky (82)day _ le hiep ky (83)day _ le hiep ky (84)day _ le hiep ky (85)day _ le hiep ky (86)day _ le hiep ky (87)day _ le hiep ky (88)day _ le hiep ky (89)day _ le hiep ky (90)day _ le hiep ky (91)day _ le hiep ky (92)day _ le hiep ky (93)day _ le hiep ky (94)day _ le hiep ky (95)day _ le hiep ky (96)day _ le hiep ky (97)day _ le hiep ky (98)day _ le hiep ky (99)day _ le hiep ky (100)day _ le hiep ky (101)day _ le hiep ky (102)day _ le hiep ky (103)day _ le hiep ky (104)day _ le hiep ky (105)day _ le hiep ky (106)day _ le hiep ky (107)day _ le hiep ky (108)day _ le hiep ky (109)day _ le hiep ky (110)day _ le hiep ky (111)day _ le hiep ky (112)day _ le hiep ky (113)day _ le hiep ky (114)day _ le hiep ky (115)day _ le hiep ky (116)day _ le hiep ky (117)day _ le hiep ky (118)day _ le hiep ky (119)day _ le hiep ky (120)day _ le hiep ky (121)day _ le hiep ky (122)day _ le hiep ky (123)day _ le hiep ky (124)day _ le hiep ky (125)day _ le hiep ky (126)day _ le hiep ky (127)day _ le hiep ky (128)day _ le hiep ky (129)day _ le hiep ky (130)day _ le hiep ky (131)day _ le hiep ky (132)day _ le hiep ky (133)day _ le hiep ky (134)day _ le hiep ky (135)day _ le hiep ky (136)day _ le hiep ky (137)day _ le hiep ky (138)day _ le hiep ky (139)day _ le hiep ky (140)day _ le hiep ky (141)day _ le hiep ky (142)day _ le hiep ky (143)day _ le hiep ky (144)day _ le hiep ky (145)day _ le hiep ky (146)day _ le hiep ky (147)day _ le hiep ky (148)day _ le hiep ky (149)day _ le hiep ky (150)day _ le hiep ky (151)day _ le hiep ky (152)day _ le hiep ky (153)day _ le hiep ky (154)day _ le hiep ky (155)day _ le hiep ky (156)day _ le hiep ky (157)day _ le hiep ky (158)day _ le hiep ky (159)day _ le hiep ky (160)day _ le hiep ky (161)day _ le hiep ky (162)day _ le hiep ky (163)day _ le hiep ky (164)day _ le hiep ky (165)day _ le hiep ky (166)day _ le hiep ky (167)day _ le hiep ky (168)day _ le hiep ky (169)day _ le hiep ky (170)day _ le hiep ky (171)day _ le hiep ky (172)day _ le hiep ky (173)day _ le hiep ky (174)day _ le hiep ky (175)day _ le hiep ky (176)day _ le hiep ky (177)day _ le hiep ky (178)day _ le hiep ky (179)day _ le hiep ky (180)day _ le hiep ky (181)day _ le hiep ky (182)day _ le hiep ky (183)day _ le hiep ky (184)day _ le hiep ky (185)day _ le hiep ky (186)day _ le hiep ky (187)day _ le hiep ky (188)day _ le hiep ky (189)day _ le hiep ky (190)day _ le hiep ky (191)day _ le hiep ky (192)day _ le hiep ky (193)day _ le hiep ky (194)day _ le hiep ky (195)day _ le hiep ky (196)day _ le hiep ky (197)day _ le hiep ky (198)day _ le hiep ky (199)day _ le hiep ky (200)day _ le hiep ky (201)day _ le hiep ky (202)day _ le hiep ky (203)day _ le hiep ky (204)day _ le hiep ky (205)day _ le hiep ky (206)day _ le hiep ky (207)day _ le hiep ky (208)day _ le hiep ky (209)day _ le hiep ky (210)day _ le hiep ky (211)day _ le hiep ky (212)day _ le hiep ky (213)day _ le hiep ky (214)day _ le hiep ky (215)day _ le hiep ky (216)day _ le hiep ky (217)day _ le hiep ky (218)day _ le hiep ky (219)day _ le hiep ky (220)day _ le hiep ky (221)day _ le hiep ky (222)day _ le hiep ky (223)day _ le hiep ky (224)day _ le hiep ky (225)day _ le hiep ky (226)day _ le hiep ky (227)day _ le hiep ky (228)day _ le hiep ky (229)day _ le hiep ky (230)day _ le hiep ky (231)day _ le hiep ky (232)day _ le hiep ky (233)day _ le hiep ky (234)day _ le hiep ky (235)day _ le hiep ky (236)day _ le hiep ky (237)day _ le hiep ky (238)day _ le hiep ky (239)day _ le hiep ky (240)day _ le hiep ky (241)day _ le hiep ky (242)day _ le hiep ky (243)day _ le hiep ky (244)day _ le hiep ky (245)day _ le hiep ky (246)day _ le hiep ky (247)day _ le hiep ky (248)day _ le hiep ky (249)day _ le hiep ky (250)day _ le hiep ky (251)day _ le hiep ky (252)day _ le hiep ky (253)day _ le hiep ky (254)day _ le hiep ky (255)day _ le hiep ky (256)day _ le hiep ky (257)day _ le hiep ky (258)day _ le hiep ky (259)day _ le hiep ky (260)day _ le hiep ky (261)day _ le hiep ky (262)day _ le hiep ky (263)day _ le hiep ky (264)day _ le hiep ky (265)day _ le hiep ky (266)day _ le hiep ky (267)day _ le hiep ky (268)day _ le hiep ky (269)day _ le hiep ky (270)day _ le hiep ky (271)day _ le hiep ky (272)day _ le hiep ky (273)day _ le hiep ky (274)day _ le hiep ky (275)day _ le hiep ky (276)day _ le hiep ky (277)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567