Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


tv-quang-duc-32-nam__2Tu_Vien_Quang_Duc (46)Tu_Vien_Quang_Duc (47)

Vườn Thiền Tỏa Sáng 
Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức. 
Hiệp Kỵ Về Nguồn tưởng nhớ ân 
Công lao Phật, Tổ độ dương trần 
Tăng hoà hợp lực lăn xe pháp 
Ấn chiếu trùng quang dưỡng đạo tâm 
Quảng Đức thiền môn hương diệu ngát 
Tâm Phương viện chủ hạnh viên tròn 
Nguyên Tạng trú trì ươm tuệ sáng 
Khắp nơi quy hướng đạo huyền lan…!

Tu Viện An Lạc, California, 6:30 am, 13-08-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)


***

Thiền môn Quảng Đức

Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức. 
Xin họa bài thơ của Thầy Chúc Hiền

Giỗ kỵ hiệp đồng báo thâm ân
Về Nguồn Phật Tổ ngự dương trần
Lục hòa Tăng lữ quay xe pháp
Tứ chúng đồng tu một cõi tâm
Thiền môn Quảng Đức trời mây ngát
Viện chủ Tâm Phương hạnh chuyên cần
Trụ trì Nguyên Tạng tâm trí sáng
Thập phương hội tụ rộng truyền lan.

Sai Gon 16/8/2022

TK. Thích Đồng Bổn 


***

Úc Châu Hiệp Kỵ


Xin họa bài thơ Vườn Thiền Tỏa Sáng của Thầy Chúc Hiền

Hân Hoan Đón Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
Kính Chúc Mừng Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức.

Phật tử thuần thành tri tưởng ân

Mẹ Cha Tam Bảo chốn hồng trần

Chúng sanh tiên tổ bốn ơn nặng

Phật Đà Bồ Tát khởi từ tâm

Quảng Đức Về Nguồn lưu truyền Pháp

Úc Châu Hiệp Kỵ giữ tình thâm

Tâm Phương thực hiện bao hoài vọng

Nguyên Tạng xiển dương tinh dưỡng thần

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc, 16/8/2022, trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu

TK, Thích Viên Thành

***

Truyền thống
“Hướng Phật Tâm”.

Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức. 
Kính họa bài thơ VƯỜN THIỀN TOẢ SÁNG của Thầy Chúc Hiền


Quảng Đức từ xa Tháp Tứ Ân
Về Nguồn Hiệp kỵ nhớ tiền nhân
Ba hai năm chẳng xây nhà Đạo (1990-2022)
Bốn chục hạ tròn vượt sóng cồn
Viện Chủ Tâm Phương trồng diệu hạnh
Trú Trì Nguyên Tạng diễn huyền âm
Dắt dìu Phật Tử vun bồi đức
Thắp sáng nguồn linh hướng Phật tâm


Phật Tử Huệ Hương kính họa
Melbourne 14/8/2022

***

TRUYỀN ĐĂNG TỤC DIỆM


Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức.
Kính họa bài thơ VƯỜN THIỀN TOẢ SÁNG của TT Chúc Hiền


Truyền Đăng Tục Diệm thắp huyền ân
Hiệp Kỵ Tổ Sư sặ́p đến gần
Quảng Đức chu niên rền trống pháp
Thiền Môn tịnh cảnh ánh hào quang
Tâm Phương Viện Chủ gìn hương nguyện
Nguyên Tạng Trú Trì dưỡng đạo tâm
Thiền Đức Tăng Ni đều tán Thán
Năm châu Phật đạo tỏa xa gần.


Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida 15/8/2022
Đệ tử CHÂU NGỌC


***


Chu niên Quảng Đức


Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức.
Kính họa bài thơ VƯỜN THIỀN TOẢ SÁNG của TT Chúc Hiền


Đại lễ Về Nguồn nhớ trọng ân
Chu niên Quảng Đức cũng tình thân.
Thiền môn bốn biển lòng hoan hỷ
Tăng chúng năm châu dạ nhất tâm.
Nguyên Tạng trụ trì công đức toả
Tâm Phương viện chủ hạnh nguyện lan.
Tu viện khai sơn nuôi dưỡng đạo
Duy trì chánh pháp độ nhân gian.

Jacksonville, Florida 15/8/2022
Cư sĩ Tâm Minh


ĐẠI LỄ VỀ NGUỒN

Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12

và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức. 

 

 

Vườn Thiền ánh Đạo toả nguồn ân

Hiệp kỵ uy nghiêm chốn xuất trần

Giới hạnh hương bay, hoành tráng Viện

Oai nghi tướng hiện, tịnh thanh Tâm

Y vàng nối tiếp châm thiêng diệm

Pháp chánh truyền lưu tỏ diệu đăng

Quảng Đức ba-hai-năm hiển hiện

Phương danh lấp lánh khắp xa gần!

 

Cư sĩ Vĩnh Hữu – PD: Tâm Không***

Công đức Phật Tổ


Kính họa vần bài thơ: Vườn Thiền Tỏa Sáng

của Thầy Thích Chúc Hiền xin cung kính

Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12

và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức.


Về nguồn tưởng nhớ Tứ trọng ân

Hiệp kỵ Tổ Tiên biệt dương trần

Hy hiến trọn đời cho Phật pháp

Muôn sau Tứ chúng khắc ghi tâm

Công đức Phật, Tổ muôn kiếp trước

Quảng Đức ngày nay nguyện làm tròn

Đuốc Tuệ luân lưu thắp tỏa sáng

Năm châu bốn bể hướng đạo tràng...!

Germany ngày 17.08. 2022

Cư Sĩ Đan Hà (Kính họa)


***

Phật Việt Quang Huy


Cẩn họa nguyên vận bài: “Vườn Thiền Tỏa Sáng”của Thầy Chúc Hiền.
Kính Mừng Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
và Đại Lễ Chu Niên 32 Năm Tu Viện Quảng Đức.

Về Nguồn thành kính niệm thâm ân
Phật Việt quang huy soi thế trần
Hòa hợp tăng thân xây đạo pháp
Trùng hưng Tổ ấn độ mê tâm
Thiền Môn Quảng Đức bừng hoa thiện
Viện chủ Tâm Phương trải nguyện vàng
Nguyên Tạng trú trì gương tuệ sáng
Chu Niên Hiệp Kỵ ánh thiền Lan..!


HẠNH PHƯƠNG (Cẩn họa)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,538,082