Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

phat thanh dao

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ – NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 12
Tại Tu Viện Quảng Đức, từ ngày 15 đến 18/10/2020.
Phật lịch: 2564 . Nông lịch: Canh Tý

 

BẢY PHÁP BẤT THỐI
(Bảy Pháp Làm Hưng Thịnh Chúng Tỳ Kheo)

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo

Hôm nay nhân có đại chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di ni từ khắp nơi vân tập về Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi, chúng con được Tăng-sai, xin long trọng trùng tuyên Bảy Pháp Bất Thối. Bảy Pháp này do Đức Thế Tôn giảng dạy trong Kinh Du Hành thuộc bộ Trường A Hàm. Từ hơn 25 thế kỷ qua, Bảy Pháp Bất Thối này đã là nguyên tắc nền tảng mang lại sự thanh tịnh và hòa hợp cho mọi tụ họp và cũng là giềng mối tạo nên sự đoàn kết, hưng thịnh của chúng Tỳ-kheo trong mọi thời đại, Xin đại chúng tịch lặng lắng nghe.

1- Các Tỳ-kheo cần phải thường xuyên tập họp đúng theo qui định của Luật tạng, để giảng luận Chánh pháp, khiến cho các Tỳ-kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp.

2- Các Tỳ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hợp, giải tán trong tinh thần hòa hợp, không tị hiềm, nghi kỵ và chấp hành các Tăng sự trong tinh thần đoàn kết, nhiệt thành.

3- Chúng Tỳ-kheo không tùy tiện qui định và ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; và cũng không được tự tiện sửa đổi, bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng theo giáo huấn của Phật và tùy thuận những gì đã được qui định bởi Tăng đoàn, truyền thừa qua lịch đại Tổ Sư.

4- Các Tỳ-kheo luôn tôn trọng, kính ngưỡng các Tỳ-kheo trưởng thượng có phẩm hạnh và trí tuệ do công phu tu tập, học hỏi, xứng đáng là hàng Trưởng-lão trong Tăng-đoàn; luôn nhiệt thành lắng nghe những lời khuyến giáo của các Tỳ-kheo trưởng thượng như thế.

5- Các Tỳ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái, những bận rộn thế tục.

6- Trú xứ của chúng Tỳ-kheo là những nơi nhàn tịnh, không phải là trú xứ tập họp để phục vụ các quyền lợi thế tục.

7- Các Tỳ-kheo sống an trú trong chánh niệm, tỉnh thức, tạo thành một cộng đồng thanh tịnh, hòa hợp và sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn an trú lâu dài để tu tập, cùng sống và cùng tu tập trong hòa thuận, an lạc.

BẢY PHÁP BẤT THỐI đã được tuyên đọc, xin đại chúng nhất tâm y giáo phụng hành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


 
7 phap bat thoi-2020Mời xem file pdf: Bảy Pháp Bất Thối

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn