Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

23/08/202220:05(Xem: 1760)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

tv-quang-duc-32-nam__2day 1-le khai kinh (23)

Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử gần xa 
Phát tâm cúng dường
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
và Chu Niên 32 năm (1990-2022)
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️


1. Duyên Đức (Tasmania): US$200
2. Mẫn Vương Tâm (Tasmania): $300
3. Đình Hải, Hồng Hạnh: (Hồi hướng cho HL Huỳnh Thị Cầm PD Tâm Điều và HL Phạm Thị Đông, PD Nguyên Phương): $5000
4. Bevery Agius: $50
5. Trần Thị Bé: $100
6. Diệu Hương: $50
7. Nga-Tuyết: $50
8. Bảo Diệu Nguyện: $200
9. Vợ chồng Nguyên Quảng Hương: $1000
10. Hoàng Lan (tiệm bánh mì): $5000
11. GĐ Cụ Nguyên Tánh (Hồi hướng cho HL Hoàng Kim Anh, pd: Diệu Lạc): $2000
12. Quảng Ý: $100
13. Quảng Tuệ Thiện: $100
14. Quảng Tâm Duyên: $100
15. Liên Huệ: $500
16. Huệ Hương: $300
17. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $1000
18. Nguyên Quảng Tánh, Lệ Trinh Diệu Tuyết (Hồi hướng cho HL Ngô Tấn, pd: Nguyên Quảng Thành, HL Trần Tiêu, pd: Đức Pháp) : $2000
19. Quảng Tịnh Tâm & các con: $1000
20. Nguyên Như: $1000
21. Quảng Hạnh: $1000
22. Thiện Phẩm, Nguyên Nhật Tín: $10,000
23. Diệu Đài Khánh Vân: $200
24. Gia Đình Cụ Bà Lai Thị Đường (Hồi hướng cho HL Cụ Ông Tô Ích Vinh, pd: Ngộ Quang): $3000
25. Nguyên Khôi (Lan Travel): $2000
26. Thuận-Tùng: $5000
27. Giác Quý: $1000
28. Thanh Khả (Sydney): $1000
29. Diệu Hiền (Dung, Sydney): $2000
30. Nguyên Quảng Ngọc: $5000
31. Nguyên Kim Ngọc: $5000
32. Nguyên Nhật Tịnh: $1,500
33. Nguyên Nhật Tú: $1,500
34. Thanh Phi & các con: $1000
35. Long Tuyền: $500
36. Cụ Diệu Ngọc (Preston): $200
37. Cố NS Thích Nữ Chân Duyên: $1000
38. Thiện Tịnh, Diệu Liên:$2000
39. Tịnh Liên Kim Hương: $200
40. GĐ Tâm Hoa, Diệu Hoa, Tâm Thành: $500
41. Nghiêm Thị Tuyết Mai: $200
42. Diệu Hiền, Tâm Quang: $200
43. Diệu Đắc: $200
44. Quảng Diệu Trí: $200
45. Nguyên Trâm $50
46. Lệ Hiển & Lệ Nguyện $50
47. Tịnh Hoa $100
48. Diệu Ngọc Quách Thị Kim $200
49. Ngọc Hoa $200
50. Quảng Bảo Quý $50
51. Nguyên Nhật Thảo $50
52. Nguyễn Bửu Thạch $100
53. Đào Thị Nhuộm & Nguyễn Thị Đông $100
54. Mai Thiện Bảo $50
55. Thi Đạt $100
56. Nguyên Nhật Phúc $100
57. Bé Loan $50
58. Nguyên Quảng Hiền $100
59. Uyên Nguyễn $100
60. Khánh Đào $100
61. Nguyễn Thị Quỳnh Dung $100
62. Hồng Yến $100
63. Huệ Thuỳ $100
64. Thiều Bình $400
65. Trần Ngọc Diễm $50
66. Trần Ngọc Dung $50
67. Trần Ngọc Phượng $50
68. Trần Đình Tân $50
69. Đặng Thị Hiếu $50
70. Trương Hồng Mai $50
71. Noel Feillafe $100
72. Lâm Ngọc Điệp $100
73. Nguyễn Thị Tho $100
74. Ngô Quang Nhật $50
75. Mỹ Phước $400
76. Nguyên Giác & Thục Hà $200
77. Minh Trí & Huệ Hòa $2000
78. Nguyên Hằng & Nguyên Tường $3000
79. Diệu Liên $100
80. Quảng Hải $100
81. Diệu Đài Khánh Vân $200
82. Chúc Bảo Định $100
83. Chúc Tịnh Bảo $100
84. Viên Thường $100
85. Khánh Linh Diệu Tánh $100
86. Gia đình Diệu Phước $250
87. Gia đình Bảo Diệu Hạnh $200
88. Bàn số 8 $500
89. Thiện Lý $300
90. Kiều Hành Kim Anh $300
91. Anna Huỳnh $20
92. Bảo Diệu Nguyện $100
93. Bảo Minh Toàn $50
94. Bảo Diệu Mỹ $50
95. Huệ Hương $100
96. Huệ Đức $200
97. Ngọc Châu $100
98. Gia đình Trung Mỹ $100
99. Ẩn danh $100
100. Thiều Văn Sơn $100
101. Phan Duy Bình $50
102. Vũ Thị Thái Tần $50
103. Lan Thanh $200
104. Nguyên Nhật Tịnh $100
105. Quảng Pháp $100
106. Ẩn danh $200
107. Gia đình Hà Thiên Thanh & Nguyễn Sĩ Chương $1000
108. Cô Phương $100
109. Gia đình Họ Phùng $100
110. Ẩn danh $50
111. Diệu Phúc $100
112. Thu Lâm $100
113. Ngọc Đức $50
114. Quảng Danh $50
115. Linh Hoa & Linh Chí $100
116. Thiện An $50
117. Tôn Huệ $50
118. Tịnh Liên $50
119. Diệu Pháp $50
120. Ẩn danh $50
121. Mai Diệu Hoàng $50
122. Ngô Huyền $150
123. Nguyên Nhật Thường $300
124. SC Phước Chơn $500
125. Khánh Tuyền $500
126. Bảo Kim Mai $200
127. Nguyên Ân $20
128. Bàn số 9: $720
129. Bàn 53: $150
130. Bàn 28: $200
131. Bàn 13: $450
132. Bàn 25: $580
133. Bàn 35: $400
134. Hoà Bình $200
135. Lê Xuân Hoàng $100
136. Ngọc Anh $50
137. Ẩn danh $50
138. Ẩn danh $140
139. Ngô Đức Lý $100
140. Huỳnh Hưng $100
141. Nguyễn Quang Duy $200
142. HL Cụ Lê Thị Huệ $300
143. Viên Ngân $200
144. Lâm Văn Tỷ $200
145. Ẩn danh $100
146. Nguyễn Văn Thanh $300
147. Sư Cô DH $100
148. Hữu Dược $50
149. Diệu Hiền $50
150. Huệ Linh & Cao Thân $200
151. Diệu Hương $100
152. Khoa Phượng $100
153. Hiền Hảo $30
154. Hồng $20
155. Đức Hương $200
156. Nga Minh Anh $50
157. Đức Hiền $50
158. Nga Nhuận Hồng $100
159. Khánh Trần Diệu Huệ $100
160. Nguyên Hồng $50
161. Cô Diệu Phụng $100
162. Diệu Thiện Thảo Nguyễn $100
163. Ngộ Hiền $50
164. Phương Nguyễn $50
165. Hằng Nguyễn $100
166. Huệ Mai $100
167. Từ Hảo Nghiêm $50
168. Chúc Hoa $50
169. Ngộ Hiền $50
170. Giác Liên Thanh $100
171. Nguyễn Thị Hà $40
172. Tammy Chan Quảng Hiền $100
173. Huy Bảo $100
174. Trang Thái & Quan Thái $140
175. Thu Ngọc $50
176. Bàn 48 $260
177. Bàn 40 $400
178. Bàn 36 $430
179. Nguyễn Văn Thanh $300
180. Nguyễn Thị Hiếu $100
181. Chánh & Hà $100
182. Đào Thị Phượng $100
183. Phượng $50
184. Hồng Cúc $150
185. Hạnh Lê $50
186. Diệu Nga $50
187. Phương Hoàng $50
188. Liên Minh $50
189. Hiếu & Xuyên $150
190. Chị Uyên $100
191. Chị Cúc $100
192. Ẩn danh $50
193. Bàn 45 $100
194. Bàn 16 $420
195. Trần Can $350
196. Ẩn danh $150
197. Tâm Nhân $250
198. Nguyễn Thị Ngân $200
199. Gia đình HL Cụ Nguyễn Thị Lật PD Nghiêm Ngọc $500
200. Bàn 39 $250
201. Bàn 38 $235
202. Ẩn danh $50
203. Ẩn danh $120
204. Bàn 54 $640
205. Bàn 6 $230
206. Đông Phù & Ngọc Ngô $150
207. Ẩn danh $200
208. Hà Thuý Liên Hoa Tâm $200
209. Thanh Hường Thanh Loan $60
210. Ẩn danh $300
211. Vương Ngọc Liên PD Ngọc Linh $500
212. Bàn 50 $410
213. Bàn 10 $850
214. Ẩn danh $590
215. Bàn 46 $210
216. Dương Chiêu Bình: $100
217. Diệu Chơn (Giàu): $100
218. Nguyên Đà $500
219. Pauline Phạm: $200
220. Thiện Mãn: $1000
221. Quảng Thiện, Quảng Ngộ: $5000
222. Cụ Lâm Minh Châu, Mai Lâm, Huệ Lâm: $5000
223. Nguyên Quảng Tánh, Lệ Trinh Diệu Tuyết : $5000
224. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $10,000
225. GĐ Nguyên Quảng Lương Bùi Ngọc Thủy (HH cho HL Cụ Phạm Xuân Tự, pd: Thiện Chánh): $1,500
226. Huỳnh Kim Phụng: $100
227. Diệu Đắc: $200
228. Nguyên Nhật: $200
229. Ngô Hoa Quyền (hồi hướng cho HL Trần Văn Minh, pd: Chánh Hiển): $1000
230. GĐ Nguyễn Thị Khánh Thọ (hồi hướng cho HL Trần Văn Minh, pd: Chánh Hiển): $5000
231. GĐ Hạnh Kim: $5000 (hồi hướng cho HL Trần Ngọc Minh, pd: Quảng Minh)
232. GĐ Đức Nghiêm, Diệu Hiếu: $6000
233. Mỹ Xuân Quách Kim Anh: $500
234. Quảng Tịnh Hạnh (Nga): $500
235. Quảng Hương Nghiêm:$200
236. Quảng Hương Giới:$200
237. Quảng Pháp Định:$200
238. Quảng Pháp Tuệ:$200
239. Quảng Pháp Nghĩa: $100
240. Tâm Hòa (Phụng) : $100
241. Gia đình đh Nguyên Thiệu & Diệu Trí. $1000
242. Tâm Chân. $500
243. Nguyên Nhật Diệu. $200
244. Hồng Vy: $100
245. Nhã An: $200
246. Bích Nghiêm: $100
247. GĐ Nguyên Từ và các em: $400
248. Quảng Hương, Quảng Tịnh: $1000 (đặt tháp bánh mừng chu niên TVQĐ)
249. Quảng Đức Trí & Quảng Đức Thông (Adelaide) $300
250. Đặng Văn Cẩm (Adelaide) $100
251. Thiện Phú, Thiện Quý (Adelaide): $500
252. Đồng Thọ Pháp: $500
253. Phước Phú và Gia đình: $200
254. Huệ Liêm & Thiện Trí: $1000
255. Nguyễn Thanh Nguyệt PD Tâm Quang $500
256. Ron & Thảo $200
257. Nguyễn Tất Trung $200
258. Nghiêm Xuân Hiền PD Tâm Quang $200
259. Chi & Nên $50
260. Đồng Thanh Minh $300
261. Nguyên Thanh (Thuỷ) $500
262. Gia đình Quảng Đại Hải $750
263. Thiện Bảo Steve & Thiện Hạnh $1000
264. Diệu Hoà 6 thùng dầu dầu ăn nhỏ
265. Nguyên Nhật Thảo 2 hộp lớn Coffee Mate + 4 bao lớn giấy toilet
266. Kim Lợi $50
267. Tú Mỹ, Tiêu Trường Hưng: $200
268. Giác Liên Thanh: 3 thùng nấm rơm, 2 thùng xì dầu (chai nhỏ), 1 thùng kẹo chanh
269. Nguyên Nhật Tịnh: 10 bình dầu ăn và 5 thùng nấm ạ🙏
270. Nguyên Kim Ngọc: 20 thùng mì Tân Hàn Quốc + 100 ký gạo ST 25
271. Lệ Trinh, Nguyên Quảng Tánh: 40 thùng mì Tân Hàn Quốc
272. Nguyên Quảng Thịnh+Nguyên Quảng Cường: 200 ổ bánh mì
273. Nguyên Quảng Hiền: 2 chai mật ong Manuka &2 thùng Instant coffee 3 in 1
274. Tâm Hiếu & Nguyên Trực: $208
275. Ẩn Danh $20
276. Trần Thị Giàu $50
277. Lin Thị Nguyễn $110
278. Giang Thuỳ Trang (P.D Lệ Nghiêm) $100
279. Võ Thị Mai $100
280. Hồ Thu Hồng $300
281. Hồng Hồ (P.D Diệu Như) $300
282. Quảng Diệu Ngộ & Huệ Tâm $100
283. Lê Văn Danh $100
284. Diệu Phúc $100
285. Lưu Văn Tiến (P.D Nguyên Tân) $100
286. Huỳnh Thu Kim (P.D Nguyên Thảo) $100
287. Hứa Mỹ Trinh $100
288. Nguyễn Hùng Sơn $100
289. Nguyên Thiện Phúc $100
290. Lê Thị Tuyết Nhung $350
291. Tâm Ngọc & Thục Đức $500
292. Nguyễn Dũng Sỹ (P.D Linh Chí) $150
293. Trần Mỹ Lệ (P.D Linh Hoa) $150
294. Hồ Thị Kim Liên $100
295. Lê Thị Quyên $100
296. Nguyễn Thị Tuyết Đông $1000
297. Nguyễn Thị Tho $100
298. Nguyễn Thị Kim Liên $100
299. Trần Mỹ Lệ & Nguyễn Văn Sỹ $100
300. Phan Thị Diệu Vinh $300
301. Nguyễn Thị Hồng Vy $200
302. Phạm Ngọc Lâm $200
303. Nguyễn Thị Lan Chi $100
304. Nguyễn Thị Hiến (P.D Nguyên Hỷ) $100
305. Phùng Thị Châm $300
306. Trừ Kim Nhàn $20
307. Tô Kiều Loan $100
308. Trần Thị Hiên $500
309. Minh Đăng & Ngọc Đức $100
310. Kim Đỗ (P.D Nguyên Ngọc) $50
311. Nguyễn Thị Thu Thảo $100
312. Trần Văn Ca & Cao Thị Lan $800
313. Nguyên Trâm $300
314. Ẩn Danh $100
315. Gia Đình Huỳnh Thị Liễu $500
316. Nguyễn Thị Bích Thư $100
317. Bãu $50
318. Trần Thị Minh Hà $200
319. Võ Thị Thu Thảo $150
320. Trần Chúc Ly $50
321. Phạm Thị Trang $100
322. Trần Thị Hương $100
323. Lê Xuân Hoà $100
324. Tống Văn Sĩ $100
325. Ngô Thanh Liên $300
326. Phan Thị Nhanh $60
327. Nguyên Nhật Thảo $200
328. Khánh Đào $200
329. Trần Công Đạo $200
330. Ẩn Danh $50
331. Phật Tử Chùa Năng Nhơn Sóc Trăng $100
332. Bùi Thị Thuý Vy $100
333. Võ Thị Hồng Mai $200
334. Liễu (P.D Diệu Toàn) $200
335. Dr Thái Lê Hương $1000 (cheque)
336. William Trần, Tracey Trần, Xieu Muoi Ly (cúng dường 1 bao gạo 25kg và 2 thùng dầu ăn)
337. Nguyên Hiếu Đỗ Thị Thảo $100
338. John Hồ 50
339. Hồ Quang Mai $50
340. Đức Ngà $100
341. Nguyên Giác & Thục Hà $500
342. Quảng Diệu Thiện (Huyền) $100
343. Nguyên Như Lâm Hoà 100
344. Giác Liên Thanh $100
345. Trần Nguyệt Huê $300
346. Nguyễn Thị Đát $100
347. Quảng Bảo Quý $100
348. Nguyễn Bích Nguyệt $50
349. Nguyễn Bích Dung $50
350. Linh Thanh $50
351. Trần Kelly $50
352. Quảng Loan $50
353. Diệu Quang $100
354. Diệu Đào $50
355. Nghiêm Dung $50
356. Trần Hữu Lang $150
357. Ngô Xuân Yến $300
358. Nguyên Quảng An $100
359. Chân Từ Hảo $150
360. Bảo Đức $150 Bank
361. Võ Thị Sương $50 Bank
362. Tịnh Viên $200
363. Hoà Ngọc $200
364. Nguyễn Thanh Điền $100
365. Quảng An & Tâm Mỹ $200
366. Phạm Thị Kim Loan $100
367. Nguyên Thiện Hạnh $100
368. Bảo Diệu Hạnh $500
369. Cao Thị Tuyết Nga $100
370. Bảo Diệu Nguyện $100
371. Phí Thị Thu Hoài $50 Bank
372. Nguyễn Ngọc Bảo $50 Bank
373. Trần Thị Mỹ Dung $50 Bank Nguyễn Thị Năm $50 Bank
374. Nguyễn Thị Thảo $50 Bank
375. Trương Quỳnh Mai $50 Bank
376. Nguyễn Khắc Dũng $100 Bank
377. Diệu Ánh $500
378. Diệu Hoà $500
379. Huệ Ngọc $100
380. Thiện An $200
381. Diệu Hiền $200
382. Diệu Chân $2000 (HT VC)
383. Chùa Đức Sơn (Tasmania) 1500 Bank
384. Từ Tâm Hiếu $200
385. Nguyên An Lưu $200
386. Gia đình Thiện Bảo $500 (TVMQ)
387. Diệu Ân (Yến-Hòa Lan): 40 Euro
388. Phù Vân & Diệu Thiện (Germany): $200
389. Trần Nhật Hưng, Hữu Lễ (Thụy Sỹ): $100
390. Nguyên Hạnh Hoàng Thị Doãn (Germany): $100
391. Thiện Giới Hoa Lan (Germany): $100
392. Diệu Hương & Tuyết Nga $100
393. Thông Ngọc $100
394. Ẩn danh $300
395. Bùi Thanh Nga $100 (US)
396. Nguyễn Thị Thu Hà $100 (US)
397. Nguyễn Thị Dung & Đào Huệ Định $250
398. Diệu Thảo Nguyễn Bích Phượng $100
399. Diệu Mai Nguyễn Tuyết Minh $100
400. Vũ Đoàn Quang $200
401. Đào Thị Kim Dung $100
402. Ẩn danh $50
403. Chúc Tịnh Bảo $200
404. Chúc Bảo Đinh $200
405. Diệu Nghiêm $100
406. TV Vô Lượng Thọ (Đức quốc ) 500 EU
407. Thanh Kim & Thanh Mỹ $300
408. Vũ Đoàn Quang $100
409. HL Nguyễn Văn Phổ $50
410. Liễu Thanh Tâm PD Huệ Định $200
411. Lê Thanh Phúc & Diệu Lý $500 (TT. TT)
412. Đinh Thị Ty PD Chí Công $300
413. Ẩn danh $50
414. Chơn Như Nguyện $100
415. Nhị Thức $100
416. Cụ Ngọc Hoa $200
417. Chúc Phổ $500 US
418. Diệu Hải $200 US
419. Chúc Phổ $1000 US (Trai Tăng)
420. Diệu Hải $1000 US (Trai Tăng)
421. Trần Hữu Tài $100 CS + $300 (Trai Tăng)
422. Tôn Huệ PD Tường Kiên $1000 (Trai Tăng)
423. Đồng Thể $300 (Trai Tăng)
424. Tâm Thanh $1000 (Trai Tăng)
425. Tâm Thanh CS $200
426. Diệu Pháp $200
427. Quảng Vân $50
428. Thị Hiển $200
429. Ni Cô Hạnh An $500
430. Tịnh Nguyện $50
431. Nguyên Nhật Lý $100
432. Diệu Ngộ (Thân mẫu TT Linh Tấn) $200
433. Diệu Lộc $50
434. Diệu Quyên $300 (Trai Tăng)
435. Ẩn danh $150
436. Ni Cô Hạnh An, Ni Cô Giác Nghiêm , Ni Cô Giác Hạnh $150 (Cúng dường lại TVQĐ)
437. Tâm Lễ, Thiên Quảng, Nhật Ánh, Tâm Hạnh Happer (TVMQ) $1000 (Trai Tăng)
438. Kim Anh PD Viên Ngọc $1000 (Trai Tăng)
439. Tịnh Nguyện $100
440. Sư Cô Như Liên $250
441. Kevin & July $50
442. Quảng Pháp $100
443. Quảng Cảnh Nghĩa $50
444. Nguyễn Văn Lương $100 (Trai Tăng)
445. Quảng Oanh $300 (Trai Tăng)
446. Trần Thế Cường & Diệu Châu $400 Trai Tăng)
447. Diệu Đài $50 (Trai Tăng)
448. Ẩn danh $60
449. Quảng Đại Tâm & Quảng Diệu Hương $600 (Trai Tăng)
450. Diệu Hải $100 (Trai Tăng) + $100 (Tam Bảo)
451. Nguyễn Thị Kim Khoa PD Nhật Hoàng $300 US
452. Phật tử NPĐ Đức Hải Tasmania $400
453. Vân Nhuỵ $200
454. Tâm Hương & Tâm Thuần $400
455. Lê quốc Kim $200
456. Đạt và Bích Ngọc $200
457. Lâm Thị Hồng Hoa $200
458. Lâm Hồng Đạt $200
459. Hồng Thị Ương $50
460. Liễu Thành Tâm (PD Huệ Định) $50
461. Nguyễn Thị Dung (PD Diệu Âm) $100
462. H.L Catherine Mỹ Ngọc Phạm $100
463. Quảng Hiếu & Diệu Tín $100
464. Trần Kim Hoa $100
465. Nga & Đạt $100
466. Lâm thị Hà $100
467. Hạnh Chi $20
468. Thích Hạnh Bảo ( tu viện Liên Tâm) $500 (TT.TT) *
469. Thích Thiện Thuận $500 (TT.TT) *
470. Văn Lý Trương $100
471. Quang Minh & Diệu Hiền $200
472. Phạm Kim Thoa $100 ( Bank)
473. Trương Thị Ánh $200
474. Cô Cúc $100
475. Tâm Tưởng $100
476. Ẩn Danh $100
477. Huệ Ân $100
478. Lê Thị Hai $100
479. Bùi Quang Chí $50
480. Lê Thị Thanh Thuỷ $50
481. Diệu Đắc $200
482. Hiền Thọ $100
483. Diệu Huệ Khánh $200
484. Yến Thu $100
485. Ẩn danh $25US + $25 Euro
486. Nguyên Nhật Minh $100
487. Hoa và Bà Úm $600
488. Phan Lan Hương (Na uy) $50 US
489. Trần Vũ Bảo $100
490. Trần Thị Linh $100
491. HL Quảng Trân & Quảng Thanh $600
492. Nguyên Thiện Phúc $100
493. Thiện Duyên $100
494. Trần Thị Hiến PD Nguyên Lành $200 TT
495. Huỳnh Anh PD Huệ Thuỳ $100 TT
496. Lý Thiện Cơ $100 TT
497. Lý Duy Kiện PD Quang Tuệ $100 TT
498. Tâm Huệ TV Pháp Bảo $200
499. Chúc Thường $100
500. Tâm Hoa $100
501. Thanh Kim $200
502. Thanh Cảnh & Thanh Phát $100
503. Chúc Kiều $100
504. Diệu Phương $100
505. Thiện Chí & Ngọc Hỷ $100
506. Nhuận Phát & Minh Thảo $100
507. Nguyễn Thị Hoà $100
508. Lộc & Loan $50
509. Gia đình Quảng Hội $500
510. Diệu Hồng $100
511. Tammy Chan $100
512. Hạnh An $50
513. Lệ Nghiêm (Nhi Nguyên) $1000 Bank
514. Giang Thuỳ Trang $50
515. Duyên Bình $100
516. Thanh Trúc Viên Trực $100
517. Viên Nguyện $100
518. Ngộ Hiền $50
519. Chơn Bảo Tâm $100
520. Huỳnh Mỹ Trinh $100
521. Trần Phước Hải $50
522. Phương Tú Mùi $100
523. Đức Kim $400
524. Bảo Kim Mai $200
525. Quảng Bảo Quý $50
526. Nguyễn Minh Tâm $100
527. Pháp Đạo Hưng $500
528. Pháp Tâm Thắng $200
529. Bạch Mai, Mỹ Dung & Michael Le $300
530. Chúng Ngọc Anh $200
531. Jane Nguyễn $50
532. Trịnh Thanh Hùng $100
533. Vy Bùi $100
534. Trịnh Thanh Hùng $100
535. Nguyễn Thị Liên $50
536. Trân Trân $50
537. Nguyễn Thị Thảo $100
538. Trương Hữu $50
539. Huệ Bảo $50
540. Huệ Khuyết $50
541. Liễu Niệm $50
542. Phan Thị Nga $10
543. Huệ An $10
544. Tâm Chung $100
545. Ngô Đức Lý PD Hoằng Lân $100
546. Châu Thị Minh $100
547. Phan Duy Bình $50
548. Thu Thảo Diệu Thơm $1000 cheque
549. Trần Liên Phương $50
550. Trần Phết Hoa $50
551. Huỳnh Mỹ Nữ Nguyên Thành $50
552. Uyên Nguyễn $50
553. Nương $50
554. Thọ Thái $80
555. Thọ Bích $100
556. Gia đình Quảng Thuận $200
557. Gia đình Bé $300
558. Lưu Xuân Lộc $100
559. Lộc $50
560. Lê Văn Lý $100
561. Lê Đình Lan $50
562. Quách Hương Anh Ngọc $100
563. Quách Mỹ Dung $100
564. Quách Hùng $50
565. Ẩn danh $50
566. Nguyễn Mai Thanh Thuý $50
567. Nghiêm Khả & Trần Hui Chu $50
568. Ẩn danh $50
569. Vó Thị Thu Trúc $50
570. Ẩn danh $80
571. Phạm Thị Lộc $100
572. Phan Thị Huyền Linh $100
573. Lê Hồng Yến & Sanath Randeni $250
574. Lê Thị Thanh Nga $100
575. Bích Ngọc $100
576. Cụ Tâm Vàng $50
577. Ẩn danh $290
578. Lăng già Tịnh Thất Sydney $125 (cúng dường lại)
579. Ẩn danh $100
580. Như Hiền $100
581. Thuý Vân Diệu Hiền $50
582. Trần Thị Tuyết (Tân Đại) $200
583. Hảo Nghiêm Từ $100
584. Mỹ Phước $50
585. Lynn Le $50
586. Trang Nguyễn $50
587. Linda Nguyễn $50
588. Kelly Nguyễn $50
589. Helen Hương $50
590. Kimmie $50
591. Kim Watkins $5
592. Chùa Bồ Đề $1000
593. Ni Bộ Úc Châu $2000
594. Ẩn danh $50
595. Thượng Toạ Phước Viên $800
596. Chùa Từ Nghiêm $800
597. Chùa Tam Bảo (Sư Cô Như Liên) $505
598. Âu Mỹ Thắm $100
599. Thôi Đệ Cần $50
600. Nguyên Nhật Thảo $100
601. Tạ Thị Cạch $50
602. Diệu Châu $50
603. Cụ Quảng Thọ $300
604. Vũ Hùng Chương $50
605. Tâm Phước $50
606. Nguyễn Quý Phước $100
607. Từ Tịnh Nhân $50
608. Giác Liên Thanh $500
609. Trần Khắc Kiều $100
610. Quảng Tịnh Hạnh $500 Bank
611. Matthew, James, Kellie $50
612. Nguyễn Ngọc Minh Thư $50
613. Nguyễn Quốc Huy $50
614. Jenny Chúng $50
615. Diệu Quý $100
616. Quách Kỳ Đạt $50
617. Châu Thị Tám $20
618. Nguyên Quảng Tường & Khánh Xuân $500
619. Đồng Thể $200
620. Phạm Thị Huệ Diệu Tín $100
621. Thái Thị Lâm Diệu Âm $100
622. Ẩn danh $10
623. Tịnh Tâm $100
624. Nguyên Nhật Thiện $50
625. Lý Thị Lón Nguyên Như $70
626. Phạm Thị Hằng $50
627. Trương Thị Ánh $200
628. Đào Thanh Ngân $50
629. Nguyễn Thị Liên Tâm Trung $100
630. Ngũ Quyền & Ngũ Huy $300
631. Như Thảo $100
632. Mỹ Phước $100
633. Tâm Viên Hiền $100
634. Diệu Hương $100
635. Diệu Chiếu $100
636. Diệu Cúc $100
637. Quảng Pháp Đăng $100
638. Huệ Trân $100
639. Quảng Châu $100
640. Audrey Thị Xuân, Hà Đạo, Chúc Ngân $100
641. Chơn Phúc Hoà $50
642. Hiền Thọ $100
643. Phạm Thị Bé Hai $50
644. Huệ Trần $100
645. Minh Chơn & Hoa Nghiêm $200
646. Kim Anh Diệu Ngân $50
647. Võ Thị Thu Tâm $50
648. Đặng Thị Năm $50
649. Ẩn danh $50
650. Nguyễn Thị Thuý Ngân (Đào Tân Đại) $200
651. Diệu Trí Phương $250
652. Minh Trí & Huệ Linh $100
653. Phật tử Na-Uy $250
654. Ni Sư Chân Kim chùa Phật Quang $5000
655. Bảo Diệu Hạnh cúng dường thuốc ho và kẹo ho
656. Bảo Diệu Nguyện và Quảng Bảo Nghiêm: 20 hộp bánh hạnh nhân
657. Thiện Đức & Diệu Hạnh: $400
658. Duyên Đức: $100
659. Ni Cô Giác Nghiêm: $500
660. Nguyên Nhật Mai (Lai Kim Em): $500
661. Nguyên Nhật Thật (Lai Kim Siêu): $1000
662. Lê Thành Phúc & Diệu Lý: $500
663. Giác Nghiêm Trần Khắc Kiều: $150
664. Nguyên Quảng Hương: $200
665. Huệ Châu Trần Văn Son: $300
666. Dung Huỳnh (Diệu Hải), Diệu Ân, Từ Nhãn, Diệu Quang, Hiếu Hoa, Bảo Khánh, Nghiêm Huệ, Trí Đức, Đồng Minh: $1000
667. Nhuận Pháp Nguyên: $100
668. Quảng Tường Nguyên: $250
669. Tắc Nhụy: $50
670. Diệu Ánh: $500
671. Phước Phú: $200
672. Tâm Thư và Minh Đạt (Sydney): $500
673. Mai Trâm & Olivia: $200
674. Thanh Nguyệt Tâm Quang: $500

675. Tina Đồng Thọ Pháp: $500
676. Quảng Trinh Dương Hồ Thu: $430.70
677. GĐ Ngọc Linh, Ngọc Châu, Dương Di Quyên: $1000
678. GĐ Nguyên Quảng Thiện Ngô Hương Lan: $1000
679. Trần Thị Lan Hương & Hồ Diệu Minh Hồng: $500
680. TT Nhuận Ân, SC Giới Bảo: US$500
681. Ni Sư Như Lan (Brisbane): $1000

682. Gia đình đệ tử Tuấn, Châu & Archie: $500(đã đóng sổ)

 

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,263,085