Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

23/08/202220:05(Xem: 800)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

tv-quang-duc-32-nam__2

Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử gần xa 
Phát tâm cúng dường
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
và Chu Niên 32 năm (1990-2022)
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️


 

1. Duyên Đức (Tasmania): US$200
2. Mẫn Vương Tâm (Tasmania): $300
3. Đình Hải, Hồng Hạnh: (Hồi hướng cho HL Huỳnh Thị Cầm PD Tâm Điều và HL Phạm Thị Đông, PD Nguyên Phương): $5000
4. Bevery Agius: $50
5. Trần Thị Bé: $100
6. Diệu Hương: $50
7. Nga-Tuyết: $50
8. Bảo Diệu Nguyện: $200
9. Vợ chồng Nguyên Quảng Hương: $1000
10. Hoàng Lan (tiệm bánh mì): $5000
11. GĐ Cụ Nguyên Tánh (Hồi hướng cho HL Hoàng Kim Anh, pd: Diệu Lạc): $2000
12. GĐ Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $1000
13. Quảng Ý: $100
14. Quảng Tuệ Thiện: $100
15. Quảng Tâm Duyên: $100
16. Liên Huệ: $500
17. Huệ Hương: $300
18. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $1000
19. Nguyên Quảng Tánh, Lệ Trinh Diệu Tuyết (Hồi hướng cho HL Ngô Tấn, pd: Nguyên Quảng Thành, HL Trần Tiêu, pd: Đức Pháp) : $2000
20. Quảng Tịnh Tâm & các con: $1000
21. Nguyên Như: $1000
22. Quảng Hạnh: $1000
23. Thiện Phẩm, Nguyên Nhật Tín: $10,000
24. Diệu Đài Khánh Vân: $200
25. Gia Đình Cụ Bà Lai Thị Đường (Hồi hướng cho HL Cụ Ông Tô Ích Vinh, pd: Ngộ Quang): $3000
26. Nguyên Khôi (Lan Travel): $2000
27. Thuận-Tùng: $5000
28. Giác Quý: $1000
29. Thanh Khả (Sydney): $1000
30. Diệu Hiền (Dung, Sydney): $2000
31. Nguyên Quảng Ngọc: $5000
32. Nguyên Kim Ngọc: $5000
33. Nguyên Nhật Tịnh: $1,500
34. Nguyên Nhật Tú: $1,500
35. Thanh Phi & các con: $1000
36. Long Tuyền: $500
37. Cụ Diệu Ngọc (Preston): $200
38. Cố NS Thích Nữ Chân Duyên: $1000
39. Thiện Tịnh, Diệu Liên:$2000
40. Tịnh Liên Kim Hương: $200
41. GĐ Tâm Hoa, Diệu Hoa, Tâm Thành: $500
42. Nghiêm Thị Tuyết Mai: $200
43. Diệu Hiền, Tâm Quang: $200
44. Diệu Đắc: $200
45. Quảng Diệu Trí: $200
46. Nguyên Trâm $50
47. Lệ Hiển & Lệ Nguyện $50
48. Tịnh Hoa $100
49. Diệu Ngọc Quách Thị Kim $200
50. Ngọc Hoa $200
51. Quảng Bảo Quý $50
52. Nguyên Nhật Thảo $50
53. Nguyễn Bửu Thạch $100
54. Đào thị Nhuộm & Nguyễn Thị Đông $100
55. Mai Thiện Bảo $50
56. Thi Đạt $100
57. Nguyên Nhật Phúc $100
58. Bé Loan $50
59. Nguyên Quảng Hiền $100
60. Uyên Nguyễn $100
61. Khánh Đào $100
62. Nguyễn Thị Quỳnh Dung $100
63. Hồng Yến $100
64. Huệ Thuỳ $100
65. Thiều Bình $400
66. Trần Ngọc Diễm $50
67. Trần Ngọc Dung $50
68. Trần Ngọc Phượng $50
69. Trần Đình Tân $50
70. Đặng Thị Hiếu $50
71. Trương Hồng Mai $50
72. Noel Feillafe $100
73. Lâm Ngọc Điệp $100
74. Nguyễn Thị Tho $100
75. Ngô Quang Nhật $50
76. Mỹ Phước $200
77. Nguyên Giác & Thục Hà $200
78. Minh Trí & Huệ Hòa $2000
79. Nguyên Hằng & Nguyên Tường $3000
80. Diệu Liên $100
81. Quảng Hải $100
82. Diệu Đài Khánh Vân $200
83. Chúc Bảo Định $100
84. Chúc Tịnh Bảo $100
85. Viên Thường $100
86. Khánh Linh Diệu Tánh $100
87. Gia đình Diệu Phước $250
88. Gia đình Bảo Diệu Hạnh $200
89. Bàn số 8 $500
90. Thiện Lý $300
91. Kiều Hành Kim Anh $300
92. Anna Huỳnh $20
93. Bảo Diệu Nguyện $100
94. Bảo Minh Toàn $50
95. Bảo Diệu Mỹ $50
96. Huệ Hương $100
97. Huệ Đức $200
98. Ngọc Châu $100
99. Gia đình Trung Mỹ $100
100. Ẩn danh $100
101. Thiều Văn Sơn $100
102. Phan Duy Bình $50
103. Vũ Thị Thái Tần $50
104. Lan Thanh $200
105. Nguyên Nhật Tịnh $100
106. Quảng Pháp $100
107. Ẩn danh $200
108. Gia đình Hà Thiên Thanh & Nguyễn Sĩ Chương $1000
109. Cô Phương $100
110. Gia đình Họ Phùng $100
111. Ẩn danh $50
112. Diệu Phúc $100
113. Thu Lâm $100
114. Ngọc Đức $50
115. Quảng Danh $50
116. Linh Hoa & Linh Chí $100
117. Thiện An $50
118. Tôn Huệ $50
119. Tịnh Liên $50
120. Diệu Pháp $50
121. Ẩn danh $50Mai Diệu Hoàng $50
122. Ngô Huyền $150
123. Nguyên Nhật Thường $300
124. Phước Chơn $500
125. Khánh Tuyền $500
126. Bảo Kim Mai $200
127. Nguyên Ân $20
128. Bàn số 9: $720
129. Bàn 53: $150
130. Bàn 28: $200
131. Bàn 13: $450
132. Bàn 25: $580
133. Bàn 35: $400
134. Hoà Bình $200
135. Lê Xuân Hoàng $100
136. Ngọc Anh $50
137. Ẩn danh $50
138. Ẩn danh $140
139. Ngô Đức Lý $100
140. Huỳnh Hưng $100
141. Nguyễn Quang Duy $200
142. HL Cụ Lê Thị Huệ $300
143. Viên Ngân $200
144. Lâm Văn Tỷ $200
145. Ẩn danh $100
146. Nguyễn Văn Thanh $300
147. Sư Cô DH $100
148. Hữu Dược $50
149. Diệu Hiền $50
150. Huệ Linh & Cao Thân $200
151. Diệu Hương $100
152. Khoa Phượng $100
153. Hiền Hảo $30
154. Hồng $20
155. Đức Hương $200
156. Nga Minh Anh $50
157. Đức Hiền $50
158. Nga Nhuận Hồng $100
159. Khánh Trần Diệu Huệ $100
160. Nguyên Hồng $50
161. Cô Diệu Phụng $100
162. Diệu Thiện Thảo Nguyễn $100
163. Ngộ Hiền $50
164. Phương Nguyễn $50
165. Hằng Nguyễn $100
166. Huệ Mai $100
167. Từ Hảo Nghiêm $50
168. Chúc Hoa $50
169. Ngộ Hiền $50
170. Giác Liên Thanh $100
171. Nguyễn Thị Hà $40
172. Tammy Chan Quảng Hiền $100
173. Huy Bảo $100
174. Trang Thái & Quan Thái $140
175. Thu Ngọc $50
176. Bàn 48 $260
177. Bàn 40 $400
178. Bàn 36 $430
179. Nguyễn Văn Thanh $300
180. Nguyễn Thị Hiếu $100
181. Chánh & Hà $100
182. Đào Thị Phượng $100
183. Phượng $50
184. Hồng Cúc $150
185. Hạnh Lê $50
186. Diệu Nga $50
187. Phương Hoàng $50
188. Liên Minh $50
189. Hiếu & Xuyên $150
190. Chị Uyên $100
191. Chị Cúc $100
192. Ẩn danh $50
193. Bàn 45 $100
194. Bàn 16 $420
195. Trần Can $350
196. Ẩn danh $150
197. Tâm Nhân $250
198. Nguyễn Thị Ngân $200
199. Gia đình HL Cụ Nguyễn Thị Lật PD Nghiêm Ngọc $500
200. Bàn 39 $250
201. Bàn 38 $235
202. Ẩn danh $50
203. Ẩn danh $120
204. Bàn 54 $640
205. Bàn 6 $230
206. Đông Phù & Ngọc Ngô $150
207. Ẩn danh $200
208. Hà Thuý Liên Hoa Tâm $200
209. Thanh Hường Thanh Loan $60
210. Ẩn danh $300
211. Vương Ngọc Liên PD Ngọc Linh $500
212. Bàn 50 $410
213. Bàn 10 $850
214. Ẩn danh $590
215. Bàn 46 $210
216. Dương Chiêu Bình: $100
217. Diệu Chơn (Giàu): $100
218. Nguyên Đà $500
219. Pauline Phạm: $200
220. Thiện Mãn: $1000
221. Quảng Thiện, Quảng Ngộ: $5000
222. Cụ Lâm Minh Châu, Mai Lâm, Huệ Lâm: $5000
223. Nguyên Quảng Tánh, Lệ Trinh Diệu Tuyết : $5000
224. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $10,000
225. GĐ Nguyên Quảng Lương Bùi Ngọc Thủy (HH cho HL Cụ Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh): $1,500
226. Huỳnh Kim Phụng: $100

227. Diệu Đắc: $200
228. Nguyên Nhật: $200
(đang tiếp tục cập nhật)

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,488,738