Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia

24/09/202213:42(Xem: 583)
Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia


Tu_Vien_Quang_Duc (47)

Kính Mừng Chu Niên
32 năm (1990-2022)
Tu Viện Quảng Đức

Kính tặng HT. Thích Tâm Phương
 và TT. Thích Nguyên Tạng

 

Chu niên Quảng Đức rạng hào quang

Khắp chốn hân hoan hộ đạo tràng

Viện Chủ Tâm Phương xây nẻo tịnh

Trú Trì Nguyên Tạng tạo nguồn an

Hoằng dương Chánh Pháp đền ơn Phật

Dẫn dắt mê nhân vượt sóng trần

Hải Ngoại Úc Châu đèn tuệ sáng

Già Lam hưng thạnh đạo huyền lan…!

 

Duy Xuyên, Quảng Nam, 9:30 am, 23-09-2022

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền 


Tu_Vien_Quang_Duc (50)


Ánh Đạo Vàng tỏa sáng

Kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng
nhân dịp lễ Chu Niên 32 năm khai Sơn Tu Viện Quảng Đức.

(Kính họa bài thơ Kính mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức của TT Thích Chúc Hiền theo vần)

Già Lam Quảng Đức tiếng truyền lan.
Kỷ niệm Chu Niên lập đạo tràng
Chánh Pháp hoằng dương nơi Hải ngoại
Truyền đăng tục diệm rạng hào quang
TÂM PHƯƠNG Viện chủ truyền ấn tín
Trú trì NGUYÊN TẠNG sứ mệnh …kham
Tán thán đạo phong cùng phạm hạnh
Điều hành tròn nguyện thật … thành toàn !


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Melbourne 24/9/2022
Phật Tử Huệ Hương kính mừng


Tu_Vien_Quang_Duc (9)TAM THẬP NHỊ NIÊN
TU VIỆN QUẢNG ĐỨCKính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng
nhân dịp lễ Chu Niên 32 năm khai Sơn Tu Viện Quảng Đức.

(Kính họa bài thơ Kính mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức của TT Thích Chúc Hiền theo vần)


Tu Viện ngày thêm rực ánh quang
Trải qua gian khó lập đàn tràng
Tâm Phương Viện Chủ tâm nguyền vẹn
Nguyên Tạng Trụ Trì chí nguyện vang
Hoằng pháp độ sanh khai tánh Phật
Trì kinh niệm chú chuyển nhân trần
Năm nay kỷ niệm ngày thành lập
Tam Thập Nhị Niên phúc tỏa lan!


Tam Thập Nhị Niên phúc tỏa lan!
Mong thay Úc Quốc thoát ai trần
Từ bi Tôn Đức khai tâm sáng
Trí tuệ Thiền Tăng diễn đạo vàng
Phật Tử quay về nương tựa Pháp
Tăng Ni hướng đến tán dương quang
Chu niên kỷ niệm ba hai tuổi
Quảng Đức thiền môn lưu sử trang..!

Strasbourg, 24/09/2022
Diệu Đạo_Phổ HIền/Pháp


tv quangduc 2019

ÚC CHÂU TỎA SÁNG


Kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng
nhân dịp lễ Chu Niên 32 năm khai Sơn Tu Viện Quảng Đức.

(Kính họa bài thơ Kính mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức của TT Thích Chúc Hiền theo vần)


Chu Niên Quảng Đức thật huy hoàng
Phật tử  khắp nơi dạ hỉ hoan
Viện Chủ Tâm Phương ngời chí nguyện
Trụ Trì Nguyên Tạng sáng gương tâm
Thiền Môn hưng thịnh vơi sầu não
Cửa Phật trang nghiêm lắng nghiệp trần
Hải ngoại Tăng Ni cùng tán thán
Già Lam Quảng Đức rạng thiền quang

Chùa Hải Đức, Florida 24/9/2022
Cư Sĩ Châu Ngọcle phat dan-2022-tv quang duc (4)NGÀN NĂM CÔNG ĐỨC


Kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng
nhân dịp lễ Chu Niên 32 năm khai Sơn Tu Viện Quảng Đức.

(Kính họa bài thơ Kính mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức của TT Thích Chúc Hiền theo vần)


Ba hai năm vất vả gian nan
Tu viện hôm nay rực ánh vàng.
Viện chủ soi đường xa bể khổ
Trụ trì dẫn lối đến bờ an.
Tâm Phương khai pháp lìa cơn mộng
Nguyên Tạng khai tâm ngộ đạo vàng.
Quảng Đức chu niên mừng hội ngộ
Ngàn năm công đức rạng vang danh.

***

Ba hai năm vất vả gian nan
Tu viện dựng xây viên mãn hoàn
Viện chủ Tâm Phương hương nguyện ngát
Trụ trì Nguyên Tạng đạo nguyền an
Từ bi dẫn dắt người quy Phật
Hỷ xả đưa dìu khách hướng quang
Quảng Đức chu niên mừng hội ngộ
Thắp đèn tuệ sáng sử ngời trang


Nam Mô A Di Đà Phật

Florida 24/9/2011
Cư sĩ Tâm Minh
 cong tam quang-tvquangducQUẢNG ĐỨC 32 NĂM

Kính hoạ nguyên vận bài thơ Kính Mừng Chu Niên
32 năm Tu Viện Quảng Đức của Thầy Thích Chúc Hiền

 

Hoằng dương Phật Đạo ánh minh quang

Pháp giới tinh chuyên nhịp hạt tràng

Tịnh thất chuyển mình thành Viện tịnh

Tăng đường hội phước hoá Chùa an

Trì Như Lai Tạng soi dòng sống

 Trú Pháp Vương Gia nhập thế trần

Quảng Đức ba hai năm hiển trụ

Hoa Sen tịnh khiết toả thơm lan.


***

 Hoằng dương Phật Đạo ánh minh quang
Pháp giới chúng sanh hướng đạo tràng
Quảng Đức thiền môn hương đức tỏa
Úc Châu Hải ngoại ánh thiền lan
Trì Như Lai Tạng soi dòng sống
Trú Pháp Vương Gia nhập thế trần
Nguyên Tạng Tâm Phương cùng hiệp lực
Chu niên Quảng Đức đạo huy hoàng

Cư sĩ  Vĩnh Hữu


tvquangducMừng Chu Niên 32 Năm

Tu viện Quảng Đức

Kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương,

TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng cùng Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức


Ba mươi hai năm xây dựng Quảng Đức,

Tu viện nguy nga, xiển dương Đạo Vàng.

Giáo pháp Thế Tôn hoằng dương vô ngại,

Bồ tát Quảng Đức phù trợ đạo tràng.

 

Viện chủ Tâm Phương viên tròn đức hạnh,

Đem tâm chí thành phục vụ chúng sanh.

Thượng tọa trụ trì, thày Thích Nguyên Tạng,

Tuổi trẻ tài cao, xứng bậc chân tu.

 

Kính mừng chu niên Tu viện Quảng Đức,

Kính chúc Nhị vị Tôn đức tiến tu.

Nguyện cho Quảng Đức ngày càng hưng thịnh,

Phật tử quy về tâm thức tịnh an.

 

Bài thơ kính mừng Tu viện Quảng Đức,

Kính chúc đạo tràng mãi mãi thăng hoa.

Ước mong duyên lành viếng thăm Quảng Đức,

Để được một lần đảnh lễ Như Lai...

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Dallas, Texas, Hoa Kỳ, Sept 24, 2022

Tuệ Kiên

 
Tu Vien Quang Duc (5)

 

KÍNH MỪNG
CHU NIÊN 32 năm TV QUẢNG ĐỨC
Kính chúc mừng HT Viện Chủ Thích Tâm Phương và TT Trụ trì Thích Nguyên Tạng
nhân dịp lễ Chu Niên 32 năm khai Sơn Tu Viện Quảng Đức.

(Kính họa bài thơ Kính mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức của TT Thích Chúc Hiền theo vần)Quảng Đức Chu Niên ngập ánh vàng
Đạo huyền tỏa chiếu khắp nhân gian
Tâm Phương Viện Chủ vun bồi Viện
Nguyên Tạng Trú Trì tiếp nối trang
Chánh đạo hoằng dương gìn cội pháp
Chơn tâm thắp sáng dưỡng miền an
Úc Châu Quốc độ hoa thiền nở
Bốn biển thanh bình hạnh phúc lan.

Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng An Houston, Tx USA

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,242,038