Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Đại Lễ Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 & Đại Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức (từ ngày 9 đến 16/10/2022)

25/09/202210:15(Xem: 1923)
Ban Tổ Chức Đại Lễ Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 & Đại Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức (từ ngày 9 đến 16/10/2022)

Tu_Vien_Quang_Duc (47)
 

Ban Tổ Chức

Đại Lễ Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12

Đại Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm (1990-2022)  Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức

(từ ngày 9 đến 16/10/2022)
 

Cố Vấn Chứng Minh: Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc
Trưởng Ban: HT Viện Chủ Thích Tâm Phương
Phó Ban: TT Trụ Trì  Thích Nguyên Tạng.

           

Ban Thư Ký:
TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Quảng Tịnh Thiều Văn Bình, Đh Diệu Ánh.    


Ban Xướng
Ngôn:
TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Vân Pháp,
TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Tâm Hiền.


Ban Thủ Quỹ:
Đh Hồng Hạnh, Đh Nguyên Giác, Đh Diệu Hòa,  Đh Thiện Bảo (Mai), Đh Diệu Nghiêm (Trang).


Ban Thông Tin Truyền Thông:
TT Thích Nguyên Tạng, Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh. Thanh Phi, Đh. Huệ Hương, Đh.Quảng Thiện Duyên, Đh.Diệu Hạnh, Đh. Quảng Duy Minh, Đh. Lệ Trinh Diệu Tuyết, Đh. Nguyên Quảng Tánh


Ban Trang Trí Triển Lãm:
TT Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Đăng Từ, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, ĐĐ Thích Tâm Kính, ĐĐ Thích Tâm Thiện, Đh Thanh Phi, Đh Tâm An, Đh. Đức Phú, Đh Huệ Trí, Đh Quảng Nguyên Lực, Đh. Quảng Ngộ, Đh Nguyên Quý (Thạch)


Ban Trần Thiết  Đàn Tràng Chẩn Tế:
TT Thích Chơn Đạt, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, Ni Sư Chân Kim, Sư Cô Hạnh Chiếu, SC Hạnh Nhẫn, Đh Thị Toàn, Đh Tâm Chánh.

Ban Tiếp Tân: TT Thích Nhuận Chơn, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Quảng Tịnh (Bình), Htr Nguyên Dũng, Đh Thục Hà, Đh Quảng Hương


Ban Cư Trú:

ĐĐ Thích Đăng Từ, Ni Sư Nhật Liên, Đh. Nguyên Đà, Đh Quảng Thiện, Đh Quảng An, Đh Tâm Mỹ, Đh Hòa Ngọc.                      


Ban Rước Lễ:
  TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Chơn Đạt, ĐĐ Thích Đăng Từ, Đh Quảng Tịnh, Đh. Nguyên Nhật Thơ và Ban Quảng Đức Đạo Ca, Htr Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng, Htr Minh Hoàng Diệp Khôi, Htr Minh Quang Trần Anh Kiệt, Htr Tuệ Hoàng Trần Đức Huy và Phật tử các chùa.


Ban Hương Đăng - Trần Thiết Hoa Quả:

Sư Cô Hạnh Chiếu, Đh. Thanh Phi, Đh Nguyên Kim Ngọc, Đh Giác Trí Thục Đức, Đh Nguyên Nhật Thu, Đh Nguyên Cảnh, Đh Diệu Hoàng, Đh Kim Chi, Đh Thiện Huỳnh.

 

Ban Trai Soạn: Ni Sư Như Như, Ni Sư Phước Châu, Ni Sư Trung Huyền, Sư Cô Hạnh Hiếu, Sư Cô Liên Phương, Đh Nguyên Như, Đh Quảng Hạnh, Đh Nguyên Nhật Định, Đh Hạnh Kim, Đh Nguyên Nhật Mỹ, Đh Nguyên Nhật Lâm, Đh Tâm Mỹ, Đh Nguyên Thảo, Đh Nguyên Đà, Đh Nguyên Thanh, Đh Nguyên Hỷ, Đh Đồng Tuý, Đh Nguyên Quảng Hương, Đh Tâm Huệ, Đh Tâm Hương, Đh Diệu Chơn, Đh Diệu Hiền, Đh Khánh Trúc (Duyên), Đh Nguyên Quảng Thanh (Thúy), Đh Diệu Toàn, Đh Lệ Mỹ, Đh Long Tuyền, Đh Nguyên Quảng Kim, Đh Khánh Tuyền, Đh Thiện Kim, Đh Nguyên Quảng Thiện (Hoa), Đh. Nguyên Quảng Thịnh, Đh. Nguyên Quảng Cường, Đh Quảng Huệ Tịnh (Trinh), Đh, Ngọc Quý, Đh Nguyên Yên, Đh Nguyên Nhật Thảo, Đh Quảng Bảo Quý.


Ban Hành Đường :
 Ni Sư Hạnh Như, Sư Cô Nguyên Khai, Sư Cô Huệ Minh, Sư Cô Phổ Huệ, Sư Cô Viên Dung, Đh. Quảng Ngộ, Đh Quảng Thiện, Đh. Nguyên Quảng Hương, Đh Tâm Hương, Đh Nguyên Nhật Phúc, Đh Quảng Hương, Đh Quảng Tịnh, Đh Minh Đăng, Đh Tâm Quảng Hóa, Đh Nguyên Quảng Thành, Đh Nguyên Quảng Công, Đh Nguyên Quảng Tánh, Đh Huệ Linh, Đh Quảng Diệu Hương, Đh Giác Liên Thanh, Đh. Diệu Đắc, Đh Diệu Trí (Bình Phương), Đh Lệ Trinh, Đh Đồng Thể, Đh Hòa Ngọc, Đh Hữu Huỳnh, Đh Tâm Hiển, Đh Diệu Hoàng, Đh Liên Thủy, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Diệu Liên, Đh Huệ Ngọc, Đh Nguyên Nhật Tú, Đh Nguyên Nhật Tịnh,  Đh Diệu Đức, Đh Bảo Kim Mai, Đh Bảo Diệu Nguyện, Đh Bảo Diệu Hạnh, Đh Minh Trí, Đh Huệ Hòa, Đh Hoa Hương, Đh Quảng Hải, Đh Nguyên Hằng, Đh Nguyên Tường, Đh Diệu Hảo, Hoằng Ý Ngọc Sơn, Đh Nhất Luân, Đh. Huệ Mai, Đh Chúc Hoa, Đh Từ Hảo Nghiêm, Đh Giới Nghiêm.

 

Ban Thị Giả: ĐĐ Thích Tâm Nhơn, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa, ĐĐ Thích Huệ Chiếu, Đh Thanh Phi, Đh Quảng Thiện, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Hòa Ngọc, Đh Lệ Trinh Diệu Tuyết, Đh Quảng Tuệ, Đh Quảng Diệu.

Ban Vận Chuyển Ẩm Thực: Đh Quảng Minh Thạnh, Đh Quảng An, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Quảng Ngộ.

Ban Cung Đón đưa rước:  ĐĐ Thích Hoằng Viên, Sư Cô Viên Minh, Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Tâm Từ, Đh. Quảng Tịnh (Bình), Đh Quảng An, Đh Minh Đăng, Đh Hoằng Ý Ngọc Sơn, Đh. Shantha Perera


Ban Âm Thanh Ánh Sáng:  Đh Quảng Đại Tâm Công Đạo, Đh Nguyên Tâm Trần Đức, Đh Quảng Thiện Khiêm Huỳnh Minh.


Ban Chụp Hình & Livestream
: Đh Bình Phong Nguyên Quảng Tường, Đh Thiện Hưng, Đh Mỹ Hạnh Nguyên Nhật Khánh, Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh Thục Đức, Đh Hoàng Khym, Đh Bảo Phúc, Đh Jordan Quảng Thiện Hùng.

 

Ban Y Tế : Dr Martin Thắng Nguyễn, Dược Sĩ Terea Thùy Trinh, Dược Sĩ Huyền Vũ.


Ban Công Quả Tổng Quát: Đh Tâm Quang Xuân Hiền, Đh Nguyên Quảng Lực, Đh Nguyên Quảng Tấn (Tuấn), Đh. Duyên Đức,  Đh Bổn Tiến, Đh Nguyên Quảng Khánh, Đh Mẫn Vương Tâm, Đh Nguyên Đức Ân, Đh Thúy Liên, Đh Chân Từ Hảo, Đh Nguyên Đức Chánh, Đh Diệu Đức.

 

Ban Vệ Sinh Môi Trường:  Đh Nguyên Đức Pháp (Chương), Đh Cường Nguyễn, Đh Minh Hiền, Đh Hưng Việt, Đh Quảng Diệu Trí, Đh Lệ Trinh Diệu Tuyết, Đh Nguyên Quảnh Tánh (Quang Lãnh).

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567