Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

30. Tổ Tăng-Xán

16/04/201109:18(Xem: 3309)
30. Tổ Tăng-Xán

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

Tổthứ Ba Trung-Hoa
30.–Tăng-Xán (497 ‘?’ – 602 T.L.)

Khôngai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào. Chỉ biết Sư vớihình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ-Khảxin xám tội. Nhơn đó được ngộ đạo. Được Tổ cho thọgiới cụ túc tại Chùa Quang-Phước, nhằm niên hiệu Thiên-Bìnhthứ hai (536 T.L) nhà Bắc-Tề ngày 18 tháng 3. Sư theo hầu hạTổ được hai năm. Tổ truyền kệ và y bát bảo phải điphương xa ẩn tránh kẻo có nạn. Sư đến ở ẩn nơi núiHoàn-Công thuộc Thư-Châu.

ĐờiChâu-Võ-Đế ra lệnh diệt Phật pháp (561 T.L). Sư sang ở núiTư-Không huyện Thái-Hồ. Sư thường đổi dời ít khi ở lâumột chỗ, nên hơn mười năm mà không ai biết tông tích. Thờigian Sư ở núi Tư-Không có một vị sư người Ấn tên Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chisang Trung –Hoa cầu pháp. Gặp sư, Lưu-Chi hết lòng kính mộxin làm đệ tử. Sư truyền tâm ấn cho và khuyên qua phươngNam tiếp độ chúng sinh.

Đờinhà Tùy khoảng niên hiệu Khai-Hoàng có ông Sa-di hiệu Đạo-Tínđược 14 tuổi đến lễ Sư thưa: -Xin Hòa-Thượng từ bi bancho con pháp môn giải thoát. Sư hỏi: -Ai trói buộc ngươi?

-Khôngai trói buộc. –Đã không trói buộc, đâu cần cầu giảithoát. Đạo-Tín nghe liền đại ngộ. Từ đây, Đạo-Tín theohầu hạ Sư suốt chín năm. Sau Đạo-Tín đến Kiết-Châu thọgiới, rồi trở lại hầu thầy rất cần mẫn. Sư thườngdùng lý huyền diệu gạn hỏi, biết Đạo-Tín cơ duyên đãthuần thục, bèn truyền y pháp cho ông, Sư bảo: -Đại phápnhãn tạng của Như-Lai, nay ta trao lại cho ngươi cùng vớiy bát. Ngươi gắng mà gìn giữ. Nghe ta nói kệ:

Hoachủng tuy nhơn địa, Tùng địa chủng hoa sanh, Nhược vô nhơnhạ chủng, Hoa địa tận vô sanh.

Dịch:Giống hoa tuy nhơn đất, Từ đất giống hoa sanh, Nếu khôngngười gieo giống, Hoa, đất trọn không sanh.

Sưdạy tiếp: -Xưa Tổ Huệ-Khả trao pháp cho ta rồi, Ngài đếnxứ Nghiệp-Đô hoằng hóa hơn ba chục năm mới thị tịch.Nay đã có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong,còn mắc ở đây làm gì! Sư đến núi La-Phù ngao du hai năm.Sư lại trở về Châu-Thư, ngụ tại chùa Sơn-Cốc. Dân chúngở đây nghe Sư đến đều vui mừng tấp nập kéo đến thừasự cúng dường. Sư đăng tòa thuyết pháp cho tứ chúng nghe.Thuyết xong, Sư đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chấptay thị tịch.

Nhằmngày rằm tháng 10 năm Bính-Dần, niên hiệu Đại-Nghiệp thứhai (602 T.L) nhà Tùy. Sư có trước tác bài < Tín tâm minh> là một tác phẩm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưuhành. Vua Huyền-Tông đời Đường truy phong hiệu là Giám Tríthiền sư.

_____________________________________________________________________________

Phần-Phụ:Đời Đường niên hiệu Thiên-Bảo (742 T.L) có quan Doãn huyệnHà-Nam tên Lý-Thường đến khai mộ Sư, thỉnh thi hài làm lễtrà tỳ. Ông lượm xá-lợi xây tháp thờ, một phần tặngsư Thần-Hội ở Chùa Hà-Trạch, một phần mang luôn theo mình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567