Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
(Xem: 2944)
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mở rộng giữa chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN tại hải ngoại và Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08:50 PM ngày 08/5/2021 qua chương trình Zoom Online, để rồi đồng thuận tiến đến việc thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Hội Đồng Hoằng Pháp bao gồm nhiều
(Xem: 96381)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1080)
Pháp Học và Pháp Hành Khi đề cập đến những người tu trong Phật Giáo, thì chúng ta thấy có phân ra hai khuynh hướng tu học, một số vị thì nghiêng về pháp học, còn số vị khác lại chuyên về pháp hành. Vậy pháp học là gì ? Là cả đời tu chỉ chuyên về việc nghiên cứu, học tập kinh điển, xem các luận bản... để biết được hết Tam tạng kinh điển ( Kinh, Luật, Luận ), nhiều vị còn phiên dịch kinh điển, hay viết ra nhiều bộ luận dựa trên kiến thức, sự hiểu biết đã tích lũy. Nhưng tâm thật sự chứng ngộ, hay đạt đạo thì có thể chưa, chỉ hiểu, chứ chưa thực chứng. ( Còn số vị mà chuyên về pháp học nhưng tâm đã giác ngộ thì rất hiếm có, thời nay càng vô cùng hiếm ).
(Xem: 1475)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 96381)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 1475)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 1121)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
(Xem: 860)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
(Xem: 96381)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
(Xem: 574)
Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn chơn thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh. Niêm hoa ngộ yếu chỉ, Đạo tổ bèn hưng long, liên tiếp 28 đời, diễn thuyết cổ xe chơn thật, sáu đời tổ sư mãi trao đèn, các cánh hoa tiếp nối, Chánh pháp mãi sáng ngời.
(Xem: 1475)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
(Xem: 4046)
Loạt bài giảng về Chư Vị Thiền Sư Việt Nam (do TT Thích Nguyên Tạng giảng trong mùa dịch Covid-19) Thiền Sư Khương Tăng Hội (Thiền Sư VN, giảng ngày 3/6/2021) Thiền Sư Thích Đạo Thiền (Thiền Sư VN, giảng ngày 5/6/2021) Thiền Sư Thích Huệ Thắng (Thiền Sư VN, giảng ngày 8/6/2021) Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Sơ Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam Thiền Sư Pháp Hiền, Đời thứ 1, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Thanh Biện, Đời thứ 4, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không, Đời thứ 8, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Vô Ngôn Thông, Sơ Tổ Thiền Phái Vô Ngôn Thông ở Việt Nam Thiền Sư Cảm Thành, Đời thứ 1, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Trưởng lão La Quí, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Thiền sư Pháp Thuận, Đời thứ 10, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền sư Vân Phong, Đời thứ 3, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền Sư Khuông Việt, Đời thứ 4, Thiền Phái Vô Ngôn Thông Thiền sư Ma Ha Ma Ya, Đời thứ 10, Thiền P

15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh

04/02/201108:40(Xem: 655)
15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

15.SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH
Rồisa môn Tất Ðạt Ða đến khu rừng nơi có các đạo sĩ thôngbác đang tu tập. Ðầu tiên ông học đạo với Ngài A La La(Arada)(16) và sau đó với Ngài Uất Ðầu Lam Phất (Udraka)(17).Trong thời gian ngắn, ông đều thông hiểu hết mọi điềumà các đạo sư này chỉ dạy. Nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn,và tự nghĩ: “Thầy của ta mặc dù là những đạo sư thánhthiện, song mọi lời chỉ giáo của họ vẫn không giúp conngười chấm dứt được những sự khổ đau. Cho nên ta phảicố gắng tự mình đi tìm ra chân lý.”

Samôn tiếp tục cuộc hành trình cho tới khi đến dòng sôngNi Liên Thuyền (Nairangana)(18), gần thành phố linh thiêng CaDa (Gaya)(19). Sa môn vượt qua sông và đi vào khu rừng bên kiabờ sông. Tại đây ông gặp nhóm năm đạo sĩ đang tu tập.Cuộc sống của họ thật hết sức giản dị. Họ dùng rấtít thức ăn, sống ngoài trời, và ngồi yên tĩnh thiền địnhnhiều giờ mỗi ngày.

Samôn hỏi những đạo sĩ này:
“Tạisao quý vị tự hành hạ làm đau đớn thân xác mình như vậy.”

Họtrả lời: “Phần đông mọi người trên thế gian đều nuôngchìu quý mến thân thể của mình, cho nên họ đang còn chịunhiều đau khổ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thểkhống chế sự đau đớn chúng ta sẽ tìm ra phương pháp khắcphục được những khổ đau”.


Samôn Tất Ðạt Ða thầm nghĩ: “Nhiều năm qua, ta sống trongcác cung điện đầy thú vui dục lạc. Ta đã quá nuông chìuthân xác của mình cho nên tâm ta không tìm thấy sự an lạc.Có thể những đạo sĩ này nói đúng. Ta sẽ tham dự cùngvới họ thực hành để thử xem phương pháp này dẫn đếnchấm dứt được sự khổ hay không.”

Rồiông bắt đầu thực tập những phương cách tu hành vất vảvà khó nhọc nói trên. Sa môn ngồi liên tục nhiều giờ tạimột chỗ. Mặc dù chân và lưng của người rất đau đớn,nhưng ông vẫn không lay động. Sa môn tự thiêu đốt thânmình dưới ánh nắng hè cháy bỏng và làm tê cóng da thịtbởi những làn gió đông lạnh buốt. Sa môn chỉ dùng vừađủ thức ăn để duy trì sự sống. Và cho dù khổ nhọc đếnđâu, ông vẫn tự bảo: “Ta phải tiếp tục để tìm ra conđường chấm dứt mọi khổ đau”.

Nămngười bạn cùng tu nhìn sa môn Tất Ðạt Ta, đầy kinh ngạc.Họ nói với nhau: “Chúng ta chưa thấy ai có quyết chí tuhành như vị này. Ông ta luôn tinh tấn và không bao giờ thốitâm. Người sắp thành công bằng lối tu khổ hạnh này sẽlà Tất Ðạt Ða. Chúng ta nên đến ngồi sát cạnh sa mônđể khi người tìm ra được con đường chánh đạo, chúngta sẽ có thể tu học với ông”.

Samôn Tất Ðạt Ða ngày càng hành hạ thân xác mình nhiều hơn.Ban đầu ông chỉ ngủ vài giờ mỗi đêm; nhưng sau đó ngườichấm dứt hoàn toàn không ngủ nghỉ gì hết. Thường khi samôn dùng mỗi ngày một bữa ăn thanh đạm, nay người cũngkhông ăn nữa. Ông chỉ dùng vài hạt ngũ cốc cốc và tráinạc do gió thổi vào vạt áo của người.

Samôn ngày càng trở nên ốm gầy. Thân thể của ông mất đivẻ đẹp trong sáng, bao phủ đầy bụi đất và bẩn thỉu.Nhìn sa môn chẳng khác gì một bộ xương đang sống. Nhưngngười vẫn không từ bỏ sự tu hành khổ hạnh.

Sáunăm dài trôi qua. Khi rời cung điện và từ bỏ mọi thú vuitrần tục, sa môn Tất Ðạt Ða đúng hai mươi chín tuổi.Nay ông được ba mươi lăm trải qua sáu năm tu hành khắc khổtrong sự ăn uống, ngủ nghỉ, ẩn trú và phục sức. Ngàykia, sa môn thầm nghĩ: “Nay ta có tiến gần chút nào đếnmục đích tầm đạo giải thoát của ta hơn sáu năm trướcchăng? Hay ta vẫn đang còn mê mờ như xưa? Khi làm thái tửsống trong cảnh giàu sang phú quý, ta thụ hưởng đủ mọiđiều mà một vị hoàng tử có thể mong ước có được.Ta đã phung phí nhiều năm trong các ngục tù lạc thú đó.

“Rồita xuất gia đi tu và bắt đầu công cuộc tầm đạo. Ta đãsống trong rừng, các hang động và chưa gặt hái được kếtquả gì ngoài sự nhịn ăn và hành hạ xác thân. Nhưng ta vẫnkhông tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Giờ đâyta có thể nhận thấy đó là một sự sai lầm trong việc tựhủy hoại thân thể của mình như thế này, chẳng khác gìsự nhầm lẫn là ta đã phí phạm nhiều thì giờ trước kiatrong các cung điện hoàng gia. Ðể tìm ra chân lý, ta nên theocon đường trung đạo nằm giữa hai cuộc sống quá dục lạc,và quá ép xác khổ hạnh”.

Samôn nhớ lại nhiều năm trứơc, sau khi nhìn thấy cảnh mộtngười chết, ông đã ngồi thiền định dưới gốc cây hồngtáo. Sa môn thầm nghĩ: “Sau lần tham thiền đó, tâm ta trởnên rất định tinh. Lần đầu tiên ta có thể sáng suốt nhìnthấy rõ ràng các sự vật. Giờ đây ta sẽ cố gắng thiềnđịnh trở lại như thế”.

Nhưngkhi nhìn lại mình, sa môn nhận thức rằng: “Ta đã ngồiđây tu tập nhịn ăn trong nhiều năm hiện giờ thân ta mệtmỏi, đầy dơ bẩn và suy yếu. Ta ốm gầy đến nỗi chỉcòn da bọc xương. Làm sao ta có thể thiền định sáng suốt,quán sát sự vật khi thân mình dơ nhớp và quá đói khát”.

Samôn từ từ đứng dậy đi xuống sông tắm. Nhưng người quáyếu sức gần như muốn ngã chìm nước. Sa môn nỗ lực cốgắng vươn mình để tiến lên bờ. Rồi Ngài ngồi trong giâylát, nghỉ ngơi.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn