Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

6. Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka)

16/04/201109:18(Xem: 3907)
6. Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

6. Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka)
Đầuthế kỷ thứ ba sau Phật Niết-bàn

Ngàingười Trung-Ấn, không rõ họ gì. Ngài cùng chúng tiên thọgiáo xuất gia với Tổ Đề-Đa-Ca. Sau đó, Ngài tu hành chứngđược quả thánh. Khi sắp tịch, Tổ Đề-Đa-Ca gọi Ngàilại bảo:

-XưaNhư-Lai thầm trao đại pháp nhãn cho Đại-Ca-Diếp lần lượttruyền trao đến ta, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải gìn giữtruyền trao chớ dứt. Nghe ta nói kệ :

Thôngđạt bổn tâm pháp, Vô pháp vô vi pháp . Ngộ liễu đồngvị ngộ, vô tâm diệc vô pháp.

Dịch: Thông đạt pháp bổn tâm, Không pháp không phi pháp Ngộ rồiđồng chưa ngộ, Không tâm cũng không pháp .

Saukhi được pháp, Ngài du hóa các nơi tùy căn cơ giáo hóa chúngsanh. Một hôm, Ngài đến Bắc-Ấn chợt thấy trên thành cóvầng mây màu vàng. Ngài ngó sang những người bên cạnh bảo: Đây là vượn khí đại thừa. Trong thành nầy sẽ có bậcchí nhơn nối pháp cho ta . Khi đi vào trong thành đến chợ,quả gặp người tay ôm bầu rượu, đón Ngài hỏi :- Tôn-giảtừ phương nào đến, muốn đi về đâu ? Ngài đáp : -Ta từtâm mình đến, muốn đi không chỗ. – Tôn-giả biết vậttrong tay tôi chăng ? Đây là đồ đựng vật làm mất thanhtịnh. – Tôn-giả biết tôi chăng ? – Tôi thì chẳng biết,biết thì chẳng tôi

- Ngàilại bảo:- Ngươi hãy nói tên họ ra, ta sẽ chỉ nhơn đờitrước cho ngươi. Người ấy bèn nói kệ:

Ngãkim sanh thử quốc, Phục ức tích thời nhựt . Bổn tánh Phả-La-Đọa,Danh tự Bà-La-Mật.

Dịch: Nay tôi sanh nước nầy, Lại nhớ ngày xa xưa Dòng họ Phả-La-Đọa,Tên là Bà-La-Mật

Ngàinghe rồi nhớ lại duyên trước, bèn bảo Bà-Tu-Mật : - Thầyta là Đề-Đa-Ca thường nói : Xưa kia Như-Lai du hóa Bắc-Ấncó báo A-Nan : < Sau khi ta diệt độ khoảng ba trăm năm, ởnước nầy sẻ có vị thánh nhơn ra đời, họ Phả-La- Đọatên Bà-Tu-Mật, làm vị Tổ thứ bảy của Thiền-Tông >. Đâylà Như-Lai thọ ký cho ngươi, ngươi nên xuất gia.

Bà-Tu-Mậtliền để bầu rượu xuống, đảnh lễ Ngài. Đảnh lễ xong,đứng qua một bên thưa :- Con nhớ lại kiếp xưa thường làmthí chủ cúng dường Phật một bảo tòa. Như-Lai thọ ký chocon rằng : < Ngươi ở hiền kiếp sẽ được Phật-pháplàm Tổ thứ bảy >. Nay gặp gỡ đây là cái duyên trướcvậy, cúi xin Tôn giả đại từ thương xót độ thoát cho con.Ngài liền vì ông cho cạo tóc xuất gia và thọ đầy đủgiới pháp. Thấy tuổi đã già và cơ duyên hóa độ cũng xong,

Ngàitruyền chánh pháp lại cho Bà-Tu-Mật. Truyền xong, Ngài thâuthần tịch diệt. Bà-Tu-Mật và môn đồ lượm xá-lợi đểvào bình báu, xây tháp cao tôn thờ trên từng chót để mọingười cúng dường.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000