Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

24. Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

16/04/201109:18(Xem: 3891)
24. Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

24.-Tổ Sư-Tử (Aryasimha)
Cuốithếkỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn

Ngàidòng Bà-la-môn người Trung-Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thôngminh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long-Tửcũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà-la-môn,em Ngài lại xuất gia tu theo Phật giáo.

KhiLong-Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp Tổ Hạc-Lặc-Na và hồiđầu thọ giáo với Tổ. Khi Tổ sắp tịch truyền tâm pháplại cho Ngài. Ngài sang nước Kế-Tân hoằng hóa. Trong nướcnầy trước có vị Sa-môn tên Bà-Lợi-Ca, chuyên tập thiềnquán Tiểu-thừa. Môn đồ của Bà-Lợi-Ca, sau lại chia làmnăm phái:1) -Thiền-định, 2) –Tri-kiến, 3) -Chấp-tướng,4)Xã-tướng,5)-Tịnh-khẩu. Họ tranh nhau dành phần hơn. Ngài đến cácphái ấy, dùng biện tài vô ngại chiết phục được bốnphái. Duy phái Thiền-định người cầm đầu là Đạt-Ma-Đạt,hay tin nầy tức giận tìm đến cật vấn Ngài.

Vừagặp Ngài, Đạt-Ma-Đạt nói: -Muốn gặp nhau vấn nạn mớiđến đây. Ngài hỏi: -Nhơn giả tập định sao lại đếnđây? Nếu có đến đây thì đâu phải thường tập định? Ma-Đạt nói: -Tôi đến chỗ nầy mà tâm cũng không loạn,định tùy người tập đâu phải tại chỗ nơi. Ngài hỏi:-Nhơn giả lại đây thì cái tập kia cũng đến. Đã khôngphải chỗ nơi thì đâu tại người tập? Ma-Đạt nói: -Vìđịnh tập người, chẳng phải người tập định. Tuy tôicó đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập. Ngài hỏi:-Người chẳng tập định, vì định tập người. Vậy chínhkhi người đi lại, thì cái định ấy tập ai ? Ma-Đạt nói:-Như hạt minh châu sạch, trong ngoài không bị che, nếu địnhđược thông đạt cũng lại như thế. Ngài bảo: -Nếu địnhthông đạt giống như hạt minh châu. Nay thấy nhơn giả khôngthể sánh được với hạt minh châu. Ma-Đạt nói: -Hạt châukia sáng suốt trong ngoài đều định. Tâm tôi không loạn vínhư hạt châu ấy. Ngài bảo: -Châu kia không có trong ngoài,nhơn giả làm sao hay định? Vật nhơ chẳng giao động, định nầy chẳng phải sạch.Đạt-Ma-Đạt biết nghĩa mình bị bẽ gãy, càng kính phục,đảnh lễ bạch Ngài: -Con học đạo còn sơ suyển, nếu khôngđược lời chỉ dạy của Tôn-giả làm sao biết được chỗtột. Cúi xin Tôn-giả thương xót nhận con làm học trò.Ngàidạy thêm: -Thiền-định của chư Phật không có sở đắc.Giác đạo của chư Phật không có sở chứng. Không đắc khôngchứng là chơn giải thoát. Đền nhơn trả quả là nghiệpbáo của thế gian, ở trong pháp nầy (chơn giải thoát) ắtchẳng như thế. Ngươi nếu tập định nên tập như vậy.Đạt-Ma-Đạt vui vẻ vâng lời dạy. Một hôm, có ông trưởnggiả dẫn đứa con đến yết kiến Ngài.Trưởng giả thưa:-Thằng con tôi đây tên là Tư-Đa, từ khi sanh ra cho đến giờ(20 tuổi) mà bàn tay trái vẫn nắm chặc lại chưa từng mởra. Xin Tôn-giả từ bi nói rõ nhơn đời trước của nó chocon hiểu. Ngài nhìn thẳng vào mặt Tư-Đa, rồi đưa tay bảo:-Trả hạt châu lại cho ta ! Tư-Đa liền sè tay dâng hạt châucho Ngài,Ông trưởng-giả và đồ chúng thấy thế đều ngạcnhiên. Ngài giải thích: -Thuở quá khứ Ta làm vị Tỳ-kheo thườngđược Long-Vương thỉnh xuống Long-cung tụng kinh, khi ấy,Tư-Đa nầy cũng theo ta xuất gia, tên Bà-Xá. Một hôm, Long-Vươngthỉnh ta đi tụng kinh, Bà-Xá theo làm thị giả. Tụng kinhxong, Long-Vương cúng hạt châu đáp lễ. Ta nhận trao cho thịgiả giữ trong tay. Ta tịch, sanh nơi đây, vì nhơn duyên thầytrò chưa hết, nên lại gặp nhau tại hội nầy. Ông trưởnggiả nghe được tiền duyên của con mình, hoan hỷ cho Tư-Đatheo Ngài xuất gia.

Ngàixét duyên xưa và nay nên hợp hai tên lại đặt là Bà-Xá-Tư-Đa.Nhận Bà-Xá-Tư-Đa rồi, Ngài triệu tập thánh chúng làm lễtruyền giới. Sau đó, Ngài gọi Bà-Xá-Tư-Đa lại bảo: -Nơinước nầy sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đãgià yếu đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyềnđại pháp nhãn tạng của Như-Lai, nay ta trao lại cho ngươi,ngươi nên phụng trì, ngươi mau đi khỏi nước nầy, lấysự giáo hóa làm nhiệm vụ. Nếu có người nghi ngờ nên trìnhcái y tăng-già-lê của ta đây làm tin. Nghe ta nói kệ: Chánhthuyết tri kiến thời, Tri kiến câu thị tâm, Đương tâm tứctri kiến,Tri kiến tức vu kim. Dịch: Chính khi nói tri kiến,Tri kiến đều là tâm, Chính tâm tức tri kiến, Tri kiến tứclà hiện nay.

Bà-Xá-Tư-Đanhận lãnh tuân hành, ngay hôm ấy đi nơi khác. Lúc ấy, trongnước Kế-Tân có hai người ngoại đạo giỏi pháp huyễnthuật mưu đồ ám sát nhà vua. Nhưng còn ngại bại lộ cơmưu, nên chúng đổi hình Tỳ-kheo đi làm việc gian ác ấy.Quả nhiên bị quân quan bắt được. Vua Di-La-Quật hay việcnầy nổi cơn phận nộ, ra lệnh triệt hạ chùa chiền, bắtnhốt tăng chúng. Vua trách: -Lâu nay ta sùng kính Phật giáo quýtrọng Tỳ-kheo mà nay họ lại manh tâm sát hại ta, vậy cònđạo đức chỗ nào? Bởi sự tức giận ấy, nhà vua đíchthân cầm gươm báo đến chỗ Ngài Sư-Tử hỏi: -Thầy đượckhông tướng chưa? Ngài đáp: -Đã được.- Đã được, thìcòn sợ sống chết chăng?- Đã lìa sống chết thì đâu cósợ. -Chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? - Thân chẳngphải cái của ta, huống nữa là đầu. Vua liền chặt đầuNgài rơi xuống đất. Nơi cổ phun lên giọt sữa trắng caochừng một trượng. Cánh tay mặt của vua Di-La-Quật cũng đứtlìa. Bảy ngày sau vua băng

(Duyênnghiệp đời trước của Ngài và nhà vua có ghi rõ ràng trong: Thánh-TrụTập và Bửu-Lâm Truyện). Thái-tử Quang -Thủ lên ngôi, lo maitáng phụ hoàng và thỉnh chúng tăng cúng dường sám hối.Tăng chúng lo xây tháp thờ Ngài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567