Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư Cung Thỉnh Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12 Chu Niên 32 Năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức vào tháng 10 năm 2022

19/06/202217:28(Xem: 10708)
Thư Cung Thỉnh Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12 Chu Niên 32 Năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức vào tháng 10 năm 2022

Hiep ky 2022

letterheadqd 
                                                      
     Phật lịch 2566, Melbourne ngày 20/02/2022


Thư Cung Thỉnh

Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn lần thứ 12
Chu Niên 32 Năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,


Như Chư Tôn Thiền Đức đã biết, lẽ ra ngày Về Nguồn Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 12, và Mừng Chu Niên 30 Tu Viện Quảng Đức được tổ chức long trong 4 ngày 21-24/10/2021.Nhưng vì tình hình Đại Dịch Vũ Hán Covid 19 đã xảy ra ngoài ý muốn, nên những ngày Đại Lễ dự định như trên đã được hủy bỏ. Tiếp đó Chư Tôn Đức lãnh đạo của 4 Châu: Mỹ Châu, Canada, Âu Châu và Úc Châu, đã họp bàn và cùng đồng ý dời lại từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022.


Kính Bạch Chư Tôn Đức,

“Truyền Đăng Tục Diệm, Tổ Tổ Tương Truyền,
Tiếp Dẫn Hậu Lai, Báo Phật Ân Đức”


Với tinh thần cao cả đó, Tu Viện Quảng Đức chúng con đã được sự tin tưởng của Chư Tôn Thiền Đức 4 Châu, giao phó trách nhiệm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư & Ngày Về Nguồn lần thứ 12. Đồng thời tùng sự Phật sự của Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức: Kỷ niệm Mừng Chu Niên 32 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức.


Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,


Tu Viện Quảng Đức chúng con được khai sơn vào ngày 20/6/1990, đến nay vừa tròn 32 năm, một chặng đường dài xây dựng kiến tạo đạo tràng bằng cả hoài bão, tâm lực, chí nguyện, trộn lẫn mồ hôi nước mắt của những người con Phật xa gần, đã đồng cam cộng khổ suốt 32 năm cùng với chúng con chung một tấm lòng, một bàn tay lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên thế gian này.


Để tri ân hồi hướng công đức cao cả mầu nhiệm này, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 12, Lễ Hoàn Nguyện Mừng Chu Niên 32 năm Tu Viện Quảng Đức (1990-2022).


Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, bất từ lao nguyện hoan hỷ chấn tích quang lâm chứng minh đại lễ và tham dự các buổi lễ theo chương trình chi tiết đính kèm.


Sự hứa khả quang lâm chứng minh đại lễ của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, là một niềm khích lệ lớn lao và cũng là công đức thù thắng cho hàng đệ tử đạo tràng Quảng Đức chúng con trên bước đường phụng sự Chánh Pháp và Dân Tộc.


Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.


Khể Thủ

Trưởng Ban Tổ Chức
 Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Phó Ban Tổ Chức

 Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạngtv-quang-duc-32-nam__2

 

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ HOÀN NGUYỆN CHU NIÊN 32 NĂM
ĐẠI TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ
CHẨN TẾ CHƯ ÂM LINH
TU VIỆN QUẢNG ĐỨCTừ Chủ Nhật đến thứ Tư (09-12/10/2022)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm tâm
10:00: Lễ Khai Kinh Địa Tạng
11:30: Cúng ngọ
14:00: Tụng kinh Cầu nguyện
16:00: Thí thực
18:00:Vãng thực
19:00: Khóa lễ Kinh Địa Tạng
20:00: Pháp thoại

Thứ Năm (13/10/2022)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
07:30: Điểm Tâm
10:00: Lễ Khai Kinh Hưng Tác Thượng Phan
11:00: Cúng ngọ
12:00: Thọ Trai
14:00: Tụng Kinh Thủy Sám
15:30: Quy Y Hương linh, Thuyết linh
16:30: Tụng Phổ Am siêu độ chư Hương linh, Âm linh
18:00:Vãng thực
19:00: Pháp thoại
22:00: Chỉ Tịnh.

Thứ Sáu (14/10/2022)
05:00: Khóa lễ Kinh Lăng Nghiêm
06:30: Vài lời đạo tình của chư Hòa Thượng chứng minh
07:30: Điểm tâm
09:00: Tụng Kinh Thủy Sám
10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn 12
12:00: Thọ Trai
14:30: Đăng Đàn Thuyết U Minh Địa Tạng
             Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Tiên Linh Âm linh
18:00:Vãng thực
21:30: Chỉ Tịnh

 Thu cung thinh 2022_1
Thu cung thinh 2022_2


TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Chương trình
ĐẠI LỄ HIỆP KỴ TỔ SƯ
NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 12
LỄ MỪNG CHU NIÊN 32 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ thứ Năm 13/10 đến Chủ Nhật 16/10/2022Thứ Năm, 13/10/2022 (18/09 Nhâm Dần)
08:30: Cung đón Chư Tôn Đức và các Phái đoàn ghi danh
10:00: Lễ Khai Mạc Hoàn Nguyện, Cúng Ngọ, Cúng tiến chư Hương Linh
12:00: Thọ trai
14:00: Khóa lễ tụng kinh Hoàn Nguyện
15:00: Phiên họp Chư Tôn Đức Tăng Già 4 Châu
18:00:Vãng thực
19:30: Cung an chức sự & Tiền Hội nghị
22:00: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 15/10/2022  (19/09 Nhâm Dần)
06:00: Công phu Lăng Nghiêm, Bố tát- Tụng giới
08:00: Điểm tâm
09:30: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở
          đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt

          (HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Tánh Thiệt, HT Thích Trường Sanh)
12:00: Thọ trai
13:00: Giảng Pháp cho Đại chúng Phật tử
14:00: Hội thảo 2, “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến
Ni Bộ Bắc Tông” (NT Thích Nữ Giới Châu, NT Thích Nữ Diệu Phước và NT Thích Nữ Diệu Trạm)
16:00: Hội thảo 3, Tổng kết (HT Thích Nguyên Siêu)
18:00:Vãng thực
20:00: Lễ Khánh Tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng 50 Hạ lạp. Trà đàm, văn nghệ
22:00: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 16/10/2022 (20/09/Nhâm Dần) Vía Quan Âm
06:00: Công phu Lăng Nghiêm, đảnh lễ Thù Ân
08:00: Điểm tâm
09:30: LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, NGÀY VỀ NGUỒN 12
         (Có chương trình riêng)
         Lễ Hoàn Nguyện & Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022)
        Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
        (có chương trình riêng), chụp hình lưu niệm
12:30: Lễ Cúng dường Trai Tăng
15:00: Trai đàn Chẩn tế, Bạt độ Âm linh Cô hồn
18:00: Vãng thực và tiệc chay Đạo tình tiễn đưa Chư Tôn Đức
           và quan khách.

Ghi chú:
1/ Tất cả các buổi Hội Thảo được mở rộng cho tất cả tứ chúng

    đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến
2/ Chương trình Đại lễ có thể thay đổi vì thời tiết và những yếu
     tố khách quan khác, xin Chư Tôn Đức hoan hỷ.
3/ Xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ báo chuyến bay đến
     và rời Tu Viện Quảng Đức để ban Tổ Chức tiện bề sắp xếp
     cho chu đáo.

 

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060
Tel: 03.9357 3544 – 0450 378 867
Email: quangduc@quangduc.com
Website: www.quangduc.com

TK.Thích Tâm Phương                             TK.Thích Nguyên Tạng
Tel: 0450 378 867                                     Tel: 0481 169 631

  


Chu nien TVQD 2022

ve van nghe tiec chay_2022
ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
THÀNH TÂM CUNG ĐÓN

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Năm Châu bốn biển đồng đi về cùng
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne
Họp nhau ôn lại cội nguồn Tổ Sư
Tâm thành kính ngưỡng nhất như
Trầm hương dâng cúng Tổ sư, Thánh hiền
Lại thêm Quảng Đức hoàn viên
Ba hai (32) năm trọn cửa thiền khai sơn
Vui mừng lễ tạ đáp ơn
Chư Phật gia hộ, nghĩa nhơn đong đầy
Đạo tràng Quảng Đức vui thay
Chư Tôn Thiền Đức đủ đầy hòa vui.
---------------------------------------------------------
      Trưởng ban Tổ chức Về Nguồn, Hiệp Kỵ 12.
Chu Niên 32 năm- Khai sơn Tu Viện Quảng Đức
  Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

*

Ve nguon 2018 tai Chua Khanh Anh (15)


***Trở về Mục Lục
 
Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn


Hiep ky 2022


 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,430,494