Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tiệc Chay Gây Quỹ Ủng Hộ Lễ Hội Về Nguồn 12 và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022)

09/04/202211:36(Xem: 1270)
Tiệc Chay Gây Quỹ Ủng Hộ Lễ Hội Về Nguồn 12 và Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022)


tiecchay-10-4-2022 (1)tiecchay-10-4-2022 (2)tiecchay-10-4-2022 (3)tiecchay-10-4-2022 (4)tiecchay-10-4-2022 (5)tiecchay-10-4-2022 (6)tiecchay-10-4-2022 (7)tiecchay-10-4-2022 (8)tiecchay-10-4-2022 (9)tiecchay-10-4-2022 (10)tiecchay-10-4-2022 (11)tiecchay-10-4-2022 (12)tiecchay-10-4-2022 (13)tiecchay-10-4-2022 (14)tiecchay-10-4-2022 (15)tiecchay-10-4-2022 (16)tiecchay-10-4-2022 (17)tiecchay-10-4-2022 (18)tiecchay-10-4-2022 (19)tiecchay-10-4-2022 (20)tiecchay-10-4-2022 (21)tiecchay-10-4-2022 (22)tiecchay-10-4-2022 (24)tiecchay-10-4-2022 (25)tiecchay-10-4-2022 (26)tiecchay-10-4-2022 (27)tiecchay-10-4-2022 (28)tiecchay-10-4-2022 (29)tiecchay-10-4-2022 (30)tiecchay-10-4-2022 (31)tiecchay-10-4-2022 (32)tiecchay-10-4-2022 (33)tiecchay-10-4-2022 (34)tiecchay-10-4-2022 (35)tiecchay-10-4-2022 (36)tiecchay-10-4-2022 (37)tiecchay-10-4-2022 (38)tiecchay-10-4-2022 (39)tiecchay-10-4-2022 (40)tiecchay-10-4-2022 (41)tiecchay-10-4-2022 (42)tiecchay-10-4-2022 (43)tiecchay-10-4-2022 (44)tiecchay-10-4-2022 (45)tiecchay-10-4-2022 (47)tiecchay-10-4-2022 (48)tiecchay-10-4-2022 (49)tiecchay-10-4-2022 (50)tiecchay-10-4-2022 (51)tiecchay-10-4-2022 (52)tiecchay-10-4-2022 (53)tiecchay-10-4-2022 (54)tiecchay-10-4-2022 (55)tiecchay-10-4-2022 (56)tiecchay-10-4-2022 (57)tiecchay-10-4-2022 (58)tiecchay-10-4-2022 (59)tiecchay-10-4-2022 (60)tiecchay-10-4-2022 (61)
tiecchay-10-4-2022 (63)tiecchay-10-4-2022 (62)tiecchay-10-4-2022 (64)tiecchay-10-4-2022 (65)tiecchay-10-4-2022 (66)tiecchay-10-4-2022 (67)tiecchay-10-4-2022 (68)tiecchay-10-4-2022 (69)tiecchay-10-4-2022 (70)tiecchay-10-4-2022 (71)tiecchay-10-4-2022 (72)tiecchay-10-4-2022 (73)tiecchay-10-4-2022 (74)

tiec chay-10-4 (1)tiec chay-10-4 (2)tiec chay-10-4 (3)tiec chay-10-4 (4)tiec chay-10-4 (5)tiec chay-10-4 (7)tiec chay-10-4 (8)tiec chay-10-4 (9)tiec chay-10-4 (10)tiec chay-10-4 (11)tiecchay-10-4-2022 (75)tiecchay-10-4-2022 (76)tiecchay-10-4-2022 (77)tiecchay-10-4-2022 (78)tiecchay-10-4-2022 (79)tiecchay-10-4-2022 (80)tiecchay-10-4-2022 (81)tiecchay-10-4-2022 (82)tiecchay-10-4-2022 (83)tiecchay-10-4-2022 (84)tiecchay-10-4-2022 (85)tiecchay-10-4-2022 (86)tiecchay-10-4-2022 (87)tiecchay-10-4-2022 (88)tiecchay-10-4-2022 (89)tiecchay-10-4-2022 (90)tiecchay-10-4-2022 (91)tiecchay-10-4-2022 (92)tiecchay-10-4-2022 (93)tiecchay-10-4-2022 (94)tiecchay-10-4-2022 (95)tiecchay-10-4-2022 (96)tiecchay-10-4-2022 (98)tiecchay-10-4-2022 (99)tiecchay-10-4-2022 (100)tiecchay-10-4-2022 (101)tiecchay-10-4-2022 (102)tiecchay-10-4-2022 (103)tiecchay-10-4-2022 (104)tiecchay-10-4-2022 (105)tiecchay-10-4-2022 (106)tiecchay-10-4-2022 (107)tiecchay-10-4-2022 (108)tiecchay-10-4-2022 (109)tiecchay-10-4-2022 (110)tiecchay-10-4-2022 (111)tiecchay-10-4-2022 (112)tiecchay-10-4-2022 (113)
tiecchay-10-4-2022 (116)tiecchay-10-4-2022 (117)tiecchay-10-4-2022 (118)tiecchay-10-4-2022 (119)tiecchay-10-4-2022 (120)tiecchay-10-4-2022 (121)tiecchay-10-4-2022 (124)tiecchay-10-4-2022 (125)tiecchay-10-4-2022 (126)tiecchay-10-4-2022 (127)tiecchay-10-4-2022 (128)tiecchay-10-4-2022 (129)tiecchay-10-4-2022 (130)tiecchay-10-4-2022 (131)tiecchay-10-4-2022 (132)tiecchay-10-4-2022 (133)tiecchay-10-4-2022 (134)tiecchay-10-4-2022 (135)tiecchay-10-4-2022 (136)tiecchay-10-4-2022 (137)tiecchay-10-4-2022 (138)tiecchay-10-4-2022 (139)tiecchay-10-4-2022 (140)tiecchay-10-4-2022 (141)tiecchay-10-4-2022 (142)tiecchay-10-4-2022 (143)tiecchay-10-4-2022 (144)tiecchay-10-4-2022 (145)tiecchay-10-4-2022 (146)tiecchay-10-4-2022 (147)tiecchay-10-4-2022 (148)tiecchay-10-4-2022 (149)tiecchay-10-4-2022 (150)tiecchay-10-4-2022 (151)tiecchay-10-4-2022 (152)tiecchay-10-4-2022 (153)tiecchay-10-4-2022 (154)tiecchay-10-4-2022 (155)tiecchay-10-4-2022 (156)tiecchay-10-4-2022 (157)tiecchay-10-4-2022 (158)tiecchay-10-4-2022 (159)tiecchay-10-4-2022 (160)tiecchay-10-4-2022 (161)tiecchay-10-4-2022 (162)tiecchay-10-4-2022 (163)tiecchay-10-4-2022 (164)tiecchay-10-4-2022 (165)tiecchay-10-4-2022 (166)tiecchay-10-4-2022 (167)tiecchay-10-4-2022 (168)tiecchay-10-4-2022 (169)tiecchay-10-4-2022 (170)tiecchay-10-4-2022 (171)tiecchay-10-4-2022 (172)tiecchay-10-4-2022 (173)tiecchay-10-4-2022 (174)tiecchay-10-4-2022 (175)
cong qua tiec chay (1)cong qua tiec chay (2)cong qua tiec chay (3)cong qua tiec chay (4)cong qua tiec chay (5)cong qua tiec chay (6)cong qua tiec chay (8)cong qua tiec chay (9)cong qua tiec chay (10)cong qua tiec chay (11)cong qua tiec chay (12)cong qua tiec chay (13)cong qua tiec chay (14)cong qua tiec chay (15)cong qua tiec chay (16)cong qua tiec chay (17)Phương danh Phật tử
cúng dường cơm chay gây quỹ
(Chủ nhật 10-4-2022)

Dạ cúng dường cơm chay 10-4-2022
Gia đình chị Đức Nghiêm $2000
Chị Hoàng Lan $2000
Anh Trí $2000
Gia đình Thuận Nguyễn $1000
Nguyệt Tâm Quang $300
Diệu Hải $50
Huệ Tịnh Trinh $200
Thiện Tịnh & Diệu Liên $300
Hồng Ngọc $50
Thị Trường $50
Chúc Cát & Thiện Thành $50
Võ Doãn Phúc $50
Huệ Thuỳ $50
Hồng Hạnh $500
Đồng Thanh Minh $200
Nguyên Giác & Thục Hà $200
Gia đình Nguyên Quảng Hương $200
Trần Thị Trà $100
Nguyên Tuệ Châu $100
Tịnh Hoa $100
Huỳnh Hồng $50
Loan Tỷ $500
Quảng Diệu Thiện $100
Thanh Phi hồi hướng HL Đào Thị Sáu PD Thanh Liên $500
Nguyễn Thanh Trúc $50
Diệu Hương, Vinh & Nhu $100
Lê Kim Thu $200
Nguyên Quảng Hiền hồi hướng HL Đặng Phúc Đức $500
Quảng Diệu Trí hồi hướng HL Đặng Phúc Đức $200
Long Tuyền hồi hướng HL Lý Thị Lan PD Tịnh Hoà $500
Diệu Đài Khánh Vân $100
Nguyên Trâm $100
Hạnh & Liên $50
Nguyên Nhật Tính hồi hướng HL Đỗ Thái PD Thục Độ & HL Trương Thị Vàng PD Lệ Phước $500
Diệu Tuyết $200
Nguyễn Thanh Thuỷ hồi hướng HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ $250
Quảng Bảo Quý $100
Nguyễn Thị Thanh $50
Nguyên Nhật Thảo $100
Mai Thiện Bảo $100
Ẩn danh $100
Diệu Ngọc & Thanh Anh $300
Lê Thị Hưởng PD Huệ Hương $500
Hà Bùi $50
Diệu Chơn Giàu $100
Chị Ngọc $50
Gia đình Nguyên Nhật Tịnh $500
Đào Thị Nhuộm $50
Quảng Pháp $50
Gia đình Phật tử Nguyên Tánh & Diệu Minh $500
Nguyên Nhật Phúc $50
Võ Thị Mỹ Dung $50
Nguyễn Thái Hoàng $100
Bảo Diệu Hạnh $100
Bảo Tâm Bích $50
Bảo Diệu Thanh $50
Bảo Diệu Nguyện $100
Nguyên Pháp & Nguyên Điệp $200
Khánh Tuyền $250
Nhật Hoà $100
Ngọc Lan & Hiệp hồi hướng HL Trần Thị Út & HL Trần Hữu Hạnh $100
Nguyễn Minh Chinh hồi hướng HL Cụ Lê Thị Huệ $300
Dung & Loan $100
Nguyên Như & Diệu Toàn $100
Ẩn danh $200
Phạm Minh Hà $100
Nguyễn Phạm Ánh Minh $10
Trương Văn Chức $150
Ẩn danh $150
Duy Hoà $50
Bàn số 25 cúng dường $300
Gia đình Nguyên Quảng Thông $270
Hoàng Thuý Anh $50
Khánh Đào $50
Loan Phạm $50
Ginh Nguyệt $50
Hoà Ngọc $90
Gia đình Diệu Thơm & Từ Bình $300
Diệu Phúc $50
Nam Mai $100
Hùng Trang $100
Ngô Quyền $100
Huỳnh Long $100
Nguyễn Thị Toàn $50
Sanh $50
Trương Xuân Kiều,Kim & Tâm $50
Phương $50
Ba Má chị Hoàng Lan $500
Bàn số 39 cúng dường $370
Tâm Huệ $100
Gia đình Nguyên Hằng & Nguyên Tường $1000
Hạnh Vân $30
Tuệ Đạt $30
Chị Hoa $50
Chị Hậu $100
Chị Chi $100
Tuyết Diệu Ngọc $100
Bổn Thông $50
Kim Hà $200
Nga Đạt $100
Diệu Thảo $50
Ngọc Huệ $50
Võ Thị Lan Chơn Thọ $50
Hương Nhàn $100
Hương Trang $50
Nguyên Từ $100
Anna Yong PD Diệu Ngọc $100
Gia đình Phương Thanh $50
Huệ Ân $500
Trân & Vỹ $50
Ái Diễm $50
Linh Vân & các bạn $500
Chị Lan $200
Trinh & Vũ $150G
Ẩn danh $100
Bàn 33 cúng dường $250
Bàn 32 cúng dường $350
Thoa & Cường $120
Hương Nguyên Diệu Trầm $100
Ẩn danh $180
Thảo Nguyễn Diệu Thiện $300
Nguyễn Hoàng Cát $150
Giác Liên Thanh $100
Jennifer Ngô Hiền $100
Khánh Ngô $150
Mộng Kiều $50
Lành Ngô $100
Quảng Xuân $50
Tuyết Ngân $100
Yên Anh $$50
Thủy Tiên $50
Chúc Hoa $100
Huệ Mai $50
Hằng Viên Nguyện $50
Mỹ Phước $50
Cô Phượng Mỹ Nghiêm $50
Đồng Thể $100
Huệ Linh $100
Tâm Thanh $100
Ngọc Trang Xuân $100
Chúc Ngân hồi hướng HL Nguyễn Út Đông PD Chúc Hải $100
Diệp Năng Hán $100
Lê Thành Duy PD Thiện Bình $100
Shop Bella Preston $100
Anh Tuấn $100
Trung Hiệp $100
Nguyễn Văn Thông $100
Jenny Ngô $100
Diệu Trúc $50
Diệu Mỹ Quỳnh Dung $100
Hiệp & Như $20
Bàn số 8 cúng dường $205
Bàn số 21 cúng dường $550
Bàn số 30 cúng dường $425
Jo Nguyễn $100
Bàn số 36 cúng dường $300
Bàn số 29 cúng dường $290
Gia đình Bảo Minh Hiển $200
Gia đình Ayden On $50
Bàn số 24 cúng dường $450
Bàn số 50 cúng dường $220
Bàn số 38 cúng dường $220
Ẩn danh $120
Bàn không số cúng dường $450
Bàn số 44 cúng dường $380
Nguyên Tân & Nguyên Thảo $100
Ẩn danh $90
Ẩn danh $100
Ẩn danh $100
Tăng Thị Ánh Tuyết $100
Bàn số 26 cúng dường $600
Thuỳ Trang $50
Phan Duy Hùng $200
Gia đình Ngọc Hoa $200
Ẩn danh $75
Tịnh Bảo , Chơn Hạnh & Cẩm Trương $100
Helene Trần, Từ Viên $500 (Tịnh Bảo chuyển khoản)
Bàn số 34 cúng dường $600
Lê Thị Mi & Lê Thị Liên $150
Bí Xanh $20
Liên Minh $50
Bàn số 7 cúng dường $400

(đang cập nhật)


Xin cảm ta và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Kính mời xem tiếp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
82,905,146