Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)

16/04/201109:18(Xem: 3937)
21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

21.-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)
Cuốithếkỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn

Ngàihọ Tỳ-Xá-Khư ở nước La-Duyệt, cha hiệu Quang-Cái, mẹlà Nghiêm-Nhất. Nguyên gia đình ông Quang-Cái giàu có mà khôngcon. Hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía Bắc thànhLa-Duyệt để cầu con. Sau đó, bà mộng thấy nuốt hai hạtchâu một sáng một tối. Kế bà biết mình có thai. Một hôm,có vị A-La-Hán hiệu Hiền-Chúng đến nhà. Ông Quang-Cái rađảnh lễ. Đến lượt bà ra lễ, Tôn-giả Hiền-Chúng liềntránh qua một bên ra vẻ cung kính đáp lại. Ông Quang-Cái lấylàm lạ hỏi: -Tôi là trượng phu đảnh lễ Tôn-giả chẳngnhượng, tại sao vợ tôi là phụ nữ mà Tôn-giả lại kínhnhượng ? Tôn-giả Hiền-Chúng đáp: -Bởi ông là phàm phu nêntôi nhận ông lễ, còn vợ ông đang mang thai Bồ-Tát là bậcpháp khí thượng thừa nên tôi cố tránh, không phải tôi trọngnữ khinh nam.

ÔngQuang-Cái tạ lỗi thưa: -Tôn-giả là bậc thánh nhơn hay biếtviệc chưa đến. Sau quả nhiên bà Nghiêm-Nhất sanh đượchai người con trai một lượt. Người con lớn đặt tên làBà-Tu-Bàn-Đầu tức là Ngài. Thuở bé, Ngài ý chí siêu việt,đến 15 tuổi xin xuất gia với A-La-Hán Quang-Độ. Khi thọgiới được Bồ-Tát Tỳ-Bà-Ha truyền cho. Ngài mộ hạnh củaTổ Ca-Diếp nên tập tu theo hạnh đầu-đà. Lúc gặp Tổ Xà-Dạ-Đakích khởi phát sanh đại huệ và được truyền pháp.

Ngàithống lãnh đồ chúng du hóa khắp nơi, lần lượt đến nướcNa-Đề. Vua Na-Đề tên là Thường-Tự-Tại, sanh được haingười con trai. Người con lớn là Ma-Ha-La đã 40 tuổi, ngườicon thứ là Ma-Noa-La được 30 tuổi. Khi Ngài đến nước nầy,vua thỉnh vào cung cúng dường. Vua hỏi Ngài: -Phong tục nướctôi chắc không bằng phong tục thuần mỹ ở thành La-Duyệt? Ngài đáp: -Ở thành La-Duyệt xưa kia có phước đức đượcba đức Phật ra đời, ở nước nầy hiện có hai vị hiềnsĩ làm phước báo. Vua hỏi: -Hai vị hiền là ai? Ngài đáp:-Xưa Phật thọ ký rằng: < Gần một nghìn năm sau ta Niết-bàn,có một thần lực đại sĩ ra nối truyền chánh pháp tạinước Na-Đề tên là Ma-Noa-La >,là con thứ hai của bệ hạ.

Cònbần tăng tuy đức mỏng cũng đảm đang một vị vậy. Vuanghe hoan hỷ gọi thái-tử Ma-Noa-La đến, bạch với Ngài:

Contôi đây đã được Phật thọ ký, cúi xin Tôn-giả nhận chonó xuất gia. Ngài bảo: -Vị hoàng tử nầy nếu không phảitôi làm thầy, sau nầy không ai độ được. Ngài liền triệutập thánh chúng vào hoàng cung làm lễ xuất gia thọ giớicho Ma-Noa-La. Ma-Noa-La rất hoan hỷ được thọ lãnh giới pháp.Sau đó, Ngài dẫn Ma-Noa-La sang hóa đạo nước khác.

Mộthôm, Ngài gọi Ma-Noa-La lại bảo: -Đại pháp nhãn tạng củaNhư-Lai nay giao phó cho ngươi, ngươi phải gìn giữ truyềnbá. Nghe ta nói kệ: Bào huyễn đồng vô ngại, Vân hà bấtngộ liễu, Đạt pháp tại kỳ trung, Phi kim diệc phi cổ.

Dịch:Bọt huyễn đồng không ngại, Tại sao chẳng liễu ngộ, Đạtpháp ngay trong ấy, Chẳng xưa cũng chẳng nay.

Truyềnpháp xong, Ngài đang ngồi trên tòa, bỗng thân vượt lên hưkhông, ngồi yên trên ấy. Bốn chúng quỳ bạch:

<Chúng con muốn thờ xá-lợi, xin Tôn-giả cho chúng con đượcthiêu lấy xá-lợi >. Thân Ngài liền hạ xuống ngồi yên chỗcũ. Chúng thiêu lượm xá-lợi phụng thờ.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000