Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Thù thắng - Chúc Mừng Chu Niên

17/08/202218:30(Xem: 358)
Đại Lễ Thù thắng - Chúc Mừng Chu Niên
Tu_Vien_Quang_Duc (4)Kính Mừng Đại Lễ Về Nguồn và Chu NIên 
(Tu Viện Quảng Đức/Úc châu)
 
Hiệp Kỵ Về Nguồn được tổ chức
Tại Tu Viện Quảng Đức Úc châu
Ghi ơn Phật tổ công đầu
Đạo Vàng tỏa sáng in sâu lòng người
Để nhớ lại cội nguồn Sư Tổ
Chư Tôn Thiền Đức ở năm châu
Đồng quy dưới ánh Đạo mầu
Ôn lại từ thuở bước đầu gian nan
Chư liệt Tổ không màng khó nhọc
Xa trần đời với ước nguyện cao
Tiến trình giác ngộ dâng trào
Khai tâm mở trí bao người trần gian
Đường Chánh Pháp mang nhiều an lạc
Giúp muôn người vượt thoát bến mê
Nương thuyền Bát Nhã đi về
Tây Phương Cực Lạc cận kề Như Lai
Lần Thứ Mười Hai ngày Hiệp Kỵ
Tưởng công ơn của Đại Tổ Sư
Về Nguồn nhớ đến ân từ
Tăng đoàn tứ chúng đồng tu hành thiền
Cùng lúc Chu Niên Tam Thập Nhị 
Tu Viện Quảng Đức cũng vừa tròn
Tâm Phương viện chủ nguyên hoàn
Thượng Tọa Nguyên Tạng mãn lòng an cư
Diệu Đạo con từ nơi Pháp quốc
Thành kính chúc Đại Lễ thành công
Bài thơ thay thế tấm lòng
Đại Lễ Thù thắng  - Chúc Mừng Chu Niên!
 
 
Strasbourg, 16.08.2022
Diệu Đạo_Phổ HIền/Pháp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,480,996